Single

Pædagog til Børneområde Nord, Bøgehaven

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-09-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn? Vil du være med til at gøre en forskel for vores børn, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.

Børnehuset Bøgehaven søger 1 pædagog til børnehaven, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Fåborg-Midtfyn Kommune - en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner med gennemsnitlig plads til 18 vuggestuebørn og 40/60 børnehavebørn. Klatretræet er en børnehave med plads til 40 børn.
Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene.
Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.


Der er netop blevet vedtaget en ny dagtilbudsreform, som skal danne grundlaget for vores arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere denne reform – herunder Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor legen er det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.

Om dig
Vi forventer, at du
 • Er uddannet pædagog
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde og er skriftlig stærk
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.

Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes udvikling inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • kompetenceudvikler medarbejderne
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med pædagogiske læreplaner samt bl.a. SMTTE- og vækstmodellen
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 34 timer ugentligt.
Tiltrædelse er 1. november 2019.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 efter uge 30 eller
teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04 efter uge 32.

Det praktiske
Vi forventer at afholde samtaler 12.09.2019.
Den valgte kandidat til stilling skal forvente at der indhentes en offentlig straffeattets §22, som skal være tilfredsstillende samt en børneattest §36.