Single

Afdelingsleder til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Ledelse
Ansøgningsfrist: 09-09-2019 09:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
                   Genopslag - Ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Afdelingsleder søges til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, i Faaborg­-Midtfyn Kommune.
Vi er en del af koncernområdet Sundhed og Omsorg og varetager bl.a.:
 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Hjerneskade- og demensområdet
I den samlede afdeling er vi i alt ca. 65 medarbejdere. Du vil indgå i lederteamet, som består af 3 afdelingsledere og den overordnede leder. Desuden er der et tæt samarbejde med øvrige ledere i kommunen. 

Vi arbejder særligt med at implementere den rehabiliterende tilgang og har stor vægt på monofaglig og tværfaglig udvikling, samtidig med et stort fokus på medarbejdernes trivsel.

Vores overordnede rammer er Sundhedsaftalen samt Faaborg-Midtfyn Kommunes strategier og politikker, herunder Udviklingsstrategien, som du kan se hér: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/

Du bliver leder for ca. 25 medarbejdere, der har blandet, sundhedsfaglig uddannelse og er fordelt i teams, geografisk spredt i kommunen.

Da Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en nyligt etableret afdeling, kan der over tid forekomme justeringer i stillingens indhold, fx hvilke medarbejdere, du bliver leder for samt placeringen geografisk i kommunen. Eventuelle justeringer bliver gennemført som åbne og inddragende processer, hvor både du og medarbejderne er involverede.

Om jobbet
 • Du vil have ansvaret for den daglige drift, herunder personaleledelse og trivsel med reference til områdets overordnede leder.
 • Din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne, og det er afgørende, at du mestrer dialogen og formår at være synlig. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 • Du vil være en del af et lederteam hvor der er plads til uenigheder, grin, kærlige skub, sparring og skæve idéer. I lederteamet afsætter vi tid til udvikling - både i forhold til afdelingens tilbud, medarbejderne og os selv, som ledere.  
 • Medarbejdergruppen er fagligt kompetente, mangfoldig og yderst engageret.
Om dig 
 • Har ledelseserfaring samt solidt kendskab til genoptræning og rehabilitering
 • Har en sundhedsfaglig baggrund, som fx fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Har erfaring fra det sundhedsfaglige område, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Formår at navigere, som leder i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde
 • Har kendskab til Nexus og Fælles Sprog III
 • Evner at sætte mål og retning i forandringsprocesser og har forståelse for delegering og opfølgning
 • Er tillidsvækkende, empatisk og åben samt god til at kommunikere, såvel mundtlig som skriftligt
Stillingen er på 37 timer pr. uge med forventet tiltrædelse 1. november 2019 eller gerne før.

Processen for ansættelse er:
 
 • Ansøgningsfrist er mandag den 9. september 2019, kl. 9
 • Kandidater udvælges til første samtale torsdag den 12. september 2019
 • Første samtale afvikles tirsdag den 17. september 2019
 • Anden samtale, inkl. besvarelse af en case, afvikles fredag den 27. september 2018
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
 
 • Områdets overordnede leder Ulrik Skyum Christensen på tlf.: 7253 6087, uschr@fmk.dk
 • Afdelingsleder Anne Bro på tlf.: 7253 6351, anneb@fmk.dk