Single

Fast dagvagt til Udekørende Hjemmepleje i Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 15-03-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedshjælper til fast stilling i dagvagter.
 
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og det gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Stabil og fleksibel samt åben overfor forandringer.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø med fokus på tillid og ordentlighed.
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 15/3. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler i uge 12
 
 

Vester Åby Hjemmepleje søger SSHér til sommervikariater

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 08-03-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger social og sundhedshjælpere til sommervikariater.
 
Brænder du for og er interesseret i et sommerferievikariat med en god introduktion og mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Stillingerne er på 32 timer med start hhv. den 1. maj og 1. juni til og med 30/9 2020. Der vil for begge stillinger være mulighed for forlængelse.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og den gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 8/3 2020. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Samtalerne forventes afholdt i uge 11.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystemet.
 

Afdelingsleder til børnehave i Landsbyordningen Bøgebjergskolen

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 01-03-2020 23:59
Arbejdssted: Bøgebjergskolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til børnehave og SFO på Bøgebjergskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Bøgebjergskolen søger en ny afdelingsleder pr. 1. maj 2020, da den nuværende afdelingsleder har fået andet arbejde. Vi søger en afdelingsleder for en børnehave på 2 matrikler, og som er leder af skolens SFO.
Bøgebjergskolen er en landsbyordning, som i skoledelen har ca. 90 elever fra 0. - 6. klasse, ca. 60 børn i SFO og der er ca. 50 børn i børnehaven. Børnehaven har en afdeling på skolen og en afdeling i Korinth. Børnene fra området i Korinth møder ind der og kører med skolens egen bus til Vester Aaby ca. kl. 8.30 og om eftermiddagen kører børnene tilbage til Korinth kl. ca. 14.30. Når børnene er samlet ca. kl. 9 samles børnene i 3 børnegrupper, som arbejder med de forskellige læreplanstemaer.
Børnehaven er et hyggeligt sted at være for både personale, børn og forældre. Det er en arbejdsplads, der er præget af humor, grin og glæde. Da det er en landsbyordning arbejdes der tæt sammen om pædagogiske emner med skolen, bl.a. omkring overgang fra børnehave til skole, bevægelse i hverdagen, udepædagogik, lejrskoler mm. Der laves også mange arrangementer, både sociale og faglige, på tværs af børnehave og skole.

Personale og forældre ønsker en leder der:
 • Har humor
 • Kan holde mange bolde i luften i en afvekslende hverdag
 • Kan skabe gode rammer omkring børn og personale
 • Kan skabe gode samarbejdsmuligheder og relationer til en meget blandet forældregruppe
 • Kan navigere i et lokalsamfund hvor der skal arbejdes på tværs af 2 lokalområder
 • Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed
 • Er en dygtig personaleleder der fremmer motivation og arbejdsglæde
 • Er en erfaren og faglig dygtig pædagog, som bl.a. skal fortsætte arbejdet med at implementere Den Nye Dagtilbudsreform i børnehaven
 • Gerne må have erfaring som leder
 • Er en dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt
 • Kan træffe selvstændige beslutninger og føre dem ud i livet
 • Uddelegerer ansvar
 • Der kan udfordre, undres og spørge ind til eksisterende praksis
Vi kan tilbyde:
 • Et børnehus med en positiv ånd og som vægter relationsarbejdet til børn og forældre
 • En personalegruppe med humor og livsglæde og som møder børn og forældre positivt og anerkendende
 • En personalegruppe der accepterer forskellighed - og bruger den positivt
 • At vi har fokus på bevægelse i hverdagen
 • At vi har fokus på at børn får digital dannelse
 • Et fantastisk personale der er engagererede og fleksible
 • En høj grad af selvstændighed i arbejdet i børnehaven, både personalemæssigt og i den pædagogiske linje i børnehaven
 • Et tæt samarbejde med skoleleder om personale-, pædagogisk- og strategisk ledelse
 • Et tæt samarbejde med skolens bestyrelse
Vi ser meget gerne, at du besøger os inden du søger stillingen. Kontakt skoleleder Jes Fechtenburg på tlf.: 72 53 39 02 eller mail jespf@fmk.dk for at aftale tidspunkt

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, ar der indhentes børne- og straffeattest som skal forevises inden ansættelse, og der vil også blive taget referencer inden ansættelse.
Ansøgningsfrist søndag 1. marts. Samtaler på Bøgebjergskolen torsdag 5. marts og evt. 2. runde torsdag 12. marts
 

E-handelskoordinator

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 27-02-2020 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Hooked på e-handel? Og flair for it?
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De 5 kommuner repræsenterer samlet knap 150.000 indbyg­gere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Fællesindkøb Fyns hovedopgave er at udbyde og optimere anvendelsen af indkøbskontrakter som et vigtigt bidrag til, at der skabes økonomiske midler til de mange opgaver som kommunerne løser. I denne sammenhæng indgår e-handel som et væsentligt redskab.
E-handel i kommunerne har de seneste år gennemgået en betydelig udvikling, en tendens der vil præge området også de kommende år. Blandt andet forventes en ny bekendtgørelse om elektronisk handel at træde i kraft i primo 2021.
Fællesindkøb Fyn nærer høje ambitioner til e-handel, som hos os afføder mange forskelligartede og interessante opgaver. Til varetagelsen af disse søger vi en ny e-handelskoordinator.
 
Om jobbet, dig og os
Som e-handelskoordinator skal du både kunne håndtere rutinemæssigt og udviklingsorienteret arbejde. Dine opgaver vil således spænde over et bredt felt, fra selvstændig kontrol, verificering og godkendelse af elektroniske varekataloger til deltagelse i udvikling af e-handel målrettet kommunernes behov samt indfasning af nyt e-handelssystem. Sidstnævnte med dig i rollen som tovholder.
Andre funktioner vil være klargøring af systemer og processer tilpasset ny lovgivning, koordinering af prisreguleringer og arbejde med PunchOut-løsninger, ligesom du lejlighedsvis vil skulle gennemføre prisindhentninger. Analysearbejde vil også indgå i jobbet.
Du vil skulle arbejde tæt sammen med vores kommuner, Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og aftaleleverandører om e-handel. Solide samarbejdsevner er derfor et must. Vigtigt i den sammenhæng er også, at du kommunikerer ubesværet såvel skriftligt som mundtligt.
Hertil er det naturligvis afgørende, at du har oprigtig interesse for e-handel og offent­ligt indkøb. Har du relevant uddannelse eller erfaring på området, vil det være et plus. Det er en vigtig forudsætning, at du er omhyggelig og har en analytisk tilgang til arbejdet, ligesom du har flair for it-systemer, herunder at du er rutineret bruger af gængse pc-værktøjer, især Excel.
Hvis det er dig, der bliver vores nye kollega, vil du opleve et ambitiøst, men uformelt arbejdsmiljø båret af stærke værdier, et smil på læben og gode betingelser for faglig og personlig udvikling. Du vil få gode muligheder for selv at præge job og dagligdag.
 Du kan få mere at vide om os på indkobfyn.dk
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30-33 timer pr. uge med mulighed for fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation. Arbejdspladsen er placeret i Gislev.
 
Vi glæder os til at høre fra dig
Hvis ovenstående har fanget din interesse, men du er nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller  og indkøbs- og udbudssupporter Pia Andersen tlf. 7253 1192 - mail: piand@fmk.dk
Hvis du synes, jobbet lige er dig, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning senest 27. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 11 og 12.

Praksiskonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-02-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Da vores nuværende praksiskonsulent har valgt at stoppe, søger vi hermed en ny. Du skal være praktiserende læge med ydernummer i Faaborg-Midtfyn Kommune, og du skal have lyst og vilje til at samarbejde omkring det nære sundhedsvæsen til gavn for hensigtsmæssige og effektive borger/patientforløb.
 
Dine hovedopgaver vil blandt andet bestå af:
 • Sikre tættere lægefaglig sammenhæng mellem sektorerne
 • Medvirke ved udarbejdelse af vejledninger og information om forvaltningens indsatser
 • Medvirke ved implementering af indsatser/forløbsbeskrivelser/procedurer
 • Medvirke til at koordinere det kommunale sundheds- og socialfaglige arbejde med almen praksis
 • Medvirke til hensigtsmæssig kommunikation herunder etablering og udbygning af elektronisk kommunikation
 • Deltage i praksiskonsulent ordningens møder
 • Rådgivning vedrørende informationer på Sundhed.dk
 • Indgå i relevant kvalitetsudviklingsarbejde mellem almen praksis og Sundhed og Omsorg, Opvækst og Læring og Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 Det er en fordel hvis du har:
 • Faglig interesse i og viden om kronikere, den ældre medicinske patient, handicappede og sårbare familier, hvor borgernes kontakt med flere specialer og dermed flere sektorer og forvaltninger stiller særlige krav og hvor borgene er særligt sårbare med komplekse problemstillinger.
 • Forståelse for praksiskonsulentens opgave som udførende og formidlende i samarbejdet med repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune. KLU ikke er et politisk organ.
Arbejdsopgaverne tilrettelægges i dialog med Myndighed, Sundhed og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune, som sikrer koordinering på tværs i kommunen. Der udarbejdes årlige målsætninger og succeskriterier for praksiskonsulentordningen. Praksiskonsulenten udarbejder en gang årligt en årsberetning om de aktiviteter, der har været gennemført. Disse forelægges for KLU.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på 8 timer pr. måned med gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdstiden. Ansættelsesdato 1. marts 2020.
Stillingen aflønnes efter Tillægsoverenskomsten mellem SFU og PLO.
Honoraret udgør i øjeblikket 923,40 kr. pr. time.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020. 
Har du spørgsmål til stillingen så ring til Myndighedschef Stine Justi på tlf. 72536300.
Du kan få tilsendt funktionsbeskrivelse for praksiskonsulenten ved at skrive til konsulent Marianne Bang Hjorth mhjor@fmk.dk
 
 

Social- og sundhedsassistent søges til Bo & Aktiv

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-02-2020 12:00
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5771 Kværndrup. 

Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter syv botilbud, tre dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Bo- og dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 til 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 til 65 år. Organisationen udgør 145 fastansatte, pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og fire mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges en social- og sundhedsassistent/hjælper 30 timer ugentligt pr. 1. februar 2020 eller hurtigst muligt derefter. Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver anden weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. Borgerne har behov for udvidet støtte/vejledning omkring praktiske, personlige samt sundhedsmæssige forhold.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.
Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i den enkeltes individuelle handleplan samt behov og forudsætninger. Den løbende opfølgning i forhold til mål og delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en person som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Arbejdstiden er 30 timer om ugen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås via hjemmesiden: https://boogaktiv.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00).

Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020 kl. 12.
Samtaler afholdes fredag den 28. februar 2020.

Pædagog til Afd. Svanninge Børnehus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brahesminde Skole & Børnehuse afdeling Svanninge søger en dygtig pædagog til vores dagtilbud, som består af vuggestue og børnehave. Stillingen er primært i børnehave gruppen.

Brahesminde skole er en landsbyordning, hvilket betyder at vi har en vuggestue, børnehave, skole 0. til 6. klasse, samt en SFO og en SFO 2 Brahesminde skole befinder sig på to matrikler henholdsvis i Svanninge og i Horne.

Afdeling Svanninge er beliggende i naturskønne omgivelser ved foden af Svanninge bakker tæt på skov og strand. Vi har pt. 29 børn i børnehaven og 8 i vuggestuen.
Vi vægter et tæt samarbejde mellem vuggestue, børnehave samt skolen ud fra den anerkendende tankegang, i det omfang det giver mening for børnene.
Børnenes trivsel og et godt forældresamarbejde er højt prioriteret.

Vi har en naturgruppe sammen med Horne børnehus og kører udeskole for ældste gruppen en gang om ugen sammen med 0-1. klasse i Svanninge.

Værdigrundlag for Brahesminde skole er:
At forme livsduelige børn gennem leg og læring.
Vi tager hånd om:
 • Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 • Det grønne og aktive liv
 • Tryghed, trivsel og glæde
 • Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
 • Vores læring

Vi søger en pædagog med erfaring omkring natur, musik, bevægelse og digital læring. Har du erfaring med inklusion er det absolut en fordel samt med at dokumentere børns udvikling og udfordringer og indgå i tværfagligt samarbejde med de pædagogiske konsulenter. Gerne stort kørekort da vi har egen bus.

Har du mod på disse udfordringer, så er det måske dig, vi søger.

Stillingen er på 35 timer om ugen, start 1. april 2020. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

For yderligere information henvendes til leder af Brahesminde Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller afdelingsleder Lisbet Ellekrog på 7253 3941.

Ansøgningsfrist 24. februar kl. 12.00
Ansættelsessamtaler er fastsat til 26. februar om eftermiddagen.


 

Idrætspædagoger til Symfonien

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
Idræts Pædagoger søges til Symfonien
Er du pædagogen der ikke kan lade være med at blive begejstret over børn og bevægelse ?
Er du pædagogen som kobler leg, udvikling og bevægelse i dit pædagogiske arbejde og har du evt en passion eller fritidsbeskæftigelse indenfor idræt, så er det dig vi søger.
 
Børneområde Vest – Symfonien søger pædagoger til børnehavegruppen med 4-6 årige børn.
Stillingen er på 37 timer med ansættelse 1. april eller snarest muligt.
Om os
Børneområde Vest er et kommunalt dagtilbud, der består af to børnehuse:
 • Symfonien, som er en musik- og idrætsinstitution med:
  • 22 vuggestuepladser
  • 109 børnehavepladser
  • 14 specialpædagogiske pladser
 • Myretuen, som vægter udeliv og bevægelse med:
  • 65 børnehavepladser
For at sikre, at børnene møder tilgængelige og nærværende voksne arbejder vi i teams med positionering, samt inddeling af børnene i mindre grupper i løbet af dagen.
Musik- og Idrætsinstitution
Symfonien er både certificeret DGI Idrætsinstitution, samt Sang-certificeret institution.
Som Idrætsinstitution ønsker vi at idræt, leg og bevægelse en integreret del af hverdagen. Vi har rigtig gode rammer, bla stor legeplads og gymnastiksal, og vi arbejder struktureret og systematisk med at fremme børns glæde og begejstring ved at bevæge sig.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads hvor faglighed og faglig udvikling vægtes højt
 • En institution hvor du kan udfolde din interesse og kompetencer inden for sang og bevægelse
 • En arbejdsplads hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus
 • En stor og alsidig personalegruppe, hvor faglig sparring, en positiv tilgang og humor vægtes højt
 • En kommunal frokostordning, hvor du selvfølgelig spiser med sammen med børnene
 • En mentor de første 3 måneder, der sikrer, at du kommer godt ind i vores institution
Vi forventer:
 • at du er uddannet pædagog og arbejder ud fra dagtilbudslovens bestemmelser – både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger
 • at du har en høj faglighed og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • at du holder dig fagligt ajour, og vil efteruddannelse
 • at du har overblik og kan arbejde struktureret
 • at du er stabil og fleksibel
 • at du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med forældre, børn, kolleger, ledelse og tværfaglige konsulenter
 • at du arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring
 • er løsningsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • at du indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis
 • at du kan anvende en computer, herunder mail og dokumentationsværktøjer
 
I din ansøgning vil vi bede dig beskrive hvordan du kan være med til at styrke vores profil som idrætsinstitution.
 
Ansøgningsfrist er mandag den 24. februar kl. 12.00
Der indkaldes til samtaler onsdag den 26. februar fra kl. 16.30
Løn jf. BUPL overenskomst. 
I FMK indhentes straffe-og børneattest inden ansættelse.
 
Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
Teamleder Søren Møller
 • 72534754
 • smoel@fmk.dk 
eller
Områdeleder Lissi Beier 
 • 72534570
 • libe@fmk.dk
 
 

Vi søger to social og sundhedsassistenter til faste stillinger i Hjemmeplejen i Årslev, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vi søger to social og sundhedsassistenter til faste stillinger i Hjemmeplejen i Årslev, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stillingerne er som udgangspunkt på 28 timer, med vagt hver 4. weekend, i aftenvagt, og enkelte dagvagter.

Hvem er vi
Vi er en personalegruppe med meget humor, og stor fleksibilitet, stor faglighed og stort angegement.
Kan du se dig selv i et selvstændigt, og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til opgaverne, og kan du se dig selv være en af vores nye kollegaer, skal du søge stillingen hos os.
Vi kan tilbyde
 
 •  Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 •  En arbejdsplads i udvikling
 •  En arbejdsplads med fokus på trivsel
 •  En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 •  Faglige sparring med kolleger
 •  God humor og en positiv indstilling

Vi ønsker kollegaer
 •  Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 •  Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 •  Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen og andre faggrupper
 •  Der er engageret, deltagerende og tage ansvar for godt arbejdsmiljø, samt ser muligheder frem for begrænsninger
 •  Der har kørekort
 •  Der har et godt humør og en positiv indstilling

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Årslev
Birthe A Karlsen på telefon 7253 5714 eller mail bak@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante bilag, senest den 24.02.2020 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 9. Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Klarinetunderviser, gerne med flere kompetencer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
 
Klarinetunderviser, gerne med flere kompetencer
Faaborg-Midtfyn Musikskole søger en klarinetunderviser, meget gerne med flere kompetencer samt relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 
Vi forventer at du:
 • Kan tilbyde klarinetundervisning, varetagelse af instrumental solo- og sammenspilsundervisning
 • Er fokuseret på at give eleverne den bedst mulige undervisning
 • Er udviklingsorienteret, inspirerende, kreativ og ”Vi”-tænkende
 • God til at samarbejde, herunder kommunikere med elever/forældre, kollegaer og administrationen
 • Har forståelse for, at der er en administrativ del af underviserjobbet
 
Såfremt du også kan tilbyde en eller flere af nedenstående aktiviteter vil det være ekstra godt og samtidig en mulighed for at øge beskæftigelsesgraden:
 
 • Dirigent og leder af Midtfyns Klarinetorkester (30 års jubilæum i 2019)
 • Musik - Barn og forældre
 • Dagplejeforløb
 • Børnehaveforløb
 • Musik & Bevægelse (0.-1. klasse)
 • Musikkarrusel (2.-3. klasse)
 • Miniband (2.-3. klasse), Juniorband (4.-6. klasse)
 • Skolesamarbejde (blæserklasse, instrumentklasse, kompagnon)
 • Kulturel Rygsæk (kommunalt kulturprojekt for alle grundskoleelever)
 
Det er således ønskeligt, at du har lyst og evner til at indgå i skolesamarbejde og eventuelt samarbejde med andre interessenter.
 
Vi tilbyder:
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Dedikerede kollegaer der brænder for at lave førsteklasses musikskole
 • Lydhør ledelse der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer
Undervisningen vil evt. fordele sig på flere af Faaborg-Midtfyn Musikskoles lokationer, hvorfor kørsel evt. må påregnes. Det samlede ugentlige løntimetal for stillingen er ca. 7 timer som vil kunne øges, såfremt der kan varetages musikpædagogiske opgaver.
 
Såfremt du ikke kan varetage den musikpædagogiske del, hører vi gerne fra dig alligevel. Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge Pedersen 7253 8360 (også i uge 7) for at høre nærmere om mulighederne i stillingen, ligesom et besøg på Musikskolen vil kunne aftales. Vi viser gerne Musikskolen frem.
 
Du er også meget velkommen til at orientere dig på Faaborg-Midtfyn Musikskoles    Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/
Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/
Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/    
 
Ansøgningsfrist
Mandag d. 24. februar kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 25. februar
 
Yderlige oplysninger
Musikskoleleder Benni Hauge Pedersen, tlf.: 7253 8360, bennp@fmk.dk
 
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger, pr. 1. april 2020, en plejehjemsleder med diplomuddannelse i ledelse

Jobkategori: Ledelse, SOSU
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 07:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Da den nuværende leder af Humlehaven har søgt nye udfordringer, søger Faaborg-Midtfyn Kommune ny leder til plejehjemmet.
Der søges en plejehjemsleder med diplomuddannelse i ledelse, stor økonomiforståelse, samt vilje og evne til at lede og motivere medarbejderne i en tid, hvor der stilles øget krav til faglige og personlige kompetencer.
 
Plejehjemmet Humlehaven er et røgfrit plejehjem, med 40 lejligheder fordelt på 2 etager. Plejehjemmet er bygget i 2014 og er udstyret med det nyeste indenfor velfærdsteknologi. Humlehaven ligger midt i Nr. Lyndelse by med let adgang til indkøbsmuligheder og busstoppested lige uden for døren.

Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-personale og sygeplejestuderende. Der samarbejdes, efter behov, tæt med kommunens øvrige faglige specialister.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet er:
 • Plejehjemssygeplejersker
 • SOSUpersonale / aktivitetsmedarbejder
 • Rengøringsassistenter
Alle døgnets måltider produceres på plejehjemmet. Køkkenpersonalet er organisatorisk forankret under Den kommunale Kostforplejning.

Plejehjemmets vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.

Der lægges stor vægt på fællesskabet, hvor borgere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem, hvor livet leves i hverdagen. Dette forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og menneskeligt.

Humlehaven har et godt samarbejde med plejehjemmets venneforening, der bl.a. lige har doneret en bus til plejehjemmet.
 
Som plejehjemsleder vil du være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget, og du skal kunne anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Vi tilbyder:
 • Introduktionsprogram løbende over 2 måneder samt mentorordning
 • Et tæt samarbejde med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem/ Rehabiliteringscenter Bakkegården
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser og hvor humor er et vigtigt element
 • Tæt sparring og gode samarbejdsrelationer
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
Vi ønsker en leder, der kan:
 • Styrke den tværfaglige indsats, herunder den rehabiliterende/habiliterende tilgang til borgerne
 • Lede plejehjemmet som ét hus
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Understøtte organisatoriske forandringer samt sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
 • Erfaring i økonomistyring
Du er:
 • Diplomuddannet i ledelse
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse og -administration
 • Klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Visionær og fleksibel
 • Erfaren IT bruger og kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
 • Åben og har gode samarbejdsevner
 • Erfaren i at arbejde med kulturforandring
 • Positiv og anvender humor i din arbejdsdag
Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2020
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes via rekrutteringssystemet med ansøgningsfrist den 24. februar 2020 kl. 7
 
Samtaler
Samtaler afholdes den 26. februar 2020
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Kan du henvende dig til leder af De kommunale Plejehjem, Helle Liedecke, tlf. 7253 8855
 
Job- og personprofil, ledelseskompetencer, funktionsbeskrivelse, beskrivelse af Blomstringsuniverset og Udviklingsstrategien samt Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitiske værdier finder du her:
Job- og personprofil
Ledelseskompetencer
Vision personaleledelse
Inspirationsguide Blomstringsuniverset
Udviklingsstrategi
 

Fast stilling på 30 timer Hjemmeplejen Horne-Svanninge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger DIG, som er Social- og Sundhedshjælper, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svannninge.
Stillingen er en FAST STILLING, 30 timer i dagvagt, arbejde hver 2. weekend, ansættelse snarest muligt.
En af vores dygtige SSH´er har valgt at arbejde i en anden funktion i gruppen og derfor søger vi en Social- og Sundhedshjælper, til vores udekørende gruppe i hendes stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsat, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstring og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i fortsat udvikling
 
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning via det elektroniske link!
Ansøgningsfrist er d. 21/2 2020 kl 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 9.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter

 
 

Sekretær til de kommunale daginstitutioner i Faaborg- Midtfyn Kommune

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 21-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sekretær til de kommunale daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Er du servicemindet og har mod på, at være en del af en spændende og travl hverdag på flere velfungerende arbejdspladser. Du skal være fagligt ambitiøs, evne at arbejde selvstædigt, - og kunne prioritere i opgaverne.
 
De kommunale daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dygtig, selvstændig og udadvendt sekretær som skal understøtte områdelederne, med tiltrædelse senest d. 1. april 2020. 
 
Områdelederne i dagtilbud består af fire distriktsenheder Børneområde Syd, Midt, Vest og Nord.
Områdeinstitutionerne er et dagtilbud, hvor engagement, trivsel, faglighed og nytænkning er bærende værdier.

Du vil som sekretær skulle varetage mange forskellige opgaver og være indstillet på stor fleksibilitet, alt efter hvad opgaverne kalder på, herunder
 • Administration af hjemmeside
 • Bestilling af mødelokaler, tolke mv.
 • Mødebetjening og mødereferater
 • Udarbejdelse af jobopslag
 • Betaling af regninger og økonomiadministration
Som ny sekretær skal du være:
 • et menneske med godt humør og positiv livsindstilling - herunder arbejdsliv
 • bevidst om at være imødekommende og servicemindet indadtil og udadtil
 • den, der ser muligheder og kan bevare overblikket, selv når udfordringerne presser sig på
 • i stand til at arbejde selvstændigt og tage initiativ i en travl og meget omskiftelig hverdag
 • opsøgende i forhold til nye trends
 • indstillet på at være med til at udvikle administrationsteamet og derigennem sikre områdelederne optimal bistand og sammenhængskraft.
 • garant for sikker drift af økonomi og administration, både på personale og børn
 • i stand til at styre økonomiopgaver i forhold til budgetberegninger, indkøb, overenskomststof, belastningsgrad, betaling, rapportering og des lige.
 • kompetent inden for IT-programmer såsom: BørneIntra, PP, KMD, Sbsys, Excel m.fl.
 • i stand til at yde sparring på administrative opgaver til ledelsen
 • sikker og velformuleret i skriftlige opgaver 
Du vil i stillingen referere direkte til områdelederne.
 
Kan du se dig selv i den overvejende del af ovenstående opgaver og ansvarsområder, og har du relevant uddannelse og erfaring, er du måske lige den, vi søger.
 
Vi tilbyder
 • spændende job fuld af liv, glæde og engagement
 • godt teamsamarbejde med ledelserne og personalegrupperne
 • arbejdsforhold der bygger på tillid og gensidig respekt
 • Fleksible arbejdstider inden for institutionernes åbningstid.   
Din fysiske arbejdsplads er delt på fire matrikler. Kørekort og egen bil, er derfor nødvendigt for ansættelse.
Arbejdstiden vil fortrinsvis være fra kl. 9-15.
 
Løn- og ansættelsesforhold aftales med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer ugentligt. Der vil ifbm. ansættelsen blive indhentet straffe - og børneattest.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte områdeleder Britta Kruse på tlf. 7253 4722 eller Lissi Beier på tlf. 7253 4570


Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 21. februar 2020 kl. 12.00.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 26. februar 2020.

 

Tilkaldevikarer søges til Bo og Aktiv, afd. Lunden aflastning

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 21-02-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til aflastningen søges tilkaldevikarer.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter, weekendvagter samt nattevagter.

Lunden aflastning består af 3 afdelinger, 2 beliggende i Årslev og et weekendtilbud i Hillerslev.
Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og/eller hjælp til personlig pleje og omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Borgerne har brug for tydelige voksne, som er lette at aflæse.
Grundnormereingen er 1 personale til 3 gæster.

Som ansat i aflastningen vil man opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel.
Indsatsen dokumenteres dagligt i Nexus.
Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. 
 
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger vikarer som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås via hjemmesiden boogaktiv.fmk.dk eller ved henvendelse til leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72 53 68 75 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningen skal sendes elektonisk via link.