Single

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger 2 sygeplejersker

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-09-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger 2 sygeplejersker til faste stillinger pr. 1. november 2019 eller efter aftale.
 
Stillingerne er på 35 timer pr. uge og der arbejdes hver 4. weekend.
Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.
Sygeplejerskerne arbejder nogle dage senvagter kl. 12-20, og der vil på et 4 ugers rul være ca. 5-6 senvagter.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus. Det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum, så håber vi, du har lyst til at søge en stilling som sygeplejerske hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Som kan lide at koordinere borgerforløb, og som erfaring i denne opgave
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et borgerforløb
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt, kan arbejde med mange forskellige opgaver og som også kan indgå i plejeopgaver, når det giver mening
 • Der kan lide at dagene ikke er ens
 • Der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer, og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde med det øvrige personale
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til kollegaers kompetenceområder i opgaveløsningen
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde

Link
Kvalitetsstandard Bakkegården Kvalitetsstandard
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 72 53 55 50 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning, med relevante bilag, senest mandag den 23. september 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 26. september 2019.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler, uddannelsesbevis samt navn og telefonnr. på referencepersoner.