Single

Psykolog søges til progressiv Mestringsenhed på Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Akademiker, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 18-09-2019 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Mestringsenheden er et helt nyt tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi bygger på følgende tilgang:
 
Mange borgere der står i vanskeligheder i forhold til at få hverdagen til at fungere, kan hjælpes ved
 • Korte, tidsafgrænsede og intensive forløb
 • at holde et skarpt fokus på lige netop det, borgeren er allermest motiveret for at forandre
 • at holde et vedholdende fokus på borgerens ressourcer og potentiale. 
 
Kan du se dig selv i ovenstående tilgang? Er du fagligt forankret i den kognitive tilgang og har gode didaktiske kompetencer, så er det måske, præcis dig, vi søger!
 
Som psykolog i Mestringsenheden vil du indgå i et tværprofessionelt team, hvor alle samarbejder om at understøtte borgerens færdigheder i forhold til at blive aktør i eget liv.
 
Det vil f.eks. blive din opgave at tilrettelægge og forestå gruppeforløb i psykoeducation f.eks. kognitiv omstrukturering, energihåndtering, angsthåndtering, frustrationshåndtering m.m. Derudover vil der være individuelle samtaler med borgere, med afsæt i borgerens mål og mestring.
 
Det er en forudsætning at du
 
 • har lyst til at arbejde med kognitiv psykologi i en pædagogisk ramme.
 • er i stand til at oversætte dit fag og nyeste forskning til praktiske tiltag. 
 • har erfaring og lyst til at arbejde med borgere med psykisk sårbarhed og/eller senhjerneskade eller udviklingshæmning.
 • Kan sikre en høj faglig kvalitet, samtidig med at formidlingen tilpasses den enkelte borger.
 • Har lyst til at facilitere processer, også via velfærdsteknologiske løsninger og i naturen.
 • Har evne og interesse for tværprofessionelt og samskabende arbejde, hvor ligeværdighed og nysgerrighed er fundamentet.
 • Er indstillet på at arbejde i et team, der arbejder systematisk med målstyring.
 • Er kreativt tænkende og indstillet på at videreudvikle Mestringsenheden, så vi sammen bliver dygtigere til kerneopgaven.
 
 
Det er en fordel, at du
 • har pædagogisk erfaring
 • erfaring med tilrettelæggelse af forløb i psykoeducation.
 
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem 7-18.
Der er tale om 1 ansættelse på 37 timer om ugen, evt. med mulighed for ansættelse på færre timer efter nærmere aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
På det Socialfaglige Område i FMK kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 
 
Yderligere information
Kontakt Rikke Frandsen, leder af Det Socialfaglige Område, på rfran@fmk.dk eller telefon 72 53 89 41
 
 
Ansættelse
D. 1 oktober eller så hurtigt som muligt herefter.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest onsdag d. 18 september 2019. Samtaler afholdes fredag d. 20 september 2019
 
Læs mere om Mestringsenheden her.