Single

Pædagogmedhjælper søges til Børneområde Midt, Vesterparken, 32 timer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-09-2019 10:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber? Drømmer du om at være med til at opbygge stærke fælleskaber, der gør en forskel?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner: Børnecentret Vesterparken, 1000Fryd og Hættegården. Stillingen er primært tilknyttet Vuggestuen og yngste teamet i Vesterparken, med ansættelse i Børneområde Midt.
Arbejdstiden er varieret i tidsrummet 6.00-17.00 og faste aftenmøder tilrettelagt i et årshjul.

Jobprofilen:
Du skal indgå i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt ved deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogisk lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene. I hverdagen deltager du i planlægningsmøder i gruppen.

Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen i en god dialog med forældrene således at de oplever tryghed og omsorg for deres barn. 

Forventninger til medarbejderen:
  • Har gode samarbejdskompetencer og kan løse opgaver og arbejde selvstændigt
  • Har lyst til at lege med og til at understøtte at børn gennem leg.
  • Du udstråler glæde, humor og nærvær, er omsorgsfuld, og kan skabe trygge relationer til børn og forældre.
  • Gode samarbejdsevner ift. kollegaer og forældre
  • Bidrage til planlægning og udførsel af aktiviteter i vuggestuen
  • Gerne fokus på motorik
  • Er initiativtagende ift. børn og forældre.
Stillingen forventes at kunne tiltrædes 1. oktober 2019 og det forventes at der indkaldes til samtaler i uge 39/2019.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til PMFs gældende overenskomst på området.
Mulighed for at du skal videre i uddannelse efter en periode er ingen hindring for at du kan søge stillingen hos os.
Du kan læse mere på vores hjemmeside www.vesterparken.fmk.dk.

Har du yderligere spørgsmål kan du rette henvendelse til instituionsleder Britta Kruse, 7253 4722 eller til teamleder Helle Spangsberg, 7253 4721.