Single

Overtandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 19-01-2020 20:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi vil se glade børn og unge med sunde tænder og dejlige smil i Faaborg- Midtfyn kommune. Vores overtandlæge har fået stilling som overtandlæge I Odense Kommune, og vi søger derfor en overtandlæge, som kan være med til at fastholde og udvikle vores i forvejen velkørende og velfungerende tandpleje, der er kendetegnet ved engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 
Tandplejen består af to klinikker i henholdsvis Ringe og Faaborg, med et samlet personale bestående af 6 tandlæger, 3 tandplejere og 15 klinikassistenter. Den fysiske placering for vores nuværende overtandlæge har i størstedelen af tiden været Ringe, da vi i Faaborg har en tandlæge, der som filialleder står for den daglige drift. Ringe er centralt placeret på Fyn og tæt ved motorvej og gode togforbindelser.
 
Vi har 10230 børn og 180 omsorgspatienter.  Vi har et tæt samarbejde med Tandreguleringscenter Fyn og Specialtandplejen i Odense samt Regionstandplejen. Vi har kæbekirurger tilknyttet efter behov.
 
Tandplejen er en del af Forebyggelses- og Sundhedsafdelingen under Opvækst og Læring. Forebyggelses- og sundhedsafdelingen er en fælles kompetencefunktion for hele
Opvækst og Læring. Vi er med til at understøtte en tværkommunal sundhedsindsats i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Forebyggelses og Sundhedsafdelingen består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, tandplejen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Afdelingen består af 2 gruppeledere i PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 1 leder af sundhedsplejen samt 1 leder af
Tandplejen. Du bliver en del af en ledergruppe, som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig.
 
Målsætning:
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med ”sammen skaber vi det bedste sted”. Børn, forældre, skoler, institutioner, administration, politikkere og lokalsamfundet skal bruge hinandens viden og erfaringer til sammen at sikre en tryg opvækst for alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Om dig:
 • Du er autoriseret tandlæge, med ret til selvstændig virke.
 • Du har ambitioner på tandplejens og fagområdets vegne.
 • Du brænder for profylakse, så vi kan fastholde den gode tandsundhed
 • Du er faglig velfunderet som tandlæge og har interesse for kommunal tandpleje.
 • Du er oprigtig interesseret i ledelsesopgaven. Stillingen kan understøttes administrativt og økonomisk, så der kan tilrettelægges klinikdage, hvis dette ønskes.
 • Du har fokus på et respektfuldt samarbejde med de forskellige faggrupper til gavn for vores patienter.
 • Du kan motivere medarbejdere, så deres forskellige fagligheder og kompetencer kommer bedst muligt i spil.
 • Du er relations- og dialogskabende med gennemslagskraft.
 • Du har både fokus på det tandfaglige og kan samtidig være kreativ og nytænkende.
 
Vi tilbyder
 • En meget velfungerende tandpleje, som er kendetegnet ved en stærk dagsorden og dedikerede kolleger, der brænder for kerneopgaven og teamsamarbejdet.
 • En tandpleje, hvor vi arbejder behovsorienteret med fokus på non-operativ cariesbehandling og den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
 • En spændende stilling med plads til ledelse, udvikling og klinisk arbejde, hvis det ønskes.
 • Mulighed for lederuddannelse.
 • Mulighed for leder mentorordning
 • Fælles mødefora med øvrige overtandlæger på Fyn

Forventet tiltrædelse er 1. april 2020 eller efter aftale. Ansøgningsfristen er den 19. januar 2020 kl. 20.00. Samtaler forventes afholdt i uge 4, for nuværende planlagt til torsdag den 23. januar 2020..

 
Yderligere information kan fås hos chef for Forebyggelse og Sundhed, Annette Friis Andersen, på telefon 72533125 eller filialleder, tandlæge Lone Jakobsen, på telefon 72530616.
 
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Løn og ansættelse på overenskomstmæssige vilkår
 

Chef for Økonomi og Løn

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-12-2019 12:00
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Chef for Økonomi og Løn i Faaborg Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en ny chef for Økonomi og Løn, der kan agere sparringspartner for såvel direktionen som kommunalbestyrelsen.

Vi er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere, og vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Sammen vil vi gøre det endnu bedre at leve her for dem, der allerede bor i Faaborg-Midtfyn Kommune, og samtidig gøre det endnu mere attraktivt for nye at flytte hertil.

Vi leder efter en chef, der kan klæde borgmester og økonomiudvalget på ved at formidle kompliceret stof på en forståelig måde. Du skal kunne udføre den politiske betjening, så politikerne føler sig trygge og har tillid til dig.

Som chef for Økonomi og Løn refererer du til kommunaldirektøren, og du kommer til indgå i kommunens chefgruppe. Vi forventer, at du vil deltage aktivt i gruppens arbejde, da det er en forudsætning og en vigtig arena for din strategiske ledelse. Du skal være med til at skabe et stærkt fællesskab og samspil på alle chefniveauer.

Du skal sikre, at staben fungerer som et centralt servicecenter for resten af organisationen på økonomi- og lønområdet. Du og din stab er direktionens højre hånd og skal sikre, at hele kommunens økonomistyring fungerer optimalt.

Det bliver din opgave at gennemføre en driftssikker budgetproces og balancere understøttelsen af fagområderne med ansvaret for kommunens samlede økonomi. Du skal kunne udfordre fagområdernes budgetønsker og sætte en langsigtet, bæredygtig strategi for kommunens budgetter. Samtidig skal du have indblik i og respekt for driften.

Du har erfaring med og god fornemmelse for politiske forhandlinger og kan gennemføre en budgetproces, hvor alle føler sig trygge og hørt, og hvor kommunens overordnede økonomi hænger sammen. Samtidig har du erfaring med ledelse - både på et personalemæssigt og strategisk plan.

Vi lægger vægt på, at du har arbejdet med det økonomiske område i en kommune eller en region, har indsigt i forvaltning af kernevelfærdsydelser og kan understøtte fagcheferne i at levere den bedste service til vores borgere.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer med et forventet årligt lønniveau på mellem 756.000 og 780.000 kr. + pension.

Yderligere oplysninger
Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til konstitueret kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen på telefon 72 53 10 13 eller chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen (KLK) på 27 15 29 15.

Læs mere i job- og personprofilen.

Ansøgning
Hvis du vil søge stillingen som chef for Økonomi og Løn, skal du sende din ansøgning inden d. 6. december 2019 kl. 12.00.

Genopslag - Leder af Børne- og Familieområdet

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-12-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Kan du sætte standarden for fremtidens myndighedsarbejde?

Og kan du lede et børne- og familieområde med høj faglig standard og har du store ambitioner på områdets vegne? – så har vi jobbet til dig.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en leder til Børne- og Familieområdet i Opvækst og Læring, der sammen med dygtige og ambitiøse medarbejdere skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune forbliver en foregangskommune på børne- og familieområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn, der strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder og i et levende iværksættermiljø. Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens vision og udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted . - Læs udviklingsstrategien her.

Vi tilbyder en spændende stilling i en kommune med fuld fart frem, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Du vil blive leder for dygtige, erfarne og ambitiøse ledere og medarbejdere og få en imødekommende kollegial ledergruppe i Center for Opvækst og Læring.

I Opvækst og Læring sigter vi på at:
 • Medborgerskab, kultur og dannelse er retningsgivende for børn og unges dannelse og uddannelse til aktive og livsduelige mennesker i fremtidens samfund.
 • Trivsel, omsorg og social mobilitet er retningsgivende for arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår og livsmuligheder for alle børn og unge – også de med behov for støtte gennem opvæksten.
 • Opvækst, læring og læringsmiljøer er retningsgivende for arbejdet med børn og unges opvækst og læring gennem deres liv i dagtilbud og skolen.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Om stillingen
Lederen af Børne- og Familieområdet refererer til chefen for Opvækst og Læring, og indgår i den tværfaglige ledergruppe sammen med lederen af Forebyggelse- og Sundhedsområdet og lederen af Sekretariatet.

Du får det overordnede ansvar for området, der dækker fem afdelinger: Børnehusene, Visitation og integration, Socialfaglig (børn) inklusive handicap, Foranstaltning og familiepleje samt Socialfaglig (unge). Du er daglig leder for tre gruppeledere samt lederen af børnehusene. Under børne- og familieområdes fem afdelinger er der i alt 82 ansatte.

Se organisationsdiagrammet for Opvækst og Læring her. 

Dine opgaver bliver blandt andet at:
 • Varetage den daglige, overordnede ledelse af området, og sikre en stabil drift og styring af økonomien
 • Fungere som leder for gruppelederne af enhederne indenfor området
 • Betjene børne- og ungeudvalget, herunder også tvangsudvalget
 • Realisere de politisk vedtagne målsætninger på området
 • Sætte retningen for området og formidle dit budskab til ledere og medarbejdere
 • Fastholde det gode arbejdsmiljø og engagement
 • Bidrage til at styrkelse det tværgående samarbejde i Opvækst og Læring og på tværs af velfærdsområderne
To af de opgaver der vil kræve dit fokus fra starten, er at fortsætte et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force omkring udvikling af sagsbehandling, og understøtte Mulighedernes Arena, der er en omlægning af indsatser. Vi tidligere haft færre udgifter til anbringelser end kommunerne generelt, men vi er nu ved at indhente resten af landet. Det er afgørende for os at vende denne udvikling, og det er baggrunden for Mulighedernes Arena. Den nye leder af Børne- og Familieområdet skal understøtte implementeringen og udviklingen af dette arbejde.

Vi er gennem vores samarbejde med Socialstyrelsen og KLK blevet bekræftet i, at vores myndighedsarbejde er blandt landets bedste. Vi har derfor brug for en leder, der kan tage opgaven med at videreudvikle et fagmiljø med en høj standard på sig.

Her kan du finde link til vores Børne og Ungepolitik, personalepolitik, vision i Opvækst og Læring samt bærende principper.

Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være en længerevarende uddannelse eller en professionsuddannelse med relevant overbygning. Det er afgørende, at du har indgående kendskab til området og en høj faglighed, og at du kan læse og omsætte lovgivningen. Derudover kræver jobbet at;
 
 • Du har ledelseserfaring – erfaring med ledelse af ledere vil være en fordel, men er ikke et krav
 • Du er i stand til at engagere, begejstre og skabe følgeskab blandt fagligt dygtige ledere og medarbejdere
 • Du er empatisk og god til at lytte, samtidig med, at du har mod til at træffe de nødvendige beslutninger og stå ved dem som troværdig myndighedsperson
 • Du er handlingsorienteret, målrettet og resultatskabende
 • Du har politisk tæft og erfaring med at arbejde i en politisk organisation
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kan styrke og skabe relationer til såvel kolleger indenfor og udenfor det faglige område, politikere og borgere
 • Du er på forkant med udviklingen og din forståelse for kerneopgaven gør, at du kan tænke den anderledes. Du evner at være visionær, udforskende og har øje for, hvilken retning området bevæger sig i.
Du kan læse mere om stillingen i jobprofilen her.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte direktør Siggi Kristoffersen på telefon 72 53 10 16 eller sekretariatsleder Sisi Eibye på telefon 72 53 31 05.

Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er fuld tid og ansættelsesstedet er Østerågade 40, 5672 Broby. Løn og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst.

Forventet tiltrædelse er den 1. februar 2020 eller efter aftale.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest torsdag den 5. december 2019, kl. 12.00.

Rekrutteringsprocessen
Udvalgte kandidater inviteres til samtale den 6. december 2019.
Første samtalerunde afholdes den 10. december 2019 i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 14.00. Anden samtalerunde afholdes den 12. december 2019 i tidsrummet fra kl. 8.30 til klokken 11.30.

Mellem første og anden samtale vil du skulle gennemføre en kognitiv test samt en personprofilanalyse. I forbindelse med anden samtale vil du blive bedt om at forberede en præsentation med udgangspunkt i en case. Efter anden samtale vil ansættelsesudvalget indhente referencer efter aftale med dig.

Tilbydes du stillingen skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 

Leder af Intern Drift

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-12-2019 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger leder til at stå i spidsen for udviklingen af kommunens Intern Drifts afdeling

Intern Drift løser en lang række driftsopgaver og mindre anlægsopgaver på park-, natur- og vejområdet samt inden for rengøring af kommunale institutioner. Intern Drift har 140 medarbejdere og en omsætning på ca. 62 mio. kr. Da den nuværende leder af Intern Drift går på pension, søges en ny leder. Intern Drift opererer ud fra to driftslokationer; en i Faaborg og en i Ringe.

Opgaven
Som leder er du overordnet ansvarlig for drift og udvikling af Intern Drifts opgaver. Du er således ansvarlig for at implementere kommunens overordnede strategier i opgaveløsningen og du har det overordnede økonomiske, faglige og ledelsesmæssige ansvar for Vej, Park og Natur samt Rengøring. Du referer til chefen for By, Land og Kultur.

Du vil især inden for vej-, park- og naturområdet i samarbejde med sektionslederen, i et vist omfang skulle engagere dig i den detaljerede opgavestyring.

Vi har stor fokus på udvikling af opgave varetagelsen og serviceringen af borgere i kommunen. Som led i denne udvikling er vi i færd med at forenkle og styrke måden, vi organiserer os på – også ledelsesmæssigt.

I 2007 blev BUM modellen (Bestiller-Udfører-Modtager) indført som en måde at organisere og effektivisere driften inden for vej- og parkområdet. I 2011 blev modellen udvidet til BUMP med et P for Partnering. Partnering bygger på, at de involverede parter vedtager fælles målsætninger og etablerer en åben kommunikation. Rengøringsområdet for størstedelen af kommunens bygninger, er blevet en del af Intern Drift i 2011. Intern Drift varetager både planlægning, udførelse og herunder også styring af økonomien.

BUMP-modellen har tjent en god funktion og sikret at alle tilbagevendende driftsopgaver i dag ligger kvalitetsbeskrevet. Der er styr på enhedsomkostninger og skabt en rationel drift af maskiner og mandskab på alle opgaver. Delopgaver konkurrenceudsættes med jævne mellemrum. Intern Drift er således i dag en meget veldrevet driftsenhed.

Tiden har dog vist, at BUMP-modellen imidlertid også har nogle irrationelle elementer indbygget i sig. På baggrund heraf og med øje for en fortsat effektivisering, er der politisk vedtaget en ny styringsmodel, som henter inspiration både i en helhedsorienteret driftsmodel og i BUMP modellen. 

For at indfri målet om at nå et mere effektivt samarbejde mellem planlægning og administration i vores afdelinger for Natur og Trafik og Intern Drift er det besluttet, at ledelse og administration i Intern Drift fremover delvist vil have kontorplads i Mellemgade 15 i Faaborg.
 
Vigtige opgaver for den nye leder af Intern Drift på den korte bane er, i samarbejde med afdelingslederne for Natur og Trafik samt Ejendom, at gennemføre den netop besluttede organisationstilpasning såvel som at indfri en besluttet økonomiske effektivisering.

Målet er, at Intern Drift fremadrettet fortsat kan levere en effektiv og rationel drift og højt niveau af borgerrettet service og således fortsat være en konkurrencedygtig driftsenhed.
 
Succeskriterier
At du med din tilgang til opgaverne understøtter, at Intern Drift fremstår som en veldrevet virksomhed med højt fagligt niveau. Medarbejdere og samarbejdspartnere skal opleve, at du er med til at drive de gode samarbejdsrelationer, der understøtter vores mål om at være værdiskabende for kommunen og borgerne.

At du er en progressiv og god medspiller i vores kommunale samarbejder.

At du med din erfaring kan understøtte strategisk nyskabelse og sikre en vellykket omsætning af nye tiltag på det operationelle niveau.

At du som leder kan give kvalificering sparring og udvikle de interne processer mellem sektionsledere og medarbejdere.

De primære arbejdsopgaver er:
 • Ledelse af Intern Drift, der leverer driftsteknisk understøttelse af den kommunale service.
 • Ledelse af driften i samarbejde med de to sektionsledere for henholdsvis Vej, Park og Natur samt Rengøring.
 • Kontinuerlig udvikling af Intern Drift som driftsorganisation med fokus på værdiskabelse, optimering og effektivisering.
 • Ansvarlig for driftsøkonomi og driftsaftaler.
 • Varetagelse af samarbejdet med den kommunale forvaltning og en række skoler og institutioner.
 • Udarbejdelse af oplæg til chefen for By, Land og Kultur samt Teknik og Miljøudvalget.

  Kompetencer:
 • Relevant faglig baggrund – gerne suppleret med en ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring med drift, løbende optimering og design af arbejdsgange fra en teknisk serviceorganisation.
 • Erfaring fra ledelse inden for mindst et af driftsområderne vej, park, eller natur.
 • Godt kendskab til entreprenørverden.
 • Kendskab til udbudsregler og herunder især erfaring med at byde på opgaver (udbud).
 • Ledelseserfaring og lyst til både personale-, drifts- og forandringsledelse. Gerne erfaring med ledelse af ledere.
 • Er i stand til at veksle mellem at sætte en klar retning og være støttende i forhold til medarbejderne.
 • Gode kommunikative evner eksternt såvel som internt samt mundtligt og skriftligt.
 • Forstår nødvendigheden af en anerkende ledelsestilgang og holdpræstationer.
 • Personlig integritet og ordentlighed.
 • Forståelse for en politisk styret organisation.

  Vi tilbyder:
 • En effektiv, udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.
 • En mulighed for at prøve dig selv af i rollen som leder i en teknisk serviceorganisation.
 • En uformel dialog og omgangstone.
 • En mulighed for at præge driftens udvikling sammen med nogle dygtige medarbejdere.

  Tidsplan:
  Ansøgningsfrist:                 5. december 2019               
  Første samtalerunde:        12. december 2019
  Anden samtalerunde:        18. december 2019
  Tiltrædelse:                       Senest 1. februar 2020
Yderligere information
Løn efter kvalifikationer. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefen for By, land og Kultur, Christian Tønnesen, 72 53 20 51, mail chton@fmk.dk
 

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 27-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid

Hjemmeplejeleder søges pr. 1. februar til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen Broby (mødested: Nørre Broby), hvor der er dag- og aftenvagt.

I lederteamet er kulturen bygget op omkring ordentlighed, dialog, humor, mod, tillid, refleksion og engagement. Vi er enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, sparring, kærlige skub og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere. Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 hjemmeplejeledere og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje.

Du har ledererfaring.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.

Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Omsorg og vores centrale formål er:
• At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
• At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen.
• At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
• At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
• At styrke monofagligheden.

Dette relaterer sig til de to overordnede og tværgående mål i Sundhed og Omsorg, der sætter kurs i forhold til den rehabiliterende tilgang og en høj trivsel på arbejdspladsen.
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og "gang i butikken".
Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.

Én af de opgaver, vi står overfor, er at få kigget på Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske justeringer i de enkelte hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.
Derudover implementerer vi i år velfærdsteknologi i alle hjemmeplejegrupperne (DigiRehab), hvor medarbejderne træner sammen med borgerne i eget hjem via IPad.
Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen og i det tværfaglige samarbejde er arbejdet med "Blomstringsuniverset", som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach i relation til borgere med demens.

Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 285 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.

Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.
Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du har lyst til at være tæt på den daglige drift.
Du reflekterer over egen praksis.
Du er nærværende og anerkendende i din ledelsesstil.
Du kan håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du spiller dine lederkolleger gode.
Du understøtter samarbejdet i hjemmeplejegruppen.
Du er tydelig og tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du er fortrolig med IT.
Du lytter og handler.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.

Ansøgningsfrist d. 27.11.19 kl. 12.00
Samtaler forventes gennemført d. 03.12.19 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 04.12.19.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Majbritt Brødsgaard Borgensgaard på tlf.:72 53 56 16 eller mail: mabor@fmk.dk
eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk

Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk eller administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk
 

Barselsvikariat, lærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 26-11-2019 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.
 
Barselsvikar lærerstilling pr. 1. februar 2020
 
En af vores dygtige lærere er kommet i lykkelige omstændigheder, så vi har brug for en barselsvikar, forventet mindst et år frem. Erfaringerne fortæller os, at der altid opstår et eller andet uforudset, så en fast stilling måske kan blive en mulighed.
 
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen har ca. 380 børn, og med en enkelt undtagelse er vi en to-sporet skole. Skolens SFO har ca. 120 børn.
Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.

På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i afdelingsteam. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt. Lærernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt medarbejder. Vi har indgået en arbejdstidsforståelse på 35 timers tilstedeværelse pr uge, hvor fleksibilitet går begge veje.

Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.
 
Vi søger en lærer, der har
 
-   linjefagskompetence eller tilsvarende i fagene dansk og engelsk, primært til
    mellemtrin og overbygning 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceskoleleder Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.
 
Vi modtager gerne et besøg og henviser i øvrigt til www.carlnielsenskolen.skoleintra.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 26. november 2019 kl. 10.00

Fast aftensvagts stilling i udekørende hjemmepleje Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedshjælper i fast aftenvagt.
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og det gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Stabil og fleksibel samt åben overfor forandringer.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø med fokus på tillid og ordentlighed.
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 25/11 2019. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler i uge 48.
 
 
 

Social- og sundhedsassistent søges til dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger en social- og sundhedsassistent fra 1. januar 2020, eller snarest derefter.
 
Stillingen er en dagvagt på gennemsnitlig 37 timer pr. uge, med weekendvagt hver 3. weekend
 
Du bliver ansat i vores aflastningsafdeling, hvor målgruppen er demente som aflastes fra eget hjem, og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel, blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
 
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor I sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted, hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse samt en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/index.php?id=20156
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 25. november 2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. november 2019 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Virksomhedsserviceassistentelev til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Har du et stort servicegen, og vil du gerne agere virksomhedens blæksprutte, der får arbejdspladsen til at fungere optimalt, så er det hos os, du skal søge læreplads.
 
Om jobbet
Som elev ved Kursuscenter Faaborg-Midtfyn vil du gennem din uddannelse møde forskelligartede opgaver, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer. Kursuscenter Faaborg-Midtfyn varetager tilrettelagte projekter for Jobcentret, hvor ét af projekterne er et velfungerende rengøringshold, som du vil blive en del af. Du vil indgå i et samarbejde med fire kolleger og et variabelt antal borgere. Du skal være med til at sikre, at centret bliver gjort ordentlig rent, samt at mange af hverdagens udfordringer bliver løst.
 
Du vil gennem din uddannelse få arbejdsopgaver som:
 • Planlægning og udførelse af rengørings- og serviceopgaver
 • Kontorsupport samt mindre vedligeholdelsesopgaver
 • Kundebetjening, kundeservice og andre ad-hoc opgaver
 • Klargøring og opsætning i forbindelse med møder i Kursuscenteret

Vi forventer, at du:
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
 • Har gyldigt kørekort

Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere
 • Dejlige omgivelser og en god kantine

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Elevstilling på fuld tid med tiltrædelse den 1. januar 2020.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rengøringsleder for Facility Service, Mariann Hansen, på telefon 7253 7524 eller medarbejder i Facility Service, Lars Behrens Kirkegaard, på telefon 7253 7204, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chef for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, IT & Digitalisering samt Kursuscenter Faaborg-Midtfyn.
Virksomhed & Indsats har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger osv., og vi har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Virksomhed & Indsats består af tre teams, hvor den ledige stilling er i Team Virksomhedsservice – Facility Service. Facility Service er en træningsbane, hvor vi arbejder med at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og vi arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 24. november 2019 kl. 23.59.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. november 2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
Det fulde stillingsopslag med link kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
 
 

Kan du sætte den lokale erhvervsfremme ind i nye rammer og sikre vores virksomheder sparring og vækst?

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 23:59
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kan du sætte den lokale erhvervsfremme ind i nye rammer og sikre vores virksomheder sparring og vækst?
 
Så er jobbet som strategisk erhvervskonsulent helt sikkert noget for dig
 
Strategisk erhvervsudvikling
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ambitiøs udviklingsstrategi. Den skal virkeliggøres ved at inddrage virksomheder, borgere og ansatte i hele kommunen. Den skal være med til at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen og sikre at over 80% er meget tilfredse med livet i kommunen.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har også fået udarbejdet en ambitiøs erhvervsstrategi, der forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret Den spiller sammen med det tværkom­munale og regionale erhvervsfremmesystem, byggesags- og miljø-området samt rekruttering af velkvalificeret arbejdskraft.
 
Erhvervsstrategien: Vækst & Vitalitet vil:
 • styrke vores relationer på tværs af virksomheder
 • realisere potentialet inden for turisme og oplevelser
 • sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme
 
Faaborg-Midtfyn kommune indgår i det regionale samarbejde på erhvervsområdet, hvor det nye Erhvervshus Fyn er den helt centrale spiller i udvikling og styrkelse af det fynske erhvervsliv samt den gode Erhvervsservice på Fyn. Vi indgår ligeledes i samarbejdet omkring ”Byregion Fyn”, og understøtter at den overordnede strategiske erhvervsudvikling sker i samarbejde med de øvrige fynske kommuner.
 
Vi er således godt i gang, men ønsker at styrke den strategiske tilgang til den lokale erhvervs­fremme på tværs af brancher, og forventer at en strategisk erhvervskonsulent kan medvirke til, at vi lykkes med den lokale erhvervsindsats samt bidrager til at vores strategier på området føres ud i livet.   
 
Erhvervsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Med kommunens udviklingsstrategi er der sat øget fokus på erhvervsudvikling. Og der er igangsat en proces for at udvikle nye tiltag, nye samarbejdskonstellationer og nye tilgange til erhvervs­udvikling.
 
Kommunens erhvervsindsats er i dag placeret i flere dele af organisationen afhængig af opgaven. Der arbejdes derfor på en styrkelse af det strategiske og operationelle samarbejde via netværk på tværs af organisationen. Vi vil afsøge nye muligheder, nye metoder og tilgange til kommunens erhvervsindsats med fokus på de behov virksomhederne har.
 
Vi vil i et samspil med virksomhederne finde de bedste løsninger og realisere dem i nye kombinationer og forretningsfællesskaber. Vi ønsker at udfordre den traditionelle forståelse af erhvervsservice og erhvervskontor. Vi vil derfor med udgangspunkt i vores erhvervsstrategi se på, om den måde vi har organiseret vores lokale erhvervsindsats på, er den rigtige, eller om der er brug for justeringer.  
 
 
Vores forventninger til dig - hvem er du?
 • Du har en relevant uddannelse og erfaring, der hurtigt sætter dig i stand til at sætte nye standarder for udviklingen af erhvervsområdet.
 • Du har erfaring med erhvervsfremmesystemet
 • Du har en bred samfundsmæssig og erhvervspolitisk erfaring, indsigt og interesse.
 • Du har forståelse for, at en kommune er en politisk styret organisation, herunder god forståelse for det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde
 • Du kan komme fra både privat og offentlig virksomhed, og du har erfaring med en strategisk tilgang til og overordnet forståelse af erhvervsområdet.
 • Du kommunikerer klart og engageret og er i stand til at fremme området både i forhold til eksterne samarbejdspartnere og i forhold til interne samarbejdspartnere.
 • Dit kendskab til erhvervslivets rammevilkår er indsigtsfuldt og du har kendskab til de erhvervsmæssige udfordringer.
 • Du besidder de nødvendige kompetencer inden for procesfacilitering, planlægning og projektudvikling
 
Du bliver del af en spændende arbejdsplads
Du vil blive en del af udviklingsteamet i Politik og Strategi, der holder til på rådhuset i Ringe. Du vil få særligt ansvar for udviklingen af en strategisk erhvervsindsats lokalt, men også være den der understøtter borgmesterens og kommunaldirektørens deltagelse i mellemkommunale og regionale samarbejder om erhvervsudvikling.
 
Vi er ambitiøse og tør gå nye veje. Vi tror på, at det er sammen med vores virksomheder, borgere og øvrige interessenter, at vi kan skabe den udvikling, vi ønsker. Det giver rum for et hav af spændende opgaver, som hele tiden rykker ved vores egen og andres opfattelse af, hvem og hvad vi kan og vil.
 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt – og hvis dette er noget for dig, så ser vi frem til at få din ansøgning senest den 24. november 2019 kl. 23.59. Vi forventer at holde samtaler den 4. december 2019.
 
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst, og lønnen forhandles med den forhandlings­berettigede organisation.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte stabschef Heidi Madsen på tlf. 7253 1010 og Afdelingsleder Søren Heide Petersen på telefon 72 53 47 92.
 
 

Lærere søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 23:55
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Lærere søges….

Broskolen mangler 2 lærere.
På vores afd. Bøgehøj i Årslev mangler vi 2 lærere til faste stillinger i vores indskoling.

Stillingsindhold: Fagønsker er især: Dansk, Engelsk, Matematik, Musik, Billedkunst, Natur-Teknik og Idræt / Svømmelærer.
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under "job".
Ansøgningsfrist: Søndag d. 24. november 2019 kl. 23.55.
Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag d. 27. november 2019.

Åbent Hus: Onsdag d. 20. november 2019 fra kl. 17.00 til 18.00

For yderligere information henvises til afdelingsleder Louise Holst Mortensen tlf. 7253 4080 eller skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 4069.

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal lige-ledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Vi arbejder målrettet med at indarbejde sang og musik som bærende elementer i vores pædagogik; vi startede dette i indskolingen i samarbejde med vores musikskole for år siden og har nu et spirekor og et juniorkor, et godt samarbejde musikskolen, der senest udmøntede sig i, at vi blev en Orkestermester-skole i 2018. Vores nye lærere må meget gerne være aktive i vores fortsatte udvikling med sang og musik.

Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.
Afd. Bøgehøj er to- og tresporet i hovedskolen og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere.


Med venlig hilsen
Flemming Mortensen
Skoleinspektør
 

Plejehjemmet Steensvang søger 2 nye kollegaer til aftenvagt med tiltrædelse snarest

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Den ene stilling er en SSA til fast aftenvagt, gennemsnitlig 24,5 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.
Den anden stilling er en SSA/SSH til en fast aftenvagt på 28 timer/uge med arbejde hver 2. weekend.
 
Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. På plejehjemmet bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.
 
Vi kan tilbyde et afvekslende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer medvirker til, at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.
 
På Plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.
 
Har du en rehabiliterende tilgang til borgerne, ser du forskellighed som en styrke, kan du arbejde tværfagligt og føler du dig medansvarlig for et godt arbejdsmiljø, så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
 
Link
https://steensvang.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest søndag d. 24.november 2019, kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. november 2019 fra kl. 9.00, på Plejehjemmet Steensvang, Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere

Afdelingsleder til skoledelen i afd. Svanninge for Brahesminde Skoler & Børnehuse.

Jobkategori: Ledelse, Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-11-2019 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
Er du vores nye afdelingsleder? Du skal have lyst til at indgå i en spændende og travl hverdag, hvor du vil have både pædagogisk ansvar, ledelsestid og undervisning.  

Brahesminde Skole består af 2 afdelinger henholdsvis afd. Svanninge og afd. Horne. Skolerne dækker 0.-6. klassetrin. På begge matrikler er der ansat en afdelingsleder for henholdsvis. skoledelen og dagtilbud/SFO. Du vil skulle agere både som leder og som aktiv deltager i undervisningen, hvor især den didaktiske og pædagogiske sparring med lærere og pædagoger er højt prioriteret.  Afd. Svanninge er kendetegnet ved høj faglighed og trivsel for elever, en stærk kultur for at brænde for god arbejdsglæde også når der er travlt, lavt sygefravær samt ikke mindst en høj faglig stolthed. Det forventes, at du er indstillet på at indgå i et samarbejde mellem afd. leder og personale. Her er rummelighed, sparring og fælles gode løsninger vigtige nøgleord, men også altid et fokus på lederens særligt forpligtelser for det samlede Brahesminde.  

Du skal indgå i et ledelses-team bestående af 4 afdelingsledere samt en Brahesminde leder. Brahesminde Skoler & Børnehuse er en landsbyordningen, hvorfor der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole på alle niveauer med fokus på at skabe glade og nysgerrige børn/elever. Du skal kunne se dig selv være en stor del i dette arbejde, idet du skal være i stand til at træffe beslutninger, og samtidig være i stand til at vurdere, hvornår den overordnede lederen skal involveres. Du vil opleve, at der er tillid til, at dine beslutninger træffes i den ånd, som er kendetegnende for skolen.

Dine opgaver vil være:
 
 • Ledelse af personalegruppe (lærere og pædagoger)
 • IT, hjemmeside og øvrigt administrativ arbejde
 • Sparring og guidning af lærere, pædagoger og elever
 • Samarbejde med eksterne vejledere
 • Undervisningsopgaver

Kvalifikationer:
 
 • Du er læreruddannet, evt. i koordinatorstilling eller med erfaring for ledelsesopgaver.
 • Du brænder for ledelse og er interesseret i at tage en lederuddannelse
 • Du vægter dialogen, og kan samtidig være tydelig og træffe beslutninger
 • Du er ærlig og direkte både over for andre, og du modtager på samme måde.
 • Har flair for at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du har let ved at skabe overblik i din opgaver, men kan samtidig være fleksibel i din tilgang og opgaveløsning.
 •  
Grundlæggende forudsætninger og værdier
 
 • Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skoler & Børnehuse, du skal se muligheder frem for begrænsninger
 • Kan se sig selv i kommunens og skolens værdier
 • Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.

Fuldtidsstilling med ansættelsesstart snarest muligt og senest 6. januar 2020. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er fredag d. 22. november. Samtaler tirsdag d. 26. november og onsdag d. 27. november. Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller bestyrelsesformand Martin Jonø 2681 7957. Ring for yderligere informationer og evt. besøg.
 

Medarbejder til frokostordning på Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 22-11-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer

 
Medarbejder til frokostordning på Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Børnehaven Broholm søger en medarbejder, som kan tilberede frokostordning til ca. 60 børnehave børn.
Vi søger en medarbejder der kan tage ansvar for driften af vores madordning. Det er ikke en egenproduktion, men en frokost med lune retter vi få leveret. Opgaven består i at bestille, modtage, organisere, anrette måltiderne og vaske op samt drive køkkenet med egenkontrol og ansvar for køkkenet som helhed. Planlægning af mindre formiddagsmåltid samt klargøring af eftermiddagsmåltidet er en del af opgaven.
Stillingen er 30 timer ugentligt med mulighed for øget timetal hvis vores børnetal i huset stiger i perioden. Arbejdstiden vil være kl. 8-14.

Vi forventer at du:
 • Har engagement og er anerkendende og ressourceorienteret i tilgangen til kerneopgaven.
 • Kan bevare overblik i pressede situationer.
 • Har de nødvendige hygiejnekurser mm. 
 • Kan arbejde selvstændigt og effektivt i forhold til planlægning, udførelse og servering af børnenes måltid. Forstår at udnytte mulighederne optimalt på vores leveringer.
 • Er fleksibel og serviceminded i dialogen med børn, forældre og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Samarbejder med det pædagogiske personale om deres faglige viden om mad- og måltidskultur. Herunder hvordan vi inddrager barneperspektivet i forhold til måltider.
 • Er rutineret IT bruger og kan kommunikere vores frokostordning ud i huset.
 • Er mødestabil og i godt humør.
  Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med gode faciliteter.
 • En arbejdsplads, hvor kvalitet og kerneopgaven er essentielt.
 • Et selvstændigt job, hvor forpligtende fællesskab og gode relationer er alles ansvar.
 • Et arbejdsmiljø der er i top og hvor vi sætter social og professionel kapital højt.
  Frokostordningen er valgt blandt forældre for en to årig periode, dvs. fra 1.8.2019 til 31.07.2021.  Næste valg er i december 2020.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


  Ansøgningsfrist 22. november 12.00

  Der holdes samtale den 29. november 2019.


2 pædagoger søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo i Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-11-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation som omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 2 pædagoger på henholdsvis 30 og 32 timer ugentligt pr. 1. december 2019 eller hurtigst derefter.
Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 
Borgerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.

Personalet arbejder både rehabiliterende og habiliterende med fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.
Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.
Den løbende opfølgning i f. t. mål / delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.
Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)  
Vi søger personer som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: boogaktiv.fmk.dk  eller ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgningsfristen er fredag den 22. november 2019 kl. 12.
Samtaler afholdes i uge 48
 
Stillingerne skal søges elektronisk via nedenstående link.
 

Har du mod på og lyst til nye udfordringer, så er du måske Tingagerskolens nye pædagog?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-11-2019 10:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en nytænkende og energiske pædagog (37t/uge) pr. 1. januar 2020 som har mod på og lyst til professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 530 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 72 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver:
Du skal være en del af grundskolen (0.- 6. årgang).
Arbejdsopgaven vil være fordelt i både skole- og fritidsdelen. Du skal bl.a. varetage understøttende undervisning, AKT-opgaver, tilknyttet elever og igangsætte aktiviteter i SFO.
 
Som skolepædagog på Tingagerskolen vil dine arbejdsopgaver bestå i at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere pædagogiske indsatser i samarbejde med lærere og ledelse.
I arbejdsopgaverne ligger også at give et kvalitativt tilbud til børn i ferieperioden. 
 
 Vi forventer at du:
 • Nytænker og igangsætter aktiviteter med fokus på læring og kvalitet
 • Har en grundlæggende forståelse for at arbejde med elever med kognitive, sociale og emotionelle vanskeligheder
 • Er robust og dialogsøgende i arbejdet med inklusionsopgaver og evner at formidle det skriftligt
 • Kan skabe tydelige rammer, overblik og struktur for såvel den enkelte elev som elevgrupper
 • Er indstillet på fleksibilitet og omstillingsparathed i arbejdsdagen
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er interesseret i at afprøve og udvikle læringsmiljøer, der får børnene til at lykkes
 Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.

Der afholdes informationsmøde torsdag den 14. november 2019 kl. 16.30-17.30, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Uddannelsesbevis og udtalelser bedes vedhæftet ansøgningen.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 27. november 2019

Pædagog til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-11-2019 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog søges til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 6. januar 2020   
 
Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativivrig pædagog pr. 6. januar 2020 Stillingen er på 32 t/u. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
 
Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer. Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
 
Vi søger en pædagog, som skal være tilknyttet børnehaven. Vi ønsker en pædagog som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø, samt arbejder med børnenes trivsel, læring, og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende og meningsfulde børnefællesskaber, og at du er meget selvstændig og tør tage ansvar.
 
Vi forventer at du:
Er rummelig og inkluderende i et anerkende ståsted.
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer.
At du som pædagog vil påtage dig rollen som leder af børnegrupper og læringsmiljø.
Er optaget af udvikling af læringsmiljøer og implementering af den nye dagtilbudsreform
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde.
Mestre og evner det skriftlige arbejde.
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
Har gode samarbejdsevner.
Er tydelig og struktureret.
Er til ude liv, idrætslege og bevægelse.
Er med på indimellem at lave mad med børnene.
Har humor og er fuld af energi.
 
Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer, som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.
 
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 21. november 2019.
Samtaler forventes at bliver afholdt tirsdag d. 26. november 2019 fra kl. 11.00 i Børnehuset Oasen, Kirkevej 12, 5772 Kværndrup.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf.: 7253 4671.
 

Tidsbegrænset stilling som folkeskolelærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 21-11-2019 12:00
Arbejdssted: Øhavsskolen
Stillingstype: Fuldtid
Ledig tidsbegrænset stilling som folkeskolelærer i forbindelse med lærers fratrædelse fra 01-01-2019 til 30-06-2019
Øhavsskolen afd. Svanen søger en lærer med stærke relations-kompetencer, der kan holde fokus på elevernes trivsel og læring som det helt centrale udgangspunkt i opgaveløsningen. Opgaverne vil primært være placeret på 8. årgang med undervisning i fagene matematik, fysik / kemi, naturfag og et linjehold ligeledes i naturfag. Til stillingen er der tilknyttet to-lærer/vikartimer.
Som lærer på Øhavsskolen kommer man til at arbejde tæt sammen i team med fælles tilrettelæggelse af læringsforløb og fælles refleksion over egne og andres perspektiver og handlinger.
Der arbejdes i udskolingen tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere bl.a. Forum Faaborg, Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og foreningslivet i Faaborg.
Øhavsskolens vision lyder:

Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe forpligtende fællesskaber. Vi ser forskellighed som en styrke. Vi bidrager alle til et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så dygtige, som vi kan.

Øhavsskolens hjemmeside: www.øhavsskolen.dk
For yderligere information kan afdelingsleder Carsten Rasmussen kontaktes via mobil: 7253 3913 eller e-mail: carra@fmk.dk
Ansøgningsfrist er torsdag d. 21.november 2019 klokken 12.00
Samtaler forventes afholdt mandag d. 25. november 2019
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Er du en stærk relationspædagog, der skaber omsorg og tryghed i dit nærvær?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-11-2019 08:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Drømmer du om, at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?
Drømmer du om, at være med til at opbygge stærke faglige fælleskaber, der gør en forskel?
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved. Er du en stærk relationspædagog, der skaber omsorg og tryghed i dit nærvær?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner:
 • Børnecentret Vesterparken en integreret institution med 16 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser,
 • 1000Fryd med 75 børnehavepladser og
 • Hættegården med kommende 72 børnehavepladser samt 12 vuggestuepladser. Hættegården er kendetegnet ved at inddrage naturen, som ramme for læreplansarbejdet i de daglige. Se vores hjemmeside.
 
Stillingerne er med ansættelse pr. 1. januar 2020 i Børneområde Midt med virke i Hættegårdens nye vuggestue og i børnehaven. Da børnetallet i Ringe stiger udvider vi med en kommunal vuggestue til 12 børn. Hættegården bygger en helt ny institution, der forventes klar til indflytning i april 20.
Den ene stilling skal medvirke til, i et helt nyt vuggestueteam, at udvikle en solid 0-2 års pædagogik, der tager udgangspunkt i omsorg og tryghed, som platform for at udvikle sig. Den anden stilling skal være med til at udvikle børnehaven ind i det nye hus.

Vi værner om kvalitet og høj faglighed, derfor bliver pædagogerne i Område Midt styrket via kursusforløb både inden for lege- og læringsmiljøer samt relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Jobprofilen:
Vi har et tæt samarbejde i Område Midt og du skal påregne deltagelse i tilrettelagte pædagogiske aftenmøder, pædagogiske dage/lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene.

I hverdagen deltager du i møder i det lokale hus, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP-konsulenter fra ”Center for Opvækst og Læring”.
Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet.

Vi er på vej ind i et nybygget hus, samtidig er vi godt i gang med implementeringen af ny styrket lærerplan. Du skal derfor medvirke til at kvalificere, at vores profil kan udvikle sig i de nye fysiske og pædagogiske rammer.

I børnegrupperne tilrettelægges læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe, samt den nye styrket lærerplan.
Du skal varetage opgaver i forhold til det gode forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Derudover arbejder vi systematisk med at beskrive børns trivsel og udvikling.

Forventninger til medarbejderen:
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • Har mod på at organisere og tilrettelægge strukturerede læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • Indgår i samspil og dialog ud fra vores værdier i Børneområde Midt (se vores hjemmeside) som forudsætning for at skabe en reflekteret udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udviklingsprocesser.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljø samt implementering af den nye styrkede læreplan.
 • Du kan gribe børnenes initiativ og understøtte legen ud fra børnenes perspektiv
 • Du skal holde af at være i naturen og bruge den som pædagogisk rum.

De valgte kandidater skal forvente, at der indhentes §22 og §36 attester og det forventes, at der indkaldes til samtaler den 25. november 2019. Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.   

For yderligere information kontakt
Teamleder Jytte Holm Christiansen på 7253 4632 eller områdeleder Britta Kruse 7253 4722
 

Familierådgiver i Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og familieafdelingen søger en familierådgiver/kontaktperson til børn, unge og familier pr. 1. januar 2020 til en fast fuldtidsstilling.
 
Om stillingen som familierådgiver
Som familierådgiver i Faaborg-Midtfyn Kommune løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Det vil sige, at arbejdet består i støtte som f.eks.:
 • Opgaver hvor familien, i en periode, har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen. Endvidere arbejdes der med relationen mellem forældrene og barnet, samt støtte til forældrene med at opbygge en forståelse af egne handlinger/mønstre og ændre uhensigtsmæssige handlinger- /mønstre. 
   
 • Støtte i forbindelse med forældre/barn tilknytning, hvor der er bekymring for, om forældrene formår at få etableret en sund tilknytning til barnet. Støtten til familien kan være både i form af samtaler og af mere praktisk karakter.
   
 • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er helt klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål og mål i barnets handleplan. 
   
 • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte familierådgiveren, i den tid en indsats løber.
   
 • Kommunalbestyrelsen har i foråret 2019 vedtaget ”Mulighedernes Arena”, som er den model vi arbejder ud fra i forhold til de forskellige indsatser/foranstaltninger vi tilbyder. Denne model er blevet til efter anbefalinger fra KLK.
Du vil blive en del af et team på 11 familierådgivere/kontaktpersoner, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi arbejder ud fra den systemisk, narrative tænkning i vores arbejde med børn og familier.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring som familierådgiver i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Vil være en del af en flerfagligt og ambitiøs arbejdsplads og team
 • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de Kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningsgruppen og visitationen Vicky Petersen på tlf. 72533171

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest, samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Ansøgningsfristen er onsdag den 20. november 2019, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. november.2019 og evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt den 27. november 2019.

 

Barselsvikar for fysioterapeut på Bakkegården

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 20-11-2019 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                           Barselsvikar for Fysioterapeut
                                                            søges til

                                                    Team Bakkegården

                                 Forebyggelse, Træning og Rehabilitering


Vi søger en fysioterapeut til et barselsvikariat på 35 timer ugentligt i perioden fra d. 1. januar 2020 til og med d. 31.maj 2020.

Sammen med 2 fysioterapeutkollegaer vil du skulle varetage genoptræning af borgere med genoptræningsplan, der er visiteret til et rehabiliteringsophold på Faaborg-Midtfyn Kommunes Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe.
Genoptræningsopgaverne omhandler borgere, med komplekse problemstillinger, typisk geriatriske, neurologiske og ortopædiske diagnoser.

Der er et tæt samarbejde med terapeutkollegaer fra bl.a Hjerneskadecentret, som varetager genoptræning af senhjerneskadede borgere, samt et tæt, tværfagligt samarbejde med Bakkegårdens plejepersonale.

Vi er:
Organiseret i ”Forebyggelse, Træning og Rehabilitering”, hvor et lederteam bestående af øverste leder og 3 afdelingsledere samt ca. 65 medarbejdere, varetager Genoptræning, Vedligeholdende Træning og Aktivitet, Patientuddannelser og Forebyggende indsatser.
Genoptræningsopgaven varetages af ergo- og fysioterapeuter fordelt i 6 teams, spredt geografisk i kommunen.
Terapeuterne mødes ca. 1 gang månedligt til fælles personalemøder og intern undervisning; desuden mødes terapeuterne på tværs af teams og arbejder med faglig udvikling og praksis-læring.            
                                                                    
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang, og anvender Blomstringsuniverset / Den personcentrerede tilgang
Vi anvender ICF, som referenceramme og dokumenterer i Nexus / FS111.
                                                                          
Vi kan tilbyde:
 • Faglig udvikling med særlig fokus på deltagelse i Fagområdet Geriatri
 • En tæt faglig sparring med kollegaer.
 • Et godt tværfagligt samarbejde med relevante kommunale instanser.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med god trivsel og høj social kapital.
 • En arbejdsdag med varieret indhold, og hvor humor og forskellighed vægtes højt.
 • Personlig adgang til IPad og bærbar pc.

Vi forventer:
 • At du har lyst til og meget gerne erfaring med genoptræning af geriatriske, neurologiske og ortopædkirurgiske borgere.
 • At du er interesseret i og kan indgå konstruktivt i tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper.
 • At du har et godt humør og er positiv indstillet til udfordringer og forandringer.
 • At du kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du kan arbejde selvstændigt.
 • At du har kørekort

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til team Bakkegården, tlf. 72 53 62 91 og/eller til afdelingsleder Anne Bro, tlf.72 53 63 51.

Ansøgningsfrist onsdag d. 20. november 2019 kl. 12.00.
Samtaler forventes gennemført mandag d. 25. november 2019.

Du kan læse mere om os på https://ftr.fmk.dk/

 

En sygeplejerske søges til Viften

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 20-11-2019 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
En sygeplejerske søges til Viften
 
Den 1. januar 2020 er der en ledig stilling som sygeplejerske 34 timer om ugen.
 
Viften består af Lindehuset og Palleshave Bo- og Aktivitetscenter samt Bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset. Målgruppen er borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Nogle har et psykiatrisk tillægshandicap. Enkelte beboere har til tider en adfærd som kan opleves grænseoverskridende.
En del beboere har et verbalt sprog, men nogle kan ind imellem være svære at forstå eller har et begrænset ordforråd, andre har ikke noget verbalt sprog og kommunikerer med tegn til tale.
Fælles for alle er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte og hverdagen bliver tilrettelagt derefter.
 
Dine opgaver bliver, at
 • Arbejde i henhold til Viftens Følgeskabsgrundlag- se bilag
 • Være en del af Viftens ledergruppe og udføre ledelsesopgaver i hele Viften
 • Varetage sundhedsfaglige opgaver
 • Oplære personalet i medicinhåndteringsinstruksen og FSlll samt være leder af gruppen af medicinansvarlige i hele Viften
 • Samarbejde tæt med hjemmesygeplejen og øvrige sundhedsfaglige samarbejdspartnere
 • Sikre at hele det sundhedsfaglige arbejde i hele Viften lever op til kravene fra Styrelsen For Patientsikkerhed
 
Vi forventer, at du
 • Kan undervise og formidle viden på en konstruktiv måde
 • Har ledelseserfaring
 • Har kendskab til Nexus og FSlll
 • Er initiativrig, handlekraftig og kan gennemføre og afslutte arbejdsopgaver
 • Kan bevare ro og overblik i pressede situationer og have mange bolde i luften samtidig
 • Er fleksibel i forhold til at arbejde på flere forskellige matrikler
 
Vi tilbyder
 • Et spændende, udfordrende og afvekslende arbejde
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø i en organisation med humor og omsorg
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Gode fysiske rammer

Hvis du har spørgsmål
Er du velkommen til at kontakte leder Annette Kjærgaard 7253 6921, eller leder Niels Møller 7253 6924,
Du kan få yderligere oplysninger på www.viften.fmk.dk eller på www.faaborgmidtfyn.dk
 
Du bedes sende din ansøgning til
Linket i stillingsopslaget
Ansøgningsfristen er den 20. november 2019 kl. 12.00
Samtaler afholdes den 26/11 2019
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med DSR
 
Følgeskabsgrundlag Viften

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger én eller flere dagplejere i Nr. Lyndelse/Nr. Søby området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 20-11-2019 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 20. november 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. november 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. februar 2020.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Værkstedslærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Fuldtid

FMUS-logo-med-pære-vandretVærkstedslærer søges til Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole pr. 01.01.2020 eller hurtigst muligt derefter.
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har på årsbasis 2.660 elever fordelt på almenundervisning, heltidsundervisning, 2-sprogsundervisning, SSP, klubber, iværksætteri, Mi Life-undervisning og diverse projekter samt tilbud under Den Åbne Skole.  Læs mere om Faaborg Midtfyn Ungdomsskole på www.fmus.dk
Vi søger en lærer, der kan varetage Heltidsundervisningens værkstedsundervisning samt evt. almindelige skolefag på 7.-9. klasse niveau. Eleverne er normalt begavede, men kan af forskellige årsager ikke matche folkeskoletilbuddet.
Fagrækken er reduceret til dansk, engelsk og matematik samt værkstedsundervisning, hvor hovedfagene bruges. Desuden indgår samfundsfag, historie, hjemkundskab, idræt og andet, der understøtter den aktuelle elevgruppe. Målet er, at eleverne bliver uddannelsesparate og tilbagesluses i normalsystemet hurtigst muligt.
Du har flg. kvalifikationer:
 • Du har stor erfaring med / brænder for målgruppen
 • Du kan samarbejde med forældre og faggrupperne omkring eleverne ( PPR, sagsbehandlere, SSP, vejledere osv.)
 • Du kan undervise i træ- og motorværksted
 • Du har en faglig - og/eller en pædagogisk uddannelse
 • Du kan hjælpe eleverne med at sætte mål og udfærdige elevplaner
 • Du kan takle AKT-udfordringer og har kendskab til ungdoms- og specialpædagogik
 • Du er god til at skabe relationer.
Du kan evt. også:
 • Undervise i et af fagene dansk, engelsk, matematik samt alm. overbygningsfag
 • Undervise i den almene ungdomsskole
 • Arrangere praktikker
Skriv gerne, hvis du har relevante kompetencer, der ikke er nævnt i opslaget.
Stillingen kræver, at du er omstillingsparat i forhold til aktuelle ungegrupper, kommunale indsatsområder, interne behov og tiltag fra ungdomsskolebestyrelsen.Vi tilbyder
 • En ambitiøs kommune
 • Kompetente og engagerede kolleger
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Et kreativt og inspirerende ungdomsmiljø

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for lærere under uddannelsesforbundet.
Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole forventer, at straffeattest kan forevises af enhver person, der ansættes. Desuden kræves børneattest, da arbejdet indebærer kontakt med unge under 15 år.
Normalt ligger arbejdstiden i tidsrummet 8-16, men der kan af og til forekomme aftenarbejde.

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag senest den 18.11.19. Samtaler afholdes i Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg den 21.11.19.
Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til koordinator for dagundervisning og forebyggelse Kim Aas Christensen, mobil 72531715, eller ungdomsskoleleder Susanne Sommer, mobil 72538331.

Ansøgning bedes tilsendt elektronisk via emplynet.

 

Et vikariat i perioden d 1/1 2020-1/5 2022, på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger dig, som er Social- og Sundhedshjælper, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svannninge.
Stillingen er et vikariat i perioden d 1/1 2020-1/5 2022, på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.
En af vores dygtige SSH´ere har valgt at videreuddanne sig som Social- og Sundhedsassistent og vi søger derfor en Social- og Sundhedshjælper, til vores udekørende gruppe i et vikariat i hendes stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassistenter og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstring og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i fortsat udvikling
 
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?
 
Så send os gerne en ansøgning!
Ansøgningsfrist er den 18/11-2019 kl. 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 48.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.
 

Lærer med stort L og med et hjerte for trivsel og faglighed

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer med stort L og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger.
 
Er du en ambitiøs lærer med hjerne og hjerte på rette sted? Brænder du for dit arbejde, og vil du være med i en spændende udvikling af Brobyskolerne? Så læs endelig videre.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har 3 ledige lærerstillinger til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Der er tale om 1 fuldtidsstilling samt 2 stillinger på ca 80 % som forventes øget.
 
 • Vi har høje faglige og relationelle forventninger til dig
 • Vær med til at lave en spændende skole, som eleverne ikke vil hjem fra
 • Det må godt være sjovt at blive klogere relationelt og fagligt
 • Du er god til guidning, struktur, klasseledelse og relationsarbejde
 • Du ser teamsamarbejde som en stor styrke
 • Du ser forældrene som en medspiller i udviklingen af barnet
 • Du tror som udgangspunkt på, at alle børn samarbejder det bedste, de kan
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 460 børn og 60 ansatte på Brobyskolerne.
 
Du brænder for i kommende fagfordelinger at blive et af vores faglige fyrtårne i et af nedenstående fag pr 1.august 2020.
 
 • Madkundskab
 • Håndværk og Design
 • Musik
 • Naturfag i udskolingen
 • Idræt i udskolingen
 • Dansk/matematik indskoling
 
Dog skal du indtil sommerferien læse et allerede defineret skema, som blandt andet indeholder følgende:
 
Stilling 1: Dansk i indskolingen og støttetimer
Stilling 2: Matematik, støtte, billedkunst, historie, kristendom, engelsk, H/D, N/T i indskolingen
 
Stilling 3: H/D, N/T, billedkunst, kristendom, støtte mest på mellemtrinnet
 
Fortæl os hvem du er, og hvad du kan.
 
 
Ansøgningsfrist: D. 18. november kl.12.00, Samtaler forventes afholdt d. 25. november
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872, afd. Leder mellemtrin Brian Bisgaard på tlf. 72533861, afd. Leder indskoling Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedshjælper til fast stilling

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger en dygtig social – sundhedshjælper til fast stilling.
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingen er på 32 timer ugentlig i fast rul.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og den gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 18/11 2019. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler den 26/11 2019.
 
 
 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev søger social- og sundhedsassistent til barselsvikariat

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på 30 timer/uge med weekendvagt i lige uger. Stillingen er til besættelse i perioden 1. januar 2020 og frem til 31. december 2020.
 
Nørrevænget er et plejehjem, hvor der lægges meget vægt på HJEM.
 
Der bor 46 borgere på selve plejehjemmet og 8 borgere bor i ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet.
 
Plejehjemmet er delt op i 5 teams med 11 borgere i hvert team. Personalet er fastansat i det enkelte team, men vi hjælper hinanden på tværs af huset, når der er behov for det.
 
Der er en forholdsvis stor aldersspredning i borgergruppen og deres situationer er vidt forskellige.
 
Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, som går ud på, at vi er sammen med borgerne i hele arbejdstiden og vi møder borgerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Alt mad bliver lavet fra bunden i hver enkelt enhed og der er pædagogiske måltider.
 
Personalesammensætningen på plejehjemmet er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, husassistenter og ernæringsassistenter.
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 / 2322 9896 eller mail: mejo@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest mandag d. 18. november 2019 kl. 8.00. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 48.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Samtalerne afholdes på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe søger sygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger sygeplejerske til fast stilling pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
Stillingen er på 35 timer pr. uge, der arbejdes primært i dagvagter og der arbejdes hver 4. weekend.
Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig. Borgerne bevilliges opholdet efter servicelovens §84.
 
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum, så håber vi, du har lyst til at søge en stilling som sygeplejerske hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og en afveksling mellem akutte opgaver og koordineringsopgaver
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Som kan lide at koordinere korte forløb, og som er i stand til at bevare overblikket, også i akutte situationer
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at dagene ikke er ens
 • Der kan arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
 • Der kan planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til kollegaers kompetenceområder i opgaveløsningen
 • Der kan holde sig ajour inden for eget fagområde
Link
Kvalitetsstandard Bakkegården
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning, med relevante bilag, senest mandag den 18. november 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt mandag den 25. november 2019.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler, uddannelsesbevis samt navn og telefonnr. på referencepersoner.

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor 4 sagsbehandlere til Jobcentrets myndighedsafdeling

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-11-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
 Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode, jobrettede møde med borgere og virksomheder, og er du ambitiøs, engageret, fleksibel og resultatorienteret, så er det lige dig, som vi leder efter.
 
Kommunalbestyrelsen i Faaborg- Midtfyn Kommune har som led i den kommende regelforenkling prioriteret og fastlagt det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats.
 
Derfor opslås 4 ny-normerede stillinger i Jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling. Derudover søger vi også en barselsvikar.

Alle stillinger er med opstart pr. 1. januar 2020.
 • 1 sagsbehandler til sygedagpengeområdet
 • 2 koordinerende sagsbehandlere til jobafklaringsforløb (hvoraf den ene stilling er et barselsvikariat)
 • 1 sagsbehandler til fleksjobområdet – primært til borgere på ledighedsydelse
 • 1 koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens 5 teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.
 
Hvem er vi?
Job & Udvikling er Jobcentrets myndighedsafdeling, hvor vi har fokus på at give borgere den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Har gyldigt kørekort  
Om de ledige stillinger
 • Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats. Vi holder første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.
   
 • Som koordinerende sagsbehandler for borgere i jobafklaringsforløb har du ansvaret for at støtte sygemeldte borgere i at komme tilbage i job eller afklare deres videre muligheder, herunder sikre progression med udgangspunkt i anbefalingerne fra kommunens rehabiliteringsteam. Du skal understøtte en virksomhedsnær indsats med tydeligt jobfokus på en måde, så borgerne oplever sig inddraget og er medbestemmende under hele deres forløb.
   
 • Som sagsbehandler på fleksområdet har du sammen med dine kolleger ansvaret for at støtte borgere, godkendt til fleksjob, i at opnå og fastholde fleksjob. Du skal derfor være med til at sikre en målrettet indsats, overfor borgere på ledighedsydelse med hensyn til at opnå beskæftigelse, ligesom en væsentlig opgave er at yde relevant råd og vejledning til borgere og virksomheder.
   
 • Som koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb har du sammen med dine kolleger ansvaret for at sikre en beskæftigelsesrettet indsats, som understøtter, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til arbejdsmarkedet og i beskæftigelse eller uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder. 
Om arbejdsopgaverne
Alle 4 stillinger omfatter løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og med inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, herunder:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation - og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv (ressourceforløb) på telefon 7253 4616, teamleder Anja Mortensen (fleksjob) på telefon 7253 7208 eller teamleder Pia Gerdes (sygedagpenge og jobafklaringsforløb) på telefon 7253 7233, hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 17. november 2019, kl. 23:59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 22. november og mandag den 25. november 2019.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
 
 

Gruppeleder i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune [barselsvikariat]

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 17-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. januar 2020 eller snarest derefter søger vi en fuldtidsansat barselsvikar for gruppelederen af foranstaltningspersonerne og visitationen i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Afdelingen er en del af Opvækst og Læring, som organisatorisk samler hele 0 til 18-års området.
 
Ansvarsområde
Foranstaltningsgruppen:
Gruppen består af 11 foranstaltningspersoner, herunder familiebehandlere, praktisk, pædagogisk personale og kontaktpersoner, hvis opgave er at yde støtte i familierne i henhold til Lov om Social Service § 52 stk. 3. 
 
Visitationen:
Visitationen består af i alt 5 socialrådgivere. Deres primære opgave er visitation af underretninger, herunder at målgruppevurdere jf. Lov om Social Service kapitel 11. Derudover har de en funktion som forebyggende socialrådgivere i skole og dagtilbud i tæt samarbejde med pædagogiske psykologiske konsulenter og sundhedsplejersker. Som gruppeleder for visitationen, har du ansvaret for beredskabet i forbindelse med underretninger omhandlende vold eller overgreb, samt samarbejdet med Fyns politi.
 
Om stillingen
Du bliver leder for to dynamiske grupper med høj faglighed og et stort engagement.
De daglige opgaver ift. grupperne består i at understøtte den daglige drift, dvs. koordinering, faglig sparring, MUS, kontorstatus, IT-understøttelse og administrativt arbejde i form af overblik over områderne mv.
Den primære ledelsesopgave bliver at medvirke til, i samarbejde med de andre faggrupper i centeret, at servicere børn og deres familier, skoler og institutioner med en fagfaglig og tværfaglig kompetent opgaveløsning, der samtidig lever op til de skærpede krav i Lov om Social Service.
Du bliver en del af et gruppeleder-team i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor vi sammen understøtter den samlede opgaveløsning i Opvækst og Læring.  Du har som gruppelederen i samarbejde med den samlede ledergruppe ansvar for ajourføringen af fagområderne i forhold til ny viden, standarder og lovgivning samt at sikre udvikling og nytænkning inden for det fagfaglige og socialfaglige område.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • en socialfaglig grunduddannelse
 • erfaring med og grundigt kendskab til det socialfaglige myndighedsområde og pædagogisk arbejde
 • erfaring inden for ledelse
 • Interesse for personaleledelse i et flerfagligt miljø
Vi ønsker, at du
 • har fokus på borgernes behov og er optaget af at skabe udvikling for børn, unge og deres familier
 • er fagligt velfunderet, nysgerrig og idérig
 • er reflekterende og kreativt tænkende ift. opgaveløsningen
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på børne- og familieområdet
 • er struktureret og god til at skabe overblik
 • er økonomisk bevidst
 • har viden og erfaring med gruppe- og teamprocesser
 • kan holde fokus på tværfaglighed
 • har et stabilt godt humør og en veludviklet sans for humor
 
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med Forebyggelse og Sundhed, Børne- og Familieafdelingen samt sekretariatet på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningspersonerne og visitationen Vicky Petersen på 72533171.
 
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst og i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. november.2019, og en evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt den 25. november 2019
 

Skarp specialkonsulent til budget og analyse

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 17-11-2019 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Skarp specialkonsulent til budget og analyse
 
Der sker store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune i disse år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet mange forandringer på de indre linjer. Vi er netop nu på ved ind i en ny tid med en kommende ny økonomichef ved roret, og det er nu, du kan være med til at løfte Økonomi og Løn et nyt sted hen. Har du et solidt og bredt fundament med viden om kommunaløkonomi, og er du samtidig initiativrig og trives i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver, så er det nok dig, vi mangler.
 
Økonomi og Løn søger en skarp specialkonsulent, der primært skal bidrage til styringen af budgetlægning, budgetopfølgninger og understøttelse af økonomikonsulenterne for kommunens fagområder.
 
I funktionen som specialkonsulent har du bl.a. ansvaret for følgende opgaver:
 • Strategisk sparringspartner for direktionen og ledelsen i Økonomi og Løn 
 • Indtægtsbudgettering for hele kommunen
 • Samling af budgetmateriale til hele den interne budgetproces
 • Samling af budgetopfølgningsmateriale til de tre årlige budgetopfølgninger i kommunen
 • Vedligeholde og videreudvikle de interne styringsværktøjer
 • Skrive sammenfattende notater og dagsordenspunkter
 • Have overblik over fx. tværgående besparelser
 
Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad som eks. cand.oecon, cand.scient.pol eller lign., og at du har et solidt og bredt fagligt fundament inden for kommunal økonomistyring.
Den ideelle ansøger har desuden følgende kvalifikationer:
 • God analytisk sans
 • Kan omsætte økonomiske konklusioner til et letforståeligt sprog til fx. dagsordener
 • Evner at se detaljen uden at miste overblikket
 • Trives med en udfordrende hverdag med masser af ansvar
 
Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som udover økonomistyring omfatter løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri.
 
Økonomi og Løn ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi lægger stor vægt på at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance.
 
Økonomi og Løn holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej.
 
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads, der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. januar 2020.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder for Økonomi og Løn Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170, afdelingsleder for Økonomi og Løn Sofie Loftsgaard tlf. 72531480 eller økonomisk konsulent Pia Noer Ramsgaard tlf. 72531485.
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest den 17. november 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. november samt evt. den 25. november.
 
 

To analytisk stærke økonomikonsulenter med lyst til tværfagligt samarbejde

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 14-11-2019 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
To analytisk stærke økonomikonsulenter med lyst til tværfagligt samarbejde
 
Der sker store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune i disse år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet mange forandringer på de indre linjer. Det stiller større krav til økonomifunktionen om at kunne levere solid proaktiv styringsinformation til alle niveauer. Vi søger derfor to analytisk stærke økonomikonsulenter, der primært skal bidrage til styringen af økonomien på fagområderne Opvækst og Læring (skoler og dagtilbud) og Arbejdsmarked.
 
I funktionen som økonomikonsulent har du bl.a. ansvaret for følgende opgaver:
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på fagområderne
 • Økonomisk understøttelse og strategisk sparringspartner for de budgetansvarlige ledere
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og politiske udvalg
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af udgifts- og effektanalyser
 • Udarbejdelse af projektregnskaber og øvrige regnskabsopgaver
 
Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller anden relevant uddannelse evt. nyuddannet. Du skal være analytisk stærk med stor talforståelse og evne at skabe overblik over store mængder af information – også under tidspres. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig på fagområdernes opgaveløsningen. Da du vil skulle arbejde sammen med fagprofessionelle ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af fagligheder og kan formidle økonomistyring til dine samarbejdspartnere både i skrift og tale.
 
Den ideelle ansøger har desuden følgende kvalifikationer:
 • Kendskab til kommunaløkonomi
 • Erfaring med økonomistyring
 • Stærke IT-kompetencer, herunder erfaren bruger af Excel
 
Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som ud over økonomistyring omfatter løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri.
 
Økonomi og Løn ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Vi lægger stor vægt på at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance.
 
Økonomi og Løn holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både banegård og motorvej. Du skal dog være indstillet på, at møder og evt. hele arbejdsdage kan være placeret på andre administrative lokationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. januar 2020.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170, afdelingsleder Sofie Loftsgaard tlf. 72531480, økonomisk konsulent Lene Christiansen tlf. 72531424 (Opvækst og Læring) eller økonomisk konsulent Pernille Jessen tlf. 72531261 (Arbejdsmarked).
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest den 14. november 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. november 2019.
 
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe søger en ergoterapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, SOSU
Ansøgningsfrist: 14-11-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger en ergoterapeut til fast stilling pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
 
Stillingen er på 37 timer og man arbejder som selvtilrettelæggende.
Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Relationel koordinering er et af de redskaber som vi bruger i det tværfaglige team, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge dine terapeut faglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du kompetencer indenfor synkevurderinger og aktivering af borgere med komplekse problemstillinger, så håber vi, du har lyst til at søge en stilling som ergoterapeut hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
 • Træning af borgere efter SEL §86 stk. 1
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Som kan lide at koordinere korte forløb og er i stand til at bevare overblikket
 • Som kan lave synkevurderinger, da borgerne ofte kommer med ernæringsproblematikker
 • Der er faglig ambitiøs og kreativ i forhold til aktiviteter med borgerne
 • Der kan lide at dagene ikke er ens
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Link
Kvalitetsstandard
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning, med relevante bilag, senest den 14 november 2019 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt 20. november 2019.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler, uddannelsesbevis samt navn og telefonnr. på referencepersoner.

Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til både dag, aften og nat. Der er mulighed for en midlertidig ansættelse med faste vagter i weekends.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed
 
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
   
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
   
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 
 • er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn
 
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren
 
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
   
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
   
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
   
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
   
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om begivenhedsafhængige ansættelser.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.