Single

Pædagoger søges til døgninstitutionen Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-10-2019 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi ambitiøse pædagoger, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.
 
Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehuset er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.
 
I Børnehuset Damtoften er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af, hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.
 
Vi søger 2 pædagoger; én på 37 timer/ugentligt og én på 30 timer/ugentligt. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og døgnvagt i weekenden. Begge stillingerne er med tiltrædelse 01.01.2020.
 
Børnehuset Damtoften har en målgruppe med unge fra 12-18 år med mulighed for forlængelse. Vi tilbyder udover dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.
 
Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
  • Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
  • Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
  • Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
  • Inddrage den unge i hele processen.
  • Inddrage familie og netværk.
 
Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.
 
Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.
 
Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem (Nexus). Forældrene og netværket skal inddrages i størst muligt omfang, således at den unge bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.
 
Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
 
Sidste ansøgningsfrist er søndag den 20. oktober 2019 kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 8. november 2019. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.
 
Ansættelsesudvalget består af en medarbejder fra børnehuset, tillidsrepræsentant samt leder og stedfortræder. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 13. november 2019.
 
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.
 
For nærmere information er du velkommen til at kontakte leder Peter Johansen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72 53 30 00.
 
Vi glæder os meget til at modtage din motiverede ansøgning!