Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger, pr. 1. december 2019 plejehjemsleder til Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Der søges ny plejehjemsleder til Plejehjemmet Nørrevænget, da nuværende leder går på efterløn.
 
Ansøgere med dokumenteret ledelseserfaring fra f.eks. plejehjem eller gerontopsykiatriske institutioner samt med ledelses- eller kandidatuddannelse i ledelse vil blive foretrukket til stillingen.
 
Nørrevænget er et hjem for voksne i en moden alder (især ældre) med store kognitive udfordringer som følge af demenssygdomme, alkoholmisbrug tit blandet med psykiatriske lidelser.
 
Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev by og er et plejehjem med 46 lejligheder fordelt på 5 bo-enheder og 2 aflastningsboliger. Der er tilknyttet 8 ældreboliger til Nørrevænget.
Hver af de 5 bo-enheder har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent. Madplaner udfærdiges i samråd med borgerne og alle døgnets måltider produceres fra bunden af i enhedens eget køkken.
Nørrevænget ligger med let adgang til indkøbsmuligheder og med busstoppested lige uden for døren.
 
Personalet på Nørrevænget er et meget engageret og ansvarligt personale, som selv, i samråd og med leders godkendelse, er ansvarlig for deres arbejdsplaner vedrørende ferie og afspadsering.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet er:
 • SSH og SSA
 • Plejehjemssygeplejersker
 • Ernæringsassistenter
 • Husassistenter
Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-elever samt sygeplejestuderende.
 
Plejehjemmets vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.
Der lægges stor vægt på fællesskabet, hvor borgere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem, hvor livet leves i hverdagen. Dette forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og menneskeligt.
Nørrevænget har et godt samarbejde med plejehjemmets Venneforening.
 
Som plejehjemsleder vil du være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentrerede omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget, og du skal kunne anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Vi tilbyder:
 • Introduktionsprogram samt mentorordning, det første ½ år
 • Tæt sparring med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem/ Rehabiliteringscenter Bakkegården
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser i huset og hvor humor er et vigtigt element
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
Vi ønsker en leder, der kan:
 • Dokumentere erfaring i økonomistyring
 • Styrke den tværfaglige indsats om borgerne, med udgangspunkt i den rehabiliterende/habiliterende tilgang
 • Lede plejehjemmet som ét hus
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Understøtte organisatoriske forandringer samt sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
Du er:
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse og -administration
 • klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Åben og har gode samarbejdsevner
 • Erfaren IT bruger og skal anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
 • Erfaren i at arbejde med kulturforandring
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Har du et ønske om at besøge plejehjemmet er du er meget velkommen til at kontakte leder af De kommunale Plejehjem/Rehabiliteringscenter Bakkegården Helle Liedecke, tlf. 7253 8855.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes via rekrutteringssystemet med ansøgningsfrist den 21. oktober 2019 kl. 08.00.
 
Samtaler
Samtaler afholdes den 24. oktober 2019 mellem kl. 8 og 13.
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før samtalen.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.
 
Yderligere information
Job- og personprofil, ledelseskompetencer, beskrivelse af Blomstringsuniverset, Nørrevængets hjemmeside samt Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitiske værdier finder du her:
Job- og personprofil
Ledelseskompetencer
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
http://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
Personalepolitik