Single

Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse, søger plejehjemssygeplejerske

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 21-10-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tiltrædelse senest 1. december 2019 eller snarest muligt derefter.
Stillingen er på 30 timer/uge med weekendfri.
 
Plejehjemmet Humlehaven er beliggende midt i Nr. Lyndelse og har plads til 44 beboere. Plejehjemmet er smukt indrettet med lyse lejligheder, hvor der desuden er fokus på velfærdsteknologi. 
Humlehaven er røgfrit.
 
Vi arbejder ud fra en personcentreret omsorg med fokus på øget trivsel, omsat til ”Blomstringsuniverset”.
Så har du lyst til at være med til at give beboerne de bedste forudsætninger for at blomstre hele livet, så er det dig vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads hvor du er med til at skabe livskvalitet og øget trivsel for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og medmenneskelighed er i fokus
 • Tæt samarbejde og daglig sparring med sygeplejerskekollega
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang
Vi søger:
En sygeplejerske, der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 
Udføre
 • Udføre den komplekse og ikke stabile del af de sundhedsfaglige ydelser
 • Have overblik over beboerens behov for sygepleje og prioritere fokusområder
Formidle
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde, herunder ”Bed-side” undervisning
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation i Nexus
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende
Planlægge og videredelegere
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
Udvikle
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle ansatte
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Samarbejde
 • Du skal samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen, herunder fælles sparring
 • Sammen med de øvrige plejehjemssygeplejersker dækkes ferie og helligdage for alle plejehjem i kommunen 
Link
https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Jakobsen på tlf. 72 53 58 40 eller mail: dormj@fmk.dk
Ønskes en funktionsbeskrivelse for stillingen kan den rekvireres hos plejehjemsleder Dorthe Jakobsen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 21 oktober2019 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdes torsdag d. 24. oktober 2019 fra kl. 12.30 på Plejehjemmet Humlehaven, Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.