Single

Afdelingsleder til skoledelen i afd. Svanninge for Brahesminde Skoler & Børnehuse.

Jobkategori: Ledelse, Undervisning
Ansøgningsfrist: 22-11-2019 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
Er du vores nye afdelingsleder? Du skal have lyst til at indgå i en spændende og travl hverdag, hvor du vil have både pædagogisk ansvar, ledelsestid og undervisning.  

Brahesminde Skole består af 2 afdelinger henholdsvis afd. Svanninge og afd. Horne. Skolerne dækker 0.-6. klassetrin. På begge matrikler er der ansat en afdelingsleder for henholdsvis. skoledelen og dagtilbud/SFO. Du vil skulle agere både som leder og som aktiv deltager i undervisningen, hvor især den didaktiske og pædagogiske sparring med lærere og pædagoger er højt prioriteret.  Afd. Svanninge er kendetegnet ved høj faglighed og trivsel for elever, en stærk kultur for at brænde for god arbejdsglæde også når der er travlt, lavt sygefravær samt ikke mindst en høj faglig stolthed. Det forventes, at du er indstillet på at indgå i et samarbejde mellem afd. leder og personale. Her er rummelighed, sparring og fælles gode løsninger vigtige nøgleord, men også altid et fokus på lederens særligt forpligtelser for det samlede Brahesminde.  

Du skal indgå i et ledelses-team bestående af 4 afdelingsledere samt en Brahesminde leder. Brahesminde Skoler & Børnehuse er en landsbyordningen, hvorfor der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole på alle niveauer med fokus på at skabe glade og nysgerrige børn/elever. Du skal kunne se dig selv være en stor del i dette arbejde, idet du skal være i stand til at træffe beslutninger, og samtidig være i stand til at vurdere, hvornår den overordnede lederen skal involveres. Du vil opleve, at der er tillid til, at dine beslutninger træffes i den ånd, som er kendetegnende for skolen.

Dine opgaver vil være:
 
 • Ledelse af personalegruppe (lærere og pædagoger)
 • IT, hjemmeside og øvrigt administrativ arbejde
 • Sparring og guidning af lærere, pædagoger og elever
 • Samarbejde med eksterne vejledere
 • Undervisningsopgaver

Kvalifikationer:
 
 • Du er læreruddannet, evt. i koordinatorstilling eller med erfaring for ledelsesopgaver.
 • Du brænder for ledelse og er interesseret i at tage en lederuddannelse
 • Du vægter dialogen, og kan samtidig være tydelig og træffe beslutninger
 • Du er ærlig og direkte både over for andre, og du modtager på samme måde.
 • Har flair for at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du har let ved at skabe overblik i din opgaver, men kan samtidig være fleksibel i din tilgang og opgaveløsning.
 •  
Grundlæggende forudsætninger og værdier
 
 • Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skoler & Børnehuse, du skal se muligheder frem for begrænsninger
 • Kan se sig selv i kommunens og skolens værdier
 • Høj grad af samarbejde mellem yngste og ældste grupper på begge matrikler.

Fuldtidsstilling med ansættelsesstart snarest muligt og senest 6. januar 2020. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er fredag d. 22. november. Samtaler tirsdag d. 26. november og onsdag d. 27. november. Nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942 eller bestyrelsesformand Martin Jonø 2681 7957. Ring for yderligere informationer og evt. besøg.