Single

Familierådgiver i Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og familieafdelingen søger en familierådgiver/kontaktperson til børn, unge og familier pr. 1. januar 2020 til en fast fuldtidsstilling.
 
Om stillingen som familierådgiver
Som familierådgiver i Faaborg-Midtfyn Kommune løser du opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Det vil sige, at arbejdet består i støtte som f.eks.:
 • Opgaver hvor familien, i en periode, har behov for særlig støtte til at få deres hverdag til at hænge sammen. Det kan være støtte til at få oparbejdet en struktur på hverdagen. Endvidere arbejdes der med relationen mellem forældrene og barnet, samt støtte til forældrene med at opbygge en forståelse af egne handlinger/mønstre og ændre uhensigtsmæssige handlinger- /mønstre. 
   
 • Støtte i forbindelse med forældre/barn tilknytning, hvor der er bekymring for, om forældrene formår at få etableret en sund tilknytning til barnet. Støtten til familien kan være både i form af samtaler og af mere praktisk karakter.
   
 • Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierne og socialrådgiverne i Opvækst og Læring, så der er helt klarhed om opgavens art og omfang. Der arbejdes således altid ud fra det beskrevne formål og mål i barnets handleplan. 
   
 • Arbejdet i familierne kan finde sted på alle tider af døgnet og i weekender. Familierne skal have mulighed for efter aftale at kunne kontakte familierådgiveren, i den tid en indsats løber.
   
 • Kommunalbestyrelsen har i foråret 2019 vedtaget ”Mulighedernes Arena”, som er den model vi arbejder ud fra i forhold til de forskellige indsatser/foranstaltninger vi tilbyder. Denne model er blevet til efter anbefalinger fra KLK.
Du vil blive en del af et team på 11 familierådgivere/kontaktpersoner, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi arbejder ud fra den systemisk, narrative tænkning i vores arbejde med børn og familier.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • En pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring som familierådgiver i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Vil være en del af en flerfagligt og ambitiøs arbejdsplads og team
 • Har interesse for arbejdet med sårbare familier
Om Center for Opvækst og Læring
Du træder ind i en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager opgaver vedrørende alle børn og unge sammen med skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste, myndighed mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de Kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.
 
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppelederen for foranstaltningsgruppen og visitationen Vicky Petersen på tlf. 72533171

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest, samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Ansøgningsfristen er onsdag den 20. november 2019, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. november.2019 og evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt den 27. november 2019.