Single

Et vikariat i perioden d 1/1 2020-1/5 2022, på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger dig, som er Social- og Sundhedshjælper, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svannninge.
Stillingen er et vikariat i perioden d 1/1 2020-1/5 2022, på 30 timer i dagvagt, med arbejde hver 2. weekend.
En af vores dygtige SSH´ere har valgt at videreuddanne sig som Social- og Sundhedsassistent og vi søger derfor en Social- og Sundhedshjælper, til vores udekørende gruppe i et vikariat i hendes stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassistenter og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstring og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i fortsat udvikling
 
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?
 
Så send os gerne en ansøgning!
Ansøgningsfrist er den 18/11-2019 kl. 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 48.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.