Single

Værkstedslærer

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-11-2019 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Fuldtid

FMUS-logo-med-pære-vandretVærkstedslærer søges til Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole pr. 01.01.2020 eller hurtigst muligt derefter.
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har på årsbasis 2.660 elever fordelt på almenundervisning, heltidsundervisning, 2-sprogsundervisning, SSP, klubber, iværksætteri, Mi Life-undervisning og diverse projekter samt tilbud under Den Åbne Skole.  Læs mere om Faaborg Midtfyn Ungdomsskole på www.fmus.dk
Vi søger en lærer, der kan varetage Heltidsundervisningens værkstedsundervisning samt evt. almindelige skolefag på 7.-9. klasse niveau. Eleverne er normalt begavede, men kan af forskellige årsager ikke matche folkeskoletilbuddet.
Fagrækken er reduceret til dansk, engelsk og matematik samt værkstedsundervisning, hvor hovedfagene bruges. Desuden indgår samfundsfag, historie, hjemkundskab, idræt og andet, der understøtter den aktuelle elevgruppe. Målet er, at eleverne bliver uddannelsesparate og tilbagesluses i normalsystemet hurtigst muligt.
Du har flg. kvalifikationer:
 • Du har stor erfaring med / brænder for målgruppen
 • Du kan samarbejde med forældre og faggrupperne omkring eleverne ( PPR, sagsbehandlere, SSP, vejledere osv.)
 • Du kan undervise i træ- og motorværksted
 • Du har en faglig - og/eller en pædagogisk uddannelse
 • Du kan hjælpe eleverne med at sætte mål og udfærdige elevplaner
 • Du kan takle AKT-udfordringer og har kendskab til ungdoms- og specialpædagogik
 • Du er god til at skabe relationer.
Du kan evt. også:
 • Undervise i et af fagene dansk, engelsk, matematik samt alm. overbygningsfag
 • Undervise i den almene ungdomsskole
 • Arrangere praktikker
Skriv gerne, hvis du har relevante kompetencer, der ikke er nævnt i opslaget.
Stillingen kræver, at du er omstillingsparat i forhold til aktuelle ungegrupper, kommunale indsatsområder, interne behov og tiltag fra ungdomsskolebestyrelsen.Vi tilbyder
 • En ambitiøs kommune
 • Kompetente og engagerede kolleger
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Et kreativt og inspirerende ungdomsmiljø

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for lærere under uddannelsesforbundet.
Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole forventer, at straffeattest kan forevises af enhver person, der ansættes. Desuden kræves børneattest, da arbejdet indebærer kontakt med unge under 15 år.
Normalt ligger arbejdstiden i tidsrummet 8-16, men der kan af og til forekomme aftenarbejde.

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag senest den 18.11.19. Samtaler afholdes i Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg den 21.11.19.
Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til koordinator for dagundervisning og forebyggelse Kim Aas Christensen, mobil 72531715, eller ungdomsskoleleder Susanne Sommer, mobil 72538331.

Ansøgning bedes tilsendt elektronisk via emplynet.