Single

Vester Åby Hjemmepleje søger SSHér til sommervikariater

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 08-03-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger social og sundhedshjælpere til sommervikariater.
 
Brænder du for og er interesseret i et sommerferievikariat med en god introduktion og mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Stillingerne er på 32 timer med start hhv. den 1. maj og 1. juni til og med 30/9 2020. Der vil for begge stillinger være mulighed for forlængelse.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og den gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 8/3 2020. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Samtalerne forventes afholdt i uge 11.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystemet.
 

Fast aftenvagt til Faaborg C

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælper med
Arbejde hver 2. weekend,i fast aftenvagt
Til udekørende hjemmeplejegruppe Fåborg C.

Da vores borgertilgang er stigende, har brug for at øge vores 2 aftenhold, med en fast hjælper.
 
Stillingen er, som udgangspunkt, på 28 timer om ugen i aftenvagt. Med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.3.20. eller snarest derefter.
Ønsker du mere end 28 timer om ugen, vil der kunne tilbydes flere timer, men i dagvagt.
Der vil være mulighed for at køre 5-2 eller 3-2-2.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvis kerneopgave er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. Som hjemmeplejegruppe samarbejder vi tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder rehabiliterings og triagerings møder, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 
I Hjemmeplejegruppen ”Fåborg c.” arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori, ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.


Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
 • Faglig sparring
 • Plads til udvikling
 • Tværproffesionelt samarbejde
 • En masse spændende opgaver, som videre delegeres fra sygeplejen.
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til, at kontakte Hjemmeplejeleder Anette K. Henriksen tlf. 7253 5103
 
 
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist D. 18.2.20.
 
Der forventes samtaler tirsdag i uge 9.


Med venlig hilsen
 
Fåborg C.Hjemmepleje

Anette Henriksen
 
 
 

Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger afløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-02-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg søger:
 • Faste afløsere, både timelønnede og med fast timetal, gerne faglærte social-og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter
   
 • Samt sommerferieafløsere i perioden 1. juli til 31. august 2020. Du ansættes på et fast timetal i perioden
Lidt om os:
Plejehjemmet Prices Have er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet som 7 leve-bo-miljøer, alle med hver sit køkken og opholdsstue, hvor den sociale kontakt er omdrejningspunktet.

Vi har beboere med forskellige diagnoser og behov, men størstedelen har kognitive udfordringer såsom demens.
 
Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Blomstring tager afsæt i, at vi skal se det hele menneske og tage udgangspunkt i dennes livshistorie.

Vi forventer at du: 
 • Er en god kollega, der ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med beboeren i fokus
 • Er faglig velfunderet og reflektorisk
 • Har energi og vilje til at lære og lære fra dig
 • Ser dokumentation som et vigtigt redskab i dit arbejde 
Vi tilbyder:
 • En aktiv arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En varieret dag med både mono-og tværfaglige kollegaer
 • Grundig introduktion og oplæring
 • En fleksibel og medinddragende arbejdsplads
 • Et godt arbejdsmiljø
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe Skovbjerg Andersen på tlf. 7253 5057 eller mail doan@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn kommune har en vision om at være en røgfri arbejdsplads

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 17. februar 2020 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail, og vi afholder løbende samtaler.

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Engageret og servicemindet sekretær/projektassistent på deltid i By- og egnsstrategisk sekretariat

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-02-2020 08:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Et nyetableret By- og egnsstrategisk sekretariat skal sætte fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor målet er 3000 flere indbyggere.
Sekretariatet har et særligt fokus på at realisere målet gennem flere større nyskabende projekter, hvor der samlet er tale om en stor kompleksitet og, hvor der er brug for hjælp til koordinerende, administrative og praktiske opgaver.
 
Du skal være med til at sikre, at sekretariatets arbejdsgange i forhold til ledelse, politikere, projektgrupper, borgere m.v. forløber smidigt og effektivt i den daglige administration men også i servicering af sekretariatets leder, men ofte også projektledere i deres opgaver, møder og borgermøder.
 
Dine opgaver er derudover:
At sikre forberedelse af møder i styregrupper og opfølgning herpå
At varetage daglig administration i sekretariatet
Sekretariatsbetjening af leder
Praktisk håndtering af borgermøder
Mødeplanlægning
Håndtering af høringer
Deltagelse i opgaver på tværs i fagcenteret By, Land og Kultur
  
Vi har brug for dig, hvis du….
Har en baggrund i en politisk styret organisation og har forståelse for politiske beslutningsprocesser
Har en relevant uddannelse
Arbejder ansvarligt og selvstændigt med dine opgaver
Arbejder struktureret, effektivt og har ordenssans
Har et stærkt servicegen, er proaktiv og selv tager initiativ
Er særlig god til at skabe gode relationer og har gode samarbejdsevner
Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
Fleksibel i forhold til arbejdstider
Har flair for IT 
 
Hvad får du?
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ny udviklingsstrategi er vedtaget, og det by- og egnsstrategiske sekretariat, skal særligt udvikle og realisere 4 af kommunens signaturprojekter og bosætningsmålene i kommunens vækstbyer, Sekretariatets opgaver rummer både markant nyskabende byudviklingsprojekter, samt nye store projekter inden for det kulturelle område.
 
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 
Du bliver en del af et sekretariat, der får en central funktion i forhold til at realisere kommunens udviklingsstrategi og derfor sidder vi både tæt på Direktionen i Ringe, men også tæt på vores kolleger i Faaborg i By, Land og Kultur. I ugens 3 første dage sidder vi derfor i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.
 
I sekretariatet ligger vi vægt på at levere professionel og effektiv projektledelse. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at understøtte projektledere og ledere og flair for IT.
 
Sekretariatet kan og skal ikke løse projekterne alene, og derfor skal en væsentlig del af projekterne løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og med medarbejdere og ledere fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Sekretariatet har derfor en bred berøringsflade og som sekretær/projektassistent i by og egnssekretariatet vil du derfor få en udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i sekretariatet.
 
Det By- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 5 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær/projektassistent på deltid.
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Det praktiske
Stillingen er en deltidsstilling (20 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af By- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Jensen, 72 53 20 64 eller mabje@fmk.dk eller Fuldmægtig Helle Hansen 72 53 80 03 eller hha@fmk.dk.
 
Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler afvikles den 20 eller 21. februar 2020.
 
Ansættelse senest 1. april 2020.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger uddannede timeafløsere

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-02-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger uddannede timeafløsere til alle vagter og primært i ferieperioder. Uddannelsen kan fx være social- og sundhedsassistent eller sygeplejersker, eller hvis du er under uddannelse og kan bidrage i ferieperioder.
 
Hvem er vi
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.

Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus. Det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som visiterer til pladserne.

Vi er et tværfagligt team, der arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og Kostforplejningen.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum, så håber vi, du har lyst til at søge hos os.
 
Vi kan tilbyde
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende, samt tæt sparring med kolleger
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der har erfaring fra sygehus, hvad enten det er psykiatrien og somatikken
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er fagligt ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide, at dagene ikke er ens
Link
https://www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/plejehjem-og-aeldrebolig/midlertidigt-ophold/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning og andre relevante bilag, senest torsdag den 13. februar 2020 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail eller telefon.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, tidligere lønsedler og uddannelsesbevis

Flersprogskonsulent til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 12-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring søger flersprogskonsulent på dagtilbuds- og skoleområdet i et årsvikariat med eventuel mulighed for fast ansættelse
 
Da vores dygtige flersprogskonsulent har søgt orlov for at prøve kræfter med madlavningskunsten, søger vi nu en vikar, som er vil være med til at gøre en forskel for de flersprogede børn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores moderne administrations-bygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndigheds-område samt forebyggelses- og sundhedsområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.

Forebyggelse og sundheds- samt myndighedsområdet er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulent, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som flersprogskonsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og flerfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed og er tværgående 0 – 18 år, hvor der med afsæt i lovgivning på området samt Børne-Ungepolitikken bl.a. arbejdes med:
 • Vejledning og af lærere og pædagoger
 • Faglige oplæg for hele personalegrupper
 • Understøttelse i forbindelse med udarbejdelse af og det videre arbejde med sprogvurderinger
 • Koordinering af lovpligtig modersmålsundervisning
 • Kommunal administration på Rambøll Sprog samt support til det decentrale niveau
 • Sparring og rådgivning til ledere i dagtilbud og skole omkring lovstof og organisering, herunder skolestart/skoleudsættelse/modtagelsesklasse
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring
 • Opgaver i forbindelse med borgerhenvendelse og visitation
 • Opgaver omkring betjening af det politiske niveau med faglig viden, herunder bidrage til udarbejdelse af sagsfremstillinger
 • Facilitering af kommunale netværk for kommunens lærere og pædagoger på området
 • Videredrive, afslutte og evaluere det kommunale kompetenceudviklingsprojekt ”Literacy, Leg og Læring” for 80 pædagoger, lærere og ledere.
Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske verden med relevant efter/videreuddannelse inden for flersprogsområdet. Dertil har du erfaring med rådgivning/vejledning samt projektledelse. Du har en bred faglig viden om arbejdet med andetsprog og sprogtilegnelse inden for dagtilbuds- og skoleområdet, herunder om:
 • Organisering og lovgivning på området
 • Andetsprogstilegnelse og sprogstimulerende miljøer i dagtilbud
 • Literacy, andetsprogspædagogik og sprogdidaktiske metoder i skolen
 • Forældresamarbejde med forældre til flersprogede børn
Du brænder for området og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.

Vi søger en flersprogskonsulent, der er systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Være opmærksomme på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret, dokumenterende og selvstændigt uden ”at gå for sig selv”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jesper Dyreborg (72533161) eller flersprogskonsulent Mik Højland Fabricius (72533293).

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse senest den 1. april 2020. Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgningsfristen er den 12. februar.2020 kl. 12.00.

1. ansættelsessamtaler afholdes den 21. februar 2020 fra kl. 09.00.  

2. ansættelsessamtaler afholdes den 24. februar 2020 fra kl. 09.00.

et langvarigt vikariat.
 

2 Socialfaglige medarbejdere; pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut til faste stillinger på Botilbud Korinth

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 10-02-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Dialogisk praksis, recovery, ny start og kulturopbygning – er det dig?
2 Socialfaglige medarbejdere; pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut søges til fast stillinger på Botilbud Korinth. Vi er et nystartet kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer/symptomer kræver en særlig støtte.
Som nyt Botilbud er vi meget optaget af at være et VI, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er rørende, svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring at være med til at bygge et botilbud op sammen med beboere og kolleger. Du kommer ikke til et færdigt botilbud, men til et botilbud hvor vi er i gang med at finde vejen sammen og skabe fælles rammer for botilbuddet.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

I vores nye tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksinddragende. Vi arbejder med Åben Dialog og vil gerne styrke den faglighed ind i vores hus, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.
 
Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.

Løn og ansættelse:
Stillingen er på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 3. weekend og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932, eller leder af døgnpsykiatrien, Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest 10 februar 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 12-14 februar. Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk, hvor du også kan læse mere om kommunen.
 

Social- og Sundhedsassistent, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 07-02-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger dig, som er Social- og Sundhedsassistent, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.
Genopslag:
Stillingen er et barselsvikariat i perioden d 1/3 2020 – 1/5 2021, eller hurtigst muligt, på 32 timer i dagvagt, med arbejde hver 3. weekend.
En af vores dygtige SSA´ere går på barsel og vi søger derfor en Social- og Sundhedsassistent til vores udekørende gruppe i et vikariat i hendes stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsat, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstring og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og varierende pleje - og videredelegerede sygeplejeopgaver
Et fag i fortsat udvikling

Vi søger en Social- og Sundhedsassistent:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og sætter sig selv i spil
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, i et team med 7 andre SSA´ere, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning!
Ansøgningsfrist er fredag den 7/2 2020 kl 12.00. Ansøgning skal sendes elektronisk via linket i annoncen og være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt løbende eller umiddelbart efter d 7/2.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 
 

Pædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-02-2020 12:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
PÆDAGOG – Vikariat.

Carl Nielsen-skolen søger pr. 1. april 2020 til 30. november 2020 en 30 timers pædagog.
 
Arbejdet vil de første 4 måneder være i forårs-SFO og i almindelig SFO. De sidste 4 måneder vil være både i skoledelen og i SFO.
 
Vi er en folkeskole med ca. 390 børn med undervisning fra 0. til 9. klassetrin med dertil hørende SFO med ca. 125 børn.
 
Vi søger en pædagog som:
 • er engageret, ansvarsbevidst og fleksibel
 • har pædagogisk overblik, og kan se muligheder frem for begrænsninger
 • vil indgå i et positivt samarbejde med det øvrige personale og forældre
 • vil deltage aktivt i samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
Løn efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen 7253 3901, viceinspektør Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.
 
Vi forventer at holde samtaler mandag d. 17. februar 2020.
Ansøgningsfrist er mandag d. 3. februar kl. 12.00 

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker ansøgningerne fremsendt via kommunens hjemmeside/rekrutteringssystem.
 

Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 03-02-2020 08:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er noget helt særligt – også på det juridiske område. Siden kommunalreformen har Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret efter styrelseslovens § 64 b, og vi er i løbende dialog med kommunalbestyrelsen om den politiske arbejdsform. Det giver os en anderledes styreform end de fleste kommuner og et spændende juridisk arbejdsrum.
 
Samtidig er vi en kommune med en ambition om at spille bedst muligt ind i det liv, borgerne lever. Vi vil flytte Faaborg-Midtfyn Kommune fra at være en traditionel landkommune under pres til at være en moderne landkommune i udvikling. Vi har fokus på at sikre sammenhæng og helhedsløsninger både i forhold til borgerne og i samarbejdet i organisationen.
 
Har du lyst til at være med til at forene de juridiske kompleksiteter med de mange politiske og administrative tiltag, så er det dig, vi står og mangler.
 
Stillingen
 
Du vil indgå i afdelingen Jura og Administration, som er en del af staben Politik og Strategi. Der er i alt 3 jurister i afdelingen.
 
Juristerne forholder sig både til det politiske og det administrative niveau i organisationen. Der er et tæt samarbejde med direktionen samt cheferne for stabe og fagområder, og der understøttes på alle ledelses- og medarbejderniveauer.
 
Hver jurist er juridisk partner for ét eller flere fagområder og bistår området med rådgivning, vejledning og sparring indenfor fagområdets faglighed. Den juridiske opgaveportefølje i afdelingen er bred og spænder fra køb og salg af fast ejendom, kvalificering af kontrakter og generel forvaltningsret til kvalificering af politiske dagsordner og juridisk behandling af kommunalretlige forhold. Du har derfor rig mulighed for kompetenceudvikling i et stærkt tværfagligt og uhøjtideligt miljø. Du tilrettelægger ofte selv din dag, og du får mulighed for at samarbejde med kolleger med høj faglighed.
 
Opgaven
 
Dine primære opgaver bliver indenfor kommunalret og offentlig ret:
 
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for styrelsesloven og kommunalfuldmagten.
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder særligt om aktindsigt og inhabilitet.
 • Servicering af og sparring med kommunalbestyrelse, direktion samt chefer for stabe og fagområder.
 • Kvartalsvis opdatering af kommunens politiske delegationsplan.
 • Bistand til behandling af klager indgået til borgmesteren.
 • Udfærdigelse af politiske og administrative dagsordner.
 • Kvalitetssikring af organisationens politiske dagsordner, herunder sparring til administrative formøder forud for politiske udvalgsmøder.
Derudover vil du sammen med de øvrige jurister i afdelingen give sparring og rådgivning til hele organisationen, ligesom du vil skulle yde bistand i forbindelse med diverse kontraktindgåelser.
 
Vores forventninger
 
Vi lægger vægt på, at du har kommunal erfaring og forventer, at du har erfaring med de beskrevne opgaver.
 • Du er cand.jur. med særlig interesse og kompetencer i kommunalret og offentlig ret.
 • Du er erfaren og fagligt velfunderet.
 • Du er udadvendt og opsøgende – både fagligt og socialt.
 • Du tager aktivt medansvar for effektiv opgaveløsning.
 • Du trives i et fagligt fællesskab, hvor sparring og nysgerrighed er i fokus.
 • Du er god til at formidle din faglighed til kolleger med forskellig baggrund og har fokus på i fællesskab at finde de rigtige løsninger for organisationen.
 • Du har blik og forståelse for den politiske retning og ambition.
 • Du trives med at arbejde tæt sammen med ledelsen og i et højt tempo, hvor der kan være kort tid til at løse opgaven.
 • Du er proaktiv, arbejder selvstændigt og har lyst og evne til at sætte din faglighed og opgaveløsning ind i den strategiske sammenhæng.
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse vil ske i henhold til relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Der vil være mødeaktivitet på forskellige lokationer i hele kommunen, og det forventes derfor, at du har kørekort.
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073 eller en af afdelingen jurister – Tina Bernsdorf Jungefeldt på 7253 1074 – Birgit Mia Larsson på 7253 1160.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 3. februar 2020, kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 6. februar 2020, og eventuelle 2. samtaler onsdag den 19. februar 2020.
 
Forventet tiltrædelse er den 1. april 2020.
 
 

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger beskæftigelsesvejleder

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 03-02-2020 08:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Beskæftigelsesrådgiver – Superdygtig til samtale og motivation
 
Jobcenter Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger en beskæftigelsesrådgiver til en spændende fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.
Brænder du for at arbejde med forsikrede ledige, holde samtale, motivere og gøre en forskel for borgerne? Er du tillige god til at skabe resultater og holdbare løsninger? Er du god til at holde fokus på den jobrettede samtale? Så er det dig, vi søger til stillingen som beskæftigelsesrådgiver.
 
Afdelingen
Stillingen er placeret i Team Jobklar. Der er ansat 18 kollegaer i teamet. Teamet er opdelt i 3 mindre teams: Team forsikrede ledige – 10 ansatte, Team jobparate kontanthjælpsmod-tagere over 30 år – 2 ansatte og Team jobparate integrationsborgere –  6 ansatte. Stillingen er slået op i Team forsikrede ledige.
 
Team Forsikrede ledige
Vi er et team bestående af beskæftigelsesrådgivere, der på et højt fagligt niveau i samspil løser de ambitiøse målsætninger for Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Vi har humor og stor grad af tværfagligt samarbejde i en travl hverdag. Vi har brug for DIG som et teammedlem. Du skal sammen med os videreudvikle fagligheden, sammenholdet på tværs og være en del af teamet, som ønsker at gøre en forskel for både den ledige og virksomheder.
 
Opgaverne
Arbejdsfunktionerne består bl.a. af afholdelse af samtaler, samarbejde med A-kasser, vejledning til uddannelse, afgivelse af tilbud, journalisering, sparring med den ledige i forhold til jobsøgning - hjælp til CV og ansøgningsmateriale.
 
Fagligt – forventer vi:
 • Ingen krav om bestemt uddannelsesbaggrund
 • Erfaring inden for beskæftigelsesområdet
 • God til formidling – mundtligt såvel som skriftligt
 • Dygtig administrativt
 • En god datadisciplin
Personligt – forventer vi:
 • At du er omgængelig, omstillingsparat, serviceminded og tillidsvækkende
 • At du er god til at bevare overblikket og arbejder systematisk
 • At du griber udfordringerne og handler på dem
Vi tilbyder:
 • Et afvekslende job med mange udfordringer og fokus på et højt fagligt niveau
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads
 • Gode kollegaer både i teamet og i Jobcentret som helhed
 • En ledelse der bakker op om høj faglighed og nye tiltag
Praktisk Info
Stillingen er placeret i Jobcenter Faaborg-Midtfyn på adressen Lindevej 5, 5750 Ringe.

Ansøgningsfristen er 3. februar 2020, kl. 8.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 11. februar 2020. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2020.
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved teamleder Christian Blaschke, mobil 7253 7572 eller koordinator Lene Marie Nielsen mobil 7253 7309.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om 1 fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
”Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads”
 
 
 

Genopslag: Espe Skole & Børnehave søger afdelingsleder til børnehave og SFO

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 31-01-2020 12:00
Arbejdssted: Espe Skole
Stillingstype: Fuldtid
Espe Skole & Børnehave søger en ny afdelingsleder pr. 1.april 2020

For at udvide antallet af kvalificerede ansøgere til dette spændende job har vi valgt at lave et genopslag.

Espe Skole & Børnehave er en landsbyordning, som i skoledelen har ca. 165 elever fra 0.- 6.klasse, ca. 75 børn i SFO, og der er ca. 45 børn i børnehaven.  Børnehave og SFO er på to forskellige matrikler, men med meget kort gåafstand. Børnehaven benytter ofte skolens faciliteter, som gymnastiksal, skolekøkken m.m.
Espe Skole & Børnehave er en arbejdsplads, der er præget af humor, grin og glæde.
Læs gerne mere om vores værdigrundlag på www.espeskole.dk
Vi forventer af dig:
 • At du er uddannet pædagog og har godt kendskab til dagtilbudsområdet og den nye dagtilbudsreform
 • At du gerne har erfaring som leder; arbejder fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du vil indgå i tæt samarbejde i ledelsesteam med skoleleder, som er den øverste leder i landsbyordningen
 • At du er nytænkende og har pædagogiske ambitioner, som kan omsættes i praksis
 • At du evner at skabe overblik, arbejde selvstændigt og kan træffe beslutninger
 • At du har blik for medarbejdernes og børnenes trivsel og udvikling
 • At du er en dygtig personaleleder, der fremmer motivation og arbejdsglæde
 • At du er tydelig og synlig, både over for personale og forældre.
At du som person:
 • Har stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt
 • Udviser rummelighed, empati og er god til det relationelle.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med en positiv ånd, stor faglighed og hvor relationsarbejdet og social inklusion er i fokus
 • En engageret og faglig dygtig personalegruppe i både børnehave, SFO og skole, hvor forskellighed er en ressource
 • En hverdag med fokus på børns medbestemmelse og aktive deltagelse; læring sker hele dagen
 • En aktiv og engageret forældrekreds, der bakker op om børnehave, SFO og skole
 • Et tæt samarbejde med skoleleder om personale-, pædagogisk- og strategisk ledelse samt tæt samarbejde med bestyrelsen.

Vi håber, at du kan finde tid til at besøge os, inden du søger stillingen.
Kontakt skoleleder Vibeke K. T. Munck på telefon 72 53 39 81 eller vibem@fmk.dk for yderligere information eller for at aftale et tidspunkt for besøg.


 
Ansøgningsfrist 31.januar 2020 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 20.februar 2020 samt evt. anden runde 25.februar 2020, begge dage fra klokken 16.00.
Til besættelse 1.april 2020.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.
 

Social- og Sundehedsassistent i Hjemmeplejen Horne/Svanninge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-01-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger DIG, som er Social- og Sundhedsassistent, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.
Stillingen er en FAST STILLING på 30-35 timer i dagvagt, med arbejde hver 3. weekend.
En af vores dygtige SSA´ere har valgt at søge nye udfordringer og vi søger derfor en Social- og Sundhedsassistent til vores udekørende gruppe i en fast stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassistenter og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og som i hele FMK, med Blomstring og vi samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi vægter, at se på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og varierende pleje - og videredelegerede sygeplejeopgaver
Et fag i fortsat udvikling

Vi søger en Social- og Sundhedsassistent:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og sætter sig selv i spil
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
der er mødestabil
Der har kørekort
 
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med de muligheder det giver, for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, i et team med 7 andre SSA´ere, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning!
Ansøgningsfrist 31/12-2020 kl. 12.00 og der vil blive kaldt ind til samtaler løbende, til ansættelse snarest muligt. Ansøgning skal sendes elektronisk via linket i annoncen og være vedlagt CV, samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage. Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 
 

Sagsbehandler til ansøgninger om seniorpension

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 28-01-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Nyoprettet stilling i Arbejdsmarked, Job & Udvikling, Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Er du uddannet administrationsbachelor, socialformidler, socialrådgiver eller har anden relevant baggrund og kan du arbejde struktureret, så er dette måske dit næste job.
 
Stillingen er tidsbegrænset indtil 31.01.2021.
 
Pr. 1 januar 2020 er der trådt ny lovgivning i kraft, vedrørende ansøgning om seniorpension. Kommunerne skal i første omgang administrere den nye seniorpension og på baggrund heraf, har vi i Faaborg-Midtfyn kommune valgt at oprette en sagsbehandlerstilling til varetagelse af dette område. Stillingen vil blive forankret i Team Aktivitetsparate. I teamet varetages også opgaver vedr. revalidering, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere.
 
Om Jobbet
Du vil blive den centrale medarbejder i Job & Udvikling i forhold til behandling af ansøgning om seniorpension.
Arbejdsopgaver vedrørende ansøgning om seniorpension vil være at indsamle information om borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, udarbejde beskrivelse af ansøgers arbejdsfunktioner samt ressourcer og udfordringer i seneste job, indhente lægeudtalelser, afholde samtale med ansøger, udarbejdelse af indstilling til beslutningstager og ved åbenbart afslag at udarbejde afgørelse herom.
 
Vi forventer at du
-har erfaring med administrativt arbejde
-erfaring med borgersamtaler
-har indsigt i at forvalte lovgivning
-kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt bevare overblikket i en travl hverdag
-har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
-er handlekraftig og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det.
 
Vi tilbyder dig
-et selvstændigt job
-oplæring og et introduktionsprogram
-en arbejdsplads med fokus på feedback
-indflydelse på tilrettelæggelse af dit daglige arbejde
-ledelsesmæssig og kollegial sparring
-tæt sparring med pensionsnævnets jurist
-engagerede og fagligt stærke kolleger
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen og er til besættelse 1. marts 2020.
Arbejdsstedet vil være Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune, Lindevej 5, Ringe.
 
Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på mobil 7253 7278.

Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 28. januar 2020, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29/1-2020
 
Ansøgning online via rekrutteringssystemet.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn?

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-01-2020 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Årslev/Sdr. Nærå området.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn. Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du: 
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det, børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid. 
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 
Vi kan tilbyde dig: 
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem. 
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere. 
 • Kompetenceudviklingsforløb
Om jobbet:  
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov. 
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken. 
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold: 
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt. 
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. januar 2020 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 31. januar 2020. 
 • Ansættelsesdato omkring den 1. april 2020
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
  
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn?

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-01-2020 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Ringe området.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn. Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du: 
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det, børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid. 
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 
Vi kan tilbyde dig: 
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem. 
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere. 
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet:  
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov. 
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Solstrålen. 
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold: 
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt. 
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. januar 2020 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 31. januar 2020. 
 • Ansættelsesdato omkring den 1. april 2020
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
  
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn?

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-01-2020 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn. Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det, børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb
Om jobbet: 
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2020 er grundlønnen for en dagplejer 280.224 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. januar 2020 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 31. januar 2020.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. april 2020
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/

Social- og Sundhedsassistent til Udekørende gruppe i Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger 1 dygtig social – sundhedsassistent med arbejde hver 3. weekend
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et godt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren i centrum
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist 27/1 2020.  Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Der vil blive afholdt løbende samtaler. Der vil være aftenvagter her over et 12 ugers rul.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
 
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling med tiltrædelse 1. marts 2020. Det vil fortrinsvist dreje sig om aftenvagter.
Der arbejdes 28 timer pr. uge og hver 2. weekend.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.

Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.

Vi er et tværfagligt team som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på
et rehabiliteringscenter og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum? I så fald håber vi, du har lyst til at søge en stilling hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er en
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på mail: afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest den 27. januar 2020 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler
Samtaler forventes afholdt onsdag den 29. januar 2020.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Rehabiliteringscenter Bakkegården vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor
ønsker vi ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter.