Single

Lærere søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 23:55
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Lærere søges….

Broskolen mangler 2 lærere.
På vores afd. Bøgehøj i Årslev mangler vi 2 lærere til faste stillinger i vores indskoling.

Stillingsindhold: Fagønsker er især: Dansk, Engelsk, Matematik, Musik, Billedkunst, Natur-Teknik og Idræt / Svømmelærer.
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under "job".
Ansøgningsfrist: Søndag d. 24. november 2019 kl. 23.55.
Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag d. 27. november 2019.

Åbent Hus: Onsdag d. 20. november 2019 fra kl. 17.00 til 18.00

For yderligere information henvises til afdelingsleder Louise Holst Mortensen tlf. 7253 4080 eller skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 4069.

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal lige-ledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Vi arbejder målrettet med at indarbejde sang og musik som bærende elementer i vores pædagogik; vi startede dette i indskolingen i samarbejde med vores musikskole for år siden og har nu et spirekor og et juniorkor, et godt samarbejde musikskolen, der senest udmøntede sig i, at vi blev en Orkestermester-skole i 2018. Vores nye lærere må meget gerne være aktive i vores fortsatte udvikling med sang og musik.

Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.
Afd. Bøgehøj er to- og tresporet i hovedskolen og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere.


Med venlig hilsen
Flemming Mortensen
Skoleinspektør