Single

Er du en stærk relationspædagog, der skaber omsorg og tryghed i dit nærvær?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-11-2019 08:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Drømmer du om, at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?
Drømmer du om, at være med til at opbygge stærke faglige fælleskaber, der gør en forskel?
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved. Er du en stærk relationspædagog, der skaber omsorg og tryghed i dit nærvær?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner:
 • Børnecentret Vesterparken en integreret institution med 16 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser,
 • 1000Fryd med 75 børnehavepladser og
 • Hættegården med kommende 72 børnehavepladser samt 12 vuggestuepladser. Hættegården er kendetegnet ved at inddrage naturen, som ramme for læreplansarbejdet i de daglige. Se vores hjemmeside.
 
Stillingerne er med ansættelse pr. 1. januar 2020 i Børneområde Midt med virke i Hættegårdens nye vuggestue og i børnehaven. Da børnetallet i Ringe stiger udvider vi med en kommunal vuggestue til 12 børn. Hættegården bygger en helt ny institution, der forventes klar til indflytning i april 20.
Den ene stilling skal medvirke til, i et helt nyt vuggestueteam, at udvikle en solid 0-2 års pædagogik, der tager udgangspunkt i omsorg og tryghed, som platform for at udvikle sig. Den anden stilling skal være med til at udvikle børnehaven ind i det nye hus.

Vi værner om kvalitet og høj faglighed, derfor bliver pædagogerne i Område Midt styrket via kursusforløb både inden for lege- og læringsmiljøer samt relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Jobprofilen:
Vi har et tæt samarbejde i Område Midt og du skal påregne deltagelse i tilrettelagte pædagogiske aftenmøder, pædagogiske dage/lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene.

I hverdagen deltager du i møder i det lokale hus, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP-konsulenter fra ”Center for Opvækst og Læring”.
Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet.

Vi er på vej ind i et nybygget hus, samtidig er vi godt i gang med implementeringen af ny styrket lærerplan. Du skal derfor medvirke til at kvalificere, at vores profil kan udvikle sig i de nye fysiske og pædagogiske rammer.

I børnegrupperne tilrettelægges læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe, samt den nye styrket lærerplan.
Du skal varetage opgaver i forhold til det gode forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Derudover arbejder vi systematisk med at beskrive børns trivsel og udvikling.

Forventninger til medarbejderen:
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • Har mod på at organisere og tilrettelægge strukturerede læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • Indgår i samspil og dialog ud fra vores værdier i Børneområde Midt (se vores hjemmeside) som forudsætning for at skabe en reflekteret udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udviklingsprocesser.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljø samt implementering af den nye styrkede læreplan.
 • Du kan gribe børnenes initiativ og understøtte legen ud fra børnenes perspektiv
 • Du skal holde af at være i naturen og bruge den som pædagogisk rum.

De valgte kandidater skal forvente, at der indhentes §22 og §36 attester og det forventes, at der indkaldes til samtaler den 25. november 2019. Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.   

For yderligere information kontakt
Teamleder Jytte Holm Christiansen på 7253 4632 eller områdeleder Britta Kruse 7253 4722