Single

Kan du sætte den lokale erhvervsfremme ind i nye rammer og sikre vores virksomheder sparring og vækst?

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 24-11-2019 23:59
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kan du sætte den lokale erhvervsfremme ind i nye rammer og sikre vores virksomheder sparring og vækst?
 
Så er jobbet som strategisk erhvervskonsulent helt sikkert noget for dig
 
Strategisk erhvervsudvikling
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ambitiøs udviklingsstrategi. Den skal virkeliggøres ved at inddrage virksomheder, borgere og ansatte i hele kommunen. Den skal være med til at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen og sikre at over 80% er meget tilfredse med livet i kommunen.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har også fået udarbejdet en ambitiøs erhvervsstrategi, der forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret Den spiller sammen med det tværkom­munale og regionale erhvervsfremmesystem, byggesags- og miljø-området samt rekruttering af velkvalificeret arbejdskraft.
 
Erhvervsstrategien: Vækst & Vitalitet vil:
 • styrke vores relationer på tværs af virksomheder
 • realisere potentialet inden for turisme og oplevelser
 • sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme
 
Faaborg-Midtfyn kommune indgår i det regionale samarbejde på erhvervsområdet, hvor det nye Erhvervshus Fyn er den helt centrale spiller i udvikling og styrkelse af det fynske erhvervsliv samt den gode Erhvervsservice på Fyn. Vi indgår ligeledes i samarbejdet omkring ”Byregion Fyn”, og understøtter at den overordnede strategiske erhvervsudvikling sker i samarbejde med de øvrige fynske kommuner.
 
Vi er således godt i gang, men ønsker at styrke den strategiske tilgang til den lokale erhvervs­fremme på tværs af brancher, og forventer at en strategisk erhvervskonsulent kan medvirke til, at vi lykkes med den lokale erhvervsindsats samt bidrager til at vores strategier på området føres ud i livet.   
 
Erhvervsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Med kommunens udviklingsstrategi er der sat øget fokus på erhvervsudvikling. Og der er igangsat en proces for at udvikle nye tiltag, nye samarbejdskonstellationer og nye tilgange til erhvervs­udvikling.
 
Kommunens erhvervsindsats er i dag placeret i flere dele af organisationen afhængig af opgaven. Der arbejdes derfor på en styrkelse af det strategiske og operationelle samarbejde via netværk på tværs af organisationen. Vi vil afsøge nye muligheder, nye metoder og tilgange til kommunens erhvervsindsats med fokus på de behov virksomhederne har.
 
Vi vil i et samspil med virksomhederne finde de bedste løsninger og realisere dem i nye kombinationer og forretningsfællesskaber. Vi ønsker at udfordre den traditionelle forståelse af erhvervsservice og erhvervskontor. Vi vil derfor med udgangspunkt i vores erhvervsstrategi se på, om den måde vi har organiseret vores lokale erhvervsindsats på, er den rigtige, eller om der er brug for justeringer.  
 
 
Vores forventninger til dig - hvem er du?
 • Du har en relevant uddannelse og erfaring, der hurtigt sætter dig i stand til at sætte nye standarder for udviklingen af erhvervsområdet.
 • Du har erfaring med erhvervsfremmesystemet
 • Du har en bred samfundsmæssig og erhvervspolitisk erfaring, indsigt og interesse.
 • Du har forståelse for, at en kommune er en politisk styret organisation, herunder god forståelse for det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde
 • Du kan komme fra både privat og offentlig virksomhed, og du har erfaring med en strategisk tilgang til og overordnet forståelse af erhvervsområdet.
 • Du kommunikerer klart og engageret og er i stand til at fremme området både i forhold til eksterne samarbejdspartnere og i forhold til interne samarbejdspartnere.
 • Dit kendskab til erhvervslivets rammevilkår er indsigtsfuldt og du har kendskab til de erhvervsmæssige udfordringer.
 • Du besidder de nødvendige kompetencer inden for procesfacilitering, planlægning og projektudvikling
 
Du bliver del af en spændende arbejdsplads
Du vil blive en del af udviklingsteamet i Politik og Strategi, der holder til på rådhuset i Ringe. Du vil få særligt ansvar for udviklingen af en strategisk erhvervsindsats lokalt, men også være den der understøtter borgmesterens og kommunaldirektørens deltagelse i mellemkommunale og regionale samarbejder om erhvervsudvikling.
 
Vi er ambitiøse og tør gå nye veje. Vi tror på, at det er sammen med vores virksomheder, borgere og øvrige interessenter, at vi kan skabe den udvikling, vi ønsker. Det giver rum for et hav af spændende opgaver, som hele tiden rykker ved vores egen og andres opfattelse af, hvem og hvad vi kan og vil.
 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt – og hvis dette er noget for dig, så ser vi frem til at få din ansøgning senest den 24. november 2019 kl. 23.59. Vi forventer at holde samtaler den 4. december 2019.
 
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst, og lønnen forhandles med den forhandlings­berettigede organisation.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte stabschef Heidi Madsen på tlf. 7253 1010 og Afdelingsleder Søren Heide Petersen på telefon 72 53 47 92.