Single

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor 2 nye jobmentorer til Virksomhed & Indsats

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 11-12-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode, jobrettede møde med borgere og virksomheder, og er du ambitiøs, engageret, fleksibel og resultatorienteret, så er det lige dig, vi leder efter.
 
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har som led i den kommende regelforenkling prioriteret og fastlagt det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats.
 
Vi har derfor to nye stillinger som jobmentorer i tilbuddet I Fokus.
 
Lidt om tilbuddet I Fokus:
I Fokus er en kombination af et internt forløb i kommunen, virksomhedspraktik og uddannelse. Tilbuddet kombinerer tilegnelse af personlige færdigheder og fysisk træning. Der arbejdes med en bred pallette af redskaber for at bringe den unge tættere på arbejdsmarkedet - og med tiden, opnå selvforsørgelse.
 
Om jobbet:
En jobmentors opgave er at give den enkelte borger den nødvendige støtte i dennes udvikling, således pågældende kan komme i praktik eller uddannelse. Jobmentors opgave er derfor at sikre progression, så den enkelte borger bliver i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet.
 
Vi søger to jobmentorer, som i fællesskab kan facilitere kontakten og samarbejdet mellem de unge og virksomheder via vores tilbud I Fokus.
En jobmentor, der evner det virksomhedsrettede samarbejde med den unge, som har komplekse problemstillinger såsom psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.
 
Arbejdsopgaverne varetages af tilbuddets to medarbejdere og omfatter bl.a.:
 • Forberedelse af undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Individuel motivering
 • Eksponering
 • Opsøgende arbejde overfor virksomheder mhp. besøg og praktik
 • Sikre øget samarbejde med psykiatrien
 • Etablering af og opfølgning på virksomhedspraktikker
 • Støtte for borger i det omfang behovet er
 • Samarbejde med netværk
Om dig:
 • Du har viden og erfaring med at etablere virksomhedspraktikker
 • Du er indstillet på at arbejde med et virksomhedsrettet fokus
 • Du har en social fagligbaggrund samt viden og erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med beskæftigelsesområdet
 • Du har lyst til tæt, fagligt samarbejde/sparring og er udpræget holdspiller
 • Du har en struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og journalnotater er en del af jobbet
 • Du har alm. kørekort
 • Du har lyst til at deltage i supervision
Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og fælles faglig udvikling
 • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Arbejdspladsen ligger i Ringe, dagligt mødested for I Fokus er i Faaborg.
 
Generelt om organisationen Arbejdsmarked
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i Jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger, og har fokus på kundebehovet. Vi er videns-leverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Løn og ansættelse
Der er tale om to faste stillinger på fuld tid. Tiltrædelse pr. 01.02.2020
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst for HK eller DS. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Arbejdsmarked har adresse på Lindevej 5 i Ringe.
Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 11.12.2019 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Faaborg d. 16.12.2019.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.