Single

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sagsbehandler til borgere under 30 år

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 11-12-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en fleksibel og engageret medarbejder til vores ungegruppe, som kan arbejde ressourcefokuseret sammen med de unge på deres vej til uddannelse.
 
Om jobbet
 • De primære arbejdsopgaver er socialfaglige beskrivelser og vurderinger i borgernes uddannelsesplaner, placering af borgere i rette tilbud, uddannelses- og jobrettet sagsbehandling i egen sagsstamme samt visitation af nye borgere sammen med UU-vejleder
 • Beskrive, vurdere og udarbejde det forberedende skema i samarbejde med borger til rehabiliteringsteammøde med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • Overholdelse af rettidighed i samtaler og i tilbud
 • Administrative opgaver som fx indhentning af vurderinger fra læger og speciallæger eller psykologer, udfyldelse af henvisningsskemaer til forskellige indsatser
Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet med unge borgere i et uddannelsesrettet perspektiv, uagtet om borgeren er tæt på eller længere fra ordinær uddannelse
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Du har datadisciplin, flair for at arbejde med it-systemer og kan gå forrest i den digitale kommunikation med borgerne
 • Du arbejder systematisk og struktureret
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Du er god til at skabe – og fastholde, overblik i en travl hverdag, hvor der ofte kan opstå akutsituationer. Du griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Du har et gyldigt kørekort til brug i de kommunale lånebiler
Hvem er vi?
Ungegruppen består af syv sagsbehandlere og to studiestartskoordinatorer. Vi har ansvaret for, at aktivitets- og uddannelsesparate unge under 30 år hurtigst muligt kan påbegynde uddannelse eller blive afklaret til anden relevant indsats, fx ressourceforløb eller fleksjob. Vi har mange års erfaring i gruppen og vægter høj faglighed i arbejdet. Vores kommune er geografisk stor, og vi afholder gerne vores samtaler i forskellige kommunale bygninger eller hjemme hos borgerne. I gruppen vægtes ligeligt, at vi kan løfte opgaver fælles og selvstændigt være ansvarlig for egen sagsstamme. Hver medarbejder i gruppen har fælles ansvar for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivning, og hver medarbejder har mindre ansvarsområder på gruppens vegne. Ungegruppen er en del af myndighedsafdelingen ”Job og Udvikling”.
 
Vores særlige fokusområder lige nu
Vi arbejder tværfagligt i den kommunale ungeindsats (KUI) – én indgang og én plan. Herunder et særligt fokus på den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
 
Implementering af Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats.
 
Om arbejdspladsen
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed, hvor løsninger besluttes ud fra et borgerperspektiv
 • Der er en nærværende og involverende ledelse
 • Der er fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Kulturblomsten og værdiskabende adfærd er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Der udarbejdes et individuelt tilpasset introduktionsprogram til nye medarbejdere, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet
 • Vi har fleksible arbejdspladser i storrumskontorer og samtalerum, der er indrettet til borgerens fordel
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse d.01.02.2020.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Teamleder Anja Mortensen på tlf. 7253 7208 eller medarbejdere Ulla Kamp på tlf. 7253 7081, Linda Jensen på tlf. 7253 7147 og Stine Blessing på tlf. 7253 7594, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag d. 11.12.2019 kl.23:59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d.16.12.2019
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.