Single

2 social- og/eller sundhedsfaglige personer søges til BO & AKTIV afdeling Pegasus i Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 16-12-2019 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation som omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til Bofællesskabet Vebo i Faaborg
 søges 2 social- og/eller sundhedsfaglige personer. Begge med en gennemsnitlig ansættelsesgrad på 14,5 time ugentligt pr. 1. februar 2020. Arbejdstiden er primært hver 2. weekend.

Bofællesskabet Vebo består af 4 selvstændige lejligheder. Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. De har alle behov for fuldstændig støtte/vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Indsatsen dokumenteres i Nexus og opfølgninger er struktureret jvf. årshjul.

Indenfor det sidste år har alle ansatte modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne”. Dette for at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
 
Vi søger en person som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på;
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05 og på www.boogaktiv.dk
 
Ansøgningsfrist er mandag den 16. december kl. 12.00