Single

Afdelingsleder til Myndighed Sundhed og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 24-01-2020 23:58
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Helhedsorienteret Myndighedsafdeling søger afdelingsleder med udsyn, som brænder for at skabe resultater og et dynamisk tværfagligt samarbejde med borgeren i fokus.

Vil du være med til at etablere én indgang til Myndighed i Sundhed og Omsorg og implementere de arbejdsgange og det mindset, der skaber meningsfulde effektive og sammenhængende borgerforløb?

I Myndighed varetager vi myndighedsarbejdet indenfor handicap og psykiatri, ældreområdet, hjælpemidler og boliger. Vi har i 2018 samlet 3 fagområder i én ny myndighed og ansat en fælles myndighedschef. I vores nye struktur findes 7 målgruppebaserede teams. Du skal lede Team Senior, Team Aktiv og Team Hjælpemiddeldepot og du får en særlig rolle i forhold til det almene ældreområde.  Din afdelingsleder kollega leder Team Familie, Team Unge, Team Handicap og vores fælles Team Kvalitet og koordinering. De enkelte teams arbejder med afsæt i en række af paragraffer og med forskellige uddannelser og kompetencer. Med den kommende nye hovedlov om helhedsorienteret indsats, er vi således allerede godt på vej, med det fremtidige borgerperspektiv og tværfagligheden ud fra tankerne omkring relationel koordinering. For os er kerneopgaven det sammenhængende forløb og det gode liv for borgerne. Vores fokusområder for det kommende år er:
 • Implementering af ny struktur i Myndighed, herunder teamkoordinator og fagkoordinator funktionerne samt arbejdsgange og kompetenceudvikling.
 • Udvikle og implementere styringssystemer, således aktivitet og budget styres bl.a. ved hjælp af ledelsesinformation og en proaktiv tilgang.
 • Sammenhængskraft og samskabelse, invitere til nysgerrighed og facilitere prøvehandlinger og tværfagligt samarbejde internt såvel som eksternt.
 • Videreudvikle vores ”En indgang” kaldet Rådgivning og Visitation.
 • Innovativ kultur med fokus på fremtidens trends inden for både samfund og teknologi.
Du leder i tæt samarbejde med Myndighedschef og din afdelingsleder kollega.

Som leder brænder du for:
At skabe resultater gennem andre og at skabe forudsætninger for at dine medarbejdere lykkes med kerneopgaven. Du værdsætter ledelsesarbejdet og lader dette blive det centrale fokus således at uddelegering, planlægning, organisering, koordinering og coaching af dine medarbejder står øverst på prioriteringslisen. Endelig er du synlig og du handler hele tiden med integritet. Du inspireres af at implementere og indfri målsætninger i myndigheden og effekter hos borgerne.

Vilkårene:
Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn. Kommunen har ca. 52.000 indbyggere, fordelt over ca. 65 større og mindre byer, der alle har dét til fælles, at de ligger tæt på det, der betyder noget.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse og medarbejdere har en ambitiøs vision. Med udgangspunkt i sloganet ”Sammen skaber vi det bedste sted”, går kommunen op imod strømmen af øget centralisering og sætter fokus på at være et moderne og lukrativt lokalt og regionalt åndehul. Som det ses af de nye politikker og strategier på www.fmk.dk, er der stor opmærksomhed på at understøtte og udvikle aktive lokalsamfund i kommunen.
Dette kræver radikalt nye forståelser af, hvad en kommune skal og kan.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et klart ønske om og vilje til at udmønte udviklingsstrategien innovativt og eksperimenterende inden for rammerne af Kommunens servicedesign. Kommunerne skal aktivt understøtte livsformer og vækstmuligheder, så det bliver muligt for borgerne at mestre mere og lokalsamfund gøres til endnu stærkere arenaer for øget vækst og liv.
 
Faglige og personlige kompetencer:
 • Du har en sundhedsfaglig grunduddannelse på bachelorniveau, evt. kandidatniveau, med indgående kendskab til og helst erfaring med myndighedsområdet herunder sagsbehandling, Sundhedsloven og Serviceloven.
 • Du har minimum 2 års ledelseserfaring og kan dokumentere gode resultater.
 • Du er personligt et generøst, tillidsvækkende og kommunikerende menneske, der formår at skabe virkelyst omkring dig og træde nye stier.  Du skal kunne fokusere på samspil, motivation, effektive teams samt følelse af ejerskab. Du skal kunne drive kulturudviklingsprocesser i ét langt træk, hvor fremtiden er meget forskellig fra nutiden. Du skal kunne forvandle og ikke blot forvalte.
Derudover forventer vi ledelsesmæssig handlekraft, evner for at sætte mål og retning og forståelse for delegering og opfølgning.
Det er nødvendigt med bred indsigt i de faglige funktioner og udviklingstendenser inden for Sundhed og Omsorg men i særdeleshed inden for folkesundhed, rehabilitering og hjælpemidler.
Du har stærke kommunikative kompetencer, og har erfaring med at skrive afgørelser, kontrakter og sagsfremstillinger. Vi ser gerne, at du har relevant uddannelse inden for offentlig ledelse.
 
Dit konkrete ansvar:
At videreudvikle vores organisationsstruktur og – kultur. Du skal medvirke til at nå i mål med vores strategi- og implementeringsplan og du vil skulle tage dig af den konkrete daglige personaleledelse af ca. 35 medarbejdere med forskellige faguddannelser samt sikre høj faglighed og sikker drift. Du følger din ledelsesinformation og sikrer, at visiterede indsatser og økonomi balancerer. Der vil desuden være brug for dig i koordinationsopgaver og i deltagelse i tværfaglige fora på tværs af Sundhed og Omsorg, private udbydere og andre forvaltninger.
 
Vi tilbyder:
En ambitiøs og kompetent Myndighed i kraftig udvikling i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Sundhed og Omsorg. Vi arbejder med stor tillid under ansvar og du vil få et stort ledelsesrum. Der vil være mulighed for personlig udvikling. 
Tilgangen til opgaverne i Sundhed og Omsorg tager udgangspunkt i Kommunens ledelsesværdier:
 • Vi tager ansvaret på os
 • Dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Vi forenkler det komplicerede
Sundhed og Omsorg arbejder løbende med at udvikle en effektiv, handlekraftig og nytænkende organisation med et helhedsorienteret og rehabiliterende perspektiv på borgerne. Der arbejdes på tværs af traditionelle barrierer og sektorer for at skabe korte beslutningsveje og høj kvalitet i arbejdet med at tage hånd om de mest sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling.
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der påregnes mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: fredag den 24. januar 2020.
Samtaler afholdes mandag d. 27. januar 2020. Stillingen ønskes besat senest den 1. marts 2020.
 
Du er velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 72536300.  Der henvises desuden til www.FMK.dk