Single

Ledsagere til unge med funktionsnedsættelse

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her! 

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Vi søger ledsagere til unge med funktionsnedsættelser i aldersgruppen 12-18 år. Som ledsager for en ung, vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre. 

Opgaven vil bestå i at ledsage en ung, som grundet en funktionsnedsættelse ikke kan færdes alene.

Tidsforbruget er op til 15 timer pr. måned. Der gøres opmærksom på, at familien kan vælge at spare timerne op, så timetallet er således et gennemsnitligt timetal. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene. 

Hvad ydes til transportudgifter? 
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Timetal: max 15 timer pr. mdr.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.

Ansøgningsfrist er den 30. september 2020, kl. 12.00, men da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 


Afløsere i hjemmet for unge med funktionsnedsættelser

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her! 

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring. 

Vi søger afløsere til aldersgruppen 0-18 år.

Som afløser i hjemmet vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre og arbejde i familiens hjem. Opgaverne kan variere, men vil ofte indeholde følgende:
 • Passe barnet, så forældrene får et pusterum. Nogle af forældrene vælger at tage ud af huset og andre er hjemme under pasning.
 • Personlig pleje og omsorg for barnet.
 • Lave forskellige aktiviteter med barnet, ud fra barnets forudsætninger.
Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiver i Opvækst og Læring i samarbejde med forældrene. Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene. 

Hvad ydes til transportudgifter? 
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe – og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Timetal: Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.

Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Støtte-kontaktperson for børn og unge

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger kontaktpersoner til aldersgruppen 0-18 (23) år.

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Som kontaktperson forholder du dig helhedsorienteret til barnets/den unges situation, det betyder, at du
 • Yder støtte til barnet eller den unge på det personlige plan
 • Er rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov
 • Støtter barnet/den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familier, venner mm.
 • Støtter barnet/den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen
 • Stiller krav til eller stopper barnet/den unge, såfremt det udviser uacceptabel adfærd.
Der udarbejdes handleplan på dine arbejdsopgaver/mål for barnet. Du skal udarbejde status, hvilket løbende aftales med socialrådgiver.

Tidsforbruget fastsættes af barnet/den unges socialrådgiver i Opvækst og Læring. Du må forvente, at du på ugebasis bruger 2-3 timer. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet eller den unge og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne samt evt. i weekender.
 
Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.
 
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: max 15 timer pr. mdr.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i en af ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.


Støtteperson til forældre til anbragte børn (jf. Serviceloven § 54)

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Forældre til et anbragt barn har ret til en støtteperson under barnets anbringelse. Støtten tager udgangspunkt i forældrenes behov for hjælp og oftest udarbejdet handleplan med mål.

Støttepersonen kan hjælpe med følgende opgaver:
 • Samtaler med forældrene om, hvad det betyder for dem, at have et anbragt barn.
 • Deltagelse i møder omkring barnet/anbringelsen.
 • Gennemgå skriftligt materiale med forældrene fra socialrådgiver eller anbringelsessted.
 • Understøtte samarbejdet mellem forældre og socialrådgiver og/eller anbringelsessted.
 • I samarbejde med forældrene italesætte forældrenes behov og ønsker omkring anbringelsen, samvær mv. til socialrådgiver.
Nedenstående forhold gør sig gældende for opgaverne:

Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: Fastsættes ud fra opgavens omfang og kompleksitet.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. 
 


Faaborg-Midtfyn Kommune søger koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 09-09-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret? Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder? Så er du lige den nye kollega, vi leder efter.
 
Koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb. Vi har stort fokus på jobafklaringsforløb og på at give sygemeldte borgere det mest optimale forløb beskæftigelse. Kan du se dig selv i rollen som den centrale person, der evner at tage ansvaret for at varetage og koordinere borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder. Samt at du sammen med borgeren har fokus på at udvikle arbejdsevnen i individuelle tilrettelagte forløb?
 
Hvem er vi?
Job og Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling, hvor vi har fokus på at give borgere den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne, eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret og evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre og er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Har gyldigt kørekort  
Som Koordinerende sagsbehandler for jobafklaringsforløb har du ansvaret for støtte sygemeldte borgere i at komme tilbage i job eller afklare deres videre muligheder. Du skal som koordinerende sagsbehandler være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder. I samarbejde med borgerne skal du udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel samt varetage den løbende opfølgning og koordinering. Du skal løbende sørge for, at indsatsdelen justeres efter borgerens aktuelle situation og behov. Vi arbejder ud fra, at den største effekt skabes ved, at borgerne oplever en kontinuerlig, målrettet indsats, som iværksættes så hurtigt som muligt.  
 
Om arbejdsopgaverne
 • Understøtte borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en motiverende og empatisk tilgang
 • Sikre korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning på området - herunder afholdelse af borgerrettede samtaler og udarbejdelse af en plan for borgerens tilbagevenden, i samarbejde med borgeren
 • Vurdere uarbejdsdygtighed og træffe relevante afgørelser
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
 • Samarbejde med arbejdsgivere
 • Vejlede borgere om udarbejdelse af CV
 • Udarbejde forbedrende skema og forelæggelse af sager for Rehabiliteringsteamet
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering 
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation - og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv 72 53 46 16 eller afdelingsleder Inger Thorø Pedersen 72 53 75 98, hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 9. september 2020, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 14. september 2020.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
 
 
 

Sundhedsfaglig Corona-assistance

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Coronaepidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under coronaepidemien. Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.
 
På forhånd tak for dit bidrag!
 

Praktisk og pædagogisk Corona-assistance til dagtilbud og skoler

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Måske får vi brug for din hjælp. Vi forudser at der kan opstå behov for ekstra praktisk og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle genåbning af dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi kan blandt andet få brug for fagpersoner med pædagogisk baggrund fx lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger, pædagogiske assistenter, elever på den pædagogiske assistentuddannelse og pædagogmedhjælpere. Vi kan også få brug for personer med anden faglig baggrund samt studenter og pensionister, der har erfaring med og/eller brænder for arbejdet med og omkring børn i dagtilbud og skoler.

Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har inden for området – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.

Har du spørgsmål til jobbanken kan du kontakte Center for Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune på telefon 72 53 30 00.
 
På forhånd tak for dit bidrag!

Center for Opvækst og Læring søger socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 14:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrådgiver til en fast stilling i både småbørns- og ungegruppen med forventet tiltrædelse den 1. oktober 2020  Derudover søger vi et barselsvikariat i ungegruppen med forventet ansættelse den 1.  november 2020. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.

I Center for Opvækst og Læring varetager vi alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Lærings arbejde”. 

I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.

Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  

Om stillingen
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a.:
 • at give råd og vejledning,
 • at udfærdige børnefaglige undersøgelser
 • at udarbejde handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem
På småbørnsområdet er der særligt et tæt samarbejde med bl.a. familieambulatoriet på OUH, sundhedsplejersker, psykologer ift forældrekompetenceundersøgelser, familiedøgninstitutioner, Børnehus Syd og familiebehandlere m.fl.

På ungeområdet skal der bl.a. udarbejdes indstillinger til ungdomskriminalitetsnævnet, træffes afgørelser om efterværn og følge op på det, samarbejde med skoler/uddannelsesinstitutioner, UU-vejledere, politi, Børnehus Syd, misbrugscentret, SSP m.f. med henblik på en koordineret indsats for den enkelte unge.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og Iphone stillet til rådighed.

Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet.

Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.

Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende
Overenskomst.

Det ugentlige timetal vil være 37 timer for stillingerne.

Fast stilling: Tiltrædelse pr. 1. oktober 2020.
Vikariat: Tiltrædelse pr. 1.  november 2020

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen vedr. stillingen i småbørnsgruppen og socialfaglig gruppeleder Mette Wulf vedr. barselsvikariatet i ungegruppen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Den skal være os i hænde senest mandag den 24. august 2020, kl. 12.00.

Kandidater udvælges den 24. august 2020 og der afholdes første samtale onsdag den 26. august 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Medarbejder til Neuropædagogisk tilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
        Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn

Social- og / eller sundhedsfaglig medarbejder
                               til
                  ”Neuropædagogisk tilbud”

                                Har du kompetencer og erfaring i pædagogisk arbejde
                                med senhjerneskadede borgere?
                                   - så er det dig, vi leder efter!


Vi søger en social - og/eller sundhedsfaglig uddannet medarbejder til vores § 104-neuropædagogiske tilbud, 37 timer ugtl. med tiltrædelse d. 1. oktober 2020.

Hvem er vi:
”Neuropædagogisk tilbud” udgør et team på 5 medarbejdere, der alle har særlige kompetencer inden for det sundheds- og neuropædagogiske område.
Vi arbejder i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn, og deler lokaler og kontor med ergo– og fysioterapeuter, hjerneskade- og demenskoordinatorer, VSU-undervisere og logopæder.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og lægger stor vægt på relationsdannelse i arbejdet med kursisterne.

Hvilke opgaver:
 • Daglig planlægning og varetagelse af samværs- og aktivitetstilbud til visiterede kursister i samarbejde med kollegaer i teamet. De neuropædagogiske tilbud er modulopbygget og består fortrinsvis af vejledning/undervisning på mindre hold, i fx IT, fysisk træning, kommunikation, mindfulness, KRAP/ kognitiv baseret vejledning.
 • Selvstændigt tage kontakt til relevante, tværfaglige samarbejdspartnere, samt varetage opgaver som kontaktperson for kursister.
 • Bidrage til videreudvikling af team-samarbejdet og sammen med ledelsen, at videreudvikle de neuropædagogiske tilbud i Hjerneskadecentret.

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med pædagogisk arbejde ift. borgere med kognitive og neurologiske problemstillinger.
 • Efteruddannelse i neuropædagogik, fx på diplomniveau eller årskursus.
 • Har grundkursus i kognitiv terapi, KRAP-uddannelse eller lign.
 • Har erfaring med fysisk træning – gerne i naturen - af borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Kan indgå i team-samarbejde og samtidig arbejde selvstændigt, målrettet og anerkendende.
 • Har kørekort.
 • Kan holde hovedet koldt i pressede situationer.
 • Har god energi og humor.

Vi kan tilbyde:
 • Et tæt, fagligt og tværfagligt sparringsmiljø med kollegaer i Hjerneskadecentret
 • Et godt tværfagligt samarbejde på tværs i kommunen
 • Høj vægtning af faglighed og faglig udvikling.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med engagerede kollegaer i god trivsel og med høj social kapital.
 • Fri weekender og helligdage.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til pædagog Martin Helby Limkilde – tlf.: 72 53 89 22 – mlimk@fmk.dk   og /eller afdelingsleder Anne Bro tlf. 72 53 63 51 – anneb@fmk.dk

Ansøgningsfrist d. kl. 24. august kl. 12.00.
Samtaler forventes at foregå d. 31. august 2020.

Du kan læse mere om os på www.ftr.dk
 
Læs mere om KRAP på
https://krap.com/krap/


Vision for Faaborg Midtfyn kommune:

Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"


 

Kunne du tænke dig at blive ”rejseleder på rejsen fra Jorden til Månen”, så kunne det være dig vi søger

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kunne du tænke dig at blive ”rejseleder på rejsen fra Jorden til Månen”, så kunne det være dig vi søger…….

Vores gode kollega har søgt nye udfordringer, så nu har du en enestående mulighed for at blive en del af vores ”rejseteam”. Derfor søger vi en SSA-kollega til en stilling som fast aftenvagt pr. 1. oktober eller efter aftale. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Ser du muligheder fremfor begrænsninger så er det dig vi søger. Vi venter gerne på den rette ansøger.
 
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. Rejsen fra Jorden til Månen er et billede og en måde til at forstå demens, som den kan opleves inde fra og hvad det kræver af omverdenen. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere, strukturere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er fra 1. august 2020 en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 24. august 2020, kl. 9.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Fagligt velfunderet pædagog/pædagogmedhjælper

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-08-2020 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en faglig dygtig pædagog/pædagogmedhjælper til dagtilbuddet i Broby. Stillingen er på 30-37 timer ugentligt med opstart fra 1. oktober 2020.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 7-16.  
Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi beskæftiger en bred vifte af fagligheder herunder bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og undervisere. Det Socialfaglige område tilbyder, aktivitet, støtte, erhverv og undervisning til målgrupper med særlige behov.
Målgruppen du kommer til at arbejde med er udviklingshæmmede borgere.
Borgerne er visiteret efter § 103 og § 104 i serviceloven.
Dagtilbuddet Broby er et aktivitets-og samværstilbud med aktiviteter, kreative værksteder, idræt. bevægelse samt serviceopgaver, som løses af borgerne.
Dagtilbuddet er pt. delt i tre grupper, hvor du bliver tilknyttet gruppen ”Aktivitet & Samvær”, hvor der primært er kreative værksteder.


VI har brug for en ny kollega der
 • Har et stærkt fagligt engagement som du sætter i spil, både i team og på hele arbejdspladsen du bliver en del af.
 • Gerne har erfaring fra det socialfaglige område
 • Der har en struktureret og reflekterende tilgang til implementering og fastholdelse af nye tiltag.
 • Der er indstillet på, at både omsorg og personlig pleje for vores borgere, er en naturlig del af vores arbejde
 • Har et element af kreativ lyst
 • Der er med på, at I Dagtilbuddet Broby løfter vi opgaverne i flok, uanset uddannelse. 
 • Der er et tålmodigt menneske som kan se det gode i ”de små skridt”
 • Der har gode skriftlige færdigheder samt IT-kompetencer
 • Der kan arbejde struktureret med dokumentation.
 • Der har de personlige og faglige kompetencer, der gør det naturligt for dig at være en loyal holdspiller der selvstændigt tager ansvar for at varetage dine opgaver og ansvarsområder.
 • Der har kørekort kat. B, da der i dagtilbuddet Broby er del kørsel i busser (8 personer) transport af borgere frem og tilbage
 • Der kan benytte KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis) i din pædagogiske praksis, eller er klar på at lære det.
   
Vi tilbyder

Muligheden for at være sammen med ca. 60 borgere fordelt på tre grupper. Desuden tilbyder vi et spændende og alsidigt job, hvor personalet forstår at komplementere hinanden, og i øvrigt har et samarbejde der gør, at det er et rart sted at være. I Dagtilbuddet Broby er der 12 kolleger som glæder sig til at tage godt imod dig.
 
Yderligere Information
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge på laoxr@fmk.dk Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling på 30-37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse senest 1. oktober 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

 
Ansøgningsfrist
søndag d. 23. august
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 35
 

Leder til to velfungerende Børnehuse/døgninstitutioner

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du stå i spidsen for udviklingen og driften af vores døgninstitutioner, børnehusene Fjelleruphus og Damtoften?
 
Du skal som leder af husene være i stand til at skabe faglig retning og samtidig sikre en medarbejdergruppe som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig. Forventningen er, at du kan omsætte dine ledelseskompetencer så trivsel, engagement og professionel faglighed giver effekt for vores børn, forældre og samarbejdspartnere.
Som daglig leder udgør du – sammen med stedfortræderen - den øverste ledelse i Børnehusene.
 
Du vil få ansvar for og personaleledelse af en stedfortræder samt 25 medarbejdere bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, rengøringsassistent, kontorassistent og PAU-elever samt pædagogstuderende, fordelt på de to institutioner. Tre af børnehusenes pædagoger er ansat som familierådgivere. De tre familierådgivere arbejder, ud fra en systemisk tankegang, med vores eksterne familier samt med de familier, som indskrives i børnehusene i familieophold.
Du vil herudover have ansvar for et vikarkorps på omkring 18 medarbejdere.
 
Som leder vil din vigtigste opgave være, at bidrage til, at børnehusene er velfungerende både i forhold til driften og personalet. Du vil indgå i og være ansvarlig for, at det pædagogiske behandlingsmiljø og personalet udvikles og trives.
 
Du skal som leder være tilgængelig for medarbejderne og være klar til at smide det, du har i hænderne, for at få driften til at hænge sammen, velvidende at de andre opgaver stadig skal landes – af dig og inden for deadline.
 
Du er den gennemgående røde tråd, hvorfor det er vigtigt, at du besidder et skarpt overblik for både helheden og detaljen og samtidig kan have mange bolde i luften på samme tid.
 
Opgaverne vil være alsidige og mangfoldige, og man bevæger sig bredt inden for ledelsesfagets rammer, lige fra den gængse personaleledelse til faglig ledelse, strategisk ledelse og ikke mindst systemisk ledelse. Herudover organisatorisk udvikling, vagtplanlægning, dokumentationsopgaver, faglige oplæg, mødefacilitering, team- og lederudvikling, økonomisk overblik, udnyttelse af ressourcer, daglig drift og meget, meget mere.
 
Vi søger en igangsættende og visionær leder, som
 • kan indgå i og bidrage til det behandlingsmæssige arbejde og har kendskab til evidensbaserede familieprogrammer
 • har erfaring med målgruppen og en relevant lederuddannelse
 • er stabil, engageret, fleksibel, målrettet og psykisk robust
 • kan samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt
 • kan sætte en meget høj faglig standard
 • er særdeles velformuleret i både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på døgninstitutionsområdet
 • er synlig og har ledelsesmæssig kompetence, overblik, faglig viden og erfaring.

Vi tilbyder
 • En synlig, strategisk, systemisk tænkende og visionær ledelse, der sætter pris på åbenhed, ærlighed og gode menneskelige værdier
 • En fantastisk personalegruppe, bestående af forskellige faggrupper, der alle skal kunne arbejde tværfagligt
 • En fagligt dygtig stab som elsker arbejdet med udsatte børn og unge og som vil hjælpe med at udvikle børnehusene, dig, medarbejderne og de unge
 • En udfordrende og spændende hverdag, som kræver robusthed
 • To institutioner med nogle fabelagtige rammer og enestående omgivelser
 
Du vil endvidere være en del af ledergruppen i Center for Opvækst og Læring. Her er der højt til loftet i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor humor er en nødvendighed.
 
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Børne og Familiechef Henrik B. Jacobsen på telefon 7253 6424 eller stedfortræder i børnehusene Sanne Ambo Rasmussen på telefon 7253 6975 (træffes først efter den 16. august).

Ansøgningsfristen er torsdag den 20. august 2020 kl. 23:59.
Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 27. august 2020. En eventuel 2. samtale forventes afholdt mandag den 31. august 2020. Tiltrædelse d. 01.10. 2020.
 

Børnehusene er en del af foranstaltningsviften i Opvækst og Læring.

Opvækst og Læring har i alt 24 pladser i de to børnehuse (døgninstitutioner), hvoraf de 20 pladser er døgnpladser og 4 pladser er afsat til børn fra 0-18 år der indskrives samme med deres forældre.

Børnehusene har også udadgående opgaver bl.a. i forbindelse med at familier udskrives eller børn bliver hjemgivet til eget hjem.

Vores børn og forældre er som hovedregel bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og de fleste går i lokale skoler.

Fjelleruphus ligger i en lille landsby og er nyrenoveret i 2014. Der er en stor have med mange muligheder for beboerne. Fjelleruphus modtager børn fra 0-18 år med mulighed for forlængelse.

Damtoften ligger centralt i forhold til Faaborg by og er renoveret i 2011.Der er nem adgang til offentlige transportmidler, butikker, fitnesscentre m.m. Damtoften modtager børn i alderen 12-18 år, ligeledes med mulighed for forlængelse.

Indsatserne i børnehusene understøtter barnet/den unge i at danne bæredygtige relationer.
Vi arbejde med barnets muligheder for at ændre deres egen fortælling og tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Vi inddrager altid forældrene idet det er vigtigt, at de er inddraget og deltagende i deres barns hverdag.

Faglig perspektiv i arbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære, skole og øvrige netværk og sammen skabe en forandring.

Vi giver forældrene mulighed for, at arbejde med deres udfordringer. Vi er inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

Lærer til udskolingen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Broskolen, afdeling Bøgehøj søger en lærer til udskolingen. 

Brænder du for at undervise de ældste elever i folkeskolen, så er her en spændende stilling i et sjovt, rart og læringsrigt udskolingsmiljø.

Skemaet: Dansk, historie, samfundsfag og idræt.

Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.

Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.

Hjemmeside: Bro-skolen.aula.dk

Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under ”job”.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. august 2020.

Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted mandag den 24. august 2020.

Ansættelsesdato: 1. september/1. oktober 2020.

For yderligere information og besøg henvises til afdelingsleder Berit Volder tlf. 7253 4079.

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Ligeledes skal det være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i teams, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.

Afd. Bøgehøj er to- og tresporet fra 0.-6. klasse og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere. 

Vi søger en Social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen Horne/Svanninge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.

En af vores dygtige medarbejdere går på barsel og derfor søger vi en Social- og Sundhedshjælper, i et vikariat til vores udekørende gruppe. Stillingen er et vikariat i Barselsorlov, udekørende i dagvagt, på 32 timer, med arbejde hver 2. weekend, ansættelse pr. 1/10 2020 – 1/10 2021.

Vi er en Hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, i samarbejde med terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret, rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.

Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstringsuniverset og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på, med en høj grad af borgerinddragelse – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi sammen kan lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktion og mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for personlig udvikling på flere planer
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i udvikling

Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har en positiv indgangsvinkel og omgangstone
Der har kørekort
 
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning via det elektroniske link.

Der er ansøgningsfrist onsdag d 19/8 2020 kl 12.00 og samtaler vil finde sted i uge 35. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved en evt. samtale.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
 
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet i Job & Udvikling

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du juridisk stærk og besidder du særlige effektive administrative- og digitale kompetencer – og har du et godt indblik i beskæftigelsesområdet? Har du lyst til at være del af vores tværgående, serviceorienteret gruppe af administrative sagsbehandlere i Jobcentret?
Så er du måske vores kommende kollega.

Administrativ sagsbehandler til hele myndighedsrådet i Arbejdsmarkedet
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet i Jobcentret. I 2019 omlagde og effektiviserede vi vores driftsstyring og sagsbehandling i Jobcentrets myndighedsområde i afdelingen Job & Udvikling. Vi har på denne måde styrket, effektiviseret og opkvalificeret sagsbehandlingen omkring sanktioneringer, aktindsigter samt fået et øget fokus på drifts- og produktionsstyring.
Kan du se dig selv i rollen som den centrale person, der evner at tage ansvaret for at varetage de administrative opgaver på tværs af myndighedsområdet, så kan vi tilbyde en spændende stilling i en fagligt dygtig gruppe på 3 personer.

Arbejdsopgaverne er blandt andet
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med sanktioneringer, herunder håndtering af fraværsregistreringer, rådighedsvurderinger, partshøringer, indstillinger til Ydelseskontoret i forbindelse med sanktioneringer.
 • Drifts- og produktionsstyring, som på tværs af teams og målgrupper, skal sikre lovmedholdelighed omkring samtaler og beskæftigelsestilbud. Du skal understøtte kalenderstyringen for beskæftigelsessagsbehandlerne, herunder styring af samtaler, opfølgnings- og tværfaglige møder mv. samt booking af samtalerum og flådebiler mv.
 • Selvstændig sagsbehandling omkring begæringer om aktindsigt – herunder vurderinger af evt. undtagelser af akter, partshøringer og afgørelser omkring dette.
 • Håndtering af og sagsbehandling omkring anmodninger om indsigtsret jævnfør reglerne i GDPR.
 • Forestå vagttelefonfunktionen for myndighedsområdet.
 • Du vil skulle arbejde tæt sammen med beskæftigelsessagsbehandlerne, Ydelseskontoret, vores Administration og Borgerservice.
Dine faglige kompetencer
 • Du har en uddannelsesmæssig baggrund som administrationsbachelor, socialrådgiver el.lign. og har erfaring fra beskæftigelsesområdet.
 • Du har udprægede og stærke juridiske, administrative- og digitale kompetencer, så du selvstændigt kan varetage juridiske og beskæftigelsesfaglige vurderinger og afgørelser.
 • Du har evne og lyst til hurtigt og kontinuerligt at tilegne dig kendskab til nye administrative- og digitale løsninger, der løbende kan optimere den daglige drifts- og produktionsstyring.
 • Du skal have indgående kendskab til Beskæftigelseslovgivningen, den forvaltningsretlige lovgivning - herunder Forvaltningsloven, Retssikkerheds-loven, Persondataforordningen, GDPR mv.
Dine personlige kompetencer:
Du skal i udpræget grad være forandringsparat, klar til nye opgaver og nye administrative og digitale funktioner. Du skal hele tiden have blik for, hvordan du med din særlige funktion og kompetencer kan være med til at understøtte Jobcentrets kerneopgaver og beskæf-tigelsessagsbehandlernes opgavevaretagelse, så det giver størst mulig værdi for vores borgere og virksomheder.

Følgende personlige kompetencer er nødvendige
 • Du er udpræget fleksibel i opgaveløsningen
 • Du har markant flair for service og forandringsparathed
 • Du har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt
 • Du arbejder med struktur, overblik og effektivitet i opgaveløsningen, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Du kan overskue at have mange samtidige bolde i luften
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen og griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Du har respekt for Jobcentrets kerneopgave, de faglige medarbejdere og øvrige funktioner
 • Du er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
   
  Hvem er vi
  Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune er del af fagområdet Arbejdsmarked, der består af:
  Borgerservice
  Administration
  IT & Digitalisering
  Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
  Jobcenter
   
  Myndighedsafdelingen Job & Udvikling består af fem teams med hver sin teamleder. Gruppen af administrative sagsbehandlere er placeret i Team Ressourceforløb.
   
  Team Ressourceforløb er et team i Faaborg-Midtfyn Kommunes jobcenters myndighedsafdeling, Job & Udvikling. Vi er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle i teamet har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.
   
  Som administrativ sagsbehandler i Job & Udvikling er det derfor vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis, og dermed via løbende orientering, kunne foretage nødvendige ændringer i sagsbehandlingen.
   
  Hvad kan vi tilbyde
  Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der vedvarende er i udvikling. Vi har fokus på det gode jobrettede møde med vores borgere og virksomheder, der sikrer, at flest mulige borgere kommer i jobs, som matcher virksomhedernes behov.
  Internt er vi optaget af at videreudvikle vores arbejdspladskultur, hvor vi har fokus på trivsel og intern læring. Vi arbejder med en aktiv feedbackkultur på alle niveauer i vores organisation.
  Vi har kontinuerligt fokus på resultatskabelse, der understøtter og afspejler de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen samt i kommunens udviklingsstrategi.
   
  Vi tilbyder tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og gruppemøder samt juridisk støtte og sparring fra vores tilknyttede jurist.

  Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe Sø, og i huset arbejder vi med fleksible arbejdspladser og clean desk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse senest d. 01-10-2020 – meget gerne før. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter aftale med den faglige organisation - og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist: d.19-08-2020 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.25-08-2020
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.
 
Ansøgning online via rekrutteringssystemet.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
 
 
 
 
 

2 Skolepædagoger til Brahesminde Skoler – en på hver matrikel i afd. Svanninge og afd. Horne - GENOPSLAG

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
De 2 nyoprettede stillinger er baseret på et ønske om at arbejde med få-personale princip, således der er færrest mulige lærere og pædagoger omkring eleverne i alle klasser.  Begge matrikler ligger naturskønt, men har hver deres profil – Afd. Horne arbejder med Friluftsrådets Grønne Flag – altså en grøn profil, mens afd. Svanninge er DGI certificeret – og dermed er bevægelse en væsentlig del af hverdagen. Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske fællesskab.

Vi søger dygtige pædagoger kun med timer i skoledelen.

Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Der er vuggestue, børnehave, SFO 1 og 2 samt skole i begge afdelinger. Vi vægter et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO med udgangspunkt i en anerkendende tankegang. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.

Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring

Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring

Faglige og personlige forventninger:
 • Glad og imødekommende med sans for humor. Løsningsorienterer og kunne se muligheder, hvilke du viser ved at tag initiativ og udvise kreativitet i opgaveløsningen.
 • Tydelig person, der kan sætte grænser og opbygge struktur omkring børn med særlige udfordringer. Du arbejder anerkendende overfor både børn, forældre og kolleger.
 • Gerne erfaring fra arbejdet med udadreagerende børn.
 • Skal kunne indgå og samarbejde i et klasseteam, hvor man kommunikerer direkte og kan sige, hvad man tænker. Du skal kunne samarbejde med både lærere og pædagoger, men også kunne arbejde selvstændigt.
 • Kunne bidrage med viden og erfaring fra specialområdet og kunne iværksætte særlige aktiviteter der tilgodeset den enkelte elevs behov.
 • Du sætter faglighed højt og kan arbejde målrettet med at udvikle færdigheder hos børn.
 • Du vægter dokumentation og have erfaring med at dokumenteret og objektivt kunne beskrive en indsatsplan. Ligesom du er i stand til at formidle dit budskab mundtligt.

Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i vores værdier

Vi er en god arbejdsplads, hvor der hersker god stemning og fokus på trivsel for store og små.

Fast fuldtids stilling. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. august. Samtaler torsdag d. 20. august.

Ring for nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Afd. leder Horne Ian Kristensen 7253 4505 eller Afd. leder Svanninge Martin Pedersen 7253 3944. Der er ikke mulighed for besøg.
 

Socialtilsyn Syd søger jurastuderende

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Deltid under 21 timer
 • Har du lyst til at omsætte din juridiske teori til praktisk opgaveløsning?
 • Har du gå-på-mod og trives du i et travlt miljø?
 • Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
   
  - Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds nye stud.jur.!

  Om stillingen
  Vi har et ledigt skrivebord til dig i Ringe, som ligger 5 min. fra togstationen. Du kan derfor komme fra Odense til Ringe på under ½ time.  Vi har brug for dig til sammen med 1-2 andre jurastuderende at registrere og vurdere indberetninger af magtanvendelse.
   
  Med tiden vil vi også få brug for dig til at bistå vores jurister i sager om aktindsigt, afgørelser og øvrige juridiske ad hoc opgaver.

  Om dig forstiller vi os at du
 • Er stud.jur./stud.merc.jur., har bestået 1. år – og interesserer dig for forvaltningsret
 • Er serviceminded, har godt humør og er god til at samarbejde
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • Er effektiv og samtidig gør dig umage
 
Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere fordelt på et sekretariat og to fagopdelte afdelinger inden for plejefamilie- og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område.
 
Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage om ugen. 10-15 timer/uge, men vi er fleksible og tager hensyn til dit studie. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

1. september 2020 eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til chefjurist Sissel Schmidt på telefon 7253 1964 eller erhvervsjurist Cecilie Kirkebæk 7253 8852.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 34.
 
Ansøgningsfrist mandag den 17. august 2020 kl. 12.00.
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk

 

Pædagog (barselsvikar) søges til døgninstitutionen Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi en ambitiøs pædagog, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.

Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehuset er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.

I Børnehuset Damtoften er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af, hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.

Vi søger 1 pædagog/barselsvikar på  30 timer/uge. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og døgnvagt i weekenden. Stillinger er med tiltrædelse den 1. oktober 2020. Vikariatet er cirka 12 mdr.

Børnehuset Damtoften har en målgruppe med unge fra 12-18 år med mulighed for forlængelse. Vi tilbyder udover dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.

Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
 • Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde
 • Afholde børnesamtaler
 • Praktisere ressourceorienteret pædagogik
 • Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten
 • Inddrage den unge i hele processen
 • Inddrage familie og netværk.

Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.

Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.

Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem (Nexus). Forældrene og netværket skal inddrages i størst muligt omfang, således at den unge bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.

Stillingerne kan kun søges elektronisk via stillingsopslaget.

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 14. august 2020 kl. 23:59.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt onsdag den 26. august 2020. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.

Ansættelsesudvalget består af medarbejder fra børnehuset samt leder og stedfortræder. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 28. august 2020.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.

For nærmere information er du velkommen til at kontakte leder Peter Johansen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72 53 30 00.

Vi glæder os meget til at modtage din motiverede ansøgning!

Ny teamleder til Beskæftigelsesprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid

             Vi søger en erfaren teamleder til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
                          med bred faglig viden og solid ledelseserfaring 

 
Vil du være med til at give ledige borgere en oplevelse af at lykkes i et job? Vil du give kursister en god service? Er du optaget af nærværende og værdiskabende ledelse, som udvikler medarbejderne og kerneforretningen? Trives du i en foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver og relationer, og har du erfaring med opgaverne i et beskæftigelsesprojekt, så er du måske lige den nye teamleder, vi søger til Virksomhed & Indsats.   
 
Om jobbet
Du får det faglige og personalemæssige ansvar for 13 dygtige medarbejdere fordelt i Facility Service og Gastronomien og refererer til afdelingslederen i Virksomhed & Indsats. Du skal arbejde med drifts- og produktionsstyring af både borgernes forløb, af 2 kantiner og kursuscentret.
 
Dine arbejdsopgaver er mangfoldige og omfatter både praktisk deltagelse i køkkenet, dag til dag sparring med medarbejdere, udvikling af kerneydelsen i samarbejde med medarbejdere og lederkolleger, løbende udvikling af medarbejdere samt deltagelse i tværgående udviklingsopgaver og projekter i Arbejdsmarked og på tværs af fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du kommer til at indgå i en ledelsesstreng i Arbejdsmarked bestående af en arbejdsmarkedschef, tre afdelingsledere, en IT-chef og 14 teamledere, som trækker på samme hammel og prioriterer på tværs i et område præget af mange, store og løbende forandringer.
 
Din profil
Vi kigger efter en teamleder der
 • Har ledelseserfaring fra det kommunale beskæftigelsesområde, med kendskab til lovgivningen i et jobcenter.
 • Er en nærværende, tydelig og værdiskabende leder
 • Har gode samarbejdsevner og værdsætter tværgående samarbejde med en lyttende og kommunikerende facon.
 • Kan omsætte og formidle overordnede strategier til operationelt niveau for dine medarbejdere.
 • Formår at udvikle den enkelte medarbejder og målrettet arbejde med at øge medarbejdernes forståelse af opgaver, produktion og drift.
 • Kan rumme borgere med forskellige fysiske og psykiske problematikker og se deres muligheder på arbejdsmarkedet
 • Har en relevant faglig uddannelse samt gyldigt kørekort. 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er jobcentrets udførerdel med interne tilbud. Vi har ansvar for at skabe sammenhængende borgerforløb, samt have et koordineret og professionelt samarbejde med virksomhederne. I arbejdet med at tilbyde myndighedsområdet de tilbud de har behov for, er vi autentiske, samarbejdende samt har fokus på resultater og effekt.
 
Team Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er et beskæftigelsesprojekt med træningsbaner til borgere langt fra arbejdsmarkedet, samt opkvalificering af borgere til hotel- og restaurationsbranchen. Der arbejdes med fremmøde, stabilitet samt faglige og sociale kompetencer via opgaver i Gastronomien (køkken) og Facility Service (rengøring).
Kursuscentret er Faaborg Midtfyn Kommunes interne kursusafdeling, som er udmærket ved gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt. Det er Facility Service og Gastronomien der driver og servicerer Kursuscenteret samt kantinerne på Lindevej 5 i Ringe og Faaborgvej 19 i Gislev.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Dygtige og engagerede kolleger med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen – for både medarbejdere og ledere. 
   
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Arbejdsmarked her:

Mål- & effektaftale
Udviklingsstrategi
Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked 2019
Arbejdsmarkedsudvalget
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid, med tiltrædelse den 1.9.2020.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du i perioden d. 7. – 14. 8.2020 kontakte Afdelingsleder Lene Oleander Møller på telefon 72532054 eller på e-mail: leolm@fmk.dk.

Proces
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.  14.8.2020 kl. 12.00.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil komme i betragtning.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19.8.2020.  Evt. 2. samtalerunde påtænkes afholdt den 25.8.2020.
  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Dialogisk praksis, recovery, på vej i nye rammer i Botilbud – er det dig?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Dialogisk praksis, recovery, på vej i nye rammer – er det dig?

2 Socialfaglige medarbejdere; pædagoger eller ergoterapeuter søges til henholdsvis én fast stilling og et barselsvikariat på Botilbud Korinth.
Vi er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte. Vi åbnede sidste år 1 juli 2020 og er fortsat i fuld gang med at ”bygge vores Botilbud” og finde vejen finde vejen sammen og skabe fælles rammer.

I vores Botilbud er vi meget optaget af at være et ”VI”, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er rørende, svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;

Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Derudover arbejder vi med kognitive samtaler og ikke mindst inddrager vi naturen mest muligt i vores samarbejde.
Vi ønsker at samskabe en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
 • Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksinddragende. Vi arbejder med Åben Dialog og vil gerne styrke den faglighed ind i vores hus, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Begge stillinger er fra d. 01.09.2020 eller snarest muligt og på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 2 eller 3. weekend.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Barselsvikariatet er foreløbigt fastsat til perioden 01.09.2020 til 01.02.2021

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på tlf: 72536932, eller leder af døgnpsykiatrien Nina Dam tlf. 72536862
 
Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 14 august 2020 kl 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34 og 35.
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
 

Pædagogisk supervisor - 34 timer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 12-08-2020 12:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er midlertidig og ophører pr. 31. december 2020. Vi er i gang med et udviklingsforløb for dagplejerne samtidig med at vi  varetager kerneopgaverne i daglig drift. Derfor søger vi en kollega, der kan være med til at understøtte den  pædagogiske praksis.
Hvem er vi:
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af ca. 500 børn, 140 dagplejere,
ledelse, administration samt 5 pædagogiske supervisorer og en medhjælper. En stor
organisation med mange forskellige opgaver. Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune
er med til at udvikle tilbuddet til de helt små børn mellem 6 måneder og 2,11 år.
Dagplejen har fokus på, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det
pædagogiske arbejde. Vi anvender desuden ICDP`s otte samspilstemaer, og med
baggrund i disse lægger vi vægt på at have et højt fagligt niveau, hvor udvikling og
læring er det bærende element.
Du vil som pædagogisk supervisor i dagplejen få ansvaret for:
At medvirke til at varetage de lovpligtige tilsyn i dagplejehjem og
netværksgrupper
At sikre det gode samarbejde med forældre, tværfaglige samarbejdspartnere
samt i administrationen og supervisorteamet
l
l Have et anerkendende menneskesyn og et positivt sind
l Erfaring med supervision og rådgivning vedrørende små børns udvikling
l Være god til at strukturere egne opgaver og kunne arbejde selvstændigt
l Have evnen til at forenkle det komplicerede
l Have lysten til at arbejde i et professionelt team
Have lyst og mod til at indgå og bidrage i en professionel kontekst med højt
fagligt niveau
l
Du vil få:
l Et job i en dagplejeorganisation med fokus på kerneydelsen
Fokus på tværfagligt samarbejde på tværs i Opvækst og Læring og fælles
opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune.
l En spændende arbejdsplads med fokus på innovative og skæve løsninger
l Et arbejdsmiljø med fokus på den gode arbejdsdag
l Et pædagogisk supervisorteam der arbejder engageret og selvstændigt
l 140 kompetente dagplejere med stor faglig viden.
Er din nysgerrighed blevet vakt, og har du lysten og kvalifikationerne til at arbejde som
pædagogisk supervisor i Faaborg-Midtfyn Kommune, så modtager vi gerne din
ansøgning elektronisk via linket senest tirsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. Vi forventer
at afholde ansættelsessamtaler den 18. august  2020.
Ansættelse snarest muligt i en 34 timers stilling, som aflønnes efter
gældende overenskomst ved FOA.
l
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Dagplejen Lene
Stokholm på tlf. 7253 4816 eller souschef Pernille Josiasen på tlf. 7253 4833.
Du kan også sende en mail til lesto@fmk.dk Du er velkommen til at orientere dig på dagplejens hjemmeside dagplejen.fmk.dk
 

Udviklingsterapeuter

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 11-08-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                           Udviklingsterapeuter søges til
                                 Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
                                           
Er faglige udviklingsopgaver og genoptræning noget for dig?

Vores to udviklingsterapeut-stillinger på hver 35 timer ugentlig, er ledige til besættelse pr. d. 1. oktober 2020.
Begge stillinger er to-delte, og består hver af 16 timer til udviklingsarbejde (ca. 2 ½ dag ugentlig) og 19 timer til at varetage fysioterapeutiske genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven.

Vi søger derfor:
To fysioterapeuter med faglig erfaring fra særligt geriatri og rygområdet, og med efter/videreuddannelse fx Masteruddannelse
Begge udviklingsterapeuter skal i samarbejde med lederteamet sætte retning for udvikling af såvel ergo- som fysioterapi i afdelingen.
De to stillinger er begge geografisk placeret i Faaborg, i Træningscenter Tømmergården, og indgår i et team, bestående af 10 trænende terapeuter, 1 administrativ medarbejder og 2 servicemedarbejdere.

Hvorfor vælge os?                 
Du vil møde en dynamisk arbejdsplads, hvor fagligheden står stærkt og hvor 78 stolte kollegaers faglige og sociale trivsel er bærende. Vi har ambitioner om at være dygtige, og vi tror på, at høj kvalitet, arbejdsglæde og lyst til at hjælpe hinanden er afgørende for at opfylde vores intention om at gøre en forskel. Vi sætter pris på en uhøjtidelig omgangstone med grin og imødekommenhed, også i travle perioder.

Hvad forventer vi?
Fagligt:
 • At du har praktisk erfaring med genoptræning inden for fagområderne ryg og/eller geriatri
 • At du har en Masteruddannelse / anden uddannelse i kvalitetsudvikling og har erfaring med projektledelse, databehandling og kvalificering af arbejdsgange.
 • At du er god til at formidle
   
 • At du kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret og at du kan gennemføre og afslutte opgaver
 • At du har erfaring med at dokumentere i et elektronisk journalsystem, gerne Nexus/ FSIII
 • At du er motiveret for at være terapeut i driften, og varetage genoptræningsopgaver med borgere i tæt samarbejde med kollegaer
 • At du har erfaring med at understøtte implementering af velfærdsteknologi
 • At du vil udvikle og understøtte projekter og tiltag i samarbejde med kollegaer
 • At du kan sørge for at Nationale Kliniske Retningslinjer implementeres i den kliniske praksis
 • At du kan understøtte den faglige kvalitetsudvikling ved at medvirke til planlægning af kompetenceudvikling for og med kollegaer  
 • At du har lyst til at danne netværk tværkommunalt og tværsektorielt, samt deltage i tværkommunale og tværsektorielle udviklingsfora
Personligt:
 • At du er en hold-spiller med nysgerrighed for kollegaer, såvel fagligt som socialt
 • At du er fyldt med gode ideer, energi og godt humør
 • At du kan fungere i et miljø præget af udvikling og forandring
 • At du kan yde kvalificeret modspil
 • At du har kørekort
Se i øvrigt Funktionsbeskrivelse for udviklingsterapeut i FTR https://faaborgmidtfyn.emply.net/GetFile.aspx?id=34cac9a5-eaa2-4b4f-aa40-bfa7f4203140

Hvem er vi?
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering varetager genoptræning og sundhedsindsatser og aktivitetsrettede tilbud. Vi har fokus på høj faglighed, kvalitet i tilbud og sammenhængende forløb. Du kan læse om os her: https://ftr.fmk.dk.
Vi er optaget af at bidrage til Faaborg Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, og hvordan vi fysisk, digitalt og mentalt kan komme tættere på borgerne. Vi skaber sammen med borgeren muligheder for, at tabte funktioner kan genvindes. Vi har en rehabiliterende tilgang og har fokus på om dét, vi gør, virker for borgerne.
I 2020 skal vi arbejde efter fælles mål- og effektaftale på tværs i Sundhed og Omsorg. Faglig effektstyring skal skabe klarhed over, hvordan opgaverne løses bedst muligt

Vision for Faaborg Midtfyn kommune lyder: Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
.
Ansøgningsfrist: 11. august 2020 kl. 12
Samtaler forventes gennemført d. 18. august 2020

Vil du vide mere, så kontakt leder af Forebyggelse, Træning & rehabilitering Lotte Rørby Lagoni lola@fmk.dk   tlf: 7253 8243
 

HR-partner med en strategisk forretningsdrevet tilgang til opgaven

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 10-08-2020 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
HR-partner med en strategisk forretningsdrevet tilgang til opgaven
Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune søger HR-partner til HR-udvikling. En spændende og udfordrende stilling, hvor du sammen med dine kollegaer får en unik mulighed og medansvar for at udmønte kommunes ønske om en strategisk og forretningsdrevet HR funktion.
 
Kommunens store strategier er på plads, udviklingsplaner og en lang række konkrete initiativer er sat i værk. Din opgave er at understøtte direktion, chefer og ledere i at skabe konkrete resultater af de strategier og visioner, der er politisk og administrativt besluttet. Vi ønsker en HR-partner, der er strategisk og helhedsorienteret tænkende, der har en stærk HR-faglig værktøjskasse, og som i samarbejde med HR-partnerteamet kan omsætte ord til handling og resultater. Du vil blive en del af et engageret og motiveret team, der sætter faglighed i opgaveløsningen højt.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste sted.

Stillingen
Du vil som HR-partner indgå i et team af HR-partnere, der understøtter organisationen inden for personalejura, arbejdsmiljø og HR-udvikling. Den ledige stilling er inden for udviklingsområdet. Du skal i stillingen varetage tre roller:
 1. HR-partner
 2. Specialist på et HR-fagområde
 3. Projektleder/deltager i tværgående projekter
Som HR-partner bliver du den primære kontakt for chefer og ledere på udvalgte fagområder og stabe. Din opgave er at yde rådgivning og sparre på det HR-strategiske område. HR-partner rollen er ny i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil i stillingen få indflydelse på udrulning af rollen.
Vi har i dag et stærkt team med specialistkompetencer inden for ledelse-, organisationsudvikling, arbejdsmiljø, rekruttering og onboarding. Du skal supplere vores team på det HR-faglige område med specialistkompetencer inden for strategisk kompetenceudvikling. Du vil, som en af de første større opgaver, blive ansvarlig for udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes nye kompetenceudviklingsstrategi.
I stillingen indgår du desuden i større tværgående udviklingsprojekter som projektleder/deltager. Du får her ansvar for opstart, fremdrift, resultater, afrapportering og beslutningsprocesser op imod det administrative og politiske niveau.

Dine kompetencer
Formelle kompetencer
Du har, som den ideelle kandidat, en akademisk baggrund, hvor organisatorisk udvikling og læring og generelle HR-værktøjer er en del af din værktøjskasse. Du har desuden praktisk erfaring med læring, kompetenceudvikling og kompetencegabsanalyser i organisationer.  
 
Personlige kompetencer
Du er i stand til at coache, rådgive og skabe en positiv atmosfære. Du kan gennem dine relationskompetencer skabe tillid, udvikle og engagere dine opgivelser i forfølgelse af konkrete mål.
 
I arbejdssituationen kan du proaktivt omsætte opgaver til handling og konkrete resultater. Din arbejdsstil er analytisk og samarbejdsorienteret, og du er i stand til at følge organisatoriske rammer og aftaler. Du formår i en hektisk hverdag med mange bolde i luften at bevare den strategisk helhedsorienterede tilgang til opgaveløsningen.

Politik og Strategi
HR og Forsikring er en del af Politik og Strategi. Politik og Strategi består af Administration og Jura, Udvikling og Styring, Kommunikation og HR og Forsikring. Det er Politik og Strategis målsætning, at vi gennem vores indsatser understøtter og bidrager til, at fagområder og stabe skaber værdi og resultater for borgere i kommunen. I Politik og Strategi er vi 38 engagerede ansatte.
 
HR og Forsikring består af tre teams – Forsikringsteamet, det personalejuridiske team og HR-udviklingsteamet. Vi er 11 ansatte i HR og Forsikring. Vi glæder os til at tage imod vores nye kollega.

Rekrutteringsproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af HR og Forsikring Torsten Lyster på telefon 7253 1150.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 10. august 2020, kl. 12.00. Første samtale forventes afholdt tirsdag den 18. august 2020. Anden samtale forventes afholdt den 25. august 2020.
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse den 1. oktober 2020.
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.
 
 

Beskæftigelsesrådgiver til Integration, Jobcenter Faaborg–Midtfyn

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 09-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en dygtig beskæftigelsesrådgiver med stærke myndighedskompetencer til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, Team Jobklar, som barselsvikar på 37 timer ugentligt fra d. 1. september 2020. Du bliver en del af teamet, der henholdsvis arbejder med jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere. 

Om jobbet
Du bliver en del af Team Jobklar/Integration, der hjælper nytilkomne i Danmark til den hurtigste vej til job og uddannelse. Vi hjælper integrationsborgere, som er kommet i arbejde eller uddannelse, med at fastholde sig som selvforsørger i den femårige integrationsperiode.

Som beskæftigelsesrådgiver hos os skal du gennemføre integrationssamtaler med et jobrettet perspektiv, hjælpe borgeren med at udarbejde et fyldestgørende CV, tage stilling til om borgeren er omfattet af 225-timersreglen og have fokus på, at der sker en udvikling mod job og uddannelse gennem en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede indsatser.
 
Vi forventer, at du:
 • har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet 
 • brænder for at arbejde med integration i et beskæftigelsesrettet perspektiv, i tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer, borgere og øvrige samarbejdspartnere   
 • har konkret, veldokumenteret erfaring med rådgivning, samtaleforløb og myndighedsarbejde på arbejdsmarkedsområdet
 • har en anerkendende og rummelig tilgang til mennesker og ser muligheder i mennesker frem for begrænsninger – også når du professionelt kommer under pres i en til tider hektisk hverdag på jobbet
 • begår dig godt i dialog med alle og bliver oplevet som en attraktiv samarbejdspartner – også når du måske ikke er enig i en konkret problemstilling  
 • er beslutningsdygtig, robust, tager ansvar og er parat til at gribe nye udfordringer på et område under konstant forandring  
 • har datadisciplin i forhold til registreringer, samt at du færdiggør opgaven 
 • kan arbejde selvstændigt som en del af et team og samtidig kan sige til, når du har brug for sparring
 • har flair for administrativt arbejde og administrative IT-systemer  
 • stræber efter; at yde dit bedste, at være stolt af dit job, samt at dine kollegaer lykkes  
Stillingen indeholder derudover store krav til dine serviceattituder, konstruktiv nysgerrighed, beslutningsdygtighed og kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.   
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
Jobcenter Faaborg-Midtfyns vigtigste opgave er at servicere virksomhederne, så de har den arbejdskraft, de efterspørger til nytte for ledige borgere.
 
Du bliver en del af Team Jobklar, som tæller ca. 20 medarbejdere. Vi løser i gruppen både myndighedsopgaver, koordinerende opgaver og opkvalificeringsopgaver. Vi har store forventninger til hinandens faglige og personlige kompetencer samt evner at løfte i flok med borgeren i centrum. Vi har til daglig en stor samarbejdsflade med både borgere, sprogskole, øvrige eksterne samarbejdspartnere og kollegaer.   

I Integrationsgruppen er vi tre sagsbehandlere, én familiekonsulent samt én boligmedarbejder. Alle med forskellige baggrunde, erhvervserfaringer og uddannelser, men vi deler en fælles interesse i at skabe den bedste integration for hver enkelte borger.
Her er det helt afgørende, at den enkelte medarbejder og vi som gruppe, har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet. Vi er fagligt velfunderet i vores myndighedsarbejde, herunder lovgivning og gældende praksis. Vi er optaget af, at borgeren bliver stillet med bestemte, men rimelige krav til den enkeltes jobsøgning og medvirken til kompetenceafklaring m.v. Vi vil lave realistiske planer for at opnå selvforsørgelse i samarbejde med borgeren.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
Vi tilbyder 
 • Et job i relation med mennesker
 • Et job med stor variation i opgaver og udfordringer i et tværfagligt miljø, hvor alle gør sig umage for at yde deres bedste, og hvor vi løbende afprøver nye metoder for at lykkes endnu bedre  
 • Et job med konstant faglig udvikling og fornyelse, og hvor du løbende bliver udfordret på dine faglige og personlige kompetencer  
 • En arbejdsplads, hvor hver enkelt kollega har betydning og gør en forskel for den enkelte borger samt for vores arbejdsplads som team  
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Beskæftigelsesrådgiver
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Barselsvikariat med forventet tiltrædelse d. 1. september 2020.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Christian Blaschke på tlf. 7253 7572.
 
Ansøgning 
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest søndag d. 9. september 2020, kl. 23.59.
 
Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 18. august 2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger to teamledere til IT & Digitalisering

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 07-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
I IT & Digitalisering har vi en hverdag fuld af dynamik og udvikling, hvor det gode arbejdsmiljø og en uformel, humoristisk omgangstone er vægtet højt. IT & Digitalisering består af én IT-chef og 22 medarbejdere. Der er netop gennemført en organisatorisk ændring i afdelingen, hvor digitalisering og drift er blevet opdelt, så to teamledere har den daglige ledelse, herunder personaleledelse.
 
I afdelingen arbejder vi strategisk med at understøtte fagområderne igennem en øget anvendelse af digitalisering. På det operationelle plan leveres blandt andet IT-brugersupport, IT-drift, IT-sikkerhed, automatiseringer og projektledelse.
 
Som følge af ovenstående søges derfor to teamledere, der har de fagfaglige kvalifikationer, men som også evner og har lyst til at være ledere.
IT & Digitalisering er organiseret under Arbejdsmarkedschefen og derfor forventes det, at man som teamleder indgår og deltager aktivt i det store teamledernetværk, der henhører under Arbejdsmarkedschefen.
 
Stilling 1: Leder af Digitalisering & Projektstyring
 
Vi leder efter en teamleder til Digitalisering & Projektstyring, som har en stærk faglig og ledelsesmæssig profil.
 
Du bliver selv en del af opgaveløsningen og skal, med din erfaring med digitalisering, være med til at opbygge teamets ånd og arbejdsform samt være med til at sikre, at vi kommer godt i mål med vores digitale projekter, både i fagområderne og internt i afdelingen.
 
Dit ansvarsområde
 
Du vil som teamleder få et medansvar for at udvikle organisationen igennem digitalisering af fagområderne. I dette ligger både en understøttende funktion, men også en dagsordensættende funktion. GDPR er en vigtig del af vores hverdag, og du vil få medansvar for, at det bliver en naturlig del af digitaliseringen.
 
Du vil have ansvar for at sikre, at diverse fælles offentlige digitaliseringsstrategier, monopolbrudsprogrammer og Faaborg-Midtfyn Kommunes egne digitale visioner bliver implementeret.
 
Du kan agere som sekretariat for diverse styregrupper og fora.
 
Du indgår i et ledelsesteam med IT-chefen og lederen for IT, Service & Drift, og du får ledelsesansvar for fem medarbejdere.

Dine faglige og personlige kompetencer
 • Det er et krav, at du har en projektlederuddannelse og har ledelseserfaring, samt du er resultatorienteret. Du kan agere som rådgiver for dine samarbejdspartnere og opbygge tillidsfulde relationer. Du har gennemført mange komplekse projekter
 • Du er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere. Du er retningsgivende for en fælles udvikling og udførelse af opgaveløsninger ved at inddrage relevante interessenter
 • Du er vant til administrative opgaver og kan skrive indstillinger samt notater, som skærer ind til sagens kerne og understøtter bedre beslutningsprocesser for styregrupper, direktionen og politikere
 • Du kan motivere, uddelegere og samtidig er undersøgende
 • Er kommunikativt stærk
 • Er god til at bygge og vedligeholde relationer
 • Du kan udfordre og sparre med den øverste ledelse, og du bliver en vigtig strategisk sparringspartner for IT-chefen og teamlederen for IT, Service & Drift
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
Opgaver i Team Digitalisering & Projektstyring
 
Som leder af Digitalisering & Projektstyring skal du stå i spidsen for tre digitaliseringskonsulenter, én ESDH-konsulent og én Pædagogisk IT-konsulent.
 
Teamets opgaver består af rådgivning og udvikling, hvor projektledelse af større projekter på fagområder fylder en del for digitaliseringskonsulenterne. Herudover er teamet ansvarlig for intern koordinering af projekter i afdelingen.
 
Stilling 2: Leder af IT, Service & Drift
 
Vi leder efter en teamleder til IT, Service & Drift, som har en stærk faglig og ledelsesmæssig profil.
 
Du bliver selv en del af opgaveløsningen og skal med din erfaring, sammen 14 kompetente IT-medarbejdere, varetage den daglige IT-drift og support for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
I teamet har vi en humoristisk og uformel omgangstone, men samtidig tager vi vores ansvar på os og står sammen om løsningen af opgaverne. Det er vores hverdag, at der hele tiden sker forandringer, og i den forandringsproces skal du sikre og medvirke til medarbejdernes fortsatte udvikling og engagement samt fastholdelse af, at vi arbejder mod fælles mål.
 
Du får ansvaret for IT, Service & Drift i en stor organisation med 9.000 brugere (inkl. skoler og daginstitutioner) - en organisation, der fysisk er fordelt ud over hele kommunen.

Vi anvender kendte og velafprøvede løsninger til vores drift, f.eks. benytter vi leverandører som KMD, Microsoft, Palo Alto, HP og Lenovo.
 
Dit ansvarsområde
 
Du vil som teamleder få et medansvar for fortsat at udvikle organisationen med velafprøvede og solide løsninger. Du evner at sætte mål for dig selv og afdelingen samt sikre, at målene nås og naturligt involverer medarbejderne og andre relevante personer.
 
Du vil være sekretær for Informations- og sikkerhedsudvalget.
 
Du indgår i et ledelsesteam med IT-chefen og lederen for Digitalisering & Projektstyring.
 
Dine faglige og personlige kompetencer
 • Det er et krav, at du har ledelseserfaring, er resultatorienteret samt har en solid teknisk forståelse. Du kan agere som rådgiver for dine samarbejdspartnere og opbygge tillidsfulde relationer
 • Du er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere. Du er retningsgivende for en fælles udvikling og udførelse af opgaveløsninger ved at inddrage relevante interessenter
 • Du kan motivere, uddelegere og samtidig er undersøgende
 • Er kommunikativt stærk
 • Er god til at bygge og vedligeholde relationer
 • Du kan udfordre og sparre med den øverste ledelse, og du bliver en vigtig strategisk sparringspartner for IT-chefen og teamlederen for Digitalisering & Projektstyring
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
Opgaver i Team IT, Service & Drift
 
Som leder af IT, Service & Drift står du i spidsen for en stor og bred opgaveportefølje samt 14 medarbejdere.
 • Level1 (helpdesk, indkøb, teknologisikring og telefoni): fire medarbejdere
 • Level2 (serverdrift mm.): tre medarbejdere
 • SkoleIt (pædagogisk it): tre medarbejdere
 • Netværk mm: én medarbejder
 • GDPR og IT-sikkerhed: tre medarbejdere
Hvem er vi?

Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Stillingsbetegnelse: Teamleder
Arbejdssted: Arbejdsmarked, IT & Digitalisering, Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 01.10.2020.

Yderligere oplysninger
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT-chef Michael Hansen på tlf. 72531301.
 
Ansøgning
 
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest fredag d. 07.08.2020, kl. 23.59.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 13.08.2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 
 

Medarbejder til frokostordning til Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 07-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer


Medarbejder til frokostordning til Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Børnehaven Broholm søger en medarbejder, som kan tilberede frokostordning til ca. 60 børnehave børn.
Vi søger en medarbejder der kan tage ansvar for driften af vores madordning. Det er ikke en egenproduktion, men en frokost med lune retter vi få leveret. Opgaven består i at bestille, modtage, organisere, anrette måltiderne og vaske op samt drive køkkenet med egenkontrol og ansvar for køkkenet som helhed. Planlægning af mindre formiddagsmåltid samt klargøring af eftermiddagsmåltidet er en del af opgaven.
Stillingen er 30 timer ugentligt med mulighed for øget timetal hvis vores børnetal i huset stiger i perioden. Arbejdstiden vil være kl. 8-14.

Vi forventer at du:
 • Har engagement og er anerkendende og ressourceorienteret i tilgangen til kerneopgaven.
 • Kan bevare overblik i pressede situationer.
 • Har de nødvendige hygiejnekurser mm. 
 • Kan arbejde selvstændigt og effektivt i forhold til planlægning, udførelse og servering af børnenes måltid. Forstår at udnytte mulighederne optimalt på vores leveringer.
 • Er fleksibel og serviceminded i dialogen med børn, forældre og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Samarbejder med det pædagogiske personale om deres faglige viden om mad- og måltidskultur. Herunder hvordan vi inddrager barneperspektivet i forhold til måltider.
 • Er rutineret IT bruger og kan kommunikere vores frokostordning ud i huset.
 • Er mødestabil og i godt humør.
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med gode faciliteter.
 • En arbejdsplads, hvor kvalitet og kerneopgaven er essentielt.
 • Et selvstændigt job, hvor forpligtende fællesskab og gode relationer er alles ansvar.
 • Et arbejdsmiljø der er i top og hvor vi sætter social og professionel kapital højt.
Frokostordningen er valgt blandt forældre for en to årig periode, dvs. fra 1.8.2019 til 31.07.2021.  Næste valg er i december 2020.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist 7.august kl. 12.00.
Der holdes samtale den 13. august 2020