Single

Lærer til barselsvikariat på 7. årgang på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 07-10-2020 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 2020 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 73 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen – 8. årgang - med linjefag i flere af følgende fag: Matematik og Fysik. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 20. oktober 2020.
 
 

Er du Tingagerskolens nye skolepædagog?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-09-2020 09:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en nytænkende og energiske skolepædagog (37t/uge) pr. 1. november 2020 som har mod på og lyst til professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 70 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
 
Arbejdsopgaver:
Du skal være en del af grundskolen (0.- 6. årgang).
Arbejdsopgaven vil være fordelt i både skole- og fritidsdelen. Du skal bl.a. varetage understøttende undervisning, AKT-opgaver tilknyttet elever og igangsætte aktiviteter i SFO.
 
Som skolepædagog på Tingagerskolen vil dine arbejdsopgaver bestå i at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere pædagogiske indsatser i samarbejde med lærere, andre pædagoger og ledelse.
I arbejdsopgaverne ligger også at give et kvalitativt tilbud til børn i ferieperioden. 
 
Vi forventer, at du:
 • Nytænker og igangsætter aktiviteter med fokus på læring og kvalitet
 • Har en grundlæggende forståelse for at arbejde med elever med kognitive, sociale og emotionelle vanskeligheder
 • Er robust og dialogsøgende i arbejdet med inklusionsopgaver og evner at formidle det skriftligt
 • Kan skabe tydelige rammer, overblik og struktur for såvel den enkelte elev som elevgrupper
 • Er indstillet på fleksibilitet og omstillingsparathed i arbejdsdagen
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er interesseret i at afprøve og udvikle læringsmiljøer, der får børnene til at lykkes
  Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.

Uddannelsesbevis og udtalelser bedes vedhæftet ansøgningen.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 23. september 2020.
 
 

Social- og sundhedshjælper til fast stilling

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 15-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedshjælper til fast stilling, på 30-35 timer, i udekørende hjemmeplejegruppe, Fåborg C.
Da 2 af vores gode kollegaer, har valgt at gå på efterløn, og læse til sygeplejerske, søger vi 2 Social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, på 30-35 timer om ugen, i Hjemmeplejegruppe. Fåborg C. med vagt hver 2. weekend.

Hjemmeplejegruppen Fåborg C. består af ca 60 sosu-hjælpere og assistenter, ufaglærte afløsere og elever, fordelt på dag og aften vagter.
Om dagen er gruppen delt op i 2 teams, som afholder teams møder, men også mødes på tværs i hele gruppen.
 
Det er vigtigt for os, at vi sammen kan skabe et godt sted at være. Dermed bliver det også et godt sted at være borger. Vi sætter pris på ordentlighed og ærlighed, på en konstruktiv kommunikation og vil gerne lære af hinanden. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores teams og er selvstyrende med hensyn til planlægning af ruter. Vi skal sammen sikre at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


For os er god kultur og faglighed vigtig. Så hvis du kan se dig selv, være en del af en god arbejdsplads med gode værdier, så er det dig vi mangler.

I Hjemmeplejegruppe ”Fåborg C” arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori, ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
  
Vi forventer at du er:
 • Er social- og sundhedshjælper uddannet
 • Er en fleksibel og engageret medarbejder, der tager ansvar for de opgaver der hver dag skal løses, i samarbejde med borger/pårørende og kolleger
 • Har et menneskesyn hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Er let omgængelig, med et positivt væsen
 • Ser sparring som en nødvendig del af jobbet
 • Vil være med til at holde et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel,
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden.

Stillingerne er til besættelse 1.11.20. eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 15.9.20. kl 12.00. Der forventes samtaler i uge 40.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anette K. Henriksen tlf. 7253 5586
  
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 09-09-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret? Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder? Så er du lige den nye kollega, vi leder efter.
 
Koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb. Vi har stort fokus på jobafklaringsforløb og på at give sygemeldte borgere det mest optimale forløb beskæftigelse. Kan du se dig selv i rollen som den centrale person, der evner at tage ansvaret for at varetage og koordinere borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder. Samt at du sammen med borgeren har fokus på at udvikle arbejdsevnen i individuelle tilrettelagte forløb?
 
Hvem er vi?
Job og Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling, hvor vi har fokus på at give borgere den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne, eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret og evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre og er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Har gyldigt kørekort  
Som Koordinerende sagsbehandler for jobafklaringsforløb har du ansvaret for støtte sygemeldte borgere i at komme tilbage i job eller afklare deres videre muligheder. Du skal som koordinerende sagsbehandler være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder. I samarbejde med borgerne skal du udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel samt varetage den løbende opfølgning og koordinering. Du skal løbende sørge for, at indsatsdelen justeres efter borgerens aktuelle situation og behov. Vi arbejder ud fra, at den største effekt skabes ved, at borgerne oplever en kontinuerlig, målrettet indsats, som iværksættes så hurtigt som muligt.  
 
Om arbejdsopgaverne
 • Understøtte borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en motiverende og empatisk tilgang
 • Sikre korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning på området - herunder afholdelse af borgerrettede samtaler og udarbejdelse af en plan for borgerens tilbagevenden, i samarbejde med borgeren
 • Vurdere uarbejdsdygtighed og træffe relevante afgørelser
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
 • Samarbejde med arbejdsgivere
 • Vejlede borgere om udarbejdelse af CV
 • Udarbejde forbedrende skema og forelæggelse af sager for Rehabiliteringsteamet
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering 
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation - og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv 72 53 46 16 eller afdelingsleder Inger Thorø Pedersen 72 53 75 98, hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 9. september 2020, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 14. september 2020.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil kunne komme i betragtning.
 
 
 
 

Sundhedsfaglig Corona-assistance

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Coronaepidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under coronaepidemien. Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.
 
På forhånd tak for dit bidrag!
 

Praktisk og pædagogisk Corona-assistance til dagtilbud og skoler

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Måske får vi brug for din hjælp. Vi forudser at der kan opstå behov for ekstra praktisk og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle genåbning af dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi kan blandt andet få brug for fagpersoner med pædagogisk baggrund fx lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger, pædagogiske assistenter, elever på den pædagogiske assistentuddannelse og pædagogmedhjælpere. Vi kan også få brug for personer med anden faglig baggrund samt studenter og pensionister, der har erfaring med og/eller brænder for arbejdet med og omkring børn i dagtilbud og skoler.

Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har inden for området – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.

Har du spørgsmål til jobbanken kan du kontakte Center for Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune på telefon 72 53 30 00.
 
På forhånd tak for dit bidrag!

Center for Opvækst og Læring søger socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 14:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrådgiver til en fast stilling i både småbørns- og ungegruppen med forventet tiltrædelse den 1. oktober 2020  Derudover søger vi et barselsvikariat i ungegruppen med forventet ansættelse den 1.  november 2020. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.

I Center for Opvækst og Læring varetager vi alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Lærings arbejde”. 

I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.

Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  

Om stillingen
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a.:
 • at give råd og vejledning,
 • at udfærdige børnefaglige undersøgelser
 • at udarbejde handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem
På småbørnsområdet er der særligt et tæt samarbejde med bl.a. familieambulatoriet på OUH, sundhedsplejersker, psykologer ift forældrekompetenceundersøgelser, familiedøgninstitutioner, Børnehus Syd og familiebehandlere m.fl.

På ungeområdet skal der bl.a. udarbejdes indstillinger til ungdomskriminalitetsnævnet, træffes afgørelser om efterværn og følge op på det, samarbejde med skoler/uddannelsesinstitutioner, UU-vejledere, politi, Børnehus Syd, misbrugscentret, SSP m.f. med henblik på en koordineret indsats for den enkelte unge.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og Iphone stillet til rådighed.

Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet.

Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.

Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende
Overenskomst.

Det ugentlige timetal vil være 37 timer for stillingerne.

Fast stilling: Tiltrædelse pr. 1. oktober 2020.
Vikariat: Tiltrædelse pr. 1.  november 2020

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen vedr. stillingen i småbørnsgruppen og socialfaglig gruppeleder Mette Wulf vedr. barselsvikariatet i ungegruppen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Den skal være os i hænde senest mandag den 24. august 2020, kl. 12.00.

Kandidater udvælges den 24. august 2020 og der afholdes første samtale onsdag den 26. august 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Medarbejder til Neuropædagogisk tilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
        Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn

Social- og / eller sundhedsfaglig medarbejder
                               til
                  ”Neuropædagogisk tilbud”

                                Har du kompetencer og erfaring i pædagogisk arbejde
                                med senhjerneskadede borgere?
                                   - så er det dig, vi leder efter!


Vi søger en social - og/eller sundhedsfaglig uddannet medarbejder til vores § 104-neuropædagogiske tilbud, 37 timer ugtl. med tiltrædelse d. 1. oktober 2020.

Hvem er vi:
”Neuropædagogisk tilbud” udgør et team på 5 medarbejdere, der alle har særlige kompetencer inden for det sundheds- og neuropædagogiske område.
Vi arbejder i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn, og deler lokaler og kontor med ergo– og fysioterapeuter, hjerneskade- og demenskoordinatorer, VSU-undervisere og logopæder.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og lægger stor vægt på relationsdannelse i arbejdet med kursisterne.

Hvilke opgaver:
 • Daglig planlægning og varetagelse af samværs- og aktivitetstilbud til visiterede kursister i samarbejde med kollegaer i teamet. De neuropædagogiske tilbud er modulopbygget og består fortrinsvis af vejledning/undervisning på mindre hold, i fx IT, fysisk træning, kommunikation, mindfulness, KRAP/ kognitiv baseret vejledning.
 • Selvstændigt tage kontakt til relevante, tværfaglige samarbejdspartnere, samt varetage opgaver som kontaktperson for kursister.
 • Bidrage til videreudvikling af team-samarbejdet og sammen med ledelsen, at videreudvikle de neuropædagogiske tilbud i Hjerneskadecentret.

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med pædagogisk arbejde ift. borgere med kognitive og neurologiske problemstillinger.
 • Efteruddannelse i neuropædagogik, fx på diplomniveau eller årskursus.
 • Har grundkursus i kognitiv terapi, KRAP-uddannelse eller lign.
 • Har erfaring med fysisk træning – gerne i naturen - af borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Kan indgå i team-samarbejde og samtidig arbejde selvstændigt, målrettet og anerkendende.
 • Har kørekort.
 • Kan holde hovedet koldt i pressede situationer.
 • Har god energi og humor.

Vi kan tilbyde:
 • Et tæt, fagligt og tværfagligt sparringsmiljø med kollegaer i Hjerneskadecentret
 • Et godt tværfagligt samarbejde på tværs i kommunen
 • Høj vægtning af faglighed og faglig udvikling.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med engagerede kollegaer i god trivsel og med høj social kapital.
 • Fri weekender og helligdage.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til pædagog Martin Helby Limkilde – tlf.: 72 53 89 22 – mlimk@fmk.dk   og /eller afdelingsleder Anne Bro tlf. 72 53 63 51 – anneb@fmk.dk

Ansøgningsfrist d. kl. 24. august kl. 12.00.
Samtaler forventes at foregå d. 31. august 2020.

Du kan læse mere om os på www.ftr.dk
 
Læs mere om KRAP på
https://krap.com/krap/


Vision for Faaborg Midtfyn kommune:

Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"


 

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børL

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret i både almen og e. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling med timer i vores 6. + 7.e specialklasse, og i 5.klasse almen.
Skemaet indeholder: Matematik, engelsk, kristendom og historie og naturfag i specialklassen.
En vigtig del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.
Hvis du har kompetencer indenfor en eller flere af følgende fag, er det et plus men ikke en forudsætning: Madlavning, musik, H/D, geografi, biologi

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 24. august kl.12.00. Samtaler forventes afholdt d.26. august
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872, viceskoleleder Brian Bisgaard 72533861 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Processtærk kollega til forebyggelse af ensomhed blandt ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Processtærk kollega til forebyggelse af ensomhed blandt ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune
Er du en stærk og dynamisk procesleder, der brænder for, at alle skal have mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber? Formår du at igangsætte og komme i mål med indsatser på tværs af civilsamfund og kommune? Så har vi jobbet til dig!
Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at øge borgernes livstilfredshed. Derfor har kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg via Værdighedspolitikken prioriteret midler til en særlig indsats, der i perioden 2020-22 skal forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere.
Ambitionerne med den kommende indsats er:
 1. At indgå alliancer på tværs af kommune og civilsamfund for at skabe meningsfulde fællesskaber for udsatte ældre borgere
 2. At hylde livets faser
 3. At gøre en dyd ud af, at borgere i Faaborg-Midtfyn hjælper hinanden
 4. At skabe bånd på tværs af generationer
Til indsatsen er der udvalgt et geografisk område for udførelse af prøvehandlinger til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre. Virksomme handlinger vil undervejs i projektperioden skulle udbredes til øvrige dele at kommunens geografi, fagområder og eventuelt borgergrupper.
Læs evt. mere om baggrunden for indsatsen i kommunens Værdighedspolitik her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/vaerdighedspolitik/
Vi søger en dygtig projektleder, der kan være med til at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede den kommende indsats.
Vi forestiller os, at du som person:
 • Er motiverende, lyttende og relationsskabende
 • Kan opbygge og dyrke relevante netværk
 • Er dynamisk og handlekraftig
 • Har høj grad af empati
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde strategisk, analytisk og målrettet
 • Har forståelse for arbejdet i såvel kommunale som frivillige sammenhænge
 • Trives i ligeværdige samarbejder med såvel fagprofessionelle som civilsamfund
Fagligt forventer vi, at du har:
 • Relevant videregående uddannelse – f.eks. sundhed, psykologi, socialvidenskab eller antropologi mv.
 • Faglig viden og erfaring med at arbejde med ensomhedstemaet
 • Kompetencer inden for projekt- og procesledelse
 • Erfaring med at facilitere samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund
 • Stærke kommunikative kompetencer
Vi tilbyder:
En attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer og sparringsmuligheder. Vi vægter et godt arbejdsmilijø baseret på tillid, åbenhed og respekt for forskellige faglige tilgange og perspektiver.
Du bliver en del af staben i Sundhed og Omsorg, som understøtter forvaltning og drift af de kommunale indsatser indenfor Serviceloven og Sundhedsloven. I staben vil du, suppleret af kollegaer, blive en central spiller i arbejdet med at forebygge ensomhed blandt ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er en projektansættelse, som løber frem til 31. december 2022 med gennemsnitlig arbejdstid på 32 timer/uge. Der må forventes arbejdstid såvel aftener som evt. weekend.
Tiltrædelse: hurtigst muligt
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er forankret i Center for Sundhed og Omsorg, Faaborgvej 19, 5854 Gislev, men mange af aktiviteterne vil naturligt være rundt i kommunens lokalafdelinger og –områder. Faaborg-Midtfyn er en geografisk stor kommune, og du skal derfor have kørekort. Der stilles kommunale lånebiler til rådighed.
Flere oplysninger:
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Marie-Louise Alleslev på telefon 72 53 60 63, eller souchef Allan Christiansen på telefon 72 53 50 51.
Ansøgningsfrist den 24. august 2020 kl. 12.00. Det forventes at der afholdes ansættelsessamtaler den 26. august 2020, og indkaldelse vil ske via e-mail.
 

Kunne du tænke dig at blive ”rejseleder på rejsen fra Jorden til Månen”, så kunne det være dig vi søger

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-08-2020 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kunne du tænke dig at blive ”rejseleder på rejsen fra Jorden til Månen”, så kunne det være dig vi søger…….

Vores gode kollega har søgt nye udfordringer, så nu har du en enestående mulighed for at blive en del af vores ”rejseteam”. Derfor søger vi en SSA-kollega til en stilling som fast aftenvagt pr. 1. oktober eller efter aftale. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Ser du muligheder fremfor begrænsninger så er det dig vi søger. Vi venter gerne på den rette ansøger.
 
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. Rejsen fra Jorden til Månen er et billede og en måde til at forstå demens, som den kan opleves inde fra og hvad det kræver af omverdenen. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere, strukturere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er fra 1. august 2020 en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 24. august 2020, kl. 9.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Har du interesse inden for både det akutte og kroniske borgerforløb med fokus på koordinerende sygepleje? Og har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer?
Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
Er du positiv og reflekterende?
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?

Så er det dig vi søger
Hvem er vi?
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi er i rivende udvikling med fokus på kompetencer og dokumentation, hvor fokus er sygepleje af høj faglig kvalitet.
Sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring borgerforløb. Vi hjælper hinanden både i teamet, men også på tværs af teams ved behov.
Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor humor og god kommunikation er en vigtig del af arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og en af vores målsætninger er:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Med en vejlederuddannelse, men ikke et krav
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort
Lidt om stillingen
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til både Ringe og Faaborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter eller primært aftenvagt kombineret med få dag- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.
Endvidere weekendvagt hver 2., 3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til
Afdelingsleder for Sygeplejen Ringe, Svend Smith Davidsen, Tlf.: 7253 6405 eller afdelingsleder for Sygeplejen Faaborg, Sanne Hertz Winther tlf.: 7253 6406

Ansøgningsfrist: 23. august 2020

Idet der søges sygeplejersker til begge afdelinger vil det være en fordel hvis man i ansøgningen notere, hvis det ene mødested prioriteres frem for det andet.

Ansættelsessamtaler afholdes hver for sig.
Samtaler afholdes:                            Faaborg: torsdag den 27. august 2020
                                                          Ringe: fredag den 28. august 2020
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning 😊
 

Fagligt velfunderet pædagog/pædagogmedhjælper

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-08-2020 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en faglig dygtig pædagog/pædagogmedhjælper til dagtilbuddet i Broby. Stillingen er på 30-37 timer ugentligt med opstart fra 1. oktober 2020.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 7-16.  
Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi beskæftiger en bred vifte af fagligheder herunder bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og undervisere. Det Socialfaglige område tilbyder, aktivitet, støtte, erhverv og undervisning til målgrupper med særlige behov.
Målgruppen du kommer til at arbejde med er udviklingshæmmede borgere.
Borgerne er visiteret efter § 103 og § 104 i serviceloven.
Dagtilbuddet Broby er et aktivitets-og samværstilbud med aktiviteter, kreative værksteder, idræt. bevægelse samt serviceopgaver, som løses af borgerne.
Dagtilbuddet er pt. delt i tre grupper, hvor du bliver tilknyttet gruppen ”Aktivitet & Samvær”, hvor der primært er kreative værksteder.


VI har brug for en ny kollega der
 • Har et stærkt fagligt engagement som du sætter i spil, både i team og på hele arbejdspladsen du bliver en del af.
 • Gerne har erfaring fra det socialfaglige område
 • Der har en struktureret og reflekterende tilgang til implementering og fastholdelse af nye tiltag.
 • Der er indstillet på, at både omsorg og personlig pleje for vores borgere, er en naturlig del af vores arbejde
 • Har et element af kreativ lyst
 • Der er med på, at I Dagtilbuddet Broby løfter vi opgaverne i flok, uanset uddannelse. 
 • Der er et tålmodigt menneske som kan se det gode i ”de små skridt”
 • Der har gode skriftlige færdigheder samt IT-kompetencer
 • Der kan arbejde struktureret med dokumentation.
 • Der har de personlige og faglige kompetencer, der gør det naturligt for dig at være en loyal holdspiller der selvstændigt tager ansvar for at varetage dine opgaver og ansvarsområder.
 • Der har kørekort kat. B, da der i dagtilbuddet Broby er del kørsel i busser (8 personer) transport af borgere frem og tilbage
 • Der kan benytte KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis) i din pædagogiske praksis, eller er klar på at lære det.
   
Vi tilbyder

Muligheden for at være sammen med ca. 60 borgere fordelt på tre grupper. Desuden tilbyder vi et spændende og alsidigt job, hvor personalet forstår at komplementere hinanden, og i øvrigt har et samarbejde der gør, at det er et rart sted at være. I Dagtilbuddet Broby er der 12 kolleger som glæder sig til at tage godt imod dig.
 
Yderligere Information
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge på laoxr@fmk.dk Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling på 30-37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse senest 1. oktober 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

 
Ansøgningsfrist
søndag d. 23. august
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 35
 

Leder til to velfungerende Børnehuse/døgninstitutioner

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du stå i spidsen for udviklingen og driften af vores døgninstitutioner, børnehusene Fjelleruphus og Damtoften?
 
Du skal som leder af husene være i stand til at skabe faglig retning og samtidig sikre en medarbejdergruppe som er motiveret samt beslutnings- og handlekraftig. Forventningen er, at du kan omsætte dine ledelseskompetencer så trivsel, engagement og professionel faglighed giver effekt for vores børn, forældre og samarbejdspartnere.
Som daglig leder udgør du – sammen med stedfortræderen - den øverste ledelse i Børnehusene.
 
Du vil få ansvar for og personaleledelse af en stedfortræder samt 25 medarbejdere bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, rengøringsassistent, kontorassistent og PAU-elever samt pædagogstuderende, fordelt på de to institutioner. Tre af børnehusenes pædagoger er ansat som familierådgivere. De tre familierådgivere arbejder, ud fra en systemisk tankegang, med vores eksterne familier samt med de familier, som indskrives i børnehusene i familieophold.
Du vil herudover have ansvar for et vikarkorps på omkring 18 medarbejdere.
 
Som leder vil din vigtigste opgave være, at bidrage til, at børnehusene er velfungerende både i forhold til driften og personalet. Du vil indgå i og være ansvarlig for, at det pædagogiske behandlingsmiljø og personalet udvikles og trives.
 
Du skal som leder være tilgængelig for medarbejderne og være klar til at smide det, du har i hænderne, for at få driften til at hænge sammen, velvidende at de andre opgaver stadig skal landes – af dig og inden for deadline.
 
Du er den gennemgående røde tråd, hvorfor det er vigtigt, at du besidder et skarpt overblik for både helheden og detaljen og samtidig kan have mange bolde i luften på samme tid.
 
Opgaverne vil være alsidige og mangfoldige, og man bevæger sig bredt inden for ledelsesfagets rammer, lige fra den gængse personaleledelse til faglig ledelse, strategisk ledelse og ikke mindst systemisk ledelse. Herudover organisatorisk udvikling, vagtplanlægning, dokumentationsopgaver, faglige oplæg, mødefacilitering, team- og lederudvikling, økonomisk overblik, udnyttelse af ressourcer, daglig drift og meget, meget mere.
 
Vi søger en igangsættende og visionær leder, som
 • kan indgå i og bidrage til det behandlingsmæssige arbejde og har kendskab til evidensbaserede familieprogrammer
 • har erfaring med målgruppen og en relevant lederuddannelse
 • er stabil, engageret, fleksibel, målrettet og psykisk robust
 • kan samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt
 • kan sætte en meget høj faglig standard
 • er særdeles velformuleret i både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på døgninstitutionsområdet
 • er synlig og har ledelsesmæssig kompetence, overblik, faglig viden og erfaring.

Vi tilbyder
 • En synlig, strategisk, systemisk tænkende og visionær ledelse, der sætter pris på åbenhed, ærlighed og gode menneskelige værdier
 • En fantastisk personalegruppe, bestående af forskellige faggrupper, der alle skal kunne arbejde tværfagligt
 • En fagligt dygtig stab som elsker arbejdet med udsatte børn og unge og som vil hjælpe med at udvikle børnehusene, dig, medarbejderne og de unge
 • En udfordrende og spændende hverdag, som kræver robusthed
 • To institutioner med nogle fabelagtige rammer og enestående omgivelser
 
Du vil endvidere være en del af ledergruppen i Center for Opvækst og Læring. Her er der højt til loftet i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor humor er en nødvendighed.
 
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Børne og Familiechef Henrik B. Jacobsen på telefon 7253 6424 eller stedfortræder i børnehusene Sanne Ambo Rasmussen på telefon 7253 6975 (træffes først efter den 16. august).

Ansøgningsfristen er torsdag den 20. august 2020 kl. 23:59.
Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 27. august 2020. En eventuel 2. samtale forventes afholdt mandag den 31. august 2020. Tiltrædelse d. 01.10. 2020.
 

Børnehusene er en del af foranstaltningsviften i Opvækst og Læring.

Opvækst og Læring har i alt 24 pladser i de to børnehuse (døgninstitutioner), hvoraf de 20 pladser er døgnpladser og 4 pladser er afsat til børn fra 0-18 år der indskrives samme med deres forældre.

Børnehusene har også udadgående opgaver bl.a. i forbindelse med at familier udskrives eller børn bliver hjemgivet til eget hjem.

Vores børn og forældre er som hovedregel bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og de fleste går i lokale skoler.

Fjelleruphus ligger i en lille landsby og er nyrenoveret i 2014. Der er en stor have med mange muligheder for beboerne. Fjelleruphus modtager børn fra 0-18 år med mulighed for forlængelse.

Damtoften ligger centralt i forhold til Faaborg by og er renoveret i 2011.Der er nem adgang til offentlige transportmidler, butikker, fitnesscentre m.m. Damtoften modtager børn i alderen 12-18 år, ligeledes med mulighed for forlængelse.

Indsatserne i børnehusene understøtter barnet/den unge i at danne bæredygtige relationer.
Vi arbejde med barnets muligheder for at ændre deres egen fortælling og tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Vi inddrager altid forældrene idet det er vigtigt, at de er inddraget og deltagende i deres barns hverdag.

Faglig perspektiv i arbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære, skole og øvrige netværk og sammen skabe en forandring.

Vi giver forældrene mulighed for, at arbejde med deres udfordringer. Vi er inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

Lærer til udskolingen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Broskolen, afdeling Bøgehøj søger en lærer til udskolingen. 

Brænder du for at undervise de ældste elever i folkeskolen, så er her en spændende stilling i et sjovt, rart og læringsrigt udskolingsmiljø.

Skemaet: Dansk, historie, samfundsfag og idræt.

Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.

Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.

Hjemmeside: Bro-skolen.aula.dk

Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under ”job”.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. august 2020.

Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted mandag den 24. august 2020.

Ansættelsesdato: 1. september/1. oktober 2020.

For yderligere information og besøg henvises til afdelingsleder Berit Volder tlf. 7253 4079.

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Ligeledes skal det være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i teams, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.

Afd. Bøgehøj er to- og tresporet fra 0.-6. klasse og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere. 

Vi søger en Social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen Horne/Svanninge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper, til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.

En af vores dygtige medarbejdere går på barsel og derfor søger vi en Social- og Sundhedshjælper, i et vikariat til vores udekørende gruppe. Stillingen er et vikariat i Barselsorlov, udekørende i dagvagt, på 32 timer, med arbejde hver 2. weekend, ansættelse pr. 1/10 2020 – 1/10 2021.

Vi er en Hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, i samarbejde med terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret, rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.

Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstringsuniverset og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på, med en høj grad af borgerinddragelse – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi sammen kan lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktion og mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for personlig udvikling på flere planer
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i udvikling

Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der har en positiv indgangsvinkel og omgangstone
Der har kørekort
 
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning via det elektroniske link.

Der er ansøgningsfrist onsdag d 19/8 2020 kl 12.00 og samtaler vil finde sted i uge 35. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved en evt. samtale.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
 
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet i Job & Udvikling

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du juridisk stærk og besidder du særlige effektive administrative- og digitale kompetencer – og har du et godt indblik i beskæftigelsesområdet? Har du lyst til at være del af vores tværgående, serviceorienteret gruppe af administrative sagsbehandlere i Jobcentret?
Så er du måske vores kommende kollega.

Administrativ sagsbehandler til hele myndighedsrådet i Arbejdsmarkedet
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet i Jobcentret. I 2019 omlagde og effektiviserede vi vores driftsstyring og sagsbehandling i Jobcentrets myndighedsområde i afdelingen Job & Udvikling. Vi har på denne måde styrket, effektiviseret og opkvalificeret sagsbehandlingen omkring sanktioneringer, aktindsigter samt fået et øget fokus på drifts- og produktionsstyring.
Kan du se dig selv i rollen som den centrale person, der evner at tage ansvaret for at varetage de administrative opgaver på tværs af myndighedsområdet, så kan vi tilbyde en spændende stilling i en fagligt dygtig gruppe på 3 personer.

Arbejdsopgaverne er blandt andet
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med sanktioneringer, herunder håndtering af fraværsregistreringer, rådighedsvurderinger, partshøringer, indstillinger til Ydelseskontoret i forbindelse med sanktioneringer.
 • Drifts- og produktionsstyring, som på tværs af teams og målgrupper, skal sikre lovmedholdelighed omkring samtaler og beskæftigelsestilbud. Du skal understøtte kalenderstyringen for beskæftigelsessagsbehandlerne, herunder styring af samtaler, opfølgnings- og tværfaglige møder mv. samt booking af samtalerum og flådebiler mv.
 • Selvstændig sagsbehandling omkring begæringer om aktindsigt – herunder vurderinger af evt. undtagelser af akter, partshøringer og afgørelser omkring dette.
 • Håndtering af og sagsbehandling omkring anmodninger om indsigtsret jævnfør reglerne i GDPR.
 • Forestå vagttelefonfunktionen for myndighedsområdet.
 • Du vil skulle arbejde tæt sammen med beskæftigelsessagsbehandlerne, Ydelseskontoret, vores Administration og Borgerservice.
Dine faglige kompetencer
 • Du har en uddannelsesmæssig baggrund som administrationsbachelor, socialrådgiver el.lign. og har erfaring fra beskæftigelsesområdet.
 • Du har udprægede og stærke juridiske, administrative- og digitale kompetencer, så du selvstændigt kan varetage juridiske og beskæftigelsesfaglige vurderinger og afgørelser.
 • Du har evne og lyst til hurtigt og kontinuerligt at tilegne dig kendskab til nye administrative- og digitale løsninger, der løbende kan optimere den daglige drifts- og produktionsstyring.
 • Du skal have indgående kendskab til Beskæftigelseslovgivningen, den forvaltningsretlige lovgivning - herunder Forvaltningsloven, Retssikkerheds-loven, Persondataforordningen, GDPR mv.
Dine personlige kompetencer:
Du skal i udpræget grad være forandringsparat, klar til nye opgaver og nye administrative og digitale funktioner. Du skal hele tiden have blik for, hvordan du med din særlige funktion og kompetencer kan være med til at understøtte Jobcentrets kerneopgaver og beskæf-tigelsessagsbehandlernes opgavevaretagelse, så det giver størst mulig værdi for vores borgere og virksomheder.

Følgende personlige kompetencer er nødvendige
 • Du er udpræget fleksibel i opgaveløsningen
 • Du har markant flair for service og forandringsparathed
 • Du har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt
 • Du arbejder med struktur, overblik og effektivitet i opgaveløsningen, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Du kan overskue at have mange samtidige bolde i luften
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen og griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Du har respekt for Jobcentrets kerneopgave, de faglige medarbejdere og øvrige funktioner
 • Du er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
   
  Hvem er vi
  Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune er del af fagområdet Arbejdsmarked, der består af:
  Borgerservice
  Administration
  IT & Digitalisering
  Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
  Jobcenter
   
  Myndighedsafdelingen Job & Udvikling består af fem teams med hver sin teamleder. Gruppen af administrative sagsbehandlere er placeret i Team Ressourceforløb.
   
  Team Ressourceforløb er et team i Faaborg-Midtfyn Kommunes jobcenters myndighedsafdeling, Job & Udvikling. Vi er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle i teamet har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.
   
  Som administrativ sagsbehandler i Job & Udvikling er det derfor vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis, og dermed via løbende orientering, kunne foretage nødvendige ændringer i sagsbehandlingen.
   
  Hvad kan vi tilbyde
  Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der vedvarende er i udvikling. Vi har fokus på det gode jobrettede møde med vores borgere og virksomheder, der sikrer, at flest mulige borgere kommer i jobs, som matcher virksomhedernes behov.
  Internt er vi optaget af at videreudvikle vores arbejdspladskultur, hvor vi har fokus på trivsel og intern læring. Vi arbejder med en aktiv feedbackkultur på alle niveauer i vores organisation.
  Vi har kontinuerligt fokus på resultatskabelse, der understøtter og afspejler de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen samt i kommunens udviklingsstrategi.
   
  Vi tilbyder tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og gruppemøder samt juridisk støtte og sparring fra vores tilknyttede jurist.

  Vores primære arbejdssted er smukt beliggende ved Ringe Sø, og i huset arbejder vi med fleksible arbejdspladser og clean desk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse senest d. 01-10-2020 – meget gerne før. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter aftale med den faglige organisation - og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist: d.19-08-2020 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.25-08-2020
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.
 
Ansøgning online via rekrutteringssystemet.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
 
 
 
 
 

2 Skolepædagoger til Brahesminde Skoler – en på hver matrikel i afd. Svanninge og afd. Horne - GENOPSLAG

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
De 2 nyoprettede stillinger er baseret på et ønske om at arbejde med få-personale princip, således der er færrest mulige lærere og pædagoger omkring eleverne i alle klasser.  Begge matrikler ligger naturskønt, men har hver deres profil – Afd. Horne arbejder med Friluftsrådets Grønne Flag – altså en grøn profil, mens afd. Svanninge er DGI certificeret – og dermed er bevægelse en væsentlig del af hverdagen. Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske fællesskab.

Vi søger dygtige pædagoger kun med timer i skoledelen.

Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Der er vuggestue, børnehave, SFO 1 og 2 samt skole i begge afdelinger. Vi vægter et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO med udgangspunkt i en anerkendende tankegang. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.

Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring

Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring

Faglige og personlige forventninger:
 • Glad og imødekommende med sans for humor. Løsningsorienterer og kunne se muligheder, hvilke du viser ved at tag initiativ og udvise kreativitet i opgaveløsningen.
 • Tydelig person, der kan sætte grænser og opbygge struktur omkring børn med særlige udfordringer. Du arbejder anerkendende overfor både børn, forældre og kolleger.
 • Gerne erfaring fra arbejdet med udadreagerende børn.
 • Skal kunne indgå og samarbejde i et klasseteam, hvor man kommunikerer direkte og kan sige, hvad man tænker. Du skal kunne samarbejde med både lærere og pædagoger, men også kunne arbejde selvstændigt.
 • Kunne bidrage med viden og erfaring fra specialområdet og kunne iværksætte særlige aktiviteter der tilgodeset den enkelte elevs behov.
 • Du sætter faglighed højt og kan arbejde målrettet med at udvikle færdigheder hos børn.
 • Du vægter dokumentation og have erfaring med at dokumenteret og objektivt kunne beskrive en indsatsplan. Ligesom du er i stand til at formidle dit budskab mundtligt.

Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i vores værdier

Vi er en god arbejdsplads, hvor der hersker god stemning og fokus på trivsel for store og små.

Fast fuldtids stilling. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. august. Samtaler torsdag d. 20. august.

Ring for nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Afd. leder Horne Ian Kristensen 7253 4505 eller Afd. leder Svanninge Martin Pedersen 7253 3944. Der er ikke mulighed for besøg.
 

Socialtilsyn Syd søger jurastuderende

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Deltid under 21 timer
 • Har du lyst til at omsætte din juridiske teori til praktisk opgaveløsning?
 • Har du gå-på-mod og trives du i et travlt miljø?
 • Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
   
  - Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds nye stud.jur.!

  Om stillingen
  Vi har et ledigt skrivebord til dig i Ringe, som ligger 5 min. fra togstationen. Du kan derfor komme fra Odense til Ringe på under ½ time.  Vi har brug for dig til sammen med 1-2 andre jurastuderende at registrere og vurdere indberetninger af magtanvendelse.
   
  Med tiden vil vi også få brug for dig til at bistå vores jurister i sager om aktindsigt, afgørelser og øvrige juridiske ad hoc opgaver.

  Om dig forstiller vi os at du
 • Er stud.jur./stud.merc.jur., har bestået 1. år – og interesserer dig for forvaltningsret
 • Er serviceminded, har godt humør og er god til at samarbejde
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • Er effektiv og samtidig gør dig umage
 
Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere fordelt på et sekretariat og to fagopdelte afdelinger inden for plejefamilie- og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område.
 
Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage om ugen. 10-15 timer/uge, men vi er fleksible og tager hensyn til dit studie. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

1. september 2020 eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til chefjurist Sissel Schmidt på telefon 7253 1964 eller erhvervsjurist Cecilie Kirkebæk 7253 8852.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 34.
 
Ansøgningsfrist mandag den 17. august 2020 kl. 12.00.
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk

 

Pædagog (barselsvikar) søges til døgninstitutionen Børnehuset Damtoften

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da vi vil tilbyde vores børn og familier det bedste, søger vi en ambitiøs pædagog, der er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis samt kan og vil udfordres i en hverdag der ofte ændrer sig fra dag til dag, time til time.

Ser du muligheder i stedet for begrænsninger, og kan du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden, så er dette måske en stilling for dig. En vigtig værdi i børnehuset er, at vi er sammen om og på denne måde optimerer de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi kan kun lære af de fejl, vi begår, og dermed blive en bedre udgave af os selv.

I Børnehuset Damtoften er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe en fælles koordineret forståelse af, hvilken tilgang der giver den enkelte muligheder for at skabe en ny historie. Vi har supervision samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.

Vi søger 1 pædagog/barselsvikar på  30 timer/uge. Der må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagen og døgnvagt i weekenden. Stillinger er med tiltrædelse den 1. oktober 2020. Vikariatet er cirka 12 mdr.

Børnehuset Damtoften har en målgruppe med unge fra 12-18 år med mulighed for forlængelse. Vi tilbyder udover dette rådgivning til forældre og børn i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling. Ligeledes tilbyder vi ydelser i forbindelse med efterværn, familiebehandling samt indskrivning af familier og unge i dagtimerne.

Børnehusene er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Børnehusene kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
 • Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde
 • Afholde børnesamtaler
 • Praktisere ressourceorienteret pædagogik
 • Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten
 • Inddrage den unge i hele processen
 • Inddrage familie og netværk.

Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er, at opbygge relationer og sammen med de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Vi arbejder med ansvarlighed for dem selv og andre.  Med at skabe mulighed for at fortælle en anden historie.

Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for de unge/familierne.
Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.

Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem (Nexus). Forældrene og netværket skal inddrages i størst muligt omfang, således at den unge bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.

Stillingerne kan kun søges elektronisk via stillingsopslaget.

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 14. august 2020 kl. 23:59.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt onsdag den 26. august 2020. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.

Ansættelsesudvalget består af medarbejder fra børnehuset samt leder og stedfortræder. Den endelige indstilling bliver besluttet efter 2. ansættelsessamtale, som forventes afholdt den 28. august 2020.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.

For nærmere information er du velkommen til at kontakte leder Peter Johansen eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72 53 30 00.

Vi glæder os meget til at modtage din motiverede ansøgning!

Ny teamleder til Beskæftigelsesprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid

             Vi søger en erfaren teamleder til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
                          med bred faglig viden og solid ledelseserfaring 

 
Vil du være med til at give ledige borgere en oplevelse af at lykkes i et job? Vil du give kursister en god service? Er du optaget af nærværende og værdiskabende ledelse, som udvikler medarbejderne og kerneforretningen? Trives du i en foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver og relationer, og har du erfaring med opgaverne i et beskæftigelsesprojekt, så er du måske lige den nye teamleder, vi søger til Virksomhed & Indsats.   
 
Om jobbet
Du får det faglige og personalemæssige ansvar for 13 dygtige medarbejdere fordelt i Facility Service og Gastronomien og refererer til afdelingslederen i Virksomhed & Indsats. Du skal arbejde med drifts- og produktionsstyring af både borgernes forløb, af 2 kantiner og kursuscentret.
 
Dine arbejdsopgaver er mangfoldige og omfatter både praktisk deltagelse i køkkenet, dag til dag sparring med medarbejdere, udvikling af kerneydelsen i samarbejde med medarbejdere og lederkolleger, løbende udvikling af medarbejdere samt deltagelse i tværgående udviklingsopgaver og projekter i Arbejdsmarked og på tværs af fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du kommer til at indgå i en ledelsesstreng i Arbejdsmarked bestående af en arbejdsmarkedschef, tre afdelingsledere, en IT-chef og 14 teamledere, som trækker på samme hammel og prioriterer på tværs i et område præget af mange, store og løbende forandringer.
 
Din profil
Vi kigger efter en teamleder der
 • Har ledelseserfaring fra det kommunale beskæftigelsesområde, med kendskab til lovgivningen i et jobcenter.
 • Er en nærværende, tydelig og værdiskabende leder
 • Har gode samarbejdsevner og værdsætter tværgående samarbejde med en lyttende og kommunikerende facon.
 • Kan omsætte og formidle overordnede strategier til operationelt niveau for dine medarbejdere.
 • Formår at udvikle den enkelte medarbejder og målrettet arbejde med at øge medarbejdernes forståelse af opgaver, produktion og drift.
 • Kan rumme borgere med forskellige fysiske og psykiske problematikker og se deres muligheder på arbejdsmarkedet
 • Har en relevant faglig uddannelse samt gyldigt kørekort. 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er jobcentrets udførerdel med interne tilbud. Vi har ansvar for at skabe sammenhængende borgerforløb, samt have et koordineret og professionelt samarbejde med virksomhederne. I arbejdet med at tilbyde myndighedsområdet de tilbud de har behov for, er vi autentiske, samarbejdende samt har fokus på resultater og effekt.
 
Team Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er et beskæftigelsesprojekt med træningsbaner til borgere langt fra arbejdsmarkedet, samt opkvalificering af borgere til hotel- og restaurationsbranchen. Der arbejdes med fremmøde, stabilitet samt faglige og sociale kompetencer via opgaver i Gastronomien (køkken) og Facility Service (rengøring).
Kursuscentret er Faaborg Midtfyn Kommunes interne kursusafdeling, som er udmærket ved gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt. Det er Facility Service og Gastronomien der driver og servicerer Kursuscenteret samt kantinerne på Lindevej 5 i Ringe og Faaborgvej 19 i Gislev.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Dygtige og engagerede kolleger med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen – for både medarbejdere og ledere. 
   
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Arbejdsmarked her:

Mål- & effektaftale
Udviklingsstrategi
Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked 2019
Arbejdsmarkedsudvalget
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid, med tiltrædelse den 1.9.2020.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du i perioden d. 7. – 14. 8.2020 kontakte Afdelingsleder Lene Oleander Møller på telefon 72532054 eller på e-mail: leolm@fmk.dk.

Proces
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.  14.8.2020 kl. 12.00.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil komme i betragtning.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19.8.2020.  Evt. 2. samtalerunde påtænkes afholdt den 25.8.2020.
  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Dialogisk praksis, recovery, på vej i nye rammer i Botilbud – er det dig?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Dialogisk praksis, recovery, på vej i nye rammer – er det dig?

2 Socialfaglige medarbejdere; pædagoger eller ergoterapeuter søges til henholdsvis én fast stilling og et barselsvikariat på Botilbud Korinth.
Vi er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte. Vi åbnede sidste år 1 juli 2020 og er fortsat i fuld gang med at ”bygge vores Botilbud” og finde vejen finde vejen sammen og skabe fælles rammer.

I vores Botilbud er vi meget optaget af at være et ”VI”, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er rørende, svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;

Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Derudover arbejder vi med kognitive samtaler og ikke mindst inddrager vi naturen mest muligt i vores samarbejde.
Vi ønsker at samskabe en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
 • Du er uddannet pædagog eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksinddragende. Vi arbejder med Åben Dialog og vil gerne styrke den faglighed ind i vores hus, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Begge stillinger er fra d. 01.09.2020 eller snarest muligt og på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 2 eller 3. weekend.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Barselsvikariatet er foreløbigt fastsat til perioden 01.09.2020 til 01.02.2021

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på tlf: 72536932, eller leder af døgnpsykiatrien Nina Dam tlf. 72536862
 
Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 14 august 2020 kl 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34 og 35.
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.