Single

Til Bo & Aktivs afdeling Pegasus i Faaborg søges 2 social- og/eller sundhedsfaglige personer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-01-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation som omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til Bofællesskabet Nobo søges 2 personer pr. 1. marts 2020 eller hurtigst muligt.

1 socialfaglig og/eller sundhedsfaglig - evt. omsorgsmedhjælper – 15 timer ugentligt. Arbejdstiden er på hverdage fra klokken 0630 til 0930
 
1 social- og/eller sundhedsfaglige person 6,75 timer ugentligt.
Arbejdstiden er hver anden weekend.
 
Bofællesskabet Nobo består af 8 selvstændige lejligheder
Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse, som alle behov for fuldstændig støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
 
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Indsatsen dokumenteres i Nexus og opfølgning i. f. t. indsats og delmål er struktureret jvf. årshjul.
Indenfor det sidste år har alle ansatte modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne”. Dette for at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
  
Vi søger personer som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på:
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05.
 
Ansøgningsfrist er fredag den 24. januar klokken 12.00
Samtaler afvikles fredag den 31. januar.

Stillingen skal søges elektronisk via link.