Single

Corona-assistance

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-07-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Coronaepidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under coronaepidemien. Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.
 
På forhånd tak for dit bidrag!
 

Plejehjemmet Prices Have søger 1 sygeplejerske med tiltrædelse 1. august 2020

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 25-06-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være en del af vores blomstringsunivers så kunne det være dig vi søger fra 1. august 2020.

Stillingen er en dagvagt på 30 timer pr. uge, med weekendfri.
 
Vores gode kollega har fået en anden funktion i huset, så nu har du en enestående mulighed for at blive en del af vores blomstringsunivers. 
Kunne du tænke dig at være med til at udvikle eksempelvis ”det faglige kvarter”, ”tavlemøder” og arbejde med faciliteringsopgaver, så er det dig vi har brug for. Vi venter gerne på den rette ansøger.
 
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Prices Have centeret ligger i meget smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” og kig til klokketårnet i Faaborg. Plejehjemmet er indrettet i 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken/stue, hvor omdrejningspunktet er den sociale kontakt og interaktion.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Medindflydelse på egen vagtplan
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
 • er aktiv og pædagogisk i forhold til sparring og undervisning af social- og sundhedsmedarbejdere
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst.
 
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk eller din kommende sygeplejerskekollega Malene Holm Hansen på tlf: 7253 8860/ 7253 8876

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 25.06.2020, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 29.06.2020 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Administrativ medarbejder til dagplejen

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 24-06-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Administrativ medarbejder til Dagplejen, Faaborg-Midtfyn Kommune på 20 timer ugentligt pr. 15. august 2020 eller snarest muligt derefter.

Dagplejen søger en administrativ medarbejder til dagplejekontoret. Vi er en stor og kompleks organisation, hvor opgaverne er mangeartede og hvor det til tider går lidt stærkt.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune består i dag af 141 dagplejere, der arbejder i eget hjem. På dagplejekontoret arbejder lederen af dagplejen, souschefen, 1 administrativ medarbejder, 1 dagplejemedhjælper, 5 pædagogiske supervisorerne og dagplejernes fællestillidsrepræsentant.  Derudover er der et tæt samarbejde med andre dele af Opvækst og Læring, eksempelvis pladsanvisningen.

Opgaveporteføljen er bred og opgaverne skal altid løses med sigte på understøttelse af dagplejens kerneopgave. Det forventes at du, udover administrative opgaver, arbejder sammen med det øvrige personale om at løse alle de fælles opgaverne bedst muligt.

Vi forventer, at du
 • har en administrativ uddannelse, eksempelvis administrationsbachelor
 • er servicemindet
 • kan trives i en travl organisation, hvor der er fokus på udvikling
 • kan drible med flere opgaver ad gangen og er indstillet på at yde en ekstra indsats i spidsbelastede perioder
 • sætter alle dine kompetencer i spil
 • kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret
 • har let ved at begå dig i IT systemer – gerne kendskab til AULA
 • har overblik, er systematisk og kan arbejde struktureret
 • er omstillingsparat, fleksibel og positiv
Vi kan tilbyde
 • Et alsidigt og spændende job i et godt og uformelt arbejdsmiljø
 • Et afvekslende arbejde, hvor dagene er uforudsigelige
 • Stor indflydelse på opgaveløsningen
 • Et selvstændigt arbejde med stort ansvar
 • Et arbejde med en stor og mangesidig kontaktflade
Som administrativ medarbejder i dagplejen løser du egne selvstændige administrative opgaver som også indeholder sekretæropgaver i forhold til ajourføring af dagplejens hjemmeside/Facebook, referater for personalemøder og Dagplejens MED-udvalg samt opgaver i forhold til rekruttering af medarbejdere.

Yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lene Stokholm, Leder af dagplejen på 72534816 eller på mail lesto@fmk.dk. eller administrativ medarbejder Susanne Hedelund, she@fmk.dk 72534808.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag, så den er os i hænde senest onsdag den 24. juni 2020. 
 
Samtale forventes afholdt mandag den 29. juni 2020.
 
Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Barselsvikar for neruo.fysioterapeut

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 22-06-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
                                 Barselsvikar for Neurofysioterapeut.
 
                                                     søges til
              
                                Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn
 
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
 
Fysioterapeut søges til barselsvikariat for én af vore neurofysioterapeuter, pr 1. august - op til 37 timer ugtl.
Erfaring for genoptræning- og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskadede og neurologiske problemstillinger foretrækkes.
 
Dine arbejdsopgaver vil bestå i genoptræning og rehabilitering efter Sundhedsloven og Serviceloven. Genoptræningen foregår individuelt og/ eller på hold i Hjerneskadecentret og/ eller i borgers eget hjem. Terapeutteamet varetager også genoptræning af neurologiske borgere, i midlertidigt ophold på Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe.
 
Hvem er vi?
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering varetager genoptræning og sundhedsindsatser og aktivitetsrettede tilbud. Vi har fokus på høj faglighed, kvalitet i tilbud og sammenhængende forløb. Du kan læse om os på https://ftr.fmk.dk                                        
 
Vi har kursen rettet mod Faaborg Midtfyn kommunes vision:
Sammen skaber vi det bedste sted
 
"Vi vil være dét sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet”

Lokalt i Hjerneskadecentret arbejder 4 ergoterapeuter, 4 fysioterapeuter, 5 neuro-pædagoger, 1 hjerneskadekoordinator, 2 demenskoordinatorer, 5 VSU-undervisere og 1 servicemedarbejder. Hjerneskadeforeningen, afdeling Sydfyn driver desuden mange aktiviteter i centret.


Vi søger en fysioterapeut, der
 • Har erfaring med genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske problemstillinger
 • Har relevant efteruddannelse inden for neurologi.
 • Kan indgå konstruktivt i tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper, internt og eksternt
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har almindeligt kørekort
   
  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
  Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til fysioterapeut Berit Pedersen tlf. 72 53 63 77 og/eller afdelingsleder Anne Bro tlf.: 72 53 63 51.
  Ansøgningsfrist d. 22. juni 2020 kl. 12.
  Samtaler forventes gennemført torsdag d. 25. juni 2020
   


Ressourcefokuseret pædagog/ergoterapeut søges til progressiv Mestringsenhed (SEL §82) på Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-06-2020 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid

Mestringsenheden er et nyt tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi bygger på følgende tilgang:
Mange borgere der står i vanskeligheder i forhold til at få hverdagen til at fungere, kan hjælpes ved
 • Korte, tidsafgrænsede og intensive forløb
 • at holde et skarpt fokus på lige netop det, borgeren er allermest motiveret for at forandre
 • at have et vedholdende fokus på borgerens ressourcer og potentiale. 
 
Der arbejdes primært med gruppeforløb. Her arbejdes der med deltagerens egne kompetencer ift. energihåndtering, hverdagsstrukturering og tankemønstre. Samtidig vægtes undersøgelse af hvordan velfærdsteknologi og frivilligt/nært netværk kan støtte op om borgerens mål.
Kan du se dig selv i ovenstående tilgang og arbejde aktivt og målrettet med at sætte borgeren fri til at blive aktør i eget liv? Så er det måske, præcis dig vi søger!  
Det er en forudsætning at du
 • Er uddannet ergoterapeut eller pædagog gerne fagligt forankret i den kognitive tilgang
 • Du har evnen til på kort tid at skabe et tillidsrum som gør det muligt at facilitere deltageren i sit arbejde med hans/hendes mål og støtte deltageren i at have øjnene på bolden gennem forløbet
 • Er indstillet på at arbejde systematisk med målstyring, samtidig med at du kan være nærværende og lyttende i øjenhøjde med den enkelte borger
 • kan arbejde på baggrund af en manualiseret tilgang – som du er med til at udvikle, og samtidig være i stand til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre rehabiliterende aktiviteter og processer.
 • Har en høj arbejdskapacitet og tager ansvar i at få forløb, drift og samarbejde til at fungere optimalt.
 • Har mulighed for at have indmødested i Ringe og Faaborg fordelt med et antal dage hvert sted om ugen.
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde med borgere med senhjerneskade, psykisk sårbarhed og/eller udviklingshæmning.
 • Grupperne er blandet på tværs af udfordringer og eventuelle diagnoser så du skal være i stand til hurtigt fokusskifte samt at differentiere din formidling
 • Skal have det godt med at være frontperson ift. at køre gruppeforløb og samtidig være i stand til at træde lidt tilbage når en kollega er frontperson.
 • Har gode formidlingskompetencer og ser dokumentation og vidensdeling som en integreret del af praksis
 • er intuitiv bruger af IT og har en særlig interesse for at støtte borgere gennem individuelle velfærdsteknologiske løsninger (herunder sanseintegration)
 • Har lyst og kendskab til at arbejde aktivt og kreativt med at inddrage borgerens netværk og civilsamfundet
 • Har kørekort
   
 
På det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn kommune kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 
Yderligere information
Kontakt Rikke Frandsen, leder af Det Socialfaglige Område, på rfran@fmk.dk - Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem 7-18.
Der er tale om 1 ansættelse på 37 timer om ugen.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansættelse
Den 1. august 2020.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest d. 22. juni, kl. 12.
Samtaler afholdes onsdag d. 26. juni kl. 8 – 15 Tværgade 13, 5750 Ringe (evt. via skype).  
 

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger plejehjemssygeplejerske pr. 1. august 2020 eller snarest muligt derefter

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 22-06-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 30 timer pr. uge i dagvagt - uden weekendarbejde.
Der er mulighed for tæt sparring med områdets udviklingssygeplejersker, som også forestår undervisning på sygeplejeområdet.

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og har plads til 46 beboere samt 2 aflastningspladser. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet med lyse lejligheder. Vi arbejder ud fra leve-bo princippet, hvor vi er sammen med beboerne i hele arbejdstiden og møder beboerne i øjenhøjde, og ud fra deres behov.
Grundtanken i alt arbejdet på plejehjemmet er baseret på personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset”, med fokus på øget trivsel.
Har du lyst til at være med til at give beboerne de bedste forudsætninger for at blomstre hele livet, så er det dig vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads, hvor du er med til at skabe livskvalitet og øget trivsel for beboerne, og hvor respekt for forskellighed og ligeværdighed er i fokus
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med stor indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • Gode muligheder for udvikling af faglige kompetencer
 • Tæt samarbejde og daglig sparring med sygeplejerskekollega på stedet
 • Deltagelse i netværksmøder med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen
 • Sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang ”Blomstringsuniverset”
 
Vi søger:
En sygeplejerske, der har sundhedsfaglige og kommunikative kompetencer, og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 
Udføre              
 • Udføre den komplekse og ikke stabile del af de sundhedsfaglige ydelser
 • Have overblik over beboerens behov for sygepleje og prioritere fokusområder
Formidle
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde, herunder ”Bed-side” undervisning
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation i Nexus
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende
Planlægge / videredelegere
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere, herunder både Gerontopsykiatrisk afdeling og kommunens demenskoordinatorer
Udvikle
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle ansatte
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Samarbejde
 • Samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen, herunder fælles sparring bl.a. på jævnlige møder
 • I samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker dække ferie og helligdage (max. 4 helligdage om året) for plejehjemmene i kommunen
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Leder af De kommunale Plejehjem, Helle Liedecke, tlf. 7253 8855 eller sygeplejerske på Nørrevænget, Maria Birker, tlf. 7253 6263, eller fra den 15. juni leder på Nørrevænget, Annette Kjærgaard, tlf. 7253 6921.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 22. juni 2020, kl. 8.00
 
Invitation til ansættelsessamtale
Invitation til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtale
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 26. juni 2020 på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt for indhentelse af reference kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger uddannet Virksomhedsserviceassistent til Team Kursuscenter FMK

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 21-06-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en medarbejder til vores beskæftigelsesprojekt for borgere, som er langt væk fra arbejdsmarkedet. Du skal indgå i et team med 12 kollegaer på Kursuscenter Faaborg-Midtfyn i Gislev.
 
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er Faaborg Midtfyn Kommunes interne kursusafdeling, som er udmærket ved gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt.
Det er Facility Service og Gastronomien, der driver og servicerer Kursuscenteret samt kantinerne på Lindevej 5 og Faaborgvej 19.
Team Facility Service anvendes som træningsbaner til borgere langt fra arbejdsmarkedet samt opkvalificering af borgere. Der arbejdes i praktikkerne med fremmøde, stabilitet samt faglige og sociale kompetencer.
 
Vi forventer, at du:
 • Kan rumme og motivere borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet med forskellige fysiske og psykiske problematikker
 • Er en udpræget teamplayer, som motiveres af at skabe mål og retning
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har en positiv tilgang til opgaverne og kan bevare overblikket
 • Er robust og handler løsningsorienteret i en forandringspræget hverdag, hvor planer og strukturer ikke altid kan holdes
Det er vigtigt, at du:
 • Kan strukturere dit arbejde og dagligdag samt rumme ad hoc-opgaver
 • Evner og har lyst til at påtage opgaver og ansvar
 • Sætter ord på handling
 • Har empati og humor
 • Har sans for detaljen, et godt overblik og ordenssans
 • Har lyst til at være en del af et tværfagligt miljø
Vi tilbyder:
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone og humor
 • Dygtige og hjælpsomme kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Kun få regler, men et personalepolitisk værdisæt, der beskriver forventninger til ledere og medarbejdere
 • Arbejdstid fra kl. 6.15 til kl. 14.15 fredag 6.15 til kl. 11.15
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Team Kursuscenter FMK hører under afdelingen Virksomhed & Indsats, der har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter – fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger, og vi har fokus på systematik i dialogen og prioriteringer ud fra kundebehov. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige tilbud.
Vi har fokus på det gode match mellem borgere og virksomheder, og arbejder med målstyring og dokumentation af effekter.
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Stillingsbetegnelse: Virksomhedsserviceassistent
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Faaborgvej 19, 5854 Gislev
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med tiltrædelse den 1. august 2020
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Mariann Lis Hansen på telefon 7253 7524 mellem kl. 12-14, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 21. juni 2020 kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, og vi har rengøringsopgaver ud af huset. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 
 

Miljøsagsbehandler

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 21-06-2020 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Kan du samarbejde på tværs med udgangspunkt i vandforsyning og grundvandsbeskyttelse?

Om stillingen
I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi vægt på, at virksomheden og borgeren er i fokus. Vi er i tæt dialog med omverdenen og finder løsninger i samspil.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi i stigende grad på tværs i organisationen. Vi er derfor især på udkig efter medarbejdere, der kan overskue og formidle tværgående hensyn og tværgående processer både skriftligt og mundtligt. Vores medarbejdere skal både have fagligheden i orden og flair for generalistfunktioner, herunder ikke mindst de lovgivningsmæssige/juridiske aspekter.
 
Din hovedopgave bliver sagsbehandling af sager om vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Sagsbehandlingen har mange berøringsflader, og du kan forvente at komme til at arbejde tæt sammen med vandværker, interesseorganisationer, borgere og kolleger i andre dele af kommunen. Samtidig er det vigtigt, at du også er klar til at bidrage til løsning af andre opgaver og tage ansvar i andre sammenhænge.
 
Vi ønsker en ny kollega, der:
 • er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, hvad enten det er med vandværker, virksomheder, borgere eller internt
 • evner at bruge sine faglige kvalifikationer i samarbejdet om mulige løsninger
 • har et positivt livssyn – og gerne humoristisk sans
 • er serviceminded, udadvendt og robust
 • kan arbejde struktureret og effektivt, såvel selvstændigt som i grupper
 • har en relevant, videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør, jurist, geolog eller lignende
 • har kørekort
 • har flair for det juridiske
 • har erfaring i sagsbehandling
 • kan fungere som sparringspartner til fortsat udvikling af vores samarbejder.
Vi tilbyder:
 • en geografisk stor kommune med stærk fokus på byudvikling og tiltrækning af erhvervslivet
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • et spændende og afvekslende job
 • et uformelt arbejdsmiljø med respekt for hinanden
 • samarbejde på tværs af fagområder.
Dine idéer, faglige indspark og forslag vil der blive lyttet til, og du vil få frihed under ansvar. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi på tværs af afdelingerne og med alle berørte interessenter for at skabe en bæredygtig kommune. Du kommer til at samarbejde med kolleger inden for den tekniske verden, ligesom du skal samarbejde med kolleger fra andre dele af den kommunale forvaltning.
 
Organisationen
Faaborg-Midtfyn Kommune er en politisk styret organisation, hvor forvaltningen har udstrakt delegering fra det politiske niveau. Kommunen sætter udviklingsdagsordenen højt og har mange spændende projekter i støbeskeen; du kan læse mere om vores signaturprojekter her: https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/

Du bliver ansat i afdelingen Miljø og Byg, som er afdeling med mange fagligheder, og hvor medarbejdernes erfaringer spænder fra måneder til mange år. Vi værdsætter hinandens forskelligheder, og du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer og din juridiske og tekniske viden. Miljø og Byg er også en afdeling, hvor vi har travlt og prioriterer arbejdsopgaverne ved at lægge vægt på de vigtigste. Afdelingen består af 32 medarbejdere og er en del af Center for By, Land og Kultur.
 
Center for By, Land og Kultur er et udviklingsorienteret center med ca. 110 dygtige og ambitiøse kolleger inden for planlægning, byudvikling, kultur, fritid, miljø, natur, trafik og byggeri. Et center, der arbejder for at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes vækstmuligheder. Vi er også et center der ved, at gode kolleger, tværfaglighed og sociale fællesskaber medvirker til, at vi lykkes.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flexordning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse snarest.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Olav Bojesen på telefon 72 53 21 73.  
 
Ansøgningsfrist er den søndag 21. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag den 24. og torsdag den 25. juni 2020.
 
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger sagsbehandlere til to barselsvikariater indenfor fleksløns- og kontanthjælpsområdet

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 19-06-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for faglig kompleks sagsbehandling, sætter du en ære i korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling, og har du flair for det gode møde med borgere og virksomheder, så er det måske dig, vi søger!
 
I Team Ydelse har vi stort fokus på at lave korrekte beregninger og udbetalinger. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgerne en professionel sagsbehandling.
 
Team Ydelse har ansvaret for en lang række ydelsesområder, herunder ydelser jf. Lov om aktiv socialpolitik og visse tilskud jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det er i henholdsvis vores kontanthjælpsgruppe og flekslønsgruppe, at vi har et ledigt barselsvikariat.
 
Om jobbet:
Vores arbejdsopgaver i kontanthjælpsgruppen består blandt andet i:
 • Beregning og udbetaling af forsørgelsesydelser efter Aktivloven og Integrationsloven
 • Økonomisk opfølgning på løbende forsørgelsesydelser
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, primært telefonisk
 • Råd og vejledning af borgerne vedrørende udbetalinger
Vores arbejdsopgaver i flekslønsgruppen består blandt andet i:
 • Beregning og udbetaling af flekslønstilskud samt refusion til virksomheder
 • Beregning og udbetaling af ledighedsydelse samt ledighedsydelse under ferie
 • Sagsbehandling af skånejob og selvstændige
 • Råd og vejledning af borgerne og virksomhederne vedrørende udbetalinger
 • Forefaldende administrative opgaver indenfor området
 • Borgerbetjening, primært telefonisk
Om dig:
Vi søger en kontoruddannet kollega, som er engageret og har erfaring med myndighedssagsbehandling.

Vi ser meget gerne, at du:
 • Har relevant baggrund fra arbejde i en anden kommune med udbetaling af ydelser
 • Har kendskab til relevant lovgivning
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Er udpræget holdspiller og arbejder mod et fælles mål
 • Er dygtig til at kommunikere budskaber i både skrift og tale samt evner at skabe et værdigt og respektfuldt møde med borgeren
 • Har stærke kompetencer i anvendelse af interne og eksterne it- systemer og registre
 • Er god til at læse lovgivning og har lyst til at være på forkant med ny lovgivning, som på dette område er en del af vores hverdag
 • Du er grundig
Det er et område med kompleks lovgivning. Du skal arbejde ud fra Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik, og du skal anvende lovgivningen som grundlag, så du kan udarbejde solide faglige vurderinger, partshøre, træffe afgørelser samt klagesagsbehandle. Du skal desuden have høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 • Du kan se nuancerne 
Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at fortolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser.
 
Om os:
Kontanthjælpsgruppen er en gruppe på 12 sagsbehandlere, og i flekslønsgruppen er vi 4 sagsbehandlere.  
Vi har rigtig travlt i vores afdeling, ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkes, er det fantastisk - når det går galt, prøver vi igen. 
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fokus på kerneopgaven, godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
Vi tilbyder:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Stillingsbetegnelse: Sagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
 
Der er tale om to barselsvikariater. Vikariatet i kontanthjælpsgruppen er med snarest mulig tiltrædelse, og vikariatet i flekslønsgruppen er med tiltrædelse 1. september 2020.
 
Vil du vide mere?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
 
Teamleder Karina Jensen, tlf. 7253 7556
Kontanthjælpsgruppen, tlf. 7253 7130
Flekslønsgruppen, tlf. 7253 7140
 
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest fredag den 19. juni 2020, kl. 23.59.
 
Du bedes venligst anføre i din ansøgning, hvilket vikariat du er interesseret i.
 
Samtaler forventes afholdt den 30. juni 2020.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Tilkaldevikar til boenheden Palleshave gr. A & B og natteam

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-06-2020 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Solstrålen AB samt natteamet søger tilkaldevikarer, som kan tage skiftende vagter og/eller nattevagter.
Har du erfaring med det specialiserede socialområde, eller lyst til at samarbejde med borgere med nedsat funktionsniveau, har du mulighed for at blive en del af Palleshaves vikarkorps.
Vi mangler vikarer, der kan træde til ved sygdom, ferie og fravær både nat og dag.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingsleder Mie Haugstrup Hjæresen på tlf.  7253 6879 eller Jette Bøhnke Nielsen på tlf. 7253 6871
Send gerne motiveret ansøgning til palleshave@fmk.dk.
Der ansættes løbende.
 

Ernæringsassistent til kølemadsproduktion

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 19-06-2020 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent til kølemadsproduktion
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med kølemadsproduktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i Kølemadskøkkenet, Tømmergården 6, Faaborg
 
Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i kølemadskøkkenet ligger arbejdstiden i tidsrummet
kl. 6.00-17.00, der arbejdes hver 3. lørdag.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. september 2020 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • har erfaring med kølemadsproduktion
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.
   
  Kølemadskøkkenet producerer kølemad i enkeltportioner til ca. 430 borgere i eget hjem, samt kølemad i bulk til ca. 140 borgere på enkelte plejehjem og institutioner.
   
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist fredag den 19. juni kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler den 29. juni 2020.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Produktionsleder Tina Hannibaldsen 7253 5504 eller Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071
 

Saxofonunderviser

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-06-2020 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Fuldtid
 
Vores saxofonunderviser følger sit hjerte…
Kan du tage over?
Faaborg-Midtfyn Musikskoles fremragende saxofonunderviser har valgt at følge sit hjerte og flytte til København for at komme tættere på sin udkårne. Derfor søger vi pr. 1. august 2020 en saxofonunderviser og gerne sammenspilsunderviser med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund til at varetage undervisning i følgende (de to første er obligatoriske):
 • Saxofonundervisning, solo- og sammenspilsundervisning.                     
 • Saxofonundervisning i projekt OrkesterMester (skoleorkester).                    Denne undervisning er placeret tirsdag og foregår i Rolfsted.
 • Derudover ønsker vi en underviser, der på sigt har lyst og kvalifikationer til at indgå i skolesamarbejde og eventuelt samarbejde med andre interessenter.
Såfremt du ikke kan varetage alt ovenstående, hører vi gerne fra dig alligevel.

Yderligere forventninger:
 
 • En underviser, der brænder for at undervise og alt hvad der deraf følger
 • Er anerkendende og rummelig også på en helt almindelig tirsdag
 • Er udviklingsorienteret, inspirerende, kreativ og ”Vi”-tænkende
 • Undervisningen fordeler sig på flere af Faaborg-Midtfyn Musikskoles lokationer, hvorfor transport mellem lokationerne må påregnes.
 • God til at samarbejde, herunder kommunikation med elever/forældre, kollegaer administrationen og øvrige interessenter
 • Har forståelse for at der er en administrativ del af underviserjobbet

Vi tilbyder:
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Dedikerede kollegaer der brænder for at lave førsteklasses musikskole
 • Lydhør ledelse der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer
Det samlede ugentlige løntimetal for hele stillingen er ca. 7 timer.

Ansøgningsfrist
Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 23. juni.

Yderlige oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge Pedersen 72538390 for at høre nærmere om mulighederne i stillingen,
ligesom et besøg på Musikskolen vil kunne aftales.

Vi opfordrer til, at du orienterer dig på Faaborg-Midtfyn Musikskoles:
   
Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/
Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/
Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/    

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.
 

Pædagog

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-06-2020 12:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen søger pr. 1. august 2020 eller snarest derefter en 37 timers pædagog.

Arbejdet vil primært være centreret omkring vores specialtilbud samt en mindre del i vores SFO.
Vi er en folkeskole med ca. 390 børn med undervisning fra 0. til 9. klassetrin med dertil hørende SFO med ca. 125 børn.

Vi søger en pædagog som:

- er engageret, ansvarsbevidst, fleksibel og har humoristisk sans
- har pædagogisk overblik, og kan se muligheder frem for begrænsninger
- vil indgå i et positivt samarbejde med det øvrige personale og forældre
- vil deltage aktivt i samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
- har interesse for og kendskab til børn med specialpædagogiske behov

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceinspektør Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen 7253 3780.

Vi forventer at holde samtaler tirsdag d. 23. juni.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 18. juni kl. 12.00

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker ansøgningerne fremsendt via kommunens hjemmeside/rekrutteringssystem.

 

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE RINGE- MULIGHED FOR FAST STILLING, SOMMERAFLØSNING ELLER VIKARIAT.

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 18-06-2020 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sygeplejersker søges til den kommunale sygepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune – Område RINGE
 
Vi søger sygeplejersker til fast stilling, sommerafløsning eller vikariat.
 
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
Stillingen er på 30-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. Juli 2020 eller efter aftale. Stillingen vil være primært dagvagt kombineret med aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend, alt efter hvad der passer ind i dit privatliv. Stilling som ferieafløser eller vikariat, vil være yderligere fleksibelt ifht. hvad du måtte have af ønsker.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
 
Vi tilbyder
 • Godt arbejdsmiljø med bred faglig erfaring
 • Kollegaer i alle aldre som brænder for sygeplejen i primærsektoren
 • God hverdag med masser humor og grin
 • Ingen dage er ens
 • Mange forskellige sygepleje opgaver
 
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Sætter borger og pårørende i fokus
 • Har et skarpt faglig blik i det korte møde med patienten samt kan reflektere på baggrund af dette.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb med faglig refleksion
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Trives i et bredt arbejdsfelt med flere forskellige samarbejdspartner
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har lyst til at deltage i arbejdet med og oplæringen af sygplejestuderende.
 • Har kørekort
 
Alt det med småt
Løn & ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillinen fås ved henvendelse til gruppeleder Svend S. Davidsen tlf.: 7253 6405
Ansøgningsfrist: 18/6-2020 kl.10
Samtaler forventes afholdt : 22/6 - 2020

 

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger sygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 18-06-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger en sygeplejerske til fast dagvagt pr. 1. august 2020 eller efter aftale
 
Stillingen er på 35 timer pr. uge og der arbejdes kun hver 4. weekend. 

Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 midlertidige pladser, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.

Vi er et tværfagligt team som arbejder tæt sammen om forløbet for borgeren og bruger blandt andet redskabet relationel koordinering med henblik på at skabe helhed for borgeren. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen. Udover at sygeplejerskerne har en gennemgående rolle i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, har sygeplejerskerne også et ansvar for koordinering af borgerforløbet som typisk varer ca. 3 uger.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
Så er du velkommen til at søge en stilling hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion.
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt, kan arbejde med mange forskellige opgaver og som også kan indgå i plejeopgaver, når det giver mening.
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
 • Der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer, og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 1. Formidle viden igennem dialog og samarbejde med det øvrige personale
 2. Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
 3. Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til kollegaers kompetenceområder i opgaveløsningen
 4. Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
 5. Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Kvalitetsstandard_for_midlertidigt_ophold_i_d%C3%B8gnbemandet_plejebolig_2014.pdf
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest torsdag den 18. juni 2020.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 23. juni 2020.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, navn og telefonnummer på referencepersoner og uddannelsesbevis.

Hjælpemiddeldepot i Faaborg- Midtfyns kommune søger en chauffør

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 17-06-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at bidrage til drift på Hjælpemiddeldepot og yde service til vores borger i kommunen så vil vi meget gerne høre fra dig.
Sundhed og Omsorg søger en chauffør til daglig udbringning og afhentning af hjælpemidler.
Vi er i øjeblikket optaget af fastholdelse af den høje service til borgerne i tiden med Covid-19, hvor der er ekstra opgaver og arbejde med udbringning af værnemidler. Du skal være med til at løfte varierende opgaver og være en del af et team, som har en god arbejdsånd, passer på hinanden og glæder sig til at flytte til nyt og moderne Hjælpemiddeldepot i løbet af par måneder.
 
Hjælpemiddeldepotet har en koordinator og 9 ansatte primært teknikere, chauffører og administrative medarbejdere. Generelt vil der være opgaver som mindre reparationer, tilpasning, montering, afhentning og levering af hjælpemidler til kommunens borgere. Hjælpemiddeldepotet er en del af Myndighed i Sundhed og Omsorg og depotet er placeret i Ringe.
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være teknisk, evt. erfaring fra lignende job.  Stort kørekort er nødvendigt til denne stilling.  Du er serviceminded og har nemt ved kontakt med ældre borger.
 
Vi søger
En kollega, der i hverdagen kan arbejde selvstændigt, er ansvarlig og kan organisere arbejdet, så man både hjælper hinanden og finder gode, effektive løsninger på udfordringerne.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn. Kommunen
har ca. 52.000 indbyggere fordelt over ca. 65 større og mindre byer, der alle har dét til
fælles, at de ligger tæt på dét, der betyder noget.
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse og medarbejdere har en ambitiøs
vision. Med udgangspunkt i sloganet ”Sammen skaber vi det bedste sted”, går
kommunen op imod strømmen af øget centralisering og sætter fokus på at være et
moderne og lukrativt lokalt og regionalt åndehul. Som det ses af de nye politikker og
strategier på www.fmk.dk, er der stor opmærksomhed på at understøtte og udvikle
aktive lokalsamfund i kommunen.
 
Vi er optaget af:
At arbejde på tværs af traditionelle barrierer og sektorer for at skabe korte
beslutningsveje, og høj kvalitet i arbejdet med at tage hånd om de mest sårbare
borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og meget gerne d. 1 juli 2020.
Stillingen er 37 t/uge. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
med mulighed for individuel forhandling.
Arbejdspladsen er beliggende i Ringe, men der forventes mødeaktivitet i hele
kommunen. Stort kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: torsdag d. 17. juni 2020.
Samtaler afholdes mandag den 22.juni 2020 via skype.
Du er velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 7253 6300 eller Afd.
leder Kamila A. Holt på tlf. 7253 3947. Der henvises desuden til www.FMK.dk
 

Børneterapeut søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 17-06-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en forskel for de mindste børns sansemotoriske udvikling - og er du optaget af at understøtte dagtilbud og skoler i udviklingen af stærke læringsmiljøer og gode børnefælleskaber til gavn for alle børn og unge?

Vil du være med til at udvikle vores nye ergo-/fys team?

Har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så er det dig, der er vores nye kollega!

Vi søger en udviklingsorienteret børneterapeut med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede faglige perspektiver i det tværfaglige samarbejde, i forhold til børn i motoriske- og sansemotoriske vanskeligheder samt børn med svære funktionsnedsættelser. Stillingen er 37 timer ugentligt.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde samt et forebyggelse og sundhedsområde. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning. Vi har desuden et lækkert forebyggelseshus til rådighed for udførelse af vores forebyggende aktiviteter.

Center for Opvækst og Læring er tværfagligt sammensat af en læsekonsulent, flersprogskonsulent, sprogkonsulent, ergoterapeut samt psykologer, pædagogiske konsulenter, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Om stillingen
Stilingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed/PPR og er tværgående 0 – 18 år. Du bliver en del af et fagligt stærkt team med to fysioterapeuter som tætteste kolleger. I samarbejde med de to fysioterapeuter vil du blive en del af en inddragende proces, hvor vi skal til at revitalisere vores opgaver.

Kerneopgaverne er i henhold til sundhedsloven § 120, 123, 124 og servicelovens § 11.7:
 • Råd og vejledning til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler
 • Fagfaglige og tværfaglige undersøgelser/udredning
 • Vejledning omkring hjælpemidler
 • Trænings-/genoptræningsforløb
 • Opgaver i forhold til CPOP
 • Faglige oplæg for pædagogisk personale i dagtilbud og skoler
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring
 
Øvrige opgaver kan være i henhold til hjemmetræningsordning jf. SEL § 32.

De faglige indsatser vil typisk omhandle børn og unge med problemstillinger i forhold til grov- og finmotorik, mundmotorik, sansebearbejdning, visuel perception, kropsbevidsthed, uro, koncentration og neurologiske lidelser.

Opgaveløsningen foregår altid i et tæt samarbejde med forældre og fagpersoner i barnets omgivelser i hjemmet, dagtilbud eller skolen. Dertil er der også et tæt samarbejde med øvrige fagpersoner i Center for Opvækst og Læring til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Om dig
Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet.

Du brænder for området og kan omsætte din viden til praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende og legende metoder. Du er optaget af, hvordan udvikling skabes igennem motivation og i barnet/den unges omgivelser/læringsmiljøer.

Du er ikke bange for at ”gå på gulvet” og være medskabende i forhold til udvikling af lege og indretning i dagtilbud og skoler, der styrker børnenes krop, sanser og bevægelser.

Du er selvstændig, men trives godt i et team, hvor opgaverne glider i mellem jer af hensyn til faglige kompetence, tid og geografi.

Vi søger en børneterapeut, der har erfaring med og/eller interesse for mundmotorik og plejeanbragte børn med tilknytnings- og samspilsvanskeligheder.

Derudover er du systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan du:
 • Se værdien i ”at gå den ekstra meter” og søge nye veje.
 • Let skabe god kontakt og etablere relation og tilgå børnene og deres forældre med et differentieret blik for deres individuelle behov.
 • Formidle fagstof på en let tilgængelig måde - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet.
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten.
 • Udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.
Som person er du på alle måder fleksibel og uhøjtidelig, og du trives på en arbejdsplads, hvor humøret er højt og omgangstonen er uformel.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse den 15. august 2020.

Det er en forudsætning, du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
  
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Pernille Petersen (72533182) eller fysioterapeut Vibeke Hansen (72536081).

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Den skal være os i hænde senest onsdag den 17. juni 2020, kl. 12.00.

Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale fredag den 19. juni 2020. Første samtale afholdes tirsdag den 23. juni 2020. Anden samtale afholdes torsdag den 25. juni 2020.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger fleksjobsagsbehandler til Team Unge & Fleks

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-06-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Har du kompetencer som virksomhedskonsulent og sagsbehandler? Så kan du blive vores nye kollega!
 
En af vores dygtige medarbejdere i Jobcentrets fleksgruppe går på efterløn – derfor søger vi en ny kompetent kollega med kendskab til området.
 
Om stillingen
Som vores nye kollega skal du fortrinsvis arbejde med borgere, der er i fleksjob, og med etablering af fleksjob. Du får en fast borgergruppe, hvor du har ansvar for rettidig opfølgning, progressionssamtaler og fastholdelse af igangværende fleksjob. Mange af møderne forventes afholdt hos virksomhederne. Du får nye borgere, hvor du skal etablere fleksjob og eventuel kortere, forudgående praktik. Derudover skal du yde vejledning til virksomheder og borgere i henhold til gældende lovgivninger.
 
Stillingen vil også indeholde:
 • Administrative opgaver som fx journalisering af beskrivelser og vurderinger, fremsendelse af afgørelser, indhentning af vurderinger fra læger, mv.
 • Arbejde i fagsystemer som VITAS og Momentum
 • Tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Stor fleksibilitet i forhold til løsningen af de mange opgaver
 • Fælles ansvar i gruppen for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivningsmæssige muligheder
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har kendskab til det lokale eller fynske arbejdsmarked
 • Har erfaring med virksomhedssamarbejde
 • Kender til borgergruppen, som har en nedsat arbejdsevne
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Arbejder effektivt, systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Er god til at samarbejde og sikre sammenhængende forløb for borgere
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Fleksgruppen er del af Jobcentrets samlede myndighedsafdeling Job & Udvikling. Gruppen består af 4 sagsbehandlere for borgere, der er i fleksjob, og 5 sagsbehandlere for borgere, som er ledige og fleksjobsøgende. I det seneste halve år er fleksgruppen blevet større, dels grundet organisationstilpasning, dels grundet opnormering. Derfor får den nye medarbejder mulighed for at være med til at samskabe arbejdsmetoder og gruppedynamik.
Fleksgruppen har ansvaret for, at borgere, som er visiteret til fleksjob, får den rette indsats til at opnå et fleksjob, der matcher jobønsker, skånebehov og arbejdsintensitet. Fleksgruppen har ansvaret for, at virksomheder oplever en god service i forbindelse med etablering af fleksjob og fastholdelse af borgere i fleksjob. Vores kommune er geografisk stor, og vi afholder gerne vores samtaler i forskellige kommunale bygninger og i virksomhederne. I gruppen vægtes ligeligt, at vi kan løfte opgaver fælles og selvstændigt være ansvarlig for egen sagsstamme.
 
Vi tilbyder:
 • En dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen
 • Et arbejde med ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum, og løbende tilpasses lovændringer samt politiske beskæftigelsesmål
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed, hvor løsninger besluttes ud fra et borgerperspektiv
 • En arbejdsplads med fleksible arbejdspladser, således vi kan sætte os, hvor det giver mening for varetagelse af arbejdsopgaverne
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
Vores særlige fokusområder lige nu:
Virksomheder skal sikres nødvendig og kvalificeret arbejdskraft, og borgeren skal mødes med jobfokus i samtalerne. Vi arbejder med afsæt i Beskæftigelsesplanen 2020. Vi har i Jobcentret fokus på at skabe resultater, på værdiskabelse og på en anerkendende arbejdspladskultur. Vi giver og efterspørger feedback som en naturlig del af vores opgavevaretagelse, både internt blandt kolleger og fra borgere samt virksomheder. Lige nu har vi igangsat en intern proces med øget branchespecifik vidensdeling i tæt samarbejde med Jobcentrets virksomhedskonsulenter, og vi er i gang med kompetenceudviklingsforløb med blandt andet ABC-jobstrategi. Vi har haft første borgerrejseforløb, hvor vi ved hjælp af feedback fra borgere tilpasser sagsbehandling og arbejdsgange i deres perspektiv.
 
Vi har stort fokus på tværfagligt samarbejde i Jobcentret, og medarbejderne har også ansvar for gensidig vidensdeling med andre teams og grupper, både i forhold til det faglige arbejde og udvikling af organisationen.
 
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Stillingsbetegnelse: Fleksjobsagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med tiltrædelse den 1. august 2020
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Anja Mortensen på tlf. 7253 7208 eller Tanja Bruhn Jensen på tlf. 7253 7599, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 16. juni 2020 kl. 23:59.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. og 24. juni 2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 
 

Pædagog til Børneområde Syd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 15-06-2020 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagog søges pr. 1. juli 2020, til vores §4-specialafdeling 15 timer/uge.

Specialafdelingen er en del af vores integrerede dagtilbud Sundbrinkens Børnehus. Pt. er der indskrevet 4 børn i afdelingen, der er normeret til i alt 8 børn. Afdelingen er nystartet d. 1. maj 2020.

Vi søger en pædagog der har viden om børn med særlige behov, - og som har en forståelse for, at tilknytningen til almenområdet er værdigfuldt. Som pædagog i specialafdelingen, vil man indgå i et team på 3 pædagoger, - og være en del af et hus med i alt 16 medarbejdere.

Vi forventer i øvrigt at du:
 • Har pædagogfaglig uddannelse
 • Har viden om og interesse for, at arbejde med udvikling af gode lege og læringsmiljøer
 • Kan arbejde med børnefælleskaber
 • Kan arbejde struktureret og have overblik i en travl hverdag
 • Er en loyal holdspiller der har fokus på fælles kurs og på at løfte i flok
 • Har høje faglige pædagogiske ambitioner i en omstillingsparat kultur
 • Er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er en høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde
 • Er tydelig i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Er dygtig til relations arbejde
 
For yderligere oplysning:
Kontakt teamleder Stinne Ersted på tlf.: 7253 4518 eller områdeleder Carsten Ørum på tlf.: 7253 4800.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2020. Samtaler vil finde sted i uge 25.
 

Nordagerskolens indskoling søger ny kollega

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 15-06-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
NORDAGERSKOLENS INDSKOLING SØGER NY KOLLEGA

NORDAGERSKOLEN er en velfungerende udviklingsorienteret folkeskole beliggende ved Ringe Sø i centrum af Ringe.  Vi er en skole, hvor motivation, engagement og begejstring er de bærende værdier.
NORDAGERSKOLEN har ca. 560 dygtige elever fordelt på 23 klasser fra 0.-9. klasse og 2 modtageklasser.

Vi søger en lærer til indskolingen pr. 1. august, der kan læse følgende fag: Dansk, matematik og emneorienterede værkstedsfag.

Aldersintegrerede Planeter
Indskolingen på Nordagerskolen har elever fra 0. – 2. årgang. Eleverne er delt i 6 aldersintegrerede Planeter.  
Dagligdagen foregår i forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser børnenes trivsel, læring og udvikling, med særlig fokus på sprog, leg, læsning og sociale kompetencer.
Fagene natur/teknologi, billedkunst, kristendom, dansk og matematik søges integreret i 9 ugentlige værkstedstimer.

Trin
I dansk og matematik, bliver eleverne niveaudelt på trin efter deres individuelle kompetencer. Når barnet når målene for det pågældende trin, rykker det videre til det næste.

Vi kan tilbyde en indskoling med:
 • En aldersintegreret indskolingsmodel med makkerordning og særlig fokus på leg, læring og sociale kompetencer.
 • Værkstedsundervisning i de aldersintegrerede planetklasser med fælles årshjul for emnerne.
 • Trin-hold i dansk og matematik
 • Glade og motiverede elever
 • Pædagoger tilknyttet til planetklasserne
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en tæt samarbejdskultur præget af godt humør
 • Fokus på faglighed, samarbejde og trivsel
 • Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
 • Gode muligheder for faglig sparring med kolleger, vejledere og ledere
Til indskolingen søger vi en lærer, der:
 • er visionær og ambitiøs
 • er nysgerrig ift. leg, bevægelse, læring og læringsmiljøer
 • er fagligt godt funderet
 • ser teamet som omdrejningspunkt for udvikling
 • ser kommunikation, som en væsentlig del af samarbejdet med elever, forældre, kolleger og ledelse
 • engageret, ansvarsfuld og anerkendende i relationen til såvel kollegaer som elever
Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte og besøge skolen for yderligere information.

Kontakt: Afdelingsleder Helle Jensen på 72534007 eller 72533600 (skolens kontor)
Læs mere om skolen på  www.nordagerskolen.dk      
  
Ansøgningsfrist:  mandag d. 15.6. kl. 12
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 19.6.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Bo & Aktiv søger vikarer til afdeling Pegasus i Faaborg

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 15-06-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
BO & AKTIV er en organisation i Faaborg-Midtfyn Kommune med tilbud jvf. § 52, 84, 104, 105 og 107 i Lov om Social Service. BO & AKTIV består af 7 botilbud, 2 dagtilbud og et aflastningstilbud. Tilbuddene benyttes af ca. 158 borgere i alderen 3 – 88 år. Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af 1 leder og 4 mellemledere.
 
Til afdeling Pegasus i Faaborg søges vikarer.
 
Pegasus består af selvstændige lejligheder med adgang til fælles opholdsrum og bygningerne er omkranset af en sansehave.
Beboerne er voksne og herligt utraditionelle. Alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse og dermed behov for fuldstændig støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
 
Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme.
Opgaverne er mangfoldige og byder på mange herlige oplevelser.
 
For at komme i betragtning skal du være empatisk, opmærksom og reflekterende.
Vi søger personer som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås på vores hjemmeside https://boogaktiv.fmk.dk/forside/
Og ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05.
 
 
Åbent Hus med rundvisning og intro torsdag den 11. juni klokken 14.00
Ansøgningsfrist er mandag 15. juni klokken 12.00.
Samtaler afvikles fredag den 19. juni
 
 
 

Kontraktforhandler til det specialiserede socialområde

Jobkategori: Akademiker, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 15-06-2020 08:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kontraktforhandler til det specialiserede socialområde

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en konsulent med erfaring i kontraktforhandling på det specialiserede socialområde.

Er du en dygtig forhandler, og kan du sikre Faaborg-Midtfyn Kommune de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører på det specialiserede socialområde? Har du kendskab til det specialiserede socialområde, fx som økonomisk/administrativ specialist, socialrådgiver eller jurist, og har du lyst til at bruge denne viden i nye sammenhænge?
 
Der er tale om en nyoprettet stilling, der skal kvalificere arbejdet med kontraktindgåelse, forhandling og opfølgning, herunder bistå organisationen med at sammenholde og forhandle priser, ydelser m.v. Faaborg-Midtfyn Kommune søger derfor en konsulent, der har positive erfaringer med at forhandle kontrakter, der er fagligt og økonomisk fordelagtige, til gavn for udsatte børn, unge, voksne samt for Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune køber årligt ydelser for ca. 138 mio. kr. til børn, unge og voksne, som kommunen ikke selv har tilbud til. Der er både tale om køb af pladser og undervisningstilbud til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet på opholdssteder, døgninstitutioner eller i plejefamilier, og til voksne, som har såvel midlertidigt som varigt ophold på sociale bo – og aktivitetstilbud.

Et andet stort område er køb af undervisningstilbud til elever, der bor hjemme, men som har behov for specialiseret undervisning på specialskoler eller dagbehandlingstilbud. Der sker løbende ændringer i borgernes liv, og det er derfor en vedvarende kommunal opgave, at sikre overensstemmelse imellem borgernes behov, den købte indsats og udgiftsniveauet.
 
Hvad er opgaven?
Som kontraktforhandler skal du sikre, at både nye og eksisterende kontrakter på det specialiserede socialområde indeholder klare økonomiske- og behandlingsmæssige aftaler. Du kan se de særlige opmærksomhedspunkter i kontrakterne, vi har som køberkommune, og du har fokus på kontrakten som både fagligt og økonomisk styringsredskab. Dit arbejde foregår i et tæt samarbejde med sagsbehandlerne for borgerne, hvor du stiller konstruktive spørgsmål og er i stand til at spotte sager med forhandlingspotentiale. Du har fokus på borgerens behov og er med til at udvikle systematiske arbejdsgange, som understøtter sagsbehandlernes videre arbejde i sagerne.
Det bliver også din opgave at gennemgå brugen af eksterne leverandører til forebyggende indsatser samt at lave en generel prissammenligning af kontrakter.
 
I det daglige vil du referere til Dorthe Schou Johansen, som er afdelingsleder for Jura og Administration i staben Politik og Strategi, men du får en rolle som samarbejdspartner med engagerede kollegaer på tværs af fagområderne Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring. I takt med at du får etableret nye arbejdsgange på området og etableret en god forhandlingspraksis, vil dit arbejdsmæssige fokus være at understøtte, uddanne og undervise vores sagsbehandlere i forhold til kontraktstyring og forhandling.
Resultater og status på området skal rapporteres til Chefforum og det politiske niveau to gange årligt. Du vil i samspil med økonomikonsulenter få til opgave at udarbejde en monitoreringsmodel, som kan anvendes til statusrapportering på tværs af fagområderne.
Hvem er du?
Vi forventer, at du har erfaring med forhandling med leverandører.
Det vil være en fordel, at du har en socialfaglig eller akademisk uddannelse samt et godt kendskab til det specialiserede socialområde samt til servicelovens og socialtilsynslovens bestemmelser – både juridisk viden og praktisk indsigt.  Du har flair for systematik i sagsbehandlingen, hvor du sondrer skarpt imellem behov, indsatser og udgiftsniveau.
Du er opsøgende, tager ansvar for at følge opgaverne til dørs og er god til at skabe konstruktive relationer til dine kollegaer og samarbejdspartnere. Du er bevidst om, at din tilgang til leverandøren som samarbejdspartner understøtter indsatsen med positiv effekt for borgeren. Din forhandlingsstil er både etisk, socialfagligt og juridisk velfunderet.
Du er en udpræget hold spiller, som forstår, at resultaterne på dette område skabes via samarbejde og vidensdeling.
Du er samtidig den resultatorienterede type, og du motiveres af et job, hvor der forventes synlige resultater. Du har derfor blik for en løbende udvikling i og effektivisering af dine opgaver.

Hvad kan vi tilbyde?
Du får mulighed for at præge din egen stilling samt påvirke udviklingen af det specialiserede område i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du får en høj grad af selvstændighed i arbejdet og et tæt samarbejde med forskellige niveauer i organisationen.
 
Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Send din motiverede ansøgning, cv, uddannelsespapir samt dokumentation for erhvervserfaring m.v. via link. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. juni 2020, kl. 8.00.
Der holdes samtaler den 22. juni 2020 og eventuelle 2. samtaler den 24. juni 2020.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Dorthe Schou Johansen på telefon 72531073.
 

Ernæringsassistent til springerstilling

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-06-2020 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent til springerstilling
32 t i gennemsnit/uge

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsfagligt uddannet medarbejder f.eks. ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune, 2 af køkkenerne primært køkkenet på Plejehjemmet Tingager i Ringe.
Det drejer sig om en fast stilling med både faste planlagte dage i rul og arbejdsdage, som planlægges 6 uger forud for vagtplansperioden fordelt i begge køkkener.

Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 6-8 t varighed i tidsrummet kl. 6.30-18.00.
Der arbejdes ikke i fast weekend, men man skal dække weekend i ferier og ved sygdom.

Arbejdstiden er på 192 t fordelt over 6 uger

Ansættelsestidspunkt:
1.oktober 2020 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • har gennemført en kost-og ernæringsfaglig uddannelse, f.eks. ernæringsassistent
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan anvende IT i forbindelse med dokumentation af kontroller mm
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads med et højt fagligt niveau
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Køkkener i kostforplejningen, som producerer hele døgnkosten til beboerne på stedet, til nogle små cafeer, samt aktivitetscentre.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, der er til stillingen tilknyttet et løntillæg på ca. 500 kr. pr. mdr. begrundet i fleksibilitet i forbindelse med vagplanlægningen.
Vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist mandag den 15. juni kl. 8.00 via rekrutteringssystemet.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Lene Larsen tlf. 7253 5578
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27
 

Ressourcefokuseret socialfaglig medarbejder søges til innovativt §85 team på Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 14-06-2020 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Til vores team i Ringe, søger vi en socialfaglig medarbejder, der ud fra §85 i SEL kan støtte borgere i eget hjem.
Stillingen er som udgangspunkt på 20 timer om ugen.

I Det Socialfaglige Område bestræber vi os på at spille hinanden gode, og bruge hinandens kompetencer bredt.
Du kan derfor se frem til at blive tildelt borgere på tværs af traditionelle skel mellem handicap, psykiatri og senhjerneskade.

Dette sætter store krav til din omstillingsparathed, da opgaverne er mangeartede.
Til gengæld vil du opleve at dine opgaver bliver klart defineret ud fra indsatsmålene, der med en konkret og præcis indsats, giver mening for borgeren.

Kan du se dig selv i ovenstående tilgang og arbejde aktivt og målrettet med at sætte borgeren fri til at blive aktør i eget liv? Så er det måske, præcis dig vi søger!  
 
Det er en forudsætning at du
 • har erfaring med og lyst til at arbejde med borgere med senhjerneskade, psykisk sårbarhed og/eller udviklingshæmning
 • er indstillet på arbejde systematisk med målstyring, samtidig med at du kan være nærværende og lyttende i øjenhøjde med den enkelte borger
 • er i stand til at tilrettelægge og gennemføre rehabiliterende aktiviteter og processer med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv
 • har gode formidlingskompetencer og ser dokumentation og vidensdeling som en integreret del af praksis
 • er intuitiv bruger af IT og har en særlig interesse for at støtte borgere gennem individuelle velfærdsteknologiske løsninger – herunder særligt fokus på videoløsninger
 • har lyst og kendskab til at arbejde aktivt og kreativt med at inddrage borgerens netværk og civilsamfundet
 • har kørekort  
Det er en fordel at du
 • er fagligt forankret i den kognitive tilgang med kendskab til KRAP og ACT
 • har erfaring med flere forskellige målgrupper
På Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 


Yderligere information
Kontakt afdelingsleder i Det Socialfaglige Område, Dennis Fredell Olsen på defro@fmk.dk ved spørgsmål og vedlæg dit telefonnummer, så ringer han tilbage ved nærmeste kommende lejlighed.
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem 7-18.
Der er tale om 1 deltidsstilling på 20 timer om ugen.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansættelse
Den 1. august 2020 eller efter aftale.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 14. juni 2020, kl. 12:00.
Samtaler afholdes d. 24. juni 2020
 

Center for Opvækst og Læring søger socialrådgiver i Børne- og familieafdelingen i Ungegruppen.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Baby boom…. Derfor søger Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, 1 myndighedssocialrådgiver til et barselsvikariat i ungegruppen med forventet tiltrædelse den 1. september.2020. Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge.
 
I Center for Opvækst og Læring varetager vi alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.
 
Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Læring arbejde”. 
 
I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.
 
Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  
 
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a. at give råd og vejledning, udfærdige børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 og handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.
 
I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.
 
Har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og Iphone stillet til rådighed.
 
Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børneområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog. 
          

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Mette Wulf på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Det ugenlige timetal vil være 37 timer.
 
Tiltrædelse pr. 1. september 2020.

Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. 

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest fredag den 12. juni 2020, kl. 12.00. 
 
Kandidater udvælges og indkaldes til samtale i uge 25.
 

Har du glimt i øjet og smil i stemmen – og vil du være med til at gøre en forskel? Bliv kontorelev i Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1. september 2020.

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring varetager alle opgaver vedrørende børn og unge sammen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje m.m. på 0-18 års området. Et mål for centeret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater sammen med dagtilbud og skoler - for borgerne - og sammen med borgerne.
 
Som kontorelev med speciale i offentlig administration i Center for Opvækst og Læring bliver du en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold i sekretariatet, der sikrer den administrative understøttelse i forhold til den samlede opgavevaretagelse i Center for Opvækst og Læring.
 
Samlet set er vi ca. 150 medarbejdere i Center for Opvækst og Læring. I sekretariatet, som du bliver tilknyttet, er vi et dynamisk hold på ca. 28 medarbejdere, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.
 
Dine opgaver som kontorelev vil blandt andet være:
 • Administrativ understøttelse på forebyggelsesområdet - herunder både for de 2 forebyggelsesgruppeledere samt forebyggelsesmedarbejderne.
 • Administration af sager i fagsystemer.
 • Journalisering i diverse fagsystemer.
 • Håndtering af virksomhedspostkassen.
 • Kalenderstyring og mødeplanlægning – herunder tilmelding af kurser og uddannelser.
 • Bestilling af kontorartikler mm.
 • Ad hoc opgaver.
Udover ovenstående opgaver vil du indgå i en turnusordning i vores Front-Office ca. en dag om ugen, hvor du skal yde en servicemindet ekspedition af borgerne både personligt, digitalt og telefonisk.

 
Vi søger derfor dig, der:
 • arbejder systematisk, samarbejdsorienteret og er hurtig til at danne dig et overblik,
 • er servicemindet og har en professionel og empatisk tilgang ift. betjening af borgere, chefer, ledere, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere,
 • trives med en arbejdsdag, som indeholder en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver,
 • har lyst til at indgå i en fælles koordineret sekretærgruppe, hvor vi byder os til i forhold til de mange forskelligartede opgaver,
 • har gode både mundtlige og skriftlige kompetencer,
 • har flair for IT,
 • er robust og ikke lader dig ”slå ud”,
 • er ambitiøs og ansvarsbevidst
 • er opsøgende på løsninger og svar, når du støder på udfordringer og spørgsmål,
 • tager ansvar for egen læring,
 • er i besiddelse af godt humør.
Hvis du tænker, at det lige er dig, vi søger, så glæder vi os til at læse din ansøgning.
  
Uddannelsesforløb
Kontoruddannelsen varer 2 år. Du bliver tilknyttet Center for Opvækst og Læring under hele uddannelsen, men derudover skal du på 3 korte interne praktikophold i henholdsvis Borgerservice, Økonomi og Løn-Staben og Politik og Strategi-Staben. Derudover skal du på i alt 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen.

Adgangskrav
Du skal opfylde adgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration.

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen for kontorelever under 25 år er ca. 14.200 kr. pr. måned det første uddannelsesår og ca. 14.900 kr. det andet uddannelsesår. For kontorelever over 25 år er lønnen ca. 21.300 kr. pr. måned. Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Ansættelsen vil være 37 timer pr. uge.
 
Tiltrædelse den 1. september 2020.
 
Center for Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby, ca. 20 min. kørsel fra både Odense, Faaborg og Assens.
 
Ansøgning
Send din ansøgning med relevante bilag elektronisk via linket nedenfor senest Fredag den 12. juni 2020.
 
Kandidater udvælges til samtaler i uge 25.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 26-27.

Yderligere oplysninger
Du er naturligvis velkommen til at kontakte oplæringsansvarlig Kamilla Poulsen på tlf. 72533124 for at få yderligere oplysninger om kontorelevstillingen.

Du kan også læse mere om at være kontorelev i Faaborg-Midtfyn Kommune her
 
Derudover kan du orientere dig om vores organisation, politikker og strategier m.v. på www.fmk.dk

 

Kontorelev til Administrationen i Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. september 2020 har vi 1 ledig elevplads inden for specialet offentlig administration i Arbejdsmarked.

Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den kommunale sektor og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.

Om Arbejdsmarked:
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Administration, Jobcenter, Borgerservice, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Din Uddannelse:
Dine opgaver vil primært ligge i Administrationen, der med 22 medarbejdere, har ansvaret for at understøtte den samlede organisation i Arbejdsmarked administrativt, konsulentunderstøttende og strategisk.

Som elev hos os vil du derudover komme rundt i vores øvrige afdelinger, så du får en bred intro til Arbejdsmarked. Du vil også få mulighed for at komme rundt i de øvrige stabe i kommunen.

Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan, med en del af de opgaver, vi varetager i Arbejdsmarked i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse, for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, vi dagligt er en del af.

Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Under uddannelsen skal du samlet på 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. I sidste skoleperiode er der indlagt en studietur til Bruxelles.

Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.

Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger

Vi forventer, at du:
 • Er nysgerrig, positiv og serviceminded
 • Har mod på de udfordringer, der måtte komme og trives med en travl hverdag
 • Er aktivt deltagende, engageret og tager ansvar
 • Er i besiddelse af modenhed, ordenssans, gåpåmod og godt humør.

Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.200 kr., på andet uddannelsesår ca. 14.900 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.300 kr. pr. måned.

Ansøgningsfrist
Den 12. juni 2020 kl. 12.00.

Samtaler
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 25-26

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Faglig koordinator Lone Westergaard tlf. 7253 70 23 eller Administrationsleder Brian Birkelund Jørgensen, tlf. 7253 1673.
 

Byplanlægger søges til planteam med mange spændende projekter

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. En ambitiøs udviklingsstrategi er søsat og deraf følger mange spændende plan- og udviklingsprojekter. Som byplanlægger skal du arbejde med at omsætte strategien til virkelighed. Grundet nylig omstrukturering og overdragelse af flere opgaver til planteamet søger vi en byplanlægger til den 1. august 2020 eller snarest muligt. Planteamet består af i alt 8 byplanlæggere med forskellige faglige baggrunde. Det ser vi som en force, og vi bruger vores forskelligheder aktivt i det daglige arbejde.
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med mange gode kollegaer. I planteamet har vi en bred berøringsflade til mange interessenter og mange fagområder og er helt tæt på den politiske betjening. Dine opgaver vil være mangeartede inden for planlægning og planrelateret myndighedsarbejde. De kan strække sig fra strategiske overvejelser i kommuneplanlægningen, landskabsvurderinger, udarbejdelse af lokalplaner og dispensationsvurderinger, til arbejde med byfornyelse, omdannelse og gentænkning af områder. Dine arbejdsopgaver vil afspejle dit erfaringsniveau og din lyst til at udforske nye områder inden for planlægning.

En kollega, Louise Abildtrup Franck Nickelsen, fortæller om at arbejde som planlægger i Faaborg-Midtfyn Kommune:
”Kommunal planlægning spænder virkelig bredt både fagligt og i forhold til de typer af opgaver vi sidder med. Det giver både variation i hverdagen og mulighed for at fordybe sig. Vi arbejder tæt sammen i teamet, der er sammensat af søde, engagerede og dygtige kolleger med forskellige baggrunde og kompetencer. Her er plads til at byde ind med netop det, man er god til.”
 
Dine idéer, faglige indspark og forslag vil der blive lyttet til, og du vil få frihed under ansvar. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi på tværs af afdelingerne og med alle berørte interessenter for at skabe bæredygtige planer. Du får muligheden for at udvikle dine kompetencer og din juridiske, planfaglige og tekniske viden.
 
Du får et job i en kommune, der sætter udviklingsdagsordenen højt og har mange spændende projekter i støbeskeen.
                                   
Du kan se dig selv i denne beskrivelse
Du:
 • har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor geografi, landinspektørfaget, byplanfaglig ingeniør, samfundsvidenskab, arkitekt, landskabsarkitekt eller anden relevant lang videregående uddannelse.
 • er nyuddannet eller garvet – vigtigst er at du brænder for fysisk planlægning.
 • skal trives med at arbejde i en politisk styret organisation.
 • kan inddrage og samarbejde med både politikere, borgere, virksomheder og andre fagområder, så deres ønsker, viden og idéer bidrager til den endelige plan.
 • skal have lyst til at arbejde for at styrke steders potentiale, med sigte på at drive hele kommunens udvikling fremad.
 • har gode formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og skriftligt.
 • har analytisk, kreativ og strategisk sans.
 • beholder sit gode humør i en travl hverdag.
 • kan bevare overblikket og arbejde frem mod målet.
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge),
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte planlægger Louise Abildtrup Franck på tlf. 72 53 80 31 eller teamleder Julia Juhl Weisser på tlf. 72 53 20 39.
 
Ansøgningsfristen er den 12. juni 2020 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt 22 og 23. juni 2020.
Form på samtaler afhænger i henhold til Covid-19 situationen af gældende retningslinjer på det tidspunkt. Samtalerne vil derfor eventuelt blive afviklet over Skype.
 
Hvem er vi?
Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, der sætter både faglighed og det sociale højt. Vores erfaringer spænder fra måneder til mange år, og vi værdsætter hinandens forskelligheder. Vi hygger os sammen – og mødes også uden for arbejdstiden til koncerter, biografture eller uformel hygge. Vi har gode muligheder for at udnytte vores omgivelser til walk-n-talk møder og er pt. med i pilotprojektet ’kollegamotion’ hvor vores smukke omgivelser også bliver udnyttet.
 
Stillingen er fysisk placeret i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Du bliver en del af By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 120 dygtige og ambitiøse kolleger inden for planlægning, byudvikling, kultur, fritid, miljø, natur, trafik og byggeri. Et center, der arbejder for at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes vækstmuligheder. Vi er også et center, der ved at gode kolleger, tværfaglighed og sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en fælles vision om at arbejde helhedsorienteret og sammen gøre Faaborg-Midtfyn til det bedste sted.
 

Skolepædagoger på Brobyskolerne

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer


Pædagoger med specialpædagogisk kompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed søges. Vi har brug for dig.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har 5 begivenhedsbestemte stillinger ledige til besættelse pr. 1. august. Stillingerne ser pt således ud, da støttetimerne bliver revisiteret årligt:

Stilling 1:       20 timer som støtte til en elev i vores yngste specialklasse
Stilling 2+3:   20 timer som støtte til en elev i almen klasse og forventet 10-12 timer sfo
Stilling 4:       30 timer støtte hvoraf de 20 er på elev i 7.e (specialklasse) og 10 timer er i ældste specialklasse
Stilling 5:       37 timers barselsvikariat med støttetimer på 3.årgang, 7.årgang og timer i sfo. Udløber medio januar 2021

Du bedes venligst tilkendegive hvilke(n) stilling(er), du søger.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine børn
 • At have et højt informationsniveau til forældrene
 • At tage initiativ og ansvar i forhold til opgaveløsningen
 • At tænke helhedsorienteret

Du skal være robust og kunne se bagom adfærden ved børnene. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder, det bedste de kan”.


Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 12.juni. Samtaler forventes afholdt d.22.juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872, afd. leder Tine Sjørup 72533871 eller afd. leder, Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Vi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 12-06-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vikariat
SSA i dagvagt snarest
 
Vi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vikariatet er på 30 -32 timer ugentligt i dagvagt, hver anden weekend i ulige weekender, med start snarest!

Ansættelsen lyder på et år frem, med mulighed for forlængelse. Ligeledes er der mulighed for indflydelse på eget vagtrul.

Hvem er vi:
Vi er en hjemmepleje i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge og favne en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? Så lad os høre fra dig!

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
 • Indflydelse på eget vagtrul
   
Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 • Der har kørekort
 •  
Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Ringe, Elin Leisted Hansen, på telefon 73535808 eller mail ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 12/6-20

Samtaler forventes afholdt i uge 26.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 
 


35-timers Pædagog - Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 11-06-2020 12:00
Arbejdssted: Bøgehaven-Nøddehøj
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn? Vil du være med til, at danne rammerne om den gode modtagelse med forældresamarbejdet i fokus? Formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.
 
Børneområde Nord søger en pædagog til børnehaven Klatretræet, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.
 
Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave som er normeret til 40 børn.
 
Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.
 
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag.
 
I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene.
 
Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • kompetenceudvikler pt. medarbejderne i samarbejde med UCL
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med miniprojektmodel, Vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan

Om dig
 • Vi forventer, at du er uddannet pædagog
 • Har kendskab til rammer og indhold i Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Har fokus på inklusion som et element i det pædagogiske arbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 
Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier og principper.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingen er faste og på 35 timer ugentligt.
 
Tiltrædelse er 1. august 2020.
 
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 eller teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er 11.06.2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 23.06.2020. 
 
 
 

Lærer til barselsvikariat i specialklasseafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 3. august 2020 (37t/uge) i et tidsbegrænset barselsvikariat til den 31. oktober 2020. Du skal have lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 70 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af mellemtrinnet i specialklasserækken og undervise i dansk, engelsk, natur og teknik, historie, kristendom og idræt.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 16. juni 2020.
 

Brænder du for danskfaget, kan du sætte bevægelser i gang, og er du kreativ?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. august 2020 (37t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 70 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen med linjefag i dansk, idræt og et kreativt fag/valgfag (H/D, musik, billedkunst, madkundskab).
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes d. 15. juni 2020.
 

Dygtig og engageret lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. august 2020 (37t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 520 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 70 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af indskolingen i specialklasseafdelingen med linjefag i specialpædagogik, natur og teknik, engelsk og gerne dansk eller matematik.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes d. 15. juni 2020.
 
 

Barselsvikar besættelse pr. 1. august til vores specialklasse

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du speciallærer med hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi har brug for dig. Stillingen er placeret i vores ældste e klasser. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en midlertidig stilling ledig til besættelse pr. 1. august til 30.juni 2021 på afd. Pontoppidan. Stillingen er et barselsvikariat med timer i vores mellemste/ældste specialklasse, som består af elever fra 6.-8.klassetrin. Skemaet indeholder: Dansk, engelsk, kristendom, historie og idræt.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder, det bedste de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 10.juni. Samtaler forventes afholdt d.17.juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Indskolingslærer med hjerte for trivsel og faglighed

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer


Er du indskolingslærer med hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi har brug for.  

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1. august på afd. Allested Vejle. Stillingen er en 85 % stilling i indskolingen med fagene: Dansk, engelsk og idræt i 1.klasse. Herudover er der timer i vores ressourcecenter som faglig støtte.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder, det bedste de kan”.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 10.juni. Samtaler forventes afholdt d.17.juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Matematiklærer med specialpædagogisk undervisningskompetence

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 10-06-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du matematiklærer med specialpædagogisk undervisningskompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi har brug for dig. Stillingen er placeret i både almen og e. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1. august på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling med timer i vores mellemste specialklasse, som består af elever fra 3.-6.klassetrin og i 3.klasse almen. Skemaet indeholder: Matematik, engelsk, N/T og historie.
En del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder, det bedste de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 10.juni. Samtaler forventes afholdt d.17.juni
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872 eller afd. leder, Anne Bay Koch på tlf. 72533882 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Er du vores nye analytisk stærke økonomikonsulent med lyst til tværfagligt samarbejde?

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-06-2020 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Er du vores nye analytisk stærke økonomikonsulent med lyst til tværfagligt samarbejde?
 
Der sker store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune i disse år. Vi har målrettet fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet mange forandringer på de indre linjer. Det stiller større krav til økonomifunktionen om at kunne levere solid proaktiv styringsinformation til alle niveauer. Vi søger derfor en analytisk stærk økonomikonsulent, der primært skal bidrage til styringen af økonomien på fagområdet Sundhed og Omsorg (sundhed-, ældre- og handicapområdet).
 
I funktionen som økonomikonsulent har du i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere bl.a. følgende opgaver:
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på fagområderne
 • Økonomisk understøttelse og strategisk sparringspartner for de budgetansvarlige ledere
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og politiske udvalg
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af udgifts- og effektanalyser
 • Udarbejdelse af projektregnskaber og øvrige regnskabsopgaver
Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller anden relevant uddannelse. Du skal være analytisk stærk med stor talforståelse og evne at skabe overblik over store mængder af information – også under tidspres. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også trives i teamsamarbejde. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig på fagområdernes opgaveløsning. Da du vil skulle arbejde sammen med fagprofessionelle ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af fagligheder og kan formidle økonomistyring til dine samarbejdspartnere både i skrift og tale.
 
Det vil være et stort plus, hvis vores kommende kollega har en eller flere af nedenstående kvalifikationer:
 • Kendskab til kommunaløkonomi
 • Erfaring med økonomistyring
 • Stærke IT-kompetencer, herunder erfaren bruger af Excel
 
Økonomi og Løn er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 43 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, som ud over økonomistyring omfatter løn- og personaleadministration, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri. Ledelsen af staben varetages overordnet af stabschefen og herunder 2 afdelingsledere, hvor man får reference til den ene af afdelingslederne.
 
Økonomi og Løn ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Økonomi og Løn arbejder løbende med udvikling og forbedring af styringsmodeller og derfor vil der være god mulighed for, at man som ny medarbejder kan være med til at præge denne udvikling.
 
Økonomi og Løn holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både station og motorvej. Du skal dog være indstillet på, at møder og evt. hele arbejdsdage kan være placeret på andre administrative lokationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Gode rammer for vores fælles arbejdsliv med fokus på work-life-balance
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. august 2020.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170 eller økonomikonsulent Marlene Møller tlf. 72531457.
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest den 8. juni 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. juni 2020. 

Dygtig dansklærer med erfaring i aldersintegreret værkstedsundervisning søges til Øhavsskolen.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 07-06-2020 12:00
Arbejdssted: Øhavsskolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Dygtig dansklærer med erfaring i aldersintegreret værkstedsundervisning søges til Øhavsskolen.
Stillingen er en fast stilling på afdeling uglen og er på 80% af en fuldtidsstilling. Ansøgere med erfaring i aldersintegreret undervisning for 1.kl. – 3.kl. i fagene dansk, engelsk og musik vil blive foretrukket. Herudover vil det være en fordel, hvis du også kan undervise i indskoling/mellemtrin i flere af følgende fag: billedkunst, idræt, naturteknologi og historie.

Lidt om Øhavsskolen
De to store skoler i Faaborg blev sammenlagt i 2016/17 og hedder nu Øhavsskolen, der består af to matrikler: Afd. Uglen 0.kl. – 6.kl. og Afd. Svanen 7.kl. – 10.kl. Begge afdelinger på Øhavsskolen ligger i et dejligt område tæt på natur og i gåafstand til Sydfyns Øhav. Vi har siden sammenlægningen arbejdet målrettet på udvikling af en sammenhængende skole med teamsamarbejde omkring alle årgange, og vi har stort fokus på, at vores daglige pædagogiske og faglige praksis afspejler vores vision:

  Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet.
Vi bidrager alle til et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så dygtige, som vi kan.
Lidt om indskolingen på Afdeling Uglen.
Vores elever i 0.kl. – 3.kl. går i aldersintegrerede huse, hvor vi for nuværende har 48-50 elever i hvert hus. Et lærerteam består af en børnehaveklasselærer, en danskansvarlig lærer og en matematik ansvarlig lærer, samt kontaktpædagog, som både er med i undervisning og i SFO. 

Indskolingen er placeret i to bygninger med to huse i hver:
 • 0.kl. og 1.kl. går i samme hus (klasse) i en aldersintegreret gruppe.
 • 2.kl. og 3.kl. går i samme hus (klasse) i en aldersintegreret gruppe.

Børnene undervises i nogle fag aldersdelt (årgangsdelt) og i andre fag er undervisningen kombineret mellem aldersdelt og aldersintegreret undervisning (værkstedsorienterede læringsaktiviteter på tværs af alder).

Vi søger en lærer med naturlig evne for at:
 • Kommunikere konstruktivt og positivt til og med alle vores børn og deres forældre.
 • Være medskaber af et godt teamsamarbejde, hvor dialog, konstruktiv kommunikation, og passende forstyrrelser er i højsædet: KEEP – DEVELOP – PHASE OUT

Skolens adresse: Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg. Læs mere om Øhavsskolen på: www.Øhavsskolen.dk
Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Afd. leder Katja Moltenow på: 72533952
     
 • Ansøgningen skal være os i hænde senest kl. 12.00 søndag d. 7. juni 2020.
 • Samtaler finder sted i uge 25.
 • Ansættelse pr. 1. august  2020    
 
Vi glæder os til at høre fra dig.