Single

Pedel søges til Botilbud Korinth

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-01-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pedel 35 timer/uge søges til Botilbud Korinth

Er du pedellen, som vil være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet på et nyt botilbud?
Botilbud Korinth er et nystartet kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Korinth nær Faaborg. Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende opgave i et tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at sammensætte et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
Botilbud Korinth har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 20 borgere med forskellige sindslidelser i enten korterevarende eller længerevarende botilbud.  Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.
 
Om jobbet:

Pedellen varetager under ansvar for ledelsen en række praktiske opgaver, herunder:
•Sikrer at Botilbud Korinth fremstår som en velholdt og attraktivt botilbud.
•Sørge for klargøring af boliger ved ind og udflytning
•Være praktikansvarlig for borgere i virksomhedspraktik.
•Vedligeholdelse af udenoms arealer f.eks. plæne, bede, beskæring og parkeringspladsen.
•Mindre håndværksmæssige opgaver f.eks. opsætning af hylder, mindre maleropgaver og efterspænding af møbler/senge ect.
•Vedligehold af havemøbler og herunder sikre at møbler opbevares inden døre om vinteren.
•Hente affald og sørge for afhentning af storskrald
•Indgår aftaler med håndværkere og koordinere indsatsen.
•Modtage og aflevere varer til depotet og sikre relevante sikkerhedsdatablade
•Tjek af vaskemaskiner, sørger for sæben til maskinerne i vores vaskerum
•Styring af CTS, varme og ventilationsanlæg
•Tjek af ABA anlæg + sikkerhedstjek og brandintro
•Vedligeholde botilbuddets bil, serviceeftersyn, vask og syn
•Opstilling af borde og stole til kurser og møder
•Diverse ad hoc opgaver
 
Om din uddannelse og kvalifikationer:

•Du har en håndværksmæssig baggrund, og er praktisk anlagt.
•Du må gerne have erfaring med at arbejde med mennesker i et botilbud.
•Du er forandringsparat, ønsker at lære nyt, både fagligt og personligt og kan omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
•Du er fleksibel og har forståelse for og medvirken til udvikling og drift af botilbuddet og tager ansvar for den daglige drift.
•Du kan understøtte borgerne i at udføre praktiske opgaver på botilbuddet
•Er loyal over for arbejdspladsen.

 
Personlige kompetencer:
•Du kan sikre fornyelse gennem effektivisering af procedurer, arbejdsgange og retningslinjer.
•Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
•Du skal kunne indgå i et kollegialt fællesskab med fokus på at understøtte kolleger om at nå mål for borgernes hverdag.

Om os:
I vores nye tilbud sammensættes personalegruppen tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og socialrådgiver, samt pedel og administrativt personale.
Du kommer ikke til et færdigt botilbud, men til et botilbud hvor vi er i gang med at finde vejen sammen og skabe fælles rammer for botilbuddet.  I botilbuddet arbejder vi ud fra følgende værdigbegreber:
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse

Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.

Løn og ansættelse:
Stillingen er på 35 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932, eller leder af døgnpsykiatrien, Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

 Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag d. 26 januar 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 29 og 30 januar. Stillingsopslaget skal søges via det elektroniske link.