Single

Corona-assistance

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-07-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Coronaepidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under coronaepidemien. Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.
 
På forhånd tak for dit bidrag!
 

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 18-05-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder vi med opstart den 1. september 2020 en spændende uddannelse som social-og sundhedshjælper elev. Et forløb hvor du vil møde mange spændende udfordringer. Adgangskravet er at du har bestået Grundforløb 2. Hvis du ikke har Grundforløb 2 skal du henvende dig til en studievejleder på Social- og sundhedsskolen Fyn.
Vi forventer du kan:
 • Møde mennesker med respekt
 • Indgå i læreprocesser, hvor du viser faglig nysgerrighed.
 • Tage imod konstruktiv kritik
 • Kan observere og fungere i en travl hverdag
 • Have ”mange bolde” i luften
 Løn under uddannelse:
 • Du får elevløn under hele uddannelsen. Hvis du er 25 år eller der over, samt har et års relevant erfaring inden for det overenskomstmæssige område, med mindst 24 timer/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, kan du få voksen elevløn. Ligeledes må du ikke have været startet på uddannelsen tidligere.
Uddannelsen:
 • Er en 14 måneder lang erhvervsuddannelse fordelt mellem skole og praktik. Dine praktikker foregår i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil komme i praktik både i hjemmeplejen og på plejehjem. Du vil blive tilmeldt Social- og sundhedsskolen i Svendborg, hvor dine skoleperioder vil lægge. 
  Vi tilbyder dig: 
 • En uddannelse, hvor du vil møde mange spændende og udfordrende læringsmiljøer, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Vi har endvidere ”ry” for at have gode læringsmiljøer, og vi har en mentor ordning som du selvfølgelig også kan nyde godt af.
  Efter endt uddannelse:
 • Vil du med en fin faglig baggrund med fokus på tidlig opsporing og rehabilitering kunne arbejde i hjemmeplejen, på plejecenter samt hos private leverandører.
 • Ansøgningsfrist: 18. maj 2020
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Gitte K. Zenker på tlf.: 7253 5054.
 

Nordagerskolen søger ny kollega

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 15-05-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
NORDAGERSKOLENS MELLEMTRIN SØGER NY KOLLEGA
 
Nordagerskolen søger en lærer pr. 1. august, der kan læse et eller flere af følgende fag: Dansk, matematik, N/T, teknologiforståelse og idræt på mellemtrinet.
 
NORDAGERSKOLEN er en velfungerende udviklingsorienteret folkeskole beliggende ved Ringe Sø i centrum af Ringe.  Nordagerskolen er en skole, hvor motivation, engagement og begejstring er de bærende værdier.
Skolens er netop ved at udarbejde en ny vision, hvor følgende fire grundstene bliver centrale:
 • Projektorienteret undervisning – udvikling af projektarbejdet som arbejds- og læringsform på 0. – 9. årgang.
 • Teknologi –  fokus på anvendelse af teknologiske hjælpemidler som en naturlig del af projektarbejdet. Skolen har gennem de sidste år foretaget større investeringer i teknologi og deltager i udviklingsprogrammet: LabSTEM- Laboratorium for integreret STEM-undervisning og -læring.
 • Dannelse – Nordagerskolen er certificeret som Unicef Rettighedsskole og har fokus på børns rettigheder i det daglige arbejde.
 • Vitalisering af skolen – fra undervisning til læring. Gennem samtaler bliver eleven i særlig grad inddraget i sin egen faglige og sociale læringsproces

NORDAGERSKOLEN har ca. 560 dygtige elever fordelt på 23 klasser fra 0.-9. klasse og 2 modtageklasser.
Skolen er gennem de seneste år renoveret for 70 millioner kr.

Vi kan tilbyde en skole med:
 • Aldersintegreret skolestart, trin-hold i dansk og matematik i grundskolen og elevvalgte linjer i overbygningen
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør
 • Stort fokus på faglighed, engagement og trivsel
 • Et inkluderende undervisningsmiljøer med plads til alle
 • Gode muligheder for faglig sparring med kolleger, vejledere og ledere
MELLEMTRINET består af 3.-6.klassetrin (2 spor pr. årgang). På mellemtrinet har vi trinopdelt undervisning i dansk og matematik. I dansk udgør trinundervisningen 3 ud af 7 ugentlige dansktimer. I matematik udgør trinundervisningen 2 ud af de 5 ugentlige matematiktimer. Her vægtes færdighedstræning med udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

MELLEMTRINET er kendetegnet ved:
 • Fælles morgensamlinger med fortælling og sang
 • Et undervisningsmiljø i tidssvarende rammer
 • Et tæt fagligt samarbejde
 • Spændende og anderledes temauger og oplevelser ud af huset
 • Glade og motiverede elever
På MELLEMTRINET søger vi en lærer, der:
 • Er visionær og ambitiøs
 • Er nysgerrig ift. læring og læringsmiljøer
 • Er fagligt godt funderet
 • Ser teamet som omdrejningspunkt for udvikling
 • Ser kommunikation, som en væsentlig del af samarbejdet med elever, forældre, kolleger og ledelse
 • Er engageret, ansvarsfuld og anerkendende i relationen til såvel kollegaer som elever

Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte og besøge skolen for yderligere information.

Kontakt: Afdelingsleder Kirsten Baagø Jensen på 72533991 eller 72533600 (skolens kontor)
Læs mere om skolen på  www.nordagerskolen.dk      
  
Ansøgningsfrist: 15.maj kl.12.00
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 22

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Tandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje i Ringe

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 05-05-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid

Du skal arbejde på en stor, nybygget og velindrettet klinik i Ringe med moderne udstyr til endodontiske og kirurgiske behandlinger. 

Vi har også en stor og velindrettet klinik i Faaborg, hvor arbejde kan komme på tale. Begge steder er der dygtige, rutinerede kolleger. På begge klinikker er vi et sammensat team af tandlæger og tandplejere, samt dygtige og efteruddannede klinikassistenter.

Arbejdsopgaverne i Tandplejen består primært i diagnostik og behandling af børn og unge, men der er også mulighed for at komme til at arbejde med omsorgstandpleje. Tandplejen har et samarbejde med Odense Kommunale tandpleje/Tandreguleringscenter Fyn omkring ortodonti, men der er rig mulighed for at udvikle færdigheder inden for diagnostik af ortodontiske problemstillinger og også inden for behandling af mindre ortodontiske problemstillinger. Al diagnostik og behandling af Faaborg-Midtfyn Kommunes Specialtandpleje-patienter er udliciteret til Odense Kommunale Tandpleje.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72536101 eller mail cavid@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Der er tale om en fast stilling på 35 timer pr uge. Deltidsansættelse kan forhandles. 

Forventet start den 1. juni 2020 eller senere efter aftale.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest tirsdag den 5. maj 2020 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 21 med forbehold pga. Corona-virus/Covid-19. 
 

Pædagoger/medhjælper søges til Bo og Aktiv, afdeling Lunden aflastning 11,5 timer ugentligt

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-05-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til unge- og voksenhuset søges 1 pædagog/medhjælper på 11,5 timer ugentligt, stillingen er tidsbegrænset til 31. juli 2020
Arbejdstiden er skiftende med henholdsvis dagvagter og aftenvagter hver 2. weekend.
Stillingen er med start hurtigst muligt.

Lunden aflastning består af 3 afdelinger, 2 beliggende i Årslev og et weekendtilbud i Hillerslev.
Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og/eller hjælp til personlig pleje og omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Borgerne har brug for tydelige voksne, som er lette at aflæse.
Grundnormereingen er 1 personale til 3 gæster.

Som ansat i aflastningen vil man opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel.
Vi dokumenterer dagligt i Nexus.

Alle medarbejdere har det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med varig nedsat funktionsniveau med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en kollega som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger kan fås via hjemmesiden: boogaktiv.fmk.dk eller ved henvendelse til leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72 53 68 75 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgning søges via link senest fredag den 1. maj 2020 kl. 12.00.

 

2 pædagoger/medhjælpere søges til Bo og Aktiv, afdeling Lunden aflastning 8,5 timer ugentligt

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-05-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af én leder og 4 mellemledere.

Til unge- og voksenhuset søges 2 pædagoger/medhjælpere på 8,5 timer ugentligt.
Arbejdstiden er skiftende med henholdsvis dagvagter og aftenvagter hver 2. weekend.
Stillingerne er med start hurtigst muligt.

Lunden aflastning består af 3 afdelinger, 2 beliggende i Årslev og et weekendtilbud i Hillerslev.
Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og/eller hjælp til personlig pleje og omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Borgerne har brug for tydelige voksne, som er lette at aflæse.
Grundnormereingen er 1 personale til 3 gæster.

Som ansat i aflastningen vil man opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel.
Vi dokumenterer dagligt i Nexus.

Alle medarbejdere har det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med varig nedsat funktionsniveau med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger kollegaer som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger kan fås via hjemmesiden: boogaktiv.fmk.dk eller ved henvendelse til leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72 53 68 75 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgning søges via link senest fredag d. 1. maj 2020 kl. 12.00.

30 timers Projektassistent stilling til By, Land og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-05-2020 10:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en dygtig projektassistent til afdelingerne Ejendom og Plan i By, Land og Kultur.
 
Afdelingen Ejendom er en afdeling under udvikling indenfor ejendomsadministration. I Ejendom er der ca. 75 medarbejdere fordelt på typen af opgaver: Drift (inkl. Teknisk servicemedarbejdere), Anlæg samt Energi, derudover har vi en fællesfunktion, som varetager administrative opgaver.
Ejendom varetager alle anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger.
 
I Planteamet er vi 8 byplanlæggere med forskellige baggrunde. Det ser vi som en force og bruger det i vores daglige arbejde. Vi har en fælles vision om at arbejde helhedsorienteret og sammen bidrage til den positive udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores hovedopgave er at udarbejde forskellige typer planer for kommunens fysiske udvikling, men vi er også myndighed på relaterede sagsområder. Det er her, vi har brug for din indsats.

Mere om jobbet
 
Dine arbejdsopgaver vil være delt mellem Ejendomsafdelingen og Planteamet.
 
Opgaver i Ejendom
Dine primære opgaver vil være projektassistence til vores anlægsprojekter. Som projektassistent skal du bidrage til projekterne med administrative opgaver, herunder bl.a. hjælp til udarbejdelse af dagsordentekster til politisk behandling, journaliseringsopgaver samt hjælp til i opgaver vedr. aktindsigt. Du skal bidrage til, at de administrative processer bliver varetaget i projekterne, herunder udarbejdelse af rapporter fra vores Projektstyrings-program.
Der vil være en palette af opgaver, hvor du assisterer projektlederne. Det kan f.eks. være, hjælp til, at der inddrages de parter i faserne, som skal kvalitetssikre projekterne samt hjælpe til processerne omkring overdragelse af anlægsprojeketer til driften.
Administration af kommunens udbuds portal og håndværkerliste som løbende skal holdes ajour. Derudover skal bidrage med indhentning af data og analysearbejde i forbindelse med ejendomsadministrationen.
 
Du vil deltage i møder, hvor du få ansvar for referat af møderne – f.eks. afdelingsmøder, projektmøder mm.
 
Opgaver i Plan
I Plan vil hovedparten af dine opgaver bestå af håndtering af myndighedsarbejde indenfor planloven, sommerhusloven, flexboligordningen mv. Du vil blive sagsbehandler på disse sager, og skal have lyst til at træffe afgørelser efter gældende lov og kommunens retningslinjer. Vi forventer ikke, at du kender til disse lovområder, når du starter, men du skal have lyst til at sætte dig ind i ny lovgivning og have flair for forvaltning. Arbejdet omfatter ofte dialog med borgeren, og et blik for god service og kommunikation er derfor en fordel. Vores dagligdag er præget af travlhed og deadlines, der vil derfor også blive trukket på dig i forbindelse med andre opgaver og projekter.
 
Din arbejdstid vil være 30 timer pr. uge og fordeles mellem de to afdelinger Ejendom og Plan med ca. 18 timer til Ejendom og 12 timer til Plan.

Vi forventer, at du kan matche væsentlige dele af følgende:
 • Har en kontoruddannelse, er bachelor i administration eller lignende.
 • Kan have mange bolde i luften samtidig
 • Kan trives i en foranderlig hverdag
 • Trives med at træffe beslutninger
 • Er serviceminded og god til at kommunikere
 • Har erfaring med arbejde i projektstyringsværktøj
 • Er god til at formulere dig – både skriftligt og mundtligt
 • Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
 • Er positiv og udadvendt
 • Har ordenssans
 • Arbejder struktureret og er god til at skabe dig overblik.
Vi tilbyder:
 • Varieret arbejde med en stor kontaktflade
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Selvstændigt ansvar og kompetence
 • Base i Faaborg
 • Et uformelt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • Et tværfagligt miljø
Din nye arbejdsplads
Du vil blive ansat i afdelingen Ejendom med reference til afdelingsleder i Ejendom.
 
Både Ejendom og Plan er en del af Center By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 175 dygtige og ambitiøse kolleger inden for fysisk planlægning, miljø, natur, trafik, byggeri, service, kultur og fritid. Vi tilbyder et spændende og varieret job i en travl og hektisk hverdag med stor grad af frihed under ansvar.
 
Din base vil være i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg i bymidten og tæt på Faaborg Havn.
 
Da vi ofte har møder på andre lokationer i kommunen, vil det være en fordel, at du har kørekort.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Arbejdstiden er 30 timer pr. uge med flexordning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse snarest.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Ejendoms afdelingsleder Jane Bruun,
72 53 21 67 eller jabru@fmk.dk eller Plans teamleder Julia Weisser, 72 53 20 39 eller jujuw@fmk.dk
 
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Ansøgningsfrist er fredag den 1. maj 2020 kl. 10.00, og vi forventer at holde samtaler den tirsdag den 12. maj og onsdag den 13. maj 2020.
Vi ønsker stillingen besat senest den 1. juli 2020, men gerne før.
 

Fuldtids lærerstilling

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-04-2020 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.

Fast lærerstilling pr. 1. august 2020.

En af vores dygtige lærere flytter til en anden del af landet, så vi har brug for en lærer til en fast stilling.
 
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt et specialtilbud. Skolen har ca. 380 børn, og med en enkelt undtagelse er vi en to-sporet skole. Skolens SFO har ca. 120 børn.

Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.

På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger.
Personalet arbejder i afdelingsteam. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt.
Lærernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt medarbejder. Vi har indgået en arbejdstidsforståelse på 35 timers tilstedeværelse pr uge, hvor fleksibilitet går begge veje.
Vi har en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.

Vi søger en lærer, der har:

som udgangspunktet har linjefagskompetence eller tilsvarende i fagene matematik og naturfag, primært til mellemtrin, udskoling. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen, viceskoleleder Irene Larsen eller skoleleder John Jakobsen på telefon 7253 3780.

Vi modtager gerne et besøg, hvis det er muligt i disse coronatider og henviser i øvrigt til
https://carlnielsenskolen.aula.dk/

Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist er mandag d. 27. april 2020 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19, corona udviklingen afgør om det foregår online eller som normalt.

 

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE RINGE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-04-2020 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Sygeplejersker søges til den kommunale sygepleje, Faaborg-Midtfyn Kommune – Område RINGE
 
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. Juni 2020 eller efter aftale. Stillingen vil være primært dagvagt kombineret med aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend, alt efter hvad der passer ind i dit privatliv.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
 
Vi tilbyder
 • Godt arbejdsmiljø med bred faglig erfaring
 • Kollegaer i alle aldre som brænder for sygeplejen i primærsektoren
 • God hverdag med masser humor og grin
 • Ingen dage er ens
 • Mange forskellige sygepleje opgaver
 
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Sætter borger og pårørende i fokus
 • Har et skarpt faglig blik i det korte møde med patienten samt kan reflektere på baggrund af dette.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb med faglig refleksion
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Trives i et bredt arbejdsfelt med flere forskellige samarbejdspartner
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har lyst til at deltage i arbejdet med og oplæringen af sygplejestuderende.
 • Har kørekort
 
Alt det med småt
Løn & ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillinen fås ved henvendelse til gruppeleder Svend S. Davidsen tlf.: 7253 6405
Ansøgningsfrist: 23/4-2020 kl.10
Samtaler forventes afholdt : 27/4 - 2020
 

SSA til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-04-2020 23:59
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                           Social- og sundhedsassistent
                                                           Søges til
                                  Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
                                              Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Har du mod på udfordringer og forandringer i dit arbejdsliv?
Brænder du for demensområdet?
Har du interesse og erfaring med Vedligeholdende træning af ældre borgere?
 • så er det måske dig, vi søger...
 
 
Vi har 1 fast stilling på 32 timer ugentligt til besættelse fra 1. juni 2020 eller meget gerne før. Stillingen dækker Tingager Aktivitetscenter i Ringe og Humlehaven Aktivitetscenter i Nr. Lyndelse.
 
Arbejdstiden ligger på alle hverdage i dagtimerne.
 
Opgaver:
 
Stillingen indeholder varetagelse af Vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86.2
 
De primære opgaver er:
 
 • Varetagelse af Heldags- og Halvdagstilbud til hjemmeboende borgere på hold, der indeholder aktiviteter og samvær, som vedligeholder og udvikler fysiske, kognitive og sociale færdigheder. En stor del af disse borgerne har demens, og træningen tager derfor udgangspunkt i almindelige daglige gøremål, erindringsaktiviteter, gymnastik, kognitiv træning, sansestimulering, spil mv
 • Varetagelse af fysisk vedligeholdende træning, hvor borgere med behov for at vedligeholde fysiske funktioner og færdigheder kommer til træning én gang om ugen.
 • Varetagelse af individuel hjemmetræning af borgere med svær demens i borgers eget hjem.
 
Der er dagligt et bredt, tværfagligt samarbejde med bl.a. Hjemmeplejen og sygeplejen, Demenskoordinatorer, Fynbus, Kostforplejningen; desuden er der tæt kontakt til og samarbejde med de pårørende omkring den enkelte borger.
Vi modtager elever i praktik.
 
 
Hvem er vi:
 
Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag. Vi har fokus på udvikling og på trivsel i hverdagen.
Afdelingen hører under 'Sundhed og Omsorg', hvor Ældrepolitikken bl.a. udmøntes i Blomstringsuniverset og den Rehabiliterende tilgang.
Vi er ca 80 medarbejdere i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering bestående af SSA, fysio- og ergoterapeuter, koordinatorer, pædagoger, diætister og et lederteam.
Træning- og aktivitetsmedarbejderne er inddelt i 5 teams, fordelt på matrikler i hele kommunen.
 
Du kommer til at indgå i et team bestående af 5 Trænings- og aktivitets-kollegaer. Teamet har et tæt samarbejde med de øvrige aktivitetsteams, ligesom der er et tæt samarbejde med de trænende fysio- og ergoterapeuter, der varetager genoptræningen.
 
Da Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er en nyligt etableret afdeling, kan der over tid forekomme justeringer ift. arbejdsopgaver, teamplacering m.m.
 
Vi søger en kollega der:
 
 • Er uddannet Social- og sundhedsassistent
 • Har empati og interesse for at arbejde med borgere med demens og deres pårørende
 • Har erfaring med demensområdet
 • Har højt engagement og humor
 • Kan praktisere samtalens svære kunst
 • Kan tilpasse aktiviteterne til den enkelte borger og til hele holdet
 • Har interesse og erfaring med gymnastik/fysisk træning og træning via aktiviteter
 • Har erfaring med teamarbejde og vil kunne trives i et mindre team
 • Vil tage del i udviklingen af aktivitetstilbuddene
 • Har kendskab til PC på brugerniveau og gerne kendskab til Nexus / FSIII
 • Har kørekort
 
Ansøgningsfrist d.22. april 2020
Samtaler forventes gennemført d. 28. april 2020
 
Inden evt. ansættelse fremsendes privat straffeattest.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysning om stillingen ved henvendelse til TR for Trænings- og Aktivitetsmedarbejdere, Anette Pedersen, Tlf. 7253 6394, mail. annpe@fmk.dk
eller
Konstitueret afdelingsleder, Trine Bach Petersen, Tlf. 7253 6907, mail. tripe@fmk.dk
 

Sommervikariat på 25-32 timer i Hjemmeplen Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-04-2020 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger social og sundhedshjælper til sommervikariater
Brænder du for og er interesseret i et sommerferievikariat med en god introduktion og mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på det gode arbejdsmiljø, så tøv ikke med at sende en ansøgning.
Stillingerne er med start hhv. den 1. maj og 1. juni til og med 30/9 2020. Der vil for stillingen være mulighed for evt. forlængelse. Timeantal kan variere fra 25-32 timer.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og derigennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig kompetente kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på vores fælles værdier og det gode arbejdsmiljø.
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren samt inddragelse og samarbejde med de pårørende.
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 22/4 2020. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Samtalerne forventes afholdt i uge 18.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
 
 

Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 21-04-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stillingen er på 30-35 timer ugentligt i dagvagt med start d. 1/6-20 eller snarest derefter.

Hvem er vi:

Vi er en stor hjemmeplejegruppe i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? så send din motiverede ansøgning til os.

funktionsbeskrivelse:
 • Har daglig kontakt med medarbejdere og telefonisk kontakt med borgere i forhold til planlægning af visiterede ydelser, flytning af besøg. Vi varetager mange indsatser visiteret fra sundhedsloven, derfor forventes der, at du kan være med til at sikre der ligger den korrekte faglige dokumentation, så indsatser fra sundhedsloven kan udføres korrekt.
 • Har lyst til et tæt samarbejde med lederen omkring visiterede ydelser og personaleressourcer.
 • Har interesse for, bla.  i samarbejde med lederen, at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig inddraget ifht. Personlige og faglige kompetencer.
 • Arbejde tæt sammen med medarbejdere, øvrige samarbejdspartner og leder for, at sikre en optimal daglig drift, hvor borgerne er i fokus.
 • Udarbejde/vedligeholde kørelister samt planlægning og disponering i samarbejde med 1. planlægger og daglig leder.
 • Indsigt i medarbejdernes faglige kompetencer og anvende de faglige kompetencer i planlægningen.
 • Korrespondance med visitator både i sygeplejen og myndighedsafdelingen og andre relevante samarbejdspartnere.
Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
Vi søger en medarbejder:
 • Der arbejder struktureret og har gode IT kundskaber.
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der kan sætte grænser og stå i krydspres og mestrer en konfliktnedtrappende kommunikation i tale og adfærd.
 • Der er udadvendt og imødekommende og har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler sig.
 • Der kan være sparringspartner for medarbejderne.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der skal være indstillet på fleksibel arbejdstider, specielt i ferie.
 • Der har kørekort
Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Broby, Heidi Stokholm, på telefon 7253 4665 eller mail hedes@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 21.4.2020.

Samtaler forventes afholdt d. 28. april kl. 13 -16. Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Afdelingsleder søges til botilbud Toften

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 20-04-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Er du afdelingslederen, som vil være med til at videreudvikle et fantastisk botilbud og er du uddannet sygeplejerske?
Botilbud Toften er et velfungerende kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Kværndrup. Vi har store ambitioner om at være et dialogisk funderet botilbud der formår at kigge på bedste praksis i både ind og udland, og være med til at udvikle og nyskabe inden for døgnpsykiatri området
Vi har derfor brug for dig, som kan være med til at løfte denne spændende ledelsesopgave.

Vi ønsker et botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift af høj kvalitet, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. Du skal være villig til at påtage dig det overordnede sygeplejefaglige ansvar i Døgnpsykiatrien i forhold til sundheds- og pædagogfagligt personale jf. reglerne i Sundhedsloven.

Botilbud Toften har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Du vil sammen med dine medarbejdere få ansvaret for 19 borgere med forskellige sindslidelser i længerevarende botilbud jf. §§105/85, samt Akuttilbud i Faaborg-Midtfyn som har 2 pladser jf. Servicelovens § 82c. Botilbud Toften og vores Akuttilbud er en del af Døgnpsykiatrien hvor Botilbud Korinth også indgår.
 
Om jobbet
Afdelingslederen opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 25 sundhedsfaglige, socialfaglige og servicemedarbejdere.
 • Ansvar for at understøtte og udvikle sikre medarbejdernes faglige udvikling.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn kommunes Døgnpsykiatri, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i Døgnpsykiatriens lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam i Døgnpsykiatri bestående af to afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatrien.
 
Om dig
Uddannelse og erfaring 
 • Du er uddannet sygeplejerske. 
 • Du har en diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring, samt viden og erfaring inden for psykiatrien, gerne inden for botilbud.
 • Viden og kendskab til Åben Dialog, gerne uddannelse og erfaring - som minimum lyst til at arbejde med forankring af Åben Dialog tilgangen på Botilbud Toften.
 
 
Kvalifikationer og kompetencer
Du kan sammen med leder af Døgnpsykiatrien opstille ledelsesmål for arbejdet, og sikrer at eget område til enhver tid følger lovgivning, kommunens kvalitetsstandarder, MED-aftalen og fagretslige regler. Den daglige leder sikrer forsvarlig styring og overholdelse af budget.


Personlige kompetencer og værdier:
 • Du er rollemodel og kulturbærer og kan omsætte værdier til handling.
 • Du vil dialogen - du er som menneske respektfuld og har roen til at lytte.
 • Du er nærværende, gennemsigtig og anerkendende i din ledelsesstil.
 • Du er god til at have overblik, være dynamisk, visionær og målrettet.
 • Du brænder for den rehabiliterende tilgang og tværfaglig udvikling.
 • Du har lyst til at være tæt på den daglige drift, give faglig sparring og være sammen med dine medarbejdere i de pædagogiske processer, hvor fagligheden bringes i spil.
 • Du prioriterer tid til ledelse og sikrer, at medarbejdernes ressourcer anvendes og udvikles optimalt med fokus på kerneopgaven.
 • Du sætter rammerne for det positive og anerkendende arbejdsmiljø, med fokus og opmærksomhed på medarbejdernes sundhed og trivsel.
 • Du er tydelig og tør gå ind i konflikter med fokus på konfliktnedtrapning/håndtering.
 • Du har modet til at tage beslutninger, skære fagligt igennem og sætte rammerne.
Om os
I vores botilbud er personalegruppen sammensat tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeut, pædagoger, og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at hvis forskellige faggrupper byder ind hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.

Der vil være en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ledersupervision.  Vi vægter at have en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.

Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med en recovery og rehabiliterende tilgang, hvor vi tror på at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog, som en af flere metoder.
 Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.

Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Koncernchefen for Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af 11 afdelinger.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1. juni 2020. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Charlotte Qvistgaard på mail chqv@fmk.dk
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 20. april 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17 og 18 2020.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Der vil blive afholdt to samtalerunder med anvendelse af test og eventuel case.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Faaborg-Midtfyn Kommunen søger en uddannelseskoordinator

Jobkategori: Kontor og administration, SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-04-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at skabe udvikling og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne og understøtte et godt læringsmiljø og kan du samarbejde med dygtige praktikvejledere på området? Har du samtidig et stort kendskab til social- og sundhedsuddannelserne – er du måske vores nye uddannelseskoordinator.

Faaborg-Midtfyn Kommunen søger en uddannelseskoordinator med opstart den 1. juni 2020 til en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Kan du starte før, er det fantastisk.

Om os
Stillingen er placeret i området Sundhed og Omsorg, og du kommer til at referere til Lederen af de Kommunale Plejehjem.
 
Vi forventer du har drivet, motivationen og evner at være en inspirator til at få opbygget en solid struktur på elevområdet, så vi fortsat kan rekruttere, men samtidig fastholde vores gode medarbejdere – du skal med andre ord være med til at sikre at Faaborg–Midtfyn Kommune er en attraktiv kommune at være ansat i.
 
I din funktion som uddannelseskoordinator bliver du lidt af en blæksprutte og du kommer også til at indgå i mange tværfaglige samarbejder i organisationen. Særligt med Arbejdsmarkedet i relation til erhvervsgrunduddannelserne (både den Forberedende Grunduddannelse FGU & Integrationsuddannelsen IGU).  
 
Opgaverne her er primært i relation til:
 • Unge som er udfordret i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen
 • Voksne ledige med behov for omskoling
 • Borgere som har behov for at blive inkluderet/integreret på det danske arbejdsmarked
Faaborg-Midtfyn Kommune har en ambition om at være velfærdsteknologisk fyrtårn, særligt på Ældre– og Sundhedsområdet. Teknologiske løsninger indgår derfor som en naturlig del af arbejdet med eleverne og praktikvejledere, så det er en fordel hvis du også er bekendt med dette område.

Om jobbet
Dit primære arbejdsområde er relateret til Social- og sundhedsuddannelserne, og du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med praktikstederne samt Social- og Sundhedsskolen på Fyn. Faaborg–Midtfyn Kommune har det største elevoptag fra Social– og Sundhedsskolen i Svendborg.
Du bliver også Faaborg-Midtfyns Kommunens repræsentant i bl.a. Kommunernes Landsforening (KL), og i mange andre sammenhænge på elevområdet.
Derudover vil du komme til at få ansvar for:
 • Intern kommunikation med praktikstederne vedrørende SOSU-elever, herunder opfølgning/vejledning, koordinering, styring, sparring og coaching til ledere og praktikvejledere, samt afholdelse af praktikvejledermøder
 • Afholdelse af uddannelsessamtaler i praktikforløbene når eleverne har udfordringer i uddannelsen
 • Ansættelsessamtaler med elever i samarbejde med lederen af elevområdet
 • Sikre at eleverne efterlever de forpligtigelser der er forbundet med deres ansættelse, herunder administrative opgaver i samarbejde med administrativ medarbejder på elevområdet
 • Dialog og samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Svendborg
 • Udvikling og optimering af uddannelserne, herunder at spotte tendenser og have fingeren på pulsen ift. udviklingen af elevuddannelsesområderne samt have fokus på at sikre mindre frafald af elever
 • Planlægning af informationsmøder om uddannelserne i rekrutteringssammenhæng
 • Sagsfremstillinger til politiske udvalg, direktionen, chefforum m.m.
Om dig
Som uddannelseskoordinator er du selvstændig, troværdig og struktureret. Du mestrer både konflikthåndtering og diplomati, og bruger din humor på en måde, som styrker kontakten med andre. Du evner at planlægge aktiviteter og projekter i god tid, og inden for rammerne af den lovgivning der er gældende på området. Endelig har du en skarp pen og kan begå dig på de bonede gulve.

Vi forventer, at du:
 • Har en lang videregående uddannelse (kandidatgrad) indenfor det sundhedsfaglige område og gerne med flere års erfaring fra undervisnings-miljøet
 • Har efter- eller videreuddannelse indenfor det pædagogiske område minimum på diplomniveau
 • Har faglig indsigt i og erfaring med social- og sundhedsuddannelserne
 • Har erfaring med projektkoordinering, pædagogik og læreprocesser
 • Arbejder selvstændigt og tager ansvar for igangsatte aktiviteter og projekter
 • Har lyst til at arbejde med områdets love, regler og bekendtgørelser
 • Kan skabe overblik og struktur i en hverdag med mange arbejdsopgaver
 • Har gode kommunikative evner – både skriftligt og mundtligt
 • Har lyst og evner til at arbejde med unge mennesker i et uddannelsesforløb
Vi tilbyder
En spændende stilling, hvor der vil være masser energi, mulighed for sparring, videndeling og samarbejde om opgaverne. Vi prioriterer initiativ, selvstændighed, faglighed og anerkendende dialog højt. Jobbet er præget af stor frihed og er et meget selvstændigt job med stor indflydelse på eget arbejdsområde. Bl.a. fleksibel arbejdstid og fleksibelt arbejdssted, og hvor du i samarbejde med dine kollegaer arbejder med at udvikle det gode praktiksted.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte leder af de Kommunale Plejehjem: Helle Liedecke på telefon 7253 8885 eller Specialkonsulent: Dorthe Brænder Lilliendal på telefon: 7253 5070

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 20. april klokken 8.00
Samtaler forventes afholdt den 27. april 2020

Stillingen er en fast stilling med arbejdstid på 37 timer pr. uge. Kørekort en betingelse.
Tiltrædelse er 1. juni 2020 – gerne før.
 
Faaborg–Midtfyn Kommuner ønsker en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge.
Ansættelsen er betinget af, at der kan fremvises en acceptabel straffeattest.

Ambitiøs IT-Tekniker søges til Faaborg-Midtfyn Kommune, IT & Digitalisering

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 19-04-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Kan du både bidrage til data- og løsningsarkitekturleverancer og agere god sparringspartner? Så har vi lige nu en spændende stilling som IT-Tekniker med fokus på systemdrift og løsningsarkitektur.
 
IT og Digitalisering varetager de daglige processer og opgaver indenfor IT Service og Drift, Informationssikkerhed samt Digitalisering og Projektstyring. Du kommer til at være en del af teamet IT Service og Drift, hvor der allerede er 12 dynamiske og servicemindede kollegaer med reference til konstitueret leder af IT Service og Drift. Arbejdet med udviklingen og driften af vores IdM (identity management) bliver en vigtig del af din hverdag.
 
Arbejdsopgaverne er mange, bl.a. inden for systemdrift, driftsopgaver, support, arkitektur, procesautomatisering mm. Som IT-Tekniker får du derfor lov til at få mange forskelligartede opgaver.
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
 • Fokus på daglig drift af server (VMware/virtualiseringsmiljø, Windows server, SLES), opdatering af programmer, Exchange, SEP-backup, Skypedrift mm.
 • IT-arkitektur, arbejde med IdM
 • Derudover vil du skulle yde bistand til løbende opfølgning på vores systemportefølje med fokus på dokumentation og beskrivelse af vores portefølje 
Dine kompetencer:
 • Du har en solid forretningsforståelse. Med din viden, erfaring og indsigt kan du yde arkitekturmæssig sparring og se de kreative, mulige løsninger, der understøtter organisationen
 • Din evne til at optimere processer skinner igennem. Det er en fordel, hvis du har solid erfaring med at kortlægge, automatisere og optimere processer eller med design og udvikling af integrationer mellem systemer. Det er desuden naturligt for dig at arbejde med kravspecifikationer og dokumentation
 • Du kan arbejde struktureret, følge dine opgaver helt til dørs og sikre, at de er løst
 • Du er analytisk og selvstændig i din arbejdsform samtidig med, at du søger og tilbyder sparring hos dine kollegaer
 • Du er velformuleret i dansk skrift og tale, er en teamplayer, men kan også arbejde selvstændigt
 • Du er udadvendt og har et godt humør, er serviceminded og fleksibel med en god, positiv indstilling 
Vi forventer:
 • Du har en relevant IT-faglig uddannelse eller tilsvarende kompetencer opnået på anden vis med IT-tekniske opgaver samt en stærk digital forståelse, hvor du har opnået erfaring med IT-drift
 • Det vil være en fordel, hvis du har relevant erfaring fra en politisk styret organisation
IT og Digitalisering er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi sætter faglig sparring, engagement og udvikling højt i hverdagen. Vi har en positiv tilgang til vores arbejde og opgaver, hvor humor og engagement er vigtige elementer. Vi ser gerne, at du har det på samme måde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse den 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter.
Ansættelsessted er IT og Digitalisering, Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge.
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte IT-Tekniker Tommy Iversen på 72531363 eller konstitueret leder af IT Service og Drift Mia Acker på 72531375.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist den 19. april 2020, kl. 23.59. Vi forventer at holde samtaler den 23. april 2020.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.  
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 

Opvækst og Læring søger sundhedsplejersker

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 19-04-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger 1 sundhedsplejerske i fast stilling samt en sundhedsplejerske i et årsvikariat. Stillingerne er fra 1.5.20 og på 32-37 timer.  

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær og en leder af sundhedsplejen.

Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0 – 18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.

Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet er der flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden. Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og hjemmebesøg til både første-  og fleregangs-fødende, konsultationer, amme-rådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.

Vi satser altså ikke kun med ord, men med konkret handling på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske/TR Tina Pohle 72536083.

Derudover kan du orientere dig om vores organisation, politikker og strategier m.v. på www.fmk.dk

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Kørekort er en forudsætning.

Det ugenlige timetal vil være 32-37 timer.

Tiltrædelse pr. 1. maj 2020.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. april 2020, kl. 23.59 
 
Første samtale afholdes torsdag den 23. april 2020 og evt. 2. ansættelsessamtale mandag den 27. april 2020.


 

Social-, og sundhedshjælper til fast stilling i aftenvagten i Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 15/6-20.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-04-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Genopslag
 
Se her hjælpere!

Social-, og sundhedshjælper til fast stilling i aftenvagten i Hjemmeplejen i Ringe pr. 15/6-20.
 
Stillingen er på 28 timer ugentligt og hver anden weekend i lige weekender.

Hvem er vi:

Vi er en hjemmepleje i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Samtidig lægger vi vægt på et godt samarbejde i gruppen, hvor også der er plads til et godt grin. I aftenvagten kørers der pt. 6 ruter i Ringe-området.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? Så send din motiverede ansøgning til os.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel, humor, ordentlighed og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
   
Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden er i udvikling
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen
 • Der har humor og byder ind på ind til det gode arbejdsmiljø
 • Der har kørekort
 • Kendskab til Nexus en fordel.

Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Ringe, Elin Leisted Hansen, på telefon 72535808 eller mail ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 17/4 -20

Samtaler forventes afholdt i uge 19.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter.

 

Konsulent til Erhvervsrygsækken i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 15-04-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Konsulent søges til sekretariatet i Center for Opvækst og Læring
Kan du arbejde systematisk, skabe struktur og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor udviklingen og implementeringen af kommunens Erhvervsrygsæk, er vigtige opgaver? Kan du med succes koordinere opgaver på tværs af fagområder og forvaltninger? Og trives du i et arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er uhøjtidelig, og der også er plads til et godt grin, mens vi får noget fra hånden? Så er det måske lige dig vi søger!
 
Erhvervsrygsækken
Faaborg-Midtfyn Kommune er i samarbejde med erhvervslivet i gang med at give folkeskoleeleverne større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Dette sker igennem erhvervsrygsækken.

Målet er, at alle elever fra 4. til 9. klassetrin i Faaborg-Midtfyn Kommune på sigt skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning. Besøgene skal give eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper. Derudover skal de opleve at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det skal give et langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet.
 
Dine opgaver
 • Ansvarlig for videreudviklingen samt implementeringen af Erhvervsrygsækken
 • Ansvarlig for udmøntning af opgaver i forbindelse med Erhvervsrygsækken
 • Varetage kontakter til erhvervslivet/erhvervsplaymaker
 • Deltage i kommunens virksomhedspanel
 • Varetage kommunens Matematikvejledernetværk
 • Deltage i udviklingen af kommunens STEM-strategi
 • Varetage opgaver i samarbejdet mellem folkeskoler og kommunens gymnasier
 • Varetage samarbejdet med LSUL (Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring)
 • Understøtte og facilitere varierende udviklings- og implementeringstiltag i Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring
Du bliver en del af en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager alle opgaver vedrørende børn og unge sammen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater sammen med dagtilbud og skoler - for borgerne – og sammen med borgerne.

Opgaverne
Arbejdsopgaverne skifter mellem planlægning af processer og projektledelse, undervisning, koordinering af leverancer på tværs samt implementering af tværgående tiltag. Derudover ligger der en del samarbejde med kommunens erhvervsliv. Dette er med til at give en afvekslende arbejdsdag, som du i høj grad selv er med til at planlægge.
 
Som konsulent er du i kontakt med en stor del af organisationen på alle niveauer. Jobbet indebærer således både rent administrative opgaver og mere ”hands-on” projektopgaver bl.a. i relation til Erhvervsrygsækken, Matematikkens Hus og matematikvejledernetværket.

Dig
Du har erfaring fra konsulentarbejde i kommunalt regi, og du har undervisningserfaring fra grundskolens naturfag.
Du er en udpræget teamspiller og trives med at arbejde på tværs af både fagligheder og afdelinger, men du har også evnen til at ”gå solo”, når opgaverne kræver det.
Du motiverer dig selv og andre til at skabe resultater og har en anerkendende tilgang til dine kolleger.
Du trives i en politisk styret organisation og går positivt og konstruktivt til opgaverne samt udviser stor handlekraft. Din optimisme og dit overskud gør, at du ser løsningsmuligheder og formår at udfordre det bestående.
Du er opsøgende, selvdreven og vedholdende over tid. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.
Du har en relevant uddannelsesbaggrund, gerne folkeskolelæreruddannet med linjefag inden for det naturfaglige område
Du kan dokumentere projekt- og procesledelseskompetencer.

Stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatschef Sisi Eibye på tlf. 72533105.

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Der er tale om en fast stilling på 37 t/ ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningsfrist onsdag den 15. april 2020, kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 20. april 2020.
  

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. juni 2020 en plejehjemsleder til Plejehjemmet Prices Have, Faaborg

Jobkategori: Ledelse, SOSU
Ansøgningsfrist: 15-04-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Har du diplomuddannelse/kandidat i ledelse samt stor indsigt i økonomiforståelse, og brænder du for at lede og motivere dine medarbejdere i en tid, hvor der stilles øget krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så har du mulighed for at blive kommunens nye plejehjemsleder på Plejehjemmet Prices Have.
 
Prices Have ligger i meget smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg. Plejehjemmet består af 54 lejligheder, fordelt på 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken/stue.
Prices Have huser, ud over plejehjemsdelen, også vagtlægeklinik, kommunal sygeplejeklinik samt legestue for kommunens dagpleje.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet består af:
 • Plejehjemssygeplejersker
 • SOSU-personale
 • Husassistenter
 • Ernæringsassistenter
Prices Haves vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.

Et fællesskab, hvor borgere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem, så livet leves i hverdagen, prioriteres højt. Det forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og personligt.

Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget.
Du skal kunne dokumentere, at du kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-personale og sygeplejestuderende. Der samarbejdes efter behov med kommunens øvrige faglige specialister.
 
Om os
 • Vi har en høj faglighed og stort fagligt engagement
 • Vi er et hus med mange forskellige kasketter og kompetencer som udnyttes bredt, og med mulighed for videreudvikling
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold, hvor vi hjælper og støtter hinanden
 • Vi tager udgangspunkt i hver enkelt beboers livshistorie og behov
 • Vi er en fleksibel personalegruppe, som tager udfordringer med oprejst pande
Vi tilbyder
 • Introduktionsprogram løbende over 2 måneder og mentorordning det første ½ år af din ansættelse
 • Et tæt samarbejde med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem & Rehabiliteringscenter Bakkegården
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser og hvor humor er et vigtigt element
 • Tæt sparring og gode samarbejdsrelationer
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
Vi ønsker en leder, der kan
 • Være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
 • Lede plejehjemmet som ét hus
 • Styrke den tværfaglige indsats, herunder den rehabiliterende/habiliterende tilgang til borgerne
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Understøtte organisatoriske forandringer og sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
 • Erfaring i økonomistyring
Du er
 • Sundhedsfagligt uddannet og har diplomuddannelse/kandidat i ledelse
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse og -administration
 • Klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Visionær og fleksibel
 • Erfaren IT bruger og kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
 • Åben og har gode samarbejdsevner
 • Erfaren i at arbejde med kulturforandring
 • Positiv og anvender humor i din arbejdsdag
Du er meget velkommen til at besøge Plejehjemmet Prices Have, efter aftale med konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt, tlf. 72 53 58 86.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2020.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes, sammen med relevante bilag, via rekrutteringssystemet senest den 15. april 2020 kl. 08.00.
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler den 23. april 2020.
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før samtalen.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Kan du henvende dig til leder af De kommunale Plejehjem, Helle Liedecke, tlf. 72 53 88 55.

Job- og personprofil, ledelseskompetencer, funktionsbeskrivelse, beskrivelse af Blomstringsuniverset og Udviklingsstrategien samt Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitiske værdier finder du her:
Job- og personprofil
Ledelseskompetencer
Vision personaleledelse
Blomstringsuniverset
Udviklingsstrategien
Personalepolitik

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, søger plejehjemssygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 15-04-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tiltrædelse senest 1.maj 2020 eller snarest muligt derefter.
Stillingen er på 30 timer/uge med weekendfri, dog deles helligdagene med sygeplejerskerne fra kommunens andre plejehjem.
 
Plejehjemmet Nørrevænget er beliggende i udkanten af Gislev og har plads til 46 beboere, samt 2 aflastningsstuer. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet med lyse lejligheder, og vi sætter trivsel i højsædet.
 
Vi arbejder ud fra en personcentreret omsorg med fokus på øget trivsel, omsat til ”Blomstringsuniverset”.
Så har du lyst til at være med til at give beboerne de bedste forudsætninger for at blomstre hele livet, så er det dig vi søger.
 
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads hvor du er med til at skabe livskvalitet og øget trivsel for beboerne og hvor respekt for forskellighed og ligeværdighed er i fokus
 • Tæt samarbejde og daglig sparring med sygeplejerske kollega
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kolleger
 • Intern uddannelse i personcentreret tilgang
 
Vi søger:
En sygeplejerske, der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 
Udføre
 • Udføre den komplekse og ikke stabile del af de sundhedsfaglige ydelser
 • Have overblik over beboerens behov for sygepleje og prioritere fokusområder
Formidle
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde, herunder ”Bed-side” undervisning
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation i Nexus
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion for sygeplejestuderende
Planlægge og videredelegere
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
Udvikle
 • Medvirke til at tilsyn bruges som afsæt for læring og udvikling for alle ansatte
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Samarbejde
 • Du skal samarbejde med de øvrige plejehjemssygeplejersker i kommunen, herunder fælles sparring bl.a. på jævnlige møder
 • Sammen med de øvrige plejehjemssygeplejersker dækkes ferie og helligdage for alle plejehjem i kommunen
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Annette Kjærgaard på tlf. 7253 6921 eller mail: anso@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 15. april 2020
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 20. april 2020 på Plejehjemmet Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Systematisk jurist til team jura i Socialtilsyn Syd

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 14-04-2020 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Fuldtid
Systematisk jurist til team jura i Socialtilsyn Syd 
 
 • Er du en teoretisk velfunderet og arbejdsom jurist, der gerne vil løse opgaver inden for både det forvaltnings- og privatretlige felt?
 • Arbejder du systematisk, struktureret og målrettet med stillede opgaver?
 • Kan du se det vigtige i at levere en stabil og grundig indsats inden for den juridiske praksis, der er lagt, så parterne oplever ensartet og effektiv sagsbehandling?  
- Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds kommende jurist!

Du vil blive en del af team jura i et tværfagligt sekretariat, som målrettet understøtter, at organisationen til enhver tid har de bedst mulige betingelser for at optræde professionelt udadtil - og rationelt og ensartet indadtil.

Som juridisk fuldmægtig vil du skulle løse følgende hovedopgaver: 
 • Juridisk sagsbehandling, herunder screening, vurdering af selskabsretlige forhold og udarbejdelse af myndighedsafgørelser, i sager om ændring af godkendelser af sociale tilbud
 • Overordnet juridisk sagsbehandling, hvor du i tæt samarbejde med vores dygtige jurastuderende og faglige koordinator skal udarbejde myndighedsafgørelser vedrørende ændring af plejefamiliers godkendelse
 • Udarbejdelse af agterskrivelser og myndighedsafgørelser om bl.a. påbud og skærpet tilsyn
 • Medvirke ved behandling af aktindsigtssager
 • Medvirke til udvikling af Socialtilsyn Syds strukturerede tilsynsmæssige behandling af indberetninger af magtanvendelse 
Om dig forstiller vi os at du
 • Er cand.jur. eller cand.merc.jur. Nyuddannet, snart færdiguddannet eller med et par års erfaring, men først og fremmest med mod på at anvende og videreudvikle dit juridiske håndværk
 • Har et godt teoretisk fundament inden for forvaltningsret og eventuelt privatret
 • Har godt humør og en nøgtern, løsnings- og resultatfokuseret tilgang til de juridiske opgaver
 • Er en god skriftlig formidler, der formulerer sig enkelt og sprogligt korrekt – og gerne med et vist tempo
Endvidere tilbyder vi
 • Muligheden for at dygtiggøre dig og opnå specialiseret viden inden for et relativt nyt retsområde (lov om socialtilsyn) med begrænset praksis
 • En stilling, hvor opgaverne kan udvikle sig i takt med, at du viser dine kompetencer – og hvor du på længere sigt kan være med til at udvikle procedurer
 • Anerkendelse for juridiske resultater, der leveres metodisk, koncentreret og struktureret
Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere, som alle arbejder hen imod en fremtid, hvor vi sammen bliver klogere. Socialtilsyn Syd består af et sekretariat og to fagopdelte afdelinger inden for plejefamilie- og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område.

Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud, skal socialtilsynet også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.

Socialtilsynet er relativt nyt og baseret på en lov, hvis anvendelse er ny, så der er til stadighed en naturlig og rimelig bevågenhed på socialtilsynenes arbejde, herunder afgørelser.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst, hvor de rette kompetencer kan honoreres gennem forhandling – også for dygtige nyuddannede. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

1. juni 2020 eller tidligere
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til chefjurist Sissel Schmidt på telefon 7253 1964.

Samtaler forventes afholdt fredag den 17. april 2020 og 2. samtaler forventes afholdt mandag den 27. april 2020.

Det er vigtigt for os at få en dygtig kandidat, som kan trives med de rammer, der er for opgaven, så kandidater, der går videre til 2. samtale, skal mellem 1. og 2. samtale gennemføre tests af henholdsvis g-faktor og personlighed.

De to tests gennemføres hjemmefra og har en varighed af 1 time. Der gives en telefonisk tilbagemelding på testresultaterne af 1 times varighed.

Ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2020 kl. 08.00.

Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk


 

Bliv social- og sundhedsassistent elev i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 13-04-2020 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger social-og sundhedsassistent elever med tiltrædelse på august 2020 holdet. 
Ansøgningsfrist 13. april 2020.
 
 
Uddannelsen varer ca. 2 år 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn. Under uddannelsen vil du blive præsenteret for forskellige specialer indenfor både primær, somatik og psykiatri. Dine praktikker vil være fordelt på både psykiatri, sygehus, praktikker på plejehjem og i hjemmeplejen. Ligeledes vil der være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
Adgangskrav:
Du skal have gennemført grundforløb 2 på en social-og sundhedsskole. Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du henvende dig til en studievejleder på social-og sundhedsskolen Fyn, mail: vejledning@sosufyn.dk tlf. 6310 2779, i forhold til at få udarbejdet en kompetence vurdering. Denne skal du vedlægge elektronisk når du søger. Som udgangspunkt vil du få 5 måneders merit for praktikdelen og 5 uger for skoledelen, som uddannet social-og sundhedshjælper.
 
Hvem er du?:
Du kan lide at udfordre dig selv i mange forskellige sammenhænge. Du er nysgerrig og interesseret i at arbejde med mennesker i mange forskellige situationer. Du er interesseret i at lære den rehabiliterende tankegang at kende, og du vil gerne udvikle dit faglige ståsted som rehabiliterende fagperson. Ligeledes vil du gerne udvikle viden og færdigheder i forhold til de sygeplejefaglige processer.
Du er fleksibel og omstillingsparat, og er fagligt nysgerrig og god til at undre dig og tør stille spørgsmål.
Du kan deltage aktivt i dit eget uddannelsesforløb, tage ansvar for egen læring og modtage konstruktiv kritik, samt er mødestabil.
 
Løn:
Du får elevløn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant arbejdserfaring inden for det overenskomstmæssige område af mindst 24 t/ uge, samt ikke tidligere har været startet på social- og sundhedsassistent uddannelsen, kan du få voksenelevløn. Voksenelevløn søges først når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
Såfremt du er i tvivl om din arbejdserfaring er relevant i forhold til at være berettiget til voksenelevløn, er du velkommen til at kontakte os.
 
VI MODTAGER KUN ELEKTRONISKE ANSØGNINGER.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af de uddannelsesansvarlige
Gitte Zenker tlf. 7253 5054, mail gikez@fmk.dk
 

Brænder du for byggeri og for at få ting til at lykkes? Hvis ja - så er det dig vi leder efter

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 13-04-2020 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Om stillingen

Som byggesagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder du i en politisk styret organisation med udstrakt delegering fra Teknik- og Miljøudvalget. I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi vægt på, at virksomheden og borgeren er i fokus. Vi er i tæt dialog med omverdenen og finder løsninger i samspil.
 
Din hovedopgave bliver sagsbehandling af byggesager, herunder faglige vurderinger efter lovgivningen på bygge- og planområdet. Sagsbehandlingen har mange berøringsflader, og vi holder møder med virksomheder og borgere, indgår i BBR-opdatering, kommenterer lokalplaner og mere.
 
Du kommer til et byggesagsteam med en høj faglighed, hvor vi laver byggetilladelser og landzonetilladelser i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger. Teamet er en del af Center for By, Land og Kultur, som beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Byggesagsteamet består af 10 sagsbehandlere og en teamleder.
 
Vi ønsker en ny kollega, der:
 • er serviceminded og god til at kommunikere med virksomheder, konsulenter og borgere, herunder at indgå i afdelingens telefonvagt og personlige borgerbetjening
 • evner at bruge sine faglige kvalifikationer i samarbejdet om mulige løsninger
 • er god til at formulere sig – både skriftligt og mundtligt
 • har et positivt livssyn – og gerne humoristisk sans
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • har en relevant, videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør, jurist, bygningskonstruktør eller lignende
 • har kørekort
 • har flair for de juridiske aspekter i byggesagsbehandlingen, herunder et godt kendskab til byggelov, planlov og forvaltningslov
 • har erfaring i sagsbehandling af bygge- og landzonesager
 • gerne har erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling
 • kan fungere som sparringspartner til fortsat udvikling af vores byggesagsteam
   
Vi kan tilbyde:
 • en geografisk stor kommune med stærk fokus på byudvikling og tiltrækning af erhvervslivet
 • forskellige byggesager med industri, landbrug, nye boligområder, sommerhusområder og bevaringsværdige bygninger
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • et spændende og afvekslende job
 • et uformelt arbejdsmiljø med respekt for hinanden
 • samarbejde på tværs af fagområder
   
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flexordning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse snarest.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Maria Christiansen, telefon 72 53 21 20.  
 
Ansøgningsfrist er den mandag 13. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 20. og tirsdag den 21. april 2020.

2 chefer til Sundhed og Omsorg

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 13-04-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Social, sundhed og omsorg

Faaborg-Midtfyn Kommune søger to nye chefer til Sundhed og Omsorg, som ser en stærk motivation i, sammen med direktøren, at udgøre den nye ledelse af området og herigennem bidrage til borgernes sundhed og livskvalitet. Kommunen har høje ambitioner på området med fokus på at skabe konkrete resultat

Cheferne vil arbejde sammenhængende og tæt koordinerede. Heri vil den ene chef have socialområdet og den anden sundhedsområdet som primært ansvarsområde.

Opgaven
”Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, ”Sammen skaber vi det bedste sted”, tager et stærkt afsæt i, at vi lykkes, hvis vi gør det sammen. Cheferne er derfor holdspillere, der sammen med den øvrige ledelse skaber stærke resultater og værdi for borgere og virksomheder i mangeartede ydelser og samarbejder.

Direktionen og Chefforum, som de to chefer indgår i, er sammen om at lykkes med opgaverne, men relationerne til Sundheds- og Omsorgsudvalget, kommunens mange medarbejdere, borgere, foreninger og virksomheder er ligeså vigtige. Samskabelse er ikke varm luft, men praktisk hverdag. Samskabelse står højt på kommunens dagsorden, og cheferne skal have og udøve forståelse for civilsamfundets betydning i en moderne landkommune”.

Med den fortsatte udvikling og implementering af udviklingsstrategien står de to nye chefer med en meget spændende og udfordrende ledelsesopgave med et strategisk langt sigte.

De to nye chefer får det udviklings-, driftsmæssige og koordinerende ledelsesansvar, herunder ansvar for områdets faglige standard og - udvikling samt nytænkning af kerneopgaverne i relation til udviklingsstrategien. Dertil kommer økonomiansvaret med fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse.

De nye chefer skal facilitere og sammensætte de faglige og ledelsesmæssige fællesskaber, så der udvikles nye og udviklingsorienterede løsninger både på tværs mellem faglighederne og inden for de enkelte fagområder. Fokus skal være på borgerne og på, hvordan deres sundhed og livskvalitet kan øges.

Et vigtigt element i at skabe samlet følgeskab til og ansvar for områdets udvikling er, at de nye chefer understøtter fastholdelsen af lokale ideer, løsninger og handlekraft.

Kompetencer
Til at løse opgaverne søger Faaborg-Midtfyn Kommune to chefer med stor integritet og gennemslagskraft, som – med udgangspunkt i en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang – brænder for ledelsesopgaven. Både i ord og i handling.

De to nye chefer skal begge udøve kompetent kommunikation, analytisk sans, overblik, ledelsesmæssig gennemslagskraft og politisk tæft - og herigennem sikre realisering af politiske beslutninger og strategiske mål. 

Cheferne skal have betydelig indsigt i sundheds-, omsorgs,- og/eller socialområdet samt kunne vise resultater fra en politisk styret organisation og fra større omstillings- og transformationsprocesser, hvor samspillet hele vejen rundt har udgjort drivkraften og succesen i resultatskabelsen. Herunder er erfaring med at indgå i regionale og nationale sammenhænge en fordel.

På det personlige plan lægger vi vægt vi, at cheferne er dygtige og respekterede ledere, der har erfaring med ledelse af ledere, og som har en naturlig evne til at kommunikere i øjenhøjde. Cheferne er synlige, tilgængelige og inviterende, og de mestrer det dobbelte lederskab i både linjeledelse, ledelse på tværs, ledelse i matrix og ledelse af programmer

Vilkår
Ansættelse på overenskomstvilkår. Lønniveauet i henhold til Aftale om aflønning af chefer ligger i spændet: 810-850.000 kr. Derudover kommer pension. Tiltrædelse 1. juni 2020.


Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest den 13. april 2020.
Kontakt gerne direktør Siggi W. Kristoffersen, tlf. 72 53 10 16 eller direktør Chris Petersen fra MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Læs den fulde stillings- og personprofil eller se opslaget på www.muusmann.com.

Faaborg-Midtfyn er i gang med at realisere udviklingsstrategien 2019-30 ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Kommunen ønsker at tiltrække yderligere 3000 nye borgere inden år 2030, og at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80% i 2030. Samtidig ønskes der at skabe en attraktiv og højt profileret kommune på Fyn, som rummer muligheder for både karriere- og familieliv, høj service, sund økonomisk vækst, et stort udbud af rekreative fritidstilbud samt øget aktivt medborgerskab. Social, Sundhed og Omsorg spiller en vigtig rolle i realiseringen af disse ambitioner.