Single

E-handelskoordinator

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 27-02-2020 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Hooked på e-handel? Og flair for it?
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De 5 kommuner repræsenterer samlet knap 150.000 indbyg­gere samt et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1 mia. kr.
Fællesindkøb Fyns hovedopgave er at udbyde og optimere anvendelsen af indkøbskontrakter som et vigtigt bidrag til, at der skabes økonomiske midler til de mange opgaver som kommunerne løser. I denne sammenhæng indgår e-handel som et væsentligt redskab.
E-handel i kommunerne har de seneste år gennemgået en betydelig udvikling, en tendens der vil præge området også de kommende år. Blandt andet forventes en ny bekendtgørelse om elektronisk handel at træde i kraft i primo 2021.
Fællesindkøb Fyn nærer høje ambitioner til e-handel, som hos os afføder mange forskelligartede og interessante opgaver. Til varetagelsen af disse søger vi en ny e-handelskoordinator.
 
Om jobbet, dig og os
Som e-handelskoordinator skal du både kunne håndtere rutinemæssigt og udviklingsorienteret arbejde. Dine opgaver vil således spænde over et bredt felt, fra selvstændig kontrol, verificering og godkendelse af elektroniske varekataloger til deltagelse i udvikling af e-handel målrettet kommunernes behov samt indfasning af nyt e-handelssystem. Sidstnævnte med dig i rollen som tovholder.
Andre funktioner vil være klargøring af systemer og processer tilpasset ny lovgivning, koordinering af prisreguleringer og arbejde med PunchOut-løsninger, ligesom du lejlighedsvis vil skulle gennemføre prisindhentninger. Analysearbejde vil også indgå i jobbet.
Du vil skulle arbejde tæt sammen med vores kommuner, Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og aftaleleverandører om e-handel. Solide samarbejdsevner er derfor et must. Vigtigt i den sammenhæng er også, at du kommunikerer ubesværet såvel skriftligt som mundtligt.
Hertil er det naturligvis afgørende, at du har oprigtig interesse for e-handel og offent­ligt indkøb. Har du relevant uddannelse eller erfaring på området, vil det være et plus. Det er en vigtig forudsætning, at du er omhyggelig og har en analytisk tilgang til arbejdet, ligesom du har flair for it-systemer, herunder at du er rutineret bruger af gængse pc-værktøjer, især Excel.
Hvis det er dig, der bliver vores nye kollega, vil du opleve et ambitiøst, men uformelt arbejdsmiljø båret af stærke værdier, et smil på læben og gode betingelser for faglig og personlig udvikling. Du vil få gode muligheder for selv at præge job og dagligdag.
 Du kan få mere at vide om os på indkobfyn.dk
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30-33 timer pr. uge med mulighed for fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation. Arbejdspladsen er placeret i Gislev.
 
Vi glæder os til at høre fra dig
Hvis ovenstående har fanget din interesse, men du er nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller  og indkøbs- og udbudssupporter Pia Andersen tlf. 7253 1192 - mail: piand@fmk.dk
Hvis du synes, jobbet lige er dig, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning senest 27. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 11 og 12.