Single

Afdelingsleder i Økonomi og Løn

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-11-2020 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor at skulle ansætte en ny afdelingsleder i Økonomi og Løn. En attraktiv mulighed for dig med stærk økonomisk faglighed, som ønsker spændende opgaver og stor indflydelse i en organisation i udvikling.

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.500 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odenseforstæderne i nord. Vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune.

Økonomi og Løn har en lang række opgaver af både strategisk, tværgående og understøttende karakter. Stabens opgaveportefølje spænder bredt. Staben varetager økonomistyringen for hele organisationen - både på det strategiske og driftsmæssige plan. Staben varetager opgaver vedrørende indkøb, opkrævning, kontrol for socialt bedrageri, koordinering af befordring og den overordnede ledelsesinformation. Som afdelingsleder indgår du i stabens ledelsesteam sammen med chefen for Økonomi og Løn og den anden afdelingsleder. I staben er der 40 medarbejdere.

Økonomi og Løns overordnede vision er at sikre en effektiv og korrekt økonomistyring og arbejde proaktivt og strategisk med opgaveløsningen. Derudover understøtter vi forvaltningen i de langsigtede perspektiver og i arbejdet med at skabe råderum på tværs af alle fagområder. Vi er en kommune i konstant udvikling. Det afspejles både i den overordnede udviklingsstrategi for hele kommunen, men også særligt på økonomiområdet.

Som afdelingsleder får du en bred opgaveportefølje og berøringsflader til alt, hvad der sker i afdelingen. Du får særligt ansvar for understøttelse af fagområderne By, Land og Kultur og Arbejdsmarked. Derudover ligger der en vigtig og spændende opgave i at følge op på stabens visioner og målsætninger og få oversat dem til konkrete tiltag, som gør vores arbejde og drift endnu bedre.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået foretaget et serviceeftersyn af kommunens budgetopfølgning, som er endt ud i en række konkrete anbefalinger og handlinger. Det bliver dit ansvar - i samarbejde med ledelsesteamet -, at implementere de besluttede tiltag og lede medarbejderne sikkert igennem forandringerne.

Du skal sikre succesfuld implementering uden at gå på kompromis med sikker drift. Derudover skal der implementeres et nyt økonomi- og lønsystem, og her kommer du som afdelingsleder til at spille en vigtig og indflydelsesrig rolle.

Vi ønsker en afdelingsleder med en stærk økonomifaglighed og erfaring fra enten en kommune, region eller staten. Opgaverne spænder bredt. Derfor er ledelseserfaring en klar fordel.

Som leder er du nærværende og har lyst til at lære dine medarbejdere at kende. Du kan håndtere en fagligt mangfoldig medarbejdergruppe og agerer lyttende og indragende overfor den enkelte medarbejder og den samlede enhed.

Du har gode kommunikationsevner både i det faglige arbejde og på det strategiske plan og skal kunne kommunikere skriftligt til direktion og det politiske niveau. Du skal kunne oversætte politiske beslutninger og strategier til konkrete handlinger, så ingen er i tvivl om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Du skal have mod og lyst til ledelse og være villig til at lære af dine lederkollegaer og dine medarbejdere.

Stillingen er på 37 timer og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Den lønmæssige ramme ligger i intervallet kr. 580.000 kr. til 610.000 kr. årligt med tillæg af pension.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Læs mere i jobprofilen her. 

Der er ansøgningsfrist d. 5. november 2020 klokken 12.00. Vi forventer, at du kan tiltræde senest den 1. januar 2021.

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til chef for Økonomi og Løn Nis Kasper Pedersen på telefon 72 53 49 33 eller chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen (KLK) på 27 15 29 15.


Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2020 00:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Stillingen er på 30-32 timer ugentligt i dagvagt med start d. 1/12-20 eller snarest derefter.

Hvem er vi:

Vi er en stor hjemmeplejegruppe i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? så send din motiverede ansøgning til os.


funktionsbeskrivelse:
 • Skal kunne varetage opgaver i plejen
 • Har daglig kontakt med medarbejdere og telefonisk kontakt med borgere i forhold til planlægning af visiterede ydelser, flytning af besøg. Vi varetager mange indsatser visiteret fra sundhedsloven, derfor forventes der, at du kan være med til at sikre der ligger den korrekte faglige dokumentation, så indsatser fra sundhedsloven kan udføres korrekt.
 • Har lyst til et tæt samarbejde med lederen omkring visiterede ydelser og personaleressourcer.
 • Har interesse for, bla.  i samarbejde med lederen, at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig inddraget ifht. Personlige og faglige kompetencer.
 • Arbejde tæt sammen med medarbejdere, øvrige samarbejdspartner og leder for, at sikre en optimal daglig drift, hvor borgerne er i fokus.
 • Udarbejde/vedligeholde kørelister samt planlægning og disponering i samarbejde med 1. planlægger og daglig leder.
 • Indsigt i medarbejdernes faglige kompetencer og anvende de faglige kompetencer i planlægningen.
 • Korrespondance med visitator både i sygeplejen og myndighedsafdelingen og andre relevante samarbejdspartnere.
Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
Vi søger en medarbejder:
 • Der arbejder struktureret og har gode IT kundskaber.
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der kan sætte grænser og stå i krydspres og mestrer en konfliktnedtrappende kommunikation i tale og adfærd.
 • Der er udadvendt og imødekommende og har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler sig.
 • Der kan være sparringspartner for medarbejderne.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der skal være indstillet på fleksibel arbejdstider, specielt i ferie.
 • Der har kørekort

Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Broby, Heidi Stokholm, på telefon 7253 4665 eller mail hedes@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 25.oktober

Samtaler forventes afholdt i d. 29.oktober.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe, søger sygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 21-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger en sygeplejerske til dagvagt pr. 1. december 2020.

Stillingen er på 35 timer/uge og der arbejdes kun hver 4. weekend. 
 
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi er et tværfagligt team som arbejder tæt sammen om forløbet for borgeren og bruger blandt andet redskabet relationel koordinering med henblik på at skabe helhed for borgeren.
Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
Udover at sygeplejerskerne har en gennemgående rolle i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, har sygeplejerskerne også et ansvar for koordinering af borgerforløbet som typisk varer ca. 3 uger.

Der er 26 midlertidige pladser, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt. Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på
et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
Så er du velkommen til at søge en stilling hos os.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion.
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt, kan arbejde med mange forskellige opgaver og som også kan indgå i plejeopgaver, når det giver mening.
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
 • Der har sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer, og som med afsæt i disse kompetencer kan:
 • Formidle viden igennem dialog og samarbejde med det øvrige personale
 • Arbejde målrettet med at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation
 • Planlægge og videredelegere sundhedsfaglige opgaver i forhold til kollegaers kompetenceområder i opgaveløsningen
 • Inddrage relevante fagpersoner og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Holde sig ajour indenfor eget fagområde
Link
Kvalitetsstandard
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 7253 5550 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest søndag den 21. oktober 2020.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 26. oktober 2020.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest, uddannelsesbevis samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Afdelingsleder til Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 18-10-2020 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.
 
Hvis du drives af lyst til at arbejde med strukturer og administration og samtidigt være på en skole, der altid er optaget af, hvordan vi kan gøre skoledagen endnu bedre for elever, personale og forældre, så skal du søge til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afdeling Ryslinge.

Kernen i jobbet er, at du som afdelingsleder er ansvarlig for at skabe en sammenhæng og udvikling i skolens og SFO´ens drift, således at dagligdagen fungerer for elever og personale. Skemaer, planlægning og koordinering af personalets arbejdsopgaver er en stor del af dine opgaver, ligesom forberedelse og håndtering af skoleårets planlægning er det. Dit fokus skal være på at organisere og koordinere de gode rammer, så elevernes læring og medarbejdernes arbejdsmiljø har rum og plads til at udvikle sig.
Du vil have tæt kontakt til børnehaven Eventyrhuset, og det er derfor vigtigt i forhold til opgaven, at du evner og mestre at samarbejde internt og eksternt.

Du bliver en del af Landsbyordningens energiske og udviklingsorienteret ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder og afdelingsleder for børnehusene. Ledelsesteamets samarbejde er præget af gensidig respekt, humor og arbejdsomhed, og vi ser det som givende at blive udfordret på vores praksis, så vi når de mål, vi sætter os.

Du er:
 • Fagligt velfunderet i tekniske programmer, der understøtter skolens drift, for eksempel Tabulex Trio og Aula.
 • Nysgerrig på alt det gode, der er i gang, og optaget af, hvordan vi sammen kan blive endnu bedre
 • Struktureret og vedholdende.
 • Tillidsvækkende og god til at skabe relationer til både medarbejdere, elever og forældre
 • Organiserende og har sans for overblik i komplekse administrative og pædagogiske opgaver
 • Ansvarsfuld, struktureret, selvstændig og har humor.
Du har:
 • Erfaring med ledelse.
 • En nærværende, inddragende og empatisk ledelsesstil
 • Evnen til at udvise stabilitet og vedholdenhed, også når tingene ikke lige går som forventet.
 • Evnen til at samarbejde om den røde tråd fra børnehave, undervisning og SFO.
 • Erfaring med at understøtte medarbejdere i deres teamsamarbejde.
Om Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en midtfynsk folkeskole, der ligger med matrikler i Kværndrup og i Ryslinge. Landsbyordningen består af to skoleafdelinger og to børnehuse med fælles ledelse og bestyrelse. Som landsbyordning har vi gode muligheder for at samarbejde om den røde tråd, således at børnene og deres familier oplever gode overgange, når de skifter fra f.eks. børnehave til skole. Det giver en hel unik mulighed for, at vi i vores samarbejde kan have et blik for hele barnets situation.
Skolen har en klar profil, som PALS-skole, hvilket man vil kunne mærke i hele vores organisation i forhold til værdisættet, at man viser ansvar, omsorg og respekt uanset hvem man er, og hvor man er tilknyttet.
Dit ansvar er at være daglig leder af undervisningstilbud – og SFO1 og SFO2 på afdeling Ryslinge.
Du kan læse mere om Landsbyordningen Tre Ege Skolen på vores hjemmeside Treegeskolen.aula.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Vi ønsker stillingen besat snarrest muligt, dog senest den 1. december 2020.
Yderligere oplysninger
Du kan kontakte skoleleder Hanne Rygaard på direkte telefon nr. 72 53 40 31, hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at aftale et besøg på afdelingen, som vi opfordrer til at du gør.
Vores adresse er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge, men bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
Ansøgningsfristen er søndag den 18. oktober 2020, og vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 21. oktober 2020 og anden samtalerunde onsdag den 28. oktober 2020.
Der vil være et testforløb for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.
 
Infoboks om Landsbyordningen Tre Ege skolen
Afd. Ryslinge har 144 elever og ca. 20 medarbejdere samlet set på afd. Ryslinge og i SFO Kålormen og SFO2 Kålsommerfuglen. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Børnehaven Eventyrhuset har 40 børn og 7 medarbejder. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Afd. Kværndrup har 120 elever og ca. 18 medarbejdere samlet set på afd. Kværndrup og i SFO Slottet og SFO2 Juniorslottet. Adressen er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
Børnehuset Oasen har 55 børn og 13 medarbejdere. Adressen er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup
 
 
 

Tandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 18-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en tandlæge med dansk autorisation til vores kommunale tandpleje.

Alt afhængig af ansøgerfeltet og ansøgers ønsker, vil vi tilbyde fuldtids- eller deltidsstilling, enten i Ringe eller Faaborg.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med velindrettede lokaler og moderne udstyr. Vores tandpleje har to filialer, en stor klinik i Ringe og en lidt mindre i Faaborg. Vores team har et bredt erfaringsgrundlag og består af både tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi vægter efteruddannelse højt og arbejder med uddelegeringer. 

Dine nye arbejdsopgaver vil primært bestå i diagnostik og behandling af vores 10.000 børn og unge, men der er også mulighed for at komme til at arbejde med vores ca. 170 omsorgstandplejepatienter. Tandplejen bruger TK2 som journalsystem.

Opgaverne løses i en fælles forståelse af at vi har en sundhedsfremmende og profylaktisk profil.

Tandplejen har et samarbejde med Odense Kommunale Tandpleje/Tandreguleringscenter Fyn omkring ortodonti, men der er rig mulighed for at udvikle færdigheder inden for diagnostik af ortodontiske problemstillinger og også inden for behandling af mindre ortodontiske problemstillinger. Al diagnostik og behandling af Faaborg-Midtfyn Kommunes specialtandplejepatienter er udliciteret til Odense Kommunale Tandpleje.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72530610 eller mail cadiv@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Der er som udgangspunkt tale om en fast stilling på 35 timer pr uge. Vi er dog åbne for en
deltidsansættelse.

Forventet start den 1. december 2020 eller efter aftale.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest søndag den 18. oktober 2020 kl. 12.00.

Vi indkalder til samtale den 20. oktober og forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 44.

Vi afholder mødet med behørig afstand i henhold til gældende corona-forholdsregler.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Tandplejer til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 18-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en tandplejer til vores kommunale tandpleje.

Alt afhængig af ansøgerfeltet og ansøgers ønsker, vil vi tilbyde fuldtids- eller deltidsstilling, enten i Ringe eller Faaborg.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med velindrettede lokaler og moderne udstyr. Vores tandpleje har to filialer, en stor klinik i Ringe og en lidt mindre i Faaborg. Vores team har et bredt erfaringsgrundlag og består af både tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi vægter efteruddannelse højt og arbejder med uddelegeringer. 

Dine nye arbejdsopgaver vil primært bestå i diagnostik og behandling af vores 10.000 børn og unge, men der er også mulighed for at komme til at arbejde med vores ca. 170 omsorgstandplejepatienter. Tandplejen bruger TK2 som journalsystem.

Opgaverne løses i en fælles forståelse af at vi har en sundhedsfremmende og profylaktisk profil. Vi ønsker derfor også, at du har interesse for at arbejde med profylakse på et bredt plan.

Tandplejen har et samarbejde med Odense Kommunale Tandpleje/Tandreguleringscenter Fyn omkring orto, men vi udfører orto-screeninger og udvælger selv børnene til visitationer. Al diagnostik og behandling af Faaborg-Midtfyn Kommunes specialtandplejepatienter er udliciteret til Odense Kommunale Tandpleje.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72530610 eller mail cadiv@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Forventet start den 1. december 2020 eller efter aftale.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest søndag den 18. oktober 2020 kl. 12.00.

Vi indkalder til samtale den 20. oktober og forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 44.

Vi afholder mødet med behørig afstand i henhold til gældende corona-forholdsregler.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent til fast dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling som dagvagt, med tiltrædelse 1. december eller efter aftale.
Der arbejdes 32 timer pr. uge og hver 2. weekend. Arbejdstiden kan reguleres efter aftale.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Bakkegården består af 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt, med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
I så fald håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Kvalitetsstandard_for_midlertidigt_ophold_i_d%C3%B8gnbemandet_plejebolig_2014.pdf
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på e-mail afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.
 
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest den 18. oktober 2020 kl. 08.00.
Samtaler vil blive afholdt løbende i takt med at vi modtager ansøgninger. Der forventes dog senest at blive afholdt samtaler onsdag den 21. oktober 2020.
 
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest, uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Chauffør med pædagogisk flair søges til deltidsstilling 12-18 timer pr. uge

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-10-2020 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en Chauffør med pædagogisk flair til Montagen i Kværndrup. Stillingen er på 12-18 timer ugentligt med opstart fra 1. november eller 1. december 2020
Arbejdstiden ligger mellem kl. 9-16
Kørslen omfatter kørsel med borger til og fra Montagen, samt kørsel af varer, gerne i samarbejde med vores borgere. 


Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Vi beskæftiger en bred vifte af fagligheder herunder bl.a. pædagoger, værkstedsassistenter, omsorgspersonale og sosu-assistenter.
Det Socialfaglige område tilbyder, aktivitet, støtte, erhverv og undervisning til målgrupper med særlige behov.
Målgruppen du kommer til at arbejde med er psykisk sårbare borgere.
Borgerne på Montagen er visiteret efter § 103 og § 104 i serviceloven.
Montagen tilbyder beskyttet beskæftigelse med forskellige pakke/monteringsopgaver samt serviceopgaver, som løses af borgerne.

Du har
 • Et socialt og fagligt engagement som du kan sætte i spil på hele arbejdspladsen du bliver en del af.
 • Erfaring fra det socialfaglige område er en fordel
 • Et tålmodigt menneske der kan se det gode i ”de små skridt”
 • Personlige og faglige kompetencer, der gør det naturligt for dig at være en loyal holdspiller der selvstændigt tager ansvar for at varetage dine opgaver og ansvarsområder.
 • Kørekort kat. B,
 • Forståelse for pædagogiske rammer  
 • Håndværksmæssig flair
 • Truckcertifikat eller certifikat til stabler.

Vi tilbyder

Muligheden for at være sammen med ca. 40 borgere der altid gør deres bedste. Desuden tilbyder vi et alsidigt og spændende job på Montagen, hvor personalet har fokus på at komplementere hinanden og en arbejdsplads der er rar at være på. På Montagen er der 8 ansatte der glæder sig til at tage godt imod dig.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge
laoxr@fmk.dk Skriv dine spørgsmål og telefonnummer, så bliver du ringet op efterfølgende.
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 12-18 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.


Tiltrædelse 1. november alternativt 1. december 2020

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist
fredag d. 16. oktober
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 44
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe søger en social- og sundhedsassistent til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 11-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger en social- og sundhedsassistent til en fast nattevagt, med tiltrædelse 1. december eller efter aftale.
Der arbejdes 28 timer/uge og hver 2. weekend.
 
Hvem er vi?
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Bakkegården består af 26 midlertidige pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt, med henblik på rehabilitering som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig.
 
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Vi er et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om forløbet omkring borgeren med henblik på at skabe helhed. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, diætist og kostforplejningen.
 
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
I så fald håber vi, du har lyst til at søge stillingen hos os.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads med faglige møder og mange samtaler med borgere og pårørende samt tæt sparring med kolleger.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb.
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt og arbejde med mange forskellige opgaver
 • Der kan lide at dagene ikke er ens.
Link
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Kvalitetsstandard_for_midlertidigt_ophold_i_d%C3%B8gnbemandet_plejebolig_2014.pdf
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården Ann-Kirstine Dandanell på e-mail afrue@fmk.dk eller tlf. 7253 5550.
 
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest den 11. oktober 2020 kl. 08.00.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 14. oktober 2020.
 
Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest, uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Byggekonstruktør el. lign. til Faaborg Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 11-10-2020 00:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Bygningskonstruktør til Ejendom Drift
By- Land og Kultur
Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi søger en Bygningskonstruktør eller lign., som skal være koordinerende vedligeholder, på 37 timer til Ejendom Drift, i Faaborg Midtfyn Kommune.
Stillingen er en 2 årig stilling.

Afdelingen Ejendom er en FM-enhed under udvikling. Den varetager alle anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Afdelingen er opdelt i fire team: Anlæg, Ejendom Drift, Fællesfunktion og Energi. Sammen med Anlæg er vi er i alt 12 medarbejdere, der drifter kommunens bygninger samt laver drifts- og vedligeholdelsesplaner på bygningsmassen. Herud over er der ca. 60 kontaktpersoner/servicemedarbejdere, som holder til ude på kommunens institutioner. De er en del af Ejendom Drift og er med til at drifte kommunens institutioner og bygninger.

Du vil blive ansat i Ejendom Drift, og vil have opgaver på bygningerne i hele kommunen.
Som koordinerende vedligeholder, får du opgaver som er bygnings og brugerrelateret.
Du vil blive ansat i en afdeling med gode kolleger i et uformelt miljø, hvor vi taler om opgaverne og løser dem sammen samt der vil være en del fagligt tværgående opgaver.  
Mødested og kontorarbejdsplads er pt i Faaborg.
                     

Hovedopgaver:
 • Besigtigelse/registrering af den indvendige del af kommunens bygninger i MDOC FM, som er kommunens vedligeholdelses program
 • Planlægning af vedligeholdsopgaver i MDOC FM  
 • Indhentning af tilbud samt udarbejdelse af udbuds materiale på vedligeholdsopgaver
 • Tilsyn ved udførelse af vedligeholdsopgaver
 • Betaling af faktura - økonomistyring
 • Indkøb af materialer for teknisk personale
 • Ad hoc opgaver

Alle opgaver løses i tæt samarbejde med Kontaktperson/Teknisk Servicemedarbejder, de tre andre team, samt brugere og leverandører.


Faglige og personlige kompetencer og ansvarsområder:
 • Håndværksmæssig uddannelse er en fordel, men ikke et krav
 • Byggeteknisk uddannelsen er et krav
 • Gode samarbejdsevner
 • Ordenssans og overblik
 • Fleksibel
 • IT på brugerniveau (Office pakken)
 • Kendskab til MDOC FM eller lign. program
 • Kørekort til alm bil
 • Selvstændig gennemførsel af projekter fra tilbud til aflevering
 • Byggepladsstyring
 • Økonomistyring
 • Koordinering med andre faggrupper
 • Kvalitetssikring
 • Deltagelse i byggemøder

Personlige egenskaber
 • Overblik
 • Proaktiv
 • Team orienteret
 • Gode kommunikative evner
 • Godt humør

Ansættelse:
Stillingen er fuldtid, 37 timer og er en 2-årig stilling
Ansøgning bedes sendt igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Der indhentes straffe og børneattest.


Ansøgningsfrist er 11. oktober 2020
Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter

Vi ønsker stillingen besat 1. december 2020 eller før

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Du kan få mere at vide hos leder for Ejendom Drift Preben Johansen på mobil 72533866.
 

Energiteknolog til Ejendom drift Faaborg Midtfyn kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 11-10-2020 00:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Energiteknolog el.lign. til Ejendom Drift
By- Land og Kultur
Faaborg-Midtfyn Kommune

Vi søger en energiteknolog på 37 timer til Ejendom, i Faaborg Midtfyn Kommune.


Afdelingen Ejendom er en FM-enhed under udvikling. Den varetager alle anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Afdelingen er opdelt i fire: Ejendom Drift, Energi, Anlæg og en Fællesfunktion med i alt 12 medarbejdere, der styrer kommunens anlægsprojekter på bygninger samt står for drifts- og vedligeholdelsesplaner på bygningsmassen og en Ejendom drift enhed med i alt ca. 60 servicemedarbejdere, som holder til ude på kommunens institutioner, hvor de servicere bygninger og brugere af bygningerne. Ejendom Drift udfører også driftsopgaver på kommunens institutioner og bygninger.
Herud over består Ejendom Drift af tre konstruktører/Byggeteknikere, som har ansvar for økonomi til drift og vedligehold, af bygningerne.

Du vil blive ansat i Energi som er en del af Ejendom Drift, og vil have opgaver med CTS, ABA, AIA, ADK, Energy Key og øvrige svagstrømsanlæg i bygningerne i hele kommunen.
Som Energiteknolog får du opgaver som er bygnings og brugerrelateret, hvorfor det vigtigt at du er særdeles udadvendt og god til at kommunikere med mennesker.
Vi tilbyder en stilling i et uformelt miljø med særdeles gode kolleger, som i et tæt samarbejde med andre afdelinger løser de foran os stillede opgaver.

Mødested og kontorarbejdsplads er pt i Faaborg.
                     

Hovedopgaver:
 • Besigtigelse/registrering af svagstrømsanlæg i kommunens bygninger i MDOC FM, som er kommunens vedligeholdelsesprogram
 • Lave energiberegninger og kunne stille dem op i EXEL og eks. Power point, samt lave kataloger der anskueliggør forbrug og hvor der kan reduceres
 • Oplære tek. personale i CTS anlæg
 • Afholde seancer i FMK omkring sund energiforbrugskultur og omtanke omkring dette  
 • Planlægning af vedligeholdsopgaver i MDOC FM  
 • Indhentning af tilbud samt udarbejdelse af udbuds materiale på vedligeholdsopgaver og etablering af nye anlæg
 • Tilsyn ved udførelse af vedligeholdsopgaver
 • Betaling af faktura
 • Ad hoc-opgaver

Alle opgaver løses i tæt samarbejde med Teknisk Servicemedarbejder, Anlæg teamet, brugere mf.

 
 • Faglige og personlige kompetencer:
 • Energiteknolog el.lign. uddannelse er et krav
 • Gode samarbejdsevner
 • Kendskab til Nudging vil være en fordel
 • Skal være god til at ’’sælger og implementere energibesparende’’ tiltag til brugerne
 • Godt humør og let til smil
 • Ordenssans og overblik
 • Fleksibel
 • IT på super brugerniveau (Office pakken)
 • Kørekort til alm bil


Ansættelse:
Stillingen er fuldtid, 37 timer
Ansøgning bedes sendt igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Der indhentes straffe og børneattest.


Ansøgningsfrist d. 11. oktober 2020
Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter

Vi ønsker stillingen besat 1. december 2020 eller før
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Du kan få mere at vide hos leder af Ejendom Drift Preben Johansen på mobil 72533866.
 

Teamleder med stor erfaring indenfor fysisk planlægning søges til stilling i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Teamleder
Ansøgningsfrist: 09-10-2020 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en fagligt dygtig person indenfor fysisk planlægning med nogen ledelseserfaring til en lederfunktion i vores Planteam.   

Planteamet består af 7 medarbejdere med kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byfornyelse og en række analyseopgaver og projekter indenfor befolknings- by og landsbyudvikling som hovedopgaver. Der er aktuelt stor efterspørgsel efter både større og mindre planer og understøttelse af byudviklingstiltag. Det afspejler bl.a. et højt aktivitetsniveau i byggebranchen og stærke politiske vedtagne ambitioner i kommunens udviklingsstrategi om at udvikle attraktive byer og lokalsamfund.

Teamet er en del af Center for By, Land og Kultur (BLK), hvor vi i alt er ca. 120 medarbejdere. Der er et stærkt tværfagligt miljø ikke mindst omkring de større byudviklingsprojekter og omkring udviklingen af velfungerende miljøer til gavn for borgerne. Planteamet har et tæt samarbejde med vores By- og Egnsstrategiske Sekretariat, som arbejder med de største byudviklingsprojekter, ligesom der i hverdagen er et vigtigt samarbejde med Miljø og Byg, med Natur og Trafik, men også fx med kollegerne på kultur og fritidsområdet. 

Kommunen er arealmæssigt Fyns største. Den rummer mange landsbyer og i et varieret landskab er der bl.a. vigtige rekreative områder med store udviklingspotentialer for friluftsliv.  Planlægningen for og afvejning af de mange interesser og potentialer i det åbne land er en væsentlig del planopgaverne. Ikke mindst det øgede fokus på bæredygtig udvikling skaber nye opgaver i det åbne land, men også i byerne.  

Om stillingen
Vi har brug for en teamleder med stort planfagligt overblik, med interesse for det planfaglige og lyst til at strukturere, koordinere og udvikle på teamets opgaver. Du skal have lyst til, og kunne placere dig i, det komplicerede centrum for planopgaverne, hvor der skal lyttes til mange interesser. Du skal være aktivt med til at finde de gode og nødvendige kompromisser mellem disse. Du står ikke alene på denne spændende og komplicerede post, men din rolle er central.

Teamlederens opgaver er bl.a.
 • At arbejde målrettet for, at Planteamet bidrager bedst muligt til, at hovedmålene i kommunens overordnede udviklingsstrategi nås
 • At varetage koordinering af medarbejdernes arbejdsprogrammer og løbende prioriteringer i hverdagen
 • Faglig sparring med medarbejdere og understøttelse af planteamets trivsel og udvikling, samarbejde og selvledelse
 • At udarbejde sager og oplæg til politisk prioritering af opgaver 
 • At have overblik og ansvar for kvalitetssikring af sager til udvalgsmøder og en central rolle i fremlæggelse af teamets sager i politiske udvalgsmøder
 • At deltage i og sikre god afvikling af borgermøder om diverse planer
 • Løbende at følge med i udviklingen på planområdet og indenfor byfornyelse både ift. lovgivning og metoder m.v.  samt løbende fokus på udvikling og effektivisering af sagsbehandling.
 • Personaleledelse
 • At deltage i en intern task force til helhedsorienteret og effektiv håndtering af mere komplicerede tværgående sager i BLK. Det ledelsesmæssige vil fylde en del, men erfaringen viser, at stillingen fordrer, at man også deltager i det faglige arbejde. Det vil her være en fordel, hvis du ikke mindst har viden om åben land planlægning og kan bidrage til kommuneplanlægningen.
Personlige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du
 • Har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund
 • Har en stor interesse for fysisk planlægning og har erfaring og fagligt overblik på feltet samt personligt god flair for ledelse  
 • Evner at forenkle det komplicerede og skære ind til det væsentlige i ofte komplicerede planprocesser.
 • Har interesse for og gerne erfaring med ledelse
 • Er robust og professionelt kan håndtere de mange ofte modstridende interesser, der er omkring fysisk planlægning
 • Er imødekommende overfor mange forskellige typer mennesker og god til dialoger og evner at tænke løsningsorienteret
 • Er velformuleret og præcis både i skrift og tale
 • Har et godt humør og besidder en god portion humor
 • Kørekort er nødvendigt
Vi tilbyder
 • Et varieret arbejde med en bred kontaktflade til både kolleger, politikere, investorer og borgere
 • Et godt arbejdsmiljø i et udviklingsorienteret fagligt miljø
 • En medarbejdergruppe med mange forskellige baggrunde, et uhøjtideligt arbejdsmiljø, god stemning og respekt og omsorg for hinanden
 • Et job med stort ansvar, stor indflydelse på opgaveløsningerne og på planlægningen heraf
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling
 • Deltagelse i en velfungerende ledergruppe
 • Arbejdsplads primært i Faaborg, tæt på bymidten og havnen
 • Stor fleksibilitet i arbejdstider og vi har på det seneste lært at meget kan løses hjemmefra og på Skype, men det er også vigtigt at samles på arbejdspladsen en god del af tiden.
Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling.

Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem. Husk at vedhæfte CV og eksamensbeviser.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2020

Samtaler forventes afholdt den 23. oktober 2020

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for By, land og Kultur Christian Tønnesen på tlf. 72532053 (læg gerne en besked, hvis han er optaget af andet) eller planlægger Malene Laustsen Larsen på tlf. 72538030.
 

Lærer til barselsvikariat på 7. årgang på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 07-10-2020 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 30. november 2020 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 73 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen – 7. årgang - med linjefag i flere af følgende fag: Matematik og Fysik. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole.
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 20. oktober 2020.
 
 

Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timerVi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby i Faaborg-Midtfyn kommune

Stillingen er på 30 timer i aftenvagt med vagt hver anden weekend.

Hvem er vi:
Vi er en personalegruppe med stor mangfoldighed dette giver nogle gode konstruktive debatter til løsning af vores kerneopgave til gavn for borgerne. vi arbejder rehabiliterende og har stor fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge og favne en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen?

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
 • Indflydelse på eget vagtrul
  Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 • Der har kørekort
 •  
  Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Vester Åby Kim Baden 7253 4927

  Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 05.10.2020

  Samtaler forventes afholdt i uge 41.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

  Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.

  Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
   
   


Social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen i Vester Åby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vester Åby hjemmeplejen.
Vi søger en dygtig social – sundhedshjælper til fast dagvagt 30 – 35 timer.
 

Er du interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling og medindflydelse. Vi er en personalegruppe med mange forskelligheder og tager gerne nogle gode faglige diskussioner. Vi har stort fokus på kollegialt fællesskab og trivsel. Stillingen er på 30 - 35 timer med vagt hver 2. weekend.

Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere og assistenter, ufaglærte afløsere og elever. Vores kerneopgave er at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tværfaglig arbejdsproces, opnår at have følelsen af et værdigt liv. Vi bestræber os på at møde borger – og pårørende på en ligeværdig måde.

Vi tilbyder
- God og grundig introduktion
- Personlig og faglig udvikling
- Motiverede og fagligt dygtige kolleger
- En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
- Et tværfagligt samarbejde med fokus på borgeren
- Medbestemmelse, indflydelse og et godt arbejdsmiljø.

vi søger en kollega:
- Der er social- og sundhedshjælper uddannet
- Der er nærværende og tillidsvækkende
- Der kan arbejde selvstændigt
- Der er let omgængelig, har et positivt væsen og har humor.
- Der er fleksibel og engageret, der tør tage et ansvar i samarbejde med borger/pårørende og kollegaer                                             
- Der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
- Der har It-kendskab
- Der har stabilt fremmøde og har kørekort


Stillingen er til besættelse 01.12.2020, eller snarest.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 05.10.2020. kl. 12.00. Send din motiverende ansøgning, vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgning er via rekrutteringssystem.

Samtalerne forventes afholdt den 7 eller 8 oktober 2020

For nærmere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen, Kim Baden tlf. 7253 4927
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 

2 medarbejdere søges til weekendstilling i BO & AKTIV - afdeling Pegasus i Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 05-10-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
BO & AKTIV er en organisation i Faaborg-Midtfyn Kommune med tilbud jvf. § 52, 84, 104, 105 og 107 i Lov om Social Service. BO & AKTIV består af 7 botilbud, 2 dagtilbud og et aflastningstilbud. Tilbuddene benyttes af ca. 158 borgerne i alderen 3 – 88 år.
Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af 1 leder og 4 mellemledere.

Til Bofællesskabet Vebo søges 2 medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig baggrund evt. omsorgsmedhjælpere 9 timer ugentligt pr. 1. november 2020 eller hurtigst muligt. Arbejdstiden er hver anden weekend i dag- og aftentimerne. Der er mulighed for supplerende vikararbejde.

Bofællesskabet Vebo består af 4 selvstændige lejligheder
Beboerne er voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse, som alle har behov for fuldstændig støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende, struktureret og ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Indsatsen dokumenteres i Nexus og opfølgning i. f. t. indsats og delmål er struktureret jvf. årshjul.

Vi søger medarbejdere som personligt og fagligt kan bidrage til arbejdet ud fra et borgerperspektiv der lægger vægt på:
 
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Holm Søby på telefon 72 53 69 05, eller ved Infomøde og rundvisning torsdag den 1. oktober kl. 14.00

Ansøgningsfrist er mandag den 5. oktober klokken 12.00
Samtaler afvikles torsdag den 8. oktober.
 

Er du afdelingslederen, som vil være med til at videreudvikle vores Rusmiddelcenter, og er du uddannet sygeplejerske eller har anden relevant uddannelse?

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 05-10-2020 08:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Rusmiddelcenter FMK er et velfungerende kommunalt tilbud for mennesker med misbrugsproblematikker med afdelinger i Ringe og Faaborg. Vi har store ambitioner om at være et dialogisk funderet behandlingstilbud, der formår at kigge på bedste praksis i både ind- og udland, og være med til at udvikle og nyskabe inden for rusmiddelområdet.
Vi har derfor brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, men samtidig udfordre os. Så hvis du kan se dig selv løfte denne spændende ledelsesopgave, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi ønsker at fastholde et behandlingstilbud, der på en og samme gang sikrer en daglig drift af høj kvalitet, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. Du skal være villig til at påtage dig det sygeplejefaglige ansvar i forhold til sundheds- og socialfagligt personale jf. reglerne i Sundhedsloven.

Rusmiddelcenter FMK har ansvaret for at levere en moderne og professionel socialfaglig og sygeplejefaglig indsats. Du vil sammen med dine medarbejdere få ansvaret for ca. 250 borgere med forskellige typer misbrug.
 
Vi er for nyligt lagt sammen med Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi står derfor også lige i starten af en proces med at lære hinanden at kende og finde fælles ståsted. Det vil du blive en vigtig del af i lederteamet.
 
Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.

Afdelingslederens opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 17 sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative medarbejdere.
 • Ansvar for at understøtte, udvikle og sikre medarbejdernes faglige udvikling i samarbejde med faglig koordinator.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes rusmiddelbehandling, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i vores medarbejder- og lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til lovgivningens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Italesætte og arbejde for den helhedsorienterede indsats med samarbejde på tværs af faglighederne.
Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatrien og Rusmiddelcenteret. 


Hvad vil vi gerne have, at du kommer med:
 • Du er uddannet sygeplejerske eller har anden relevant uddannelse. 
 • Du har en diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring, samt viden og erfaring inden for rusmiddelbehandling, gerne fra anden kommune.
 • Du har meget gerne psykiatrisk erfaring.
 • Du kender Åben Dialog eller som minimum lyst til at arbejde med Åben Dialog.
 • Du er rollemodel og kulturbærer og kan omsætte værdier til handling.
 • Du vil dialogen - du er som menneske respektfuld og har roen til at lytte.
 • Du er nærværende, gennemsigtig og anerkendende i din ledelsesstil.
 • Du er god til at have overblik, være dynamisk, visionær og målrettet.
 • Du brænder for den rehabiliterende tilgang og tværfaglig udvikling.
 • Du er tydelig og tør gå ind i konflikter med fokus på konfliktnedtrapning/håndtering.
 • Du har modet til at tage beslutninger, skære fagligt igennem og sætte rammerne.

Om os
Vores fundament i det faglige arbejde er relationsarbejde til borgerne og samarbejdspartnere.
Vi arbejder med en systemisk helhedsorienteret tankegang, hvor vi ser os som en del af en større sammenhæng. Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med rehabiliterende tilgang mod recovery, hvor vi tror på, at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet.
Vores behandlingsmæssige fokus har og er dobbeltdiagnose relaterede problemstillinger. Dette er gældende i alle 3 teams. Stoffri/børn og unge, alkohol og substitutions.
Vi er 17 forskellige mennesker, og det kræver en tålmodig, dygtig leder, der kan skabe en struktur og faglig sparring for hvert team, da arbejdsopgaverne i vores 3 teams er meget forskellige i opgaveløsning. Det spænder fra større konsultative opgaver til konkret afrusning og opstart af medicinsk behandling. 

Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Socialchefen i Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede socialområde.
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1.december 2020 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte leder Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Dorte Storm Høgh på mail dost@fmk.dk  

Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 5.oktober 2020  kl. 08.00. Der vil blive afholdt to samtalerunder. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en lille case, som vi vil bede om at du holder et kort oplæg på 10 min i starten af samtalen.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 41 - 2020 og anden runde i uge 43 - 2020.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Vi søger ny kollega til rengøring på Tingager plejehjem

Jobkategori: SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 05-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tingager Plejehjem søger til vores hus en husassistent pr. 1. november 2020, eller efter aftale.
 
Stillingen er en fast dagvagt på 26 timer pr. uge, hvoraf de 8 timer er i en plejegruppes køkken, hvor man hjælper med at servere morgenmad for beboere, og er med til at gøre morgenen hyggelig for dem. 
De resterende 18 timer er som rengøringspersonale på fællesarealer og i beboeres lejligheder.
Du arbejder kun på hverdage.
 
Vi ønsker os en kollega, der er fleksibel og med gå på mod og som vil engagere sig i huset. 
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi søger en kollega der er sparringspartner og udviser kvalitet og stabilitet i arbejdet.
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet. Vi ser gerne du har gennemgået et rengøringskursus.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende, derudover har vi 2 rengøringspersonaler ansatte der indgår i vores teams. 
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere information 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl pr mail plejecenter-tingager-vp@fmk.dk
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 5. oktober 2020. kl. 8.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem d. 7. oktober 2020.
Du modtager en mail hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe en straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere for indhentelse af reference.

Børnehaveklasseleder søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Espe Skole
Stillingstype: Fuldtid
Espe Skole & Børnehave søger en faglig dygtig og robust børnehaveklasseleder 

Brænder du for, at børnene skal trives og blive så dygtige, som de kan?
Så er du måske lige dén, som vi har brug for.
Vi er en landsbyordning bestående af skole fra 0. – 6.kl. med ca. 165 elever, ca. 70 børn i SFO’en og ca. 45 børn i vores børnehave.
Espe Skole & Børnehave er en arbejdsplads, der er præget af humor, grin og glæde.
Vi er en skole:
 • som tilstræber at skabe en hverdag præget af nærvær og tydelighed, således at eleverne får en tryg, stabil og lærerig skoledag.
 • der søger at styrke relationer og fællesskabet, så alle føler sig set, forstået og værdsat
 • der har mange traditioner som f.eks. årsfest, krybbespil, fastelavnsfest, skolefester o.a.
 • der vægter forældresamarbejdet højt
Se endvidere vores værdigrundlag på vores hjemmeside www.espeskole.dk

Vi håber, at du kan finde tid til at besøge os, inden du søger stillingen.
Vi søger en børnehaveklasseleder, der
 • gerne er pædagoguddannet og trives med at arbejde selvstændigt – med erfaring inden for skoleområdet
 • er engageret og fagligt ambitiøs, som brænder for at gøre en positiv forskel for alle vores elever
 • har indsigt i og evne til at reflektere over egen virkning og betydning for klassens trivsel, udvikling og dannelse
 • er parat til at arbejde planlagt og struktureret samt spontant og situationsbestemt
 • ser forskellighed og mangfoldighed som en styrke og har lyst til at møde børnene, hvor de er med en anerkendende tilgang
 • bidrager til fællesskabet og er god til at samarbejde
l
Vi kan tilbyde:
 • en arbejdsplads med engagerede, sparringsparate og dygtige kollegaer
 • et godt samarbejde mellem alle faggrupper i Landsbyordningen
 • en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor dialogen er i højsædet (i dette skoleår arbejder vi med Low Arousal)
 • en engagereret forældregruppe

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Vibeke K. T. Munck på tlf. 72 53 39 81 eller afdelingsleder for børnehave og SFO, Line Mørk på 72 53 88 33 for yderligere information eller for at aftale et tidspunkt for besøg.

Ansøgningsfrist: 30.09.2020 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 07.10.2020 fra kl. 15.30 samt evt. anden runde 08.10.2020 fra kl. 18.00.
Til besættelse: 01.12.2020 eller tidligere
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.


 

Fagligt velfunderet pædagog søges til vores børnehave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Espe Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Fagligt velfunderet pædagog søges

Espe Skole og Børnehave søger 32 timers pædagog til vores børnehave

Espe Skole & Børnehave er en landsbyordning, som i børnehavedelen har ca. 45 børn, i skoledelen ca. 165 elever fra 0.- 6.klasse og ca. 70 børn i SFO’en.  Børnehave og skole er på to forskellige matrikler, men med meget kort gåafstand. Børnehaven benytter ofte skolens faciliteter, som gymnastiksal, skolekøkken m.m., ligesom børnehave og SFO har fælles feriepasning.

Vi ligger tæt på skøn natur, og med vores trækvogn går vi gerne på ekspedition til bl.a. Tumleparken, Krokodillesøen og andre spændende steder i vores lokalområde.
Vi har et tæt samarbejde med skole og SFO og har flere gange om året møder med fælles emner og pædagogisk udvikling på dagsordenen. Lige nu er vi ved at starte et fælles udviklingsarbejde op - med udgangspunkt i Low Arousal.

Espe Skole & Børnehave er en arbejdsplads, der er præget af humor, grin og glæde.
På Espe Skole og Børnehave vægter vi en hverdag med nærvær, omsorg og leg højt, da alle børn skal føle sig set, forstået og værdsat, hvorfor relationsarbejdet er vigtigt, både mellem børn og voksne og indbyrdes mellem børnene.

Vi håber, at du kan finde tid til at besøge os, inden du søger stillingen.

Vi søger en pædagog der:
 • er fagligt velfunderet og reflekteret
 • har indsigt i og evne til at reflektere over din virkning og betydning for børnegruppens trivsel, udvikling og dannelse.
 • Er med på at udforske verden omkring os, ud fra børnenes perspektiver og inddrage børnenes interesser i den pædagogiske praksis
 • er optaget af at skabe et rigt stimulerende læringsmiljø og en tryg dagligdag, der er præget af nysgerrighed og begejstring.
 • vil være med til at udvikle og sætte dit præg på både børnekulturen og den professionelle kultur i tråd med fordringerne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”
 • kan medvirke til at kommunikere om teamets indsatser så det gør forældrene trygge og giver dem den nødvendige indsigt.
 • er parat til at arbejde både struktureret og planlagt samt spontant og situationsbestemt.
 • gerne spiller guitar og kan lide at synge
 • gerne har interesse for vores Forårs-SFO, der holder til i SFO’ens lokaler fra d. 1. april, hvert år
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med engagerede, sparingsparate og dygtige kolleger
 • Et godt samarbejde mellem alle faggrupper i Landsbyordningen
 • En udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor dialogen er i højsæde
 • En engageret forældregruppe
Læs gerne mere om vores værdigrundlag på www.espeskole.dk
Kontakt afdelingsleder for børnehave og SFO Line Mørk på telefon 7253 8833 eller skoleleder Vibeke K. T. Munck på telefon 7253 3981 for yderligere information eller for at aftale et tidspunkt for besøg.

Ansøgningsfrist: 30.09.2020 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 05.10.2020 fra kl. 15.00 samt evt. anden runde 08.10.2020 fra kl. 15.00.
Til besættelse: 01.12.2020 eller tidligere
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.

 

Virksomhed og indsats søger barselsvikar til Team Jobkonsulenter

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Virksomhed og indsats søger barselsvikar til Team Jobkonsulenter
 
Har du lyst til at blive en del af et fagligt stærk team, hvor udvikling og service til borgere og virksomheder er i fokus? Så er det hos os, du skal søge jobbet som jobkonsulent. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer ugentligt, med tiltrædelse pr. 1. november 2020
 
Er du nysgerrig og engageret i at give virksomheder og borgere den bedste service og sætte dem i centrum for din opgaveløsning? Trives du med et professionelt samarbejde med virksomheder og samarbejdspartnere – og med at skabe sammenhængende borgerforløb? Er du optaget af systematik, dialog og viden om arbejdsmarkedsområdet? Nyder du at levere høj service med et smil, til både kollegaer, borgere og virksomheder?
Hvis du kan svare JA til dette, er det dette job, du skal søge!
 
I Team Jobkonsulenter har vi ansvaret for at understøtte match mellem borger og virksomhed i forhold til ordinære timer, praktikker, løntilskud og udvikling mv., i tæt samspil med kollega-teamet Arbejdskraft og Rekruttering. Vi har fokus på en tæt og målrettet opfølgning på borgernes progression og er virksomhedernes faste holdepunkt ved eventuelle udfordringer. I vores team arbejder man med borgere, enten tæt på eller længere fra arbejdsmarkedet, hvilket gør os i stand til at understøtte borgere i praktik mv. uanset forsørgelsesgrundlag
 
Om stillingen
 • Skabelse af praktikker og god dokumentation af forløbet er kerneopgaven.
 • Bane vejen for ordinære timer, også i forbindelse med praktikforløb
 • Opgaverne løses med højt serviceniveau og smil, internt samt eksternt.
 • Stort fokus på succes for både borger og virksomhed.
 • I denne stilling vil du komme til at arbejde primært med integration og forsikrede ledige og der ønskes erfaring på områderne.
Om dig
 • Du kender til beskæftigelsesområdet og ved hvad der skal til for at italesætte ordinære timer over for virksomhederne og borgerne  samt hvad der skal til for at lave en aftale om praktik.
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da dokumentation er en del af jobbet.
 • Det er et krav at du har en socialfaglig baggrund eller veldokumenteret erfaring med dokumentation af praktikforløb
 • Du er udadvendt, forstår at skabe nye relationer i erhvervslivet og kan tænke ”skævt”.
 • Du kan arbejde resultatorienteret med måltal.
 • Du trives med høj kvalitet i opgaveløsningen og er ambitiøs nok til at ville mere sammen med dit team
 • Du har empati for borgeren og er samtidig nysgerrig på erhvervslivet i kommunen.
 • Du kan motivere og skabe arbejdsidentitet for den enkelte borger.
 • Du er serviceminded og nyder at levere god service overfor både virksomheder og sagsbehandlere
Om os
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter samarbejde, udvikling og tværfaglighed.
 • En nærværende og involverende ledelse.
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på effektmål og understøttelse af øvrige teams i huset.
 • Vi har samlet alle jobkonsulenter til et team for at styrke den virksomhedsrettede indsats, det betyder at vi netop også er meget fleksible i vores løsninger og arbejder ofte på tværs af fagligheden

Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Virksomhed & Indsats er en del af jobcentret, der består af fire teams. Vi har fokus på det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, der sikrer, at flest mulige borgere kommer i jobs, som matcher virksomhedernes behov.
 
Løn og ansættelse
Stillingen er et barselsvikariat er på fuld tid med tiltrædelse 01-11-2020 eller hurtigst muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte teamleder Maria-Daniele Laursen på telefon 72536407, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 30.09.20 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 06.10.20