Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger, pr. 1. april 2020, en plejehjemsleder med diplomuddannelse i ledelse

Jobkategori: Ledelse, SOSU
Ansøgningsfrist: 24-02-2020 07:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Da den nuværende leder af Humlehaven har søgt nye udfordringer, søger Faaborg-Midtfyn Kommune ny leder til plejehjemmet.
Der søges en plejehjemsleder med diplomuddannelse i ledelse, stor økonomiforståelse, samt vilje og evne til at lede og motivere medarbejderne i en tid, hvor der stilles øget krav til faglige og personlige kompetencer.
 
Plejehjemmet Humlehaven er et røgfrit plejehjem, med 40 lejligheder fordelt på 2 etager. Plejehjemmet er bygget i 2014 og er udstyret med det nyeste indenfor velfærdsteknologi. Humlehaven ligger midt i Nr. Lyndelse by med let adgang til indkøbsmuligheder og busstoppested lige uden for døren.

Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-personale og sygeplejestuderende. Der samarbejdes, efter behov, tæt med kommunens øvrige faglige specialister.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet er:
 • Plejehjemssygeplejersker
 • SOSUpersonale / aktivitetsmedarbejder
 • Rengøringsassistenter
Alle døgnets måltider produceres på plejehjemmet. Køkkenpersonalet er organisatorisk forankret under Den kommunale Kostforplejning.

Plejehjemmets vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.

Der lægges stor vægt på fællesskabet, hvor borgere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem, hvor livet leves i hverdagen. Dette forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og menneskeligt.

Humlehaven har et godt samarbejde med plejehjemmets venneforening, der bl.a. lige har doneret en bus til plejehjemmet.
 
Som plejehjemsleder vil du være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget, og du skal kunne anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Vi tilbyder:
 • Introduktionsprogram løbende over 2 måneder samt mentorordning
 • Et tæt samarbejde med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem/ Rehabiliteringscenter Bakkegården
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser og hvor humor er et vigtigt element
 • Tæt sparring og gode samarbejdsrelationer
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
Vi ønsker en leder, der kan:
 • Styrke den tværfaglige indsats, herunder den rehabiliterende/habiliterende tilgang til borgerne
 • Lede plejehjemmet som ét hus
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Arbejde målrettet med mødestruktur og vidensdeling
 • Understøtte organisatoriske forandringer samt sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
 • Erfaring i økonomistyring
Du er:
 • Diplomuddannet i ledelse
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse og -administration
 • Klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Visionær og fleksibel
 • Erfaren IT bruger og kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
 • Åben og har gode samarbejdsevner
 • Erfaren i at arbejde med kulturforandring
 • Positiv og anvender humor i din arbejdsdag
Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2020
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes via rekrutteringssystemet med ansøgningsfrist den 24. februar 2020 kl. 7
 
Samtaler
Samtaler afholdes den 26. februar 2020
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Kan du henvende dig til leder af De kommunale Plejehjem, Helle Liedecke, tlf. 7253 8855
 
Job- og personprofil, ledelseskompetencer, funktionsbeskrivelse, beskrivelse af Blomstringsuniverset og Udviklingsstrategien samt Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitiske værdier finder du her:
Job- og personprofil
Ledelseskompetencer
Vision personaleledelse
Inspirationsguide Blomstringsuniverset
Udviklingsstrategi