Single

Social- og sundhedsassistent søges til Bo & Aktiv

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-02-2020 12:00
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5771 Kværndrup. 

Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter syv botilbud, tre dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Bo- og dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 til 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 til 65 år. Organisationen udgør 145 fastansatte, pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og fire mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges en social- og sundhedsassistent/hjælper 30 timer ugentligt pr. 1. februar 2020 eller hurtigst muligt derefter. Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver anden weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. Borgerne har behov for udvidet støtte/vejledning omkring praktiske, personlige samt sundhedsmæssige forhold.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.
Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i den enkeltes individuelle handleplan samt behov og forudsætninger. Den løbende opfølgning i forhold til mål og delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en person som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Arbejdstiden er 30 timer om ugen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås via hjemmesiden: https://boogaktiv.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00).

Ansøgningsfristen er onsdag den 26. februar 2020 kl. 12.
Samtaler afholdes fredag den 28. februar 2020.