Single

Ledsagere til unge med funktionsnedsættelse

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her! 

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Vi søger ledsagere til unge med funktionsnedsættelser i aldersgruppen 12-18 år. Som ledsager for en ung, vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre. 

Opgaven vil bestå i at ledsage en ung, som grundet en funktionsnedsættelse ikke kan færdes alene.

Tidsforbruget er op til 15 timer pr. måned. Der gøres opmærksom på, at familien kan vælge at spare timerne op, så timetallet er således et gennemsnitligt timetal. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene. 

Hvad ydes til transportudgifter? 
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Timetal: max 15 timer pr. mdr.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.

Ansøgningsfrist er den 30. september 2020, kl. 12.00, men da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 


Afløsere i hjemmet for unge med funktionsnedsættelser

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her! 

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring. 

Vi søger afløsere til aldersgruppen 0-18 år.

Som afløser i hjemmet vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre og arbejde i familiens hjem. Opgaverne kan variere, men vil ofte indeholde følgende:
 • Passe barnet, så forældrene får et pusterum. Nogle af forældrene vælger at tage ud af huset og andre er hjemme under pasning.
 • Personlig pleje og omsorg for barnet.
 • Lave forskellige aktiviteter med barnet, ud fra barnets forudsætninger.
Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiver i Opvækst og Læring i samarbejde med forældrene. Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene. 

Hvad ydes til transportudgifter? 
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe – og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Timetal: Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.

Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Støtte-kontaktperson for børn og unge

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger kontaktpersoner til aldersgruppen 0-18 (23) år.

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Som kontaktperson forholder du dig helhedsorienteret til barnets/den unges situation, det betyder, at du
 • Yder støtte til barnet eller den unge på det personlige plan
 • Er rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov
 • Støtter barnet/den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familier, venner mm.
 • Støtter barnet/den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen
 • Stiller krav til eller stopper barnet/den unge, såfremt det udviser uacceptabel adfærd.
Der udarbejdes handleplan på dine arbejdsopgaver/mål for barnet. Du skal udarbejde status, hvilket løbende aftales med socialrådgiver.

Tidsforbruget fastsættes af barnet/den unges socialrådgiver i Opvækst og Læring. Du må forvente, at du på ugebasis bruger 2-3 timer. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet eller den unge og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne samt evt. i weekender.
 
Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.
 
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: max 15 timer pr. mdr.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i en af ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.


Støtteperson til forældre til anbragte børn (jf. Serviceloven § 54)

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Forældre til et anbragt barn har ret til en støtteperson under barnets anbringelse. Støtten tager udgangspunkt i forældrenes behov for hjælp og oftest udarbejdet handleplan med mål.

Støttepersonen kan hjælpe med følgende opgaver:
 • Samtaler med forældrene om, hvad det betyder for dem, at have et anbragt barn.
 • Deltagelse i møder omkring barnet/anbringelsen.
 • Gennemgå skriftligt materiale med forældrene fra socialrådgiver eller anbringelsessted.
 • Understøtte samarbejdet mellem forældre og socialrådgiver og/eller anbringelsessted.
 • I samarbejde med forældrene italesætte forældrenes behov og ønsker omkring anbringelsen, samvær mv. til socialrådgiver.
Nedenstående forhold gør sig gældende for opgaverne:

Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: Fastsættes ud fra opgavens omfang og kompleksitet.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. 
 


Sundhedsfaglig Corona-assistance

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Coronaepidemien i Danmark giver os lige nu udfordringer, som vi sammen skal løse. Derfor søger vi borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling. På den måde kan vi sikre, at der fortsat er hjælp til de borgere, der har brug for det, under coronaepidemien. Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.
 
På forhånd tak for dit bidrag!
 

Praktisk og pædagogisk Corona-assistance til dagtilbud og skoler

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-08-2020 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Måske får vi brug for din hjælp. Vi forudser at der kan opstå behov for ekstra praktisk og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle genåbning af dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi kan blandt andet få brug for fagpersoner med pædagogisk baggrund fx lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger, pædagogiske assistenter, elever på den pædagogiske assistentuddannelse og pædagogmedhjælpere. Vi kan også få brug for personer med anden faglig baggrund samt studenter og pensionister, der har erfaring med og/eller brænder for arbejdet med og omkring børn i dagtilbud og skoler.

Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har inden for området – alle bidrag tæller!

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank. Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.

Har du spørgsmål til jobbanken kan du kontakte Center for Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune på telefon 72 53 30 00.
 
På forhånd tak for dit bidrag!

Lærer til udskolingen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-08-2020 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Broskolen, afdeling Bøgehøj søger en lærer til udskolingen. 

Brænder du for at undervise de ældste elever i folkeskolen, så er her en spændende stilling i et sjovt, rart og læringsrigt udskolingsmiljø.

Skemaet: Dansk, historie, samfundsfag og idræt.

Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.

Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.

Hjemmeside: Bro-skolen.aula.dk

Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under ”job”.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. august 2020.

Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted mandag den 24. august 2020.

Ansættelsesdato: 1. september/1. oktober 2020.

For yderligere information og besøg henvises til afdelingsleder Berit Volder tlf. 7253 4079.

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Ligeledes skal det være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.
Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i teams, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.

Afd. Bøgehøj er to- og tresporet fra 0.-6. klasse og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere. 

2 Skolepædagoger til Brahesminde Skoler – en på hver matrikel i afd. Svanninge og afd. Horne - GENOPSLAG

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
De 2 nyoprettede stillinger er baseret på et ønske om at arbejde med få-personale princip, således der er færrest mulige lærere og pædagoger omkring eleverne i alle klasser.  Begge matrikler ligger naturskønt, men har hver deres profil – Afd. Horne arbejder med Friluftsrådets Grønne Flag – altså en grøn profil, mens afd. Svanninge er DGI certificeret – og dermed er bevægelse en væsentlig del af hverdagen. Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske fællesskab.

Vi søger dygtige pædagoger kun med timer i skoledelen.

Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Der er vuggestue, børnehave, SFO 1 og 2 samt skole i begge afdelinger. Vi vægter et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO med udgangspunkt i en anerkendende tankegang. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.

Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring

Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring

Faglige og personlige forventninger:
 • Glad og imødekommende med sans for humor. Løsningsorienterer og kunne se muligheder, hvilke du viser ved at tag initiativ og udvise kreativitet i opgaveløsningen.
 • Tydelig person, der kan sætte grænser og opbygge struktur omkring børn med særlige udfordringer. Du arbejder anerkendende overfor både børn, forældre og kolleger.
 • Gerne erfaring fra arbejdet med udadreagerende børn.
 • Skal kunne indgå og samarbejde i et klasseteam, hvor man kommunikerer direkte og kan sige, hvad man tænker. Du skal kunne samarbejde med både lærere og pædagoger, men også kunne arbejde selvstændigt.
 • Kunne bidrage med viden og erfaring fra specialområdet og kunne iværksætte særlige aktiviteter der tilgodeset den enkelte elevs behov.
 • Du sætter faglighed højt og kan arbejde målrettet med at udvikle færdigheder hos børn.
 • Du vægter dokumentation og have erfaring med at dokumenteret og objektivt kunne beskrive en indsatsplan. Ligesom du er i stand til at formidle dit budskab mundtligt.

Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i vores værdier

Vi er en god arbejdsplads, hvor der hersker god stemning og fokus på trivsel for store og små.

Fast fuldtids stilling. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. august. Samtaler torsdag d. 20. august.

Ring for nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Afd. leder Horne Ian Kristensen 7253 4505 eller Afd. leder Svanninge Martin Pedersen 7253 3944. Der er ikke mulighed for besøg.
 

Udviklingsterapeuter

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 11-08-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                           Udviklingsterapeuter søges til
                                 Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
                                           
Er faglige udviklingsopgaver og genoptræning noget for dig?

Vores to udviklingsterapeut-stillinger på hver 35 timer ugentlig, er ledige til besættelse pr. d. 1. oktober 2020.
Begge stillinger er to-delte, og består hver af 16 timer til udviklingsarbejde (ca. 2 ½ dag ugentlig) og 19 timer til at varetage fysioterapeutiske genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven.

Vi søger derfor:
To fysioterapeuter med faglig erfaring fra særligt geriatri og rygområdet, og med efter/videreuddannelse fx Masteruddannelse
Begge udviklingsterapeuter skal i samarbejde med lederteamet sætte retning for udvikling af såvel ergo- som fysioterapi i afdelingen.
De to stillinger er begge geografisk placeret i Faaborg, i Træningscenter Tømmergården, og indgår i et team, bestående af 10 trænende terapeuter, 1 administrativ medarbejder og 2 servicemedarbejdere.

Hvorfor vælge os?                 
Du vil møde en dynamisk arbejdsplads, hvor fagligheden står stærkt og hvor 78 stolte kollegaers faglige og sociale trivsel er bærende. Vi har ambitioner om at være dygtige, og vi tror på, at høj kvalitet, arbejdsglæde og lyst til at hjælpe hinanden er afgørende for at opfylde vores intention om at gøre en forskel. Vi sætter pris på en uhøjtidelig omgangstone med grin og imødekommenhed, også i travle perioder.

Hvad forventer vi?
Fagligt:
 • At du har praktisk erfaring med genoptræning inden for fagområderne ryg og/eller geriatri
 • At du har en Masteruddannelse / anden uddannelse i kvalitetsudvikling og har erfaring med projektledelse, databehandling og kvalificering af arbejdsgange.
 • At du er god til at formidle
   
 • At du kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret og at du kan gennemføre og afslutte opgaver
 • At du har erfaring med at dokumentere i et elektronisk journalsystem, gerne Nexus/ FSIII
 • At du er motiveret for at være terapeut i driften, og varetage genoptræningsopgaver med borgere i tæt samarbejde med kollegaer
 • At du har erfaring med at understøtte implementering af velfærdsteknologi
 • At du vil udvikle og understøtte projekter og tiltag i samarbejde med kollegaer
 • At du kan sørge for at Nationale Kliniske Retningslinjer implementeres i den kliniske praksis
 • At du kan understøtte den faglige kvalitetsudvikling ved at medvirke til planlægning af kompetenceudvikling for og med kollegaer  
 • At du har lyst til at danne netværk tværkommunalt og tværsektorielt, samt deltage i tværkommunale og tværsektorielle udviklingsfora
Personligt:
 • At du er en hold-spiller med nysgerrighed for kollegaer, såvel fagligt som socialt
 • At du er fyldt med gode ideer, energi og godt humør
 • At du kan fungere i et miljø præget af udvikling og forandring
 • At du kan yde kvalificeret modspil
 • At du har kørekort
Se i øvrigt Funktionsbeskrivelse for udviklingsterapeut i FTR https://faaborgmidtfyn.emply.net/GetFile.aspx?id=34cac9a5-eaa2-4b4f-aa40-bfa7f4203140

Hvem er vi?
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering varetager genoptræning og sundhedsindsatser og aktivitetsrettede tilbud. Vi har fokus på høj faglighed, kvalitet i tilbud og sammenhængende forløb. Du kan læse om os her: https://ftr.fmk.dk.
Vi er optaget af at bidrage til Faaborg Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, og hvordan vi fysisk, digitalt og mentalt kan komme tættere på borgerne. Vi skaber sammen med borgeren muligheder for, at tabte funktioner kan genvindes. Vi har en rehabiliterende tilgang og har fokus på om dét, vi gør, virker for borgerne.
I 2020 skal vi arbejde efter fælles mål- og effektaftale på tværs i Sundhed og Omsorg. Faglig effektstyring skal skabe klarhed over, hvordan opgaverne løses bedst muligt

Vision for Faaborg Midtfyn kommune lyder: Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
.
Ansøgningsfrist: 11. august 2020 kl. 12
Samtaler forventes gennemført d. 18. august 2020

Vil du vide mere, så kontakt leder af Forebyggelse, Træning & rehabilitering Lotte Rørby Lagoni lola@fmk.dk   tlf: 7253 8243
 

HR-partner med en strategisk forretningsdrevet tilgang til opgaven

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 10-08-2020 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
HR-partner med en strategisk forretningsdrevet tilgang til opgaven
Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune søger HR-partner til HR-udvikling. En spændende og udfordrende stilling, hvor du sammen med dine kollegaer får en unik mulighed og medansvar for at udmønte kommunes ønske om en strategisk og forretningsdrevet HR funktion.
 
Kommunens store strategier er på plads, udviklingsplaner og en lang række konkrete initiativer er sat i værk. Din opgave er at understøtte direktion, chefer og ledere i at skabe konkrete resultater af de strategier og visioner, der er politisk og administrativt besluttet. Vi ønsker en HR-partner, der er strategisk og helhedsorienteret tænkende, der har en stærk HR-faglig værktøjskasse, og som i samarbejde med HR-partnerteamet kan omsætte ord til handling og resultater. Du vil blive en del af et engageret og motiveret team, der sætter faglighed i opgaveløsningen højt.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste sted.

Stillingen
Du vil som HR-partner indgå i et team af HR-partnere, der understøtter organisationen inden for personalejura, arbejdsmiljø og HR-udvikling. Den ledige stilling er inden for udviklingsområdet. Du skal i stillingen varetage tre roller:
 1. HR-partner
 2. Specialist på et HR-fagområde
 3. Projektleder/deltager i tværgående projekter
Som HR-partner bliver du den primære kontakt for chefer og ledere på udvalgte fagområder og stabe. Din opgave er at yde rådgivning og sparre på det HR-strategiske område. HR-partner rollen er ny i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil i stillingen få indflydelse på udrulning af rollen.
Vi har i dag et stærkt team med specialistkompetencer inden for ledelse-, organisationsudvikling, arbejdsmiljø, rekruttering og onboarding. Du skal supplere vores team på det HR-faglige område med specialistkompetencer inden for strategisk kompetenceudvikling. Du vil, som en af de første større opgaver, blive ansvarlig for udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes nye kompetenceudviklingsstrategi.
I stillingen indgår du desuden i større tværgående udviklingsprojekter som projektleder/deltager. Du får her ansvar for opstart, fremdrift, resultater, afrapportering og beslutningsprocesser op imod det administrative og politiske niveau.

Dine kompetencer
Formelle kompetencer
Du har, som den ideelle kandidat, en akademisk baggrund, hvor organisatorisk udvikling og læring og generelle HR-værktøjer er en del af din værktøjskasse. Du har desuden praktisk erfaring med læring, kompetenceudvikling og kompetencegabsanalyser i organisationer.  
 
Personlige kompetencer
Du er i stand til at coache, rådgive og skabe en positiv atmosfære. Du kan gennem dine relationskompetencer skabe tillid, udvikle og engagere dine opgivelser i forfølgelse af konkrete mål.
 
I arbejdssituationen kan du proaktivt omsætte opgaver til handling og konkrete resultater. Din arbejdsstil er analytisk og samarbejdsorienteret, og du er i stand til at følge organisatoriske rammer og aftaler. Du formår i en hektisk hverdag med mange bolde i luften at bevare den strategisk helhedsorienterede tilgang til opgaveløsningen.

Politik og Strategi
HR og Forsikring er en del af Politik og Strategi. Politik og Strategi består af Administration og Jura, Udvikling og Styring, Kommunikation og HR og Forsikring. Det er Politik og Strategis målsætning, at vi gennem vores indsatser understøtter og bidrager til, at fagområder og stabe skaber værdi og resultater for borgere i kommunen. I Politik og Strategi er vi 38 engagerede ansatte.
 
HR og Forsikring består af tre teams – Forsikringsteamet, det personalejuridiske team og HR-udviklingsteamet. Vi er 11 ansatte i HR og Forsikring. Vi glæder os til at tage imod vores nye kollega.

Rekrutteringsproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af HR og Forsikring Torsten Lyster på telefon 7253 1150.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 10. august 2020, kl. 12.00. Første samtale forventes afholdt tirsdag den 18. august 2020. Anden samtale forventes afholdt den 25. august 2020.
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse den 1. oktober 2020.
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.
 
 

Medarbejder til frokostordning til Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 07-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer


Medarbejder til frokostordning til Brobyskolerne, afd. Børnehaven Broholm

Børnehaven Broholm søger en medarbejder, som kan tilberede frokostordning til ca. 60 børnehave børn.
Vi søger en medarbejder der kan tage ansvar for driften af vores madordning. Det er ikke en egenproduktion, men en frokost med lune retter vi få leveret. Opgaven består i at bestille, modtage, organisere, anrette måltiderne og vaske op samt drive køkkenet med egenkontrol og ansvar for køkkenet som helhed. Planlægning af mindre formiddagsmåltid samt klargøring af eftermiddagsmåltidet er en del af opgaven.
Stillingen er 30 timer ugentligt med mulighed for øget timetal hvis vores børnetal i huset stiger i perioden. Arbejdstiden vil være kl. 8-14.

Vi forventer at du:
 • Har engagement og er anerkendende og ressourceorienteret i tilgangen til kerneopgaven.
 • Kan bevare overblik i pressede situationer.
 • Har de nødvendige hygiejnekurser mm. 
 • Kan arbejde selvstændigt og effektivt i forhold til planlægning, udførelse og servering af børnenes måltid. Forstår at udnytte mulighederne optimalt på vores leveringer.
 • Er fleksibel og serviceminded i dialogen med børn, forældre og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Samarbejder med det pædagogiske personale om deres faglige viden om mad- og måltidskultur. Herunder hvordan vi inddrager barneperspektivet i forhold til måltider.
 • Er rutineret IT bruger og kan kommunikere vores frokostordning ud i huset.
 • Er mødestabil og i godt humør.
Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med gode faciliteter.
 • En arbejdsplads, hvor kvalitet og kerneopgaven er essentielt.
 • Et selvstændigt job, hvor forpligtende fællesskab og gode relationer er alles ansvar.
 • Et arbejdsmiljø der er i top og hvor vi sætter social og professionel kapital højt.
Frokostordningen er valgt blandt forældre for en to årig periode, dvs. fra 1.8.2019 til 31.07.2021.  Næste valg er i december 2020.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist 7.august kl. 12.00.
Der holdes samtale den 13. august 2020
 

Center for Opvækst og Læring søger flersprogskonsulent på dagtilbuds- og skoleområdet i et vikariat med eventuel mulighed for fast ansættelse

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 05-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vores dygtige flersprogskonsulent har søgt orlov for at prøve kræfter med madlavningskunsten, søger vi nu en vikar, som er vil være med til at gøre en forskel for de flersprogede børn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde samt forebyggelses- og sundhedsområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.

Forebyggelse og sundheds- samt myndighedsområdet er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulent, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som flersprogskonsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og flerfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen er forankret i Forebyggelse og sundhed og er tværgående 0 – 18 år, hvor der med afsæt i lovgivning på området samt Børne-Ungepolitikken bl.a. arbejdes med:
 • Vejledning og af lærere og pædagoger
 • Faglige oplæg for hele personalegrupper
 • Understøttelse i forbindelse med udarbejdelse af og det videre arbejde med sprogvurderinger
 • Koordinering af lovpligtig modersmålsundervisning
 • Kommunal administration på Rambøll Sprog samt support til det decentrale niveau
 • Sparring og rådgivning til ledere i dagtilbud og skole omkring lovstof og organisering, herunder skolestart/skoleudsættelse/modtagelsesklasse
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring
 • Opgaver i forbindelse med borgerhenvendelse og visitation
 • Opgaver omkring betjening af det politiske niveau med faglig viden, herunder bidrage til udarbejdelse af sagsfremstillinger
 • Facilitering af kommunale netværk for kommunens lærere og pædagoger på området
 • Videredrive, afslutte og evaluere det kommunale ompetenceudviklingsprojekt ”Literacy, Leg og Læring” for 80 pædagoger, lærere og ledere.

Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske verden med relevant efter/videreuddannelse inden for flersprogsområdet. Dertil har du erfaring med rådgivning/vejledning samt projektledelse. Du har en bred faglig viden om arbejdet med andetsprog og sprogtilegnelse inden for dagtilbuds- og skoleområdet, herunder om:
 • Organisering og lovgivning på området
 • Andetsprogstilegnelse og sprogstimulerende miljøer i dagtilbud
 • Literacy, andetsprogspædagogik og sprogdidaktiske metoder i skolen
 • Forældresamarbejde med forældre til flersprogede børn
Du brænder for området og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.
Vi søger en flersprogskonsulent, der er systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Være opmærksomme på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret, dokumenterende og selvstændigt uden ”at gå for sig selv”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer med ansættelse senest den 1. oktober 2020 og tidsbegrænset ind til den 1. april 2021 med eventuel mulighed for fastansættelse.

Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende børne- og straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jesper Dyreborg (72533161) eller Pernille Petersen (72533182). Grundet ferieafvikling er det ikke muligt at kontakte i ugerne 28 – 31, begge incl.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Den skal være os i hænde senest onsdag den 5. august 2020 kl. 12.00.

1. ansættelsessamtaler afholdes den 20.08.2020
2. ansættelsessamtaler afholdes den 24.08.2020

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 03-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret i både almen og e. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1. august eller hurtigst muligt herefter på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling med timer i vores 7.e specialklasse, og i 5.klasse almen.
Skemaet indeholder: Dansk, engelsk, kristendom og historie.
En stor del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.
Hvis du har kompetencer indenfor en eller flere af følgende fag, er det et plus men ikke en forudsætning: Madlavning, musik, H/D, geografi, biologi

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 3.august kl.12.00. Samtaler forventes afholdt d.6.august
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

30 timers på folkeskole med specialpædagogiske kompetencer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer


Er du pædagog med specialpædagogisk kompetence og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi har brug for dig. Stillingen består af støttetimer i indskolingen og udskolingen.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en begivenhedsbestemt stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Stillingen er på 30 timer fordelt med 12 timer i 2.klasse og resten i udskolingen.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærden ved børnene. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder, det bedste de kan”.
Du skal kunne rammesætte sfo-tilbuddet for specialklasseeleverne, hvor de er en del af det store fællesskab.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 3.august. Samtaler forventes afholdt d.6.august
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872 eller viceskoleleder Brian Møller Bisgaard på tlf. 72533861 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-08-2020 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
 
Ungdomsskolen søger tilkaldevikarer til vores Ungdomsklubber.
I vores Ungdomsklubber tilbyder vi fælleskab på tværs af skoler og alderstrin.
Vi ønsker at skabe gode ungemiljøer, hvor vores unge er medskaber af rammerne.
 
Vi har Ungdomsklubber i Gislev, Ringe, Årslev, Broby og Faaborg. Alle klubber har åbent mandag til torsdag i tidsrummet kl.18.30 - 22.00 med undtagelse af Årslevklubben, som kun har åbent tirsdag og torsdag fra 15.30-21.30.
Faaborg har derudover åbent fra kl.15.30 – 18.30.
 
Vores målgruppe er unge i alderen 7. klasse – 18 år.
Du skal have lyst til og flair for at arbejde med unge mennesker, og du er god til at skabe relationer.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Birch 7253 8341.
 
Ansættelsesdato: hurtigst muligt
 

Koordinator til Bevæg dig for Livet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Er du en stærk og dynamisk projekt- og procesleder, der brænder for samarbejdet med det frivillige foreningsliv? Formår du at understøtte og komme i mål med indsatser på tværs af foreninger, fællesskaber, organisationer og kommune? Så har vi jobbet til dig.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune indgår frem til 2025 i en aftale som Bevæg dig for Livet – visionskommune i et stærkt partnerskab med DIF/DGI.  I visionsaftalen er en fælles ambition om at øge borgernes deltagelse i motion/idræt, foreningsliv og fællesskaber for derigennem at fremme borgernes trivsel og tilfredshed med livet.
Bevæg sig for Livets vision i 2025 hvor 75% af danskerne er motionsaktive, og 50% af disse er motionsaktive i foreningerne understøtter på glimrende vis Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi 2030, strategi for fritids- og friluftsliv samt strategier for øvrige forvaltningsområder.
Som visionskommune har vi sat os ambitiøse mål, og vi søger derfor en Bevæg dig for Livet-koordinator (BDFL-koordinator), der kan være katalysator for at disse mål omsættes til konkrete handlinger i samarbejde med en bred række af aktører på fritidsområdet.

BDFL-koordinatorens arbejde vil i høj grad befinde sig i feltet mellem kommune og det civile samfund, hvor den primære opgave består i at være tæt på foreningerne og fællesskaberne – som også rummer de uvante målgrupper og aktører på motions- og idrætsområdet, der skal aktiveres og samarbejdes med for at indfri ambitionerne i aftalen.
 
Herigennem er målet bedst muligt at kunne motivere, understøtte, inspirere og sparre i forhold til visionsaftalens målsætninger. Ligeledes at facilitere samarbejde og brobygning på tværs af kommunale institutioner og foreningsliv, samt at være formidler af såvel visionsaftalens mål som de muligheder, der er i forhold til, at foreninger og fællesskaber finder det attraktivt, relevant og væsentligt at involvere sig.
Visionsaftalen er baseret på målsætninger og indsatser inden for følgende overordnede hovedspor: ”Outdoor”, ”Mødesteder” og ”Børn og unges lige adgang til foreningslivet”.

Konkret er der i visionsaftalen en hovedmålsætning om:
 • I 2025 skal 76 % af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune være fysisk aktive og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 150 min. moderat motion om ugen
 • Foreningsdeltagelsen er i 2025 øget med mindst 5% af antal borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket svarer til en stigning på 2600 borgere
 • At øge antal foreningsmedlemmer blandt de 0 til 18-årige med 10 %, hvilket betyder, at 1100 af de nye medlemmer i foreningsidrætten skal findes i denne aldersgruppe.
Se mere om visionsaftalens målsætninger på:
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/bevaeg-dig-for-livet-faaborg-midtfyn/

Vi forestiller os, at du som person:
 • Er motiverende, lyttende og relationsskabende
 • Kan opbygge og dyrke relevante netværk
 • Trives i ligeværdige samarbejder med såvel professionelle som frivillige
 • Har blik for mulig synergi i forhold til eksisterende projekter og initiativer
 • Er dynamisk og handlekraftig
 • Har høj grad af empati
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde strategisk, analytisk og målrettet
 • Har forståelse for arbejdet i såvel kommunale som frivillige sammenhænge
 • Trives med skiftende arbejdstider dag/aften/weekend
Fagligt forventer vi at du har:
 • Relevant videregående uddannelse – f.eks. inden for idræt, sundhed, lærer, pædagog, antropologi, socialvidenskab, sociologi, mv.
 • Indgående kendskab til arbejdet i og med det frivillige foreningsliv
 • Kompetencer inden for projekt- og procesledelse
 • Stærke kommunikative kompetencer
 • Fagligt kendskab og egne erfaringer med idræt og motion
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med gode kolleger og gode sparringsmuligheder. Stillingen er forankret i Center for By, Land og Kultur, men du vil opleve fuld opbakning fra kommunens øvrige forvaltninger til visionsaftalen og indsatserne i denne.
Ligeledes vil du indgå i DGI Fyns medarbejderteam med sparringsmuligheder hos idræts- og foreningskonsulenter samt øvrige visionskonsulenter i det fynske område. I udgangspunktet vil der være én ugentlig arbejdsdag med udgangspunkt fra DGI Fyns kontor.
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi netop i gang med at sætte en ny og spændende retning med en strategi for fritids- og friluftslivet hvor målet er, at få flere med i fællesskaber og ud i naturen. Vi har en unik natur og landskaber med god tilgængelighed til et aktivt udeliv, en stærk foreningstradition, gode faciliteter og mødesteder. Vi er allerede i gang med spændende indsatser, events og projekter – og med afsæt kommunens nye ambitiøse udviklingsstrategi skal vi sammen med borgerne skabe rammerne for at nå vores to overordnede mål: at flere borgere er tilfredse med livet, samt at kunne tiltrække flere nye borgere.

Løn og ansættelsesforhold:
Der er tale om en fast stilling med 37 timer som gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Der må forventes en del arbejdstid såvel aftener som i weekends. Faaborg-Midtfyn er en geografisk stor kommune, og du skal derfor have kørekort. Der stilles kommunale lånebiler til rådighed.
Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende overenskomst.
Startdato: 1. oktober 2020 – eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger:
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune, Center for By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
Stillingstype: 37 timers projektstilling. Fast stilling.
 
Kontaktpersoner:
Theis Bavnhøj Hansen, Teamleder Fritid, 72538054
Tina Kryger Mondrup, Projektleder og konsulent, 72538082

30-timers pædagogmedhjælper til børnehave i Årslev

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for at være sammen med børn og ønsker du, at afprøve arbejdet i en børnehave og være med til, at give børnene en god og sjov dag, hvor de trives og udvikler sig? Så er du måske vores nye pædagogmedhjælper i Klatretræet i en tidsbegrænset stilling på 11 måneder.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave som er normeret til 40 børn.

Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagogmedhjælper skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag. Det er ikke et krav, at du har kendskab til dette arbejde i forvejen.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både rutiner, planlagte og spontane aktiviteter.

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.
Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø

Om dig
Vi forventer, at du
 
 • har flair for at være sammen med børn, er nærværende og en tydelig rollemodel
 • er åben og tydelig i din kommunikation
 • er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • har lyst til at arbejde i teams
 • har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • har kendskab til IT på brugerniveau.Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er midlertidig indtil den 31. juli 2021 og på 30 timer ugentligt.

Tiltrædelse er 1. september 2020.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 eller teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 01.08.2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 18.08.2020.
 
 

Pædagoger søges til Børneområde Syd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 31-07-2020 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Er du fagligt velfunderet, initiativrig og engageret? Og brænder du for at skabe kvalitet, udviklende læringsmiljøer og inkluderende fællesskaber? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.

Børneområde Syd søger 4 pædagoger på 37 t./ uge pr. 15. august 2020, eller snarest derefter til spændende stillinger i moderne og velfungerende børnehuse.

Børneområde Syd er beliggende i Faaborg by, tæt på vand og skøn natur. Vi består af to børnehuse Sundbrinken (integreret 0-6 år) og Toftegården (3-6 år). Begge børnehuse er DGI-certificeret, hvilket betyder at vi prioriterer og har fokus på krop, sanser og bevægelse – både i vilde lege hvor pulsen kommer op og i stille stunder med børneyoga, hvor pulsen kommer ned.

Vi arbejder pt med at udvikle vores nye profil ”Friluftsliv og bevægelse”, som b.la. tager udgangspunkt i naturen omkring os, vores bus og vores base i Sollerup skoven, samt vores DGI-certificering.
 
Vi søger pædagoger der brænder for deres fag. Pædagoger som er nærværende, nysgerrige og anerkendende i deres tilgang til børnene og som er selvstændige og igangsættende i hverdagen.
                                                                                                                                             
Vi forventer at du:
 • Har pædagogfaglig uddannelse.
 • Har viden om og interesse for, at arbejde med udvikling af gode lege og læringsmiljøer.
 • Kan arbejde med børnefælleskaber.
 • Har fokus på leg og på at følge børnenes spor.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt, og have overblikket i en travl hverdag.
 • Er en loyal holdspiller der har fokus på fælles kurs og på at løfte i flok.
 • Er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er en høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde.
 • Er tydelig i din kommunikation og en dygtig formidler, både mundtligt og skriftligt.
 • Er dygtig til relations arbejde.
 • Kan reflektere over egen praksis.
   
Desuden:
 • Meget gerne erfaring med flersprogede børn og familier.
 • Meget gerne interesse for friluftsliv og/ eller bevægelse.
 • Gerne stort kørekort.
   
Du er meget velkommen til, at kontakte områdeleder Carsten Ørum tlf. 7253 4800, teamleder Stinne Ersted tlf. 7253 4518 eller teamleder Carina Woelke 72531756.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via stillingsopslaget senest d. 31. juli 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 2020.
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse d. 15. august 2020 eller snarest derefter.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår iht. gældende overenskomst.
Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Kontorelev i Center Sundhed og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1. september 2020.

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 31-07-2020 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Som elev med speciale i offentlig administration i Center Sundhed og Omsorg vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold i Myndighed. Vi har til huse i administrationsbygningen i Gislev, og vi er omkring 100 medarbejdere.

Myndighed Sundhed og Omsorg består af:
 • Team Kvalitet og Koordinering
 • Team Senior
 • Team Aktiv
 • Team Unge
 • Team Familie
 • Team Handicap
 • Rådgivning og visitation
Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den offentlige sektor, og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.

Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger. Vi trives med åben dialog, tillid, loyalitet og ligeværdighed i vores hverdag
Du vil som kontorelev komme til at beskæftige dig med en lang række administrative opgaver bl.a.:
 • Sagsbehandling og borgerbetjening
 • Digital og fysisk postbehandling
 • Planlægning, udvikling og projekter
 • Journalisering, postfordeling og telefonbetjening
 • Myndighedsfunktioner (visitation til hjemmepleje, pleje- og ældreboliger)
 • Økonomi såsom mellemkommunale afregninger og betaling af fakturaer
 • Administration af pleje-ældreboliger og aflastningsboliger
Som elev hos os vil du komme rundt på alle vores matrikler i kommunen, så du får en bred intro til Sundhed og Omsorg, men du vil også få et indblik i de forskellige stabe i kommunen.
Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan med en del af de opgaver, vi varetager i Sundhed og Omsorg i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, som vi dagligt er en del af.
Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. 
 
Synes du ovennævnte lyder interessant, og er du en person med humor og et positivt livssyn, er du indstillet på at lære nyt, kan du arbejde i grupper (projektorienteret), og kan du trives i et til tider travlt arbejdsmiljø, så er du måske den elev, vi søger.
 
Kontoruddannelsen varer 2 år. Du vil blive tilknyttet Center Sundhed og Omsorg under hele uddannelsen, men derudover skal du på 3 korte interne praktikophold i henholdsvis Borgerservice, Økonomi og Løn-staben og Politik og Strategi-staben.
Derudover skal du samlet på 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. På sidste skoleophold er der indlagt en studietur til Bruxelles.
 
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.200 kr., på andet uddannelsesår ca. 14.900 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.300 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2020 kl. 12
Vi forventer at afholde samtaler i uge 32-33

Vil du vide mere om Center Sundhed og Omsorg, kan du kontakte teamkoordinator Marianne Jessen på tlf. 72 53 5058 eller mail maje@fmk.dk.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger Social- og sundhedsassistentelever til uddannelsesstart på hovedforløb i november 2020

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 27-07-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger Social- og sundhedsassistentelever til uddannelsesstart på hovedforløb i november 2020 - Er det noget for dig?
 
Du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune og uddannelsen foregår i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyn og dine praktikker bliver fordelt indenfor psykiatri, somatik, plejehjem og hjemmepleje, primært i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der kan også være mulighed for en udlandspraktik af ca. 4 ugers varighed.
 
For at kunne søge en af disse elevstillinger
 • Skal du have bestået grundforløb 2 til enten Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper eller være uddannet Social- og sundhedshjælper. Hvis du ikke er det, skal du kontakte SOSU-Fyn.
 • Er du uddannet Social- og sundhedshjælper, skal du kontakte SOSU-Fyn for en realkompetencevurdering og vedlægge denne til din ansøgning.
Når du bliver elev
 • Du skal indgå og opfatte dig selv som medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye arbejdsfællesskab. En stor del af det at arbejde i et fællesskab handler om samarbejde
 • Du skal være parat til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer. Vi har alle et ansvar for vores fælles arbejdsopgave, også du
 • Du vil opleve, at vi hele tiden arbejder på at gøre vores arbejdspladser endnu bedre til at hjælpe dig gennem hele dit uddannelsesforløb. Dine spørgsmål er også med til at udvikle os, derfor er du vigtig for os!
Så er du nysgerrig, spørgelysten og fleksibel og har du lyst til at arbejde, mens du lærer og udvikler dig som fagperson og medarbejder, så er det måske dig, vi ansætter.
 
Du får elevløn under uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Er du over 25 år og har ét års relevant arbejdserfaring af mindst 24 timer/uge indenfor det overenskomstmæssige område, og ikke tidligere har været startet på en social- og sundhedsuddannelse, kan du få voksenelevløn.
 • Voksenelevløn søges først, når vi endelig har bekræftet en eventuel ansættelse.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdserfaring berettiger dig til voksenelevløn, kan du kontakte os eller FOA.
 • Hvis du er ledig, over 25 år og bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal du kontakte jobcenteret om mulighed for at få voksenlærlingeløn.
Hvis det er muligt, så send relevante udtalelser, kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn og midtvejsevaluering (fra grundforløb 2), sammen med din ansøgning.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være en røgfri kommune.
 
Yderlige oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (husk at skrive dit telefonnummer i mailen).
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.
Ansøgning, med relevante bilag, sendes via rekrutteringssystemet senest mandag den 27. juli 2020 kl. 08.00.
 
Samtaler
Der afholdes samtaler den 5. og 6. august 2020. Du vil blive indkaldt i slutningen af uge 31 via mail.

Sundhedsplejersker til Opvækst og Læring

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-07-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Flere sundhedsplejersker i kombinerede stillinger  søges til Faaborg-Midtfyn Kommunes Sundhedspleje pr. 1. september 2020.

Stillingerne omfatter 1 fast stilling, 1 barselsvikariat samt 1 etårigt vikariat for projektmidler. Stillingerne er på ca. 32-37 timer.  


Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, to psykologer i projektstilling og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af, at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop, for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team” hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
Sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden.

Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige. I forbindelse med dette projekt arbejdes der på at alle sundhedsplejersker får en COS-P uddannelse og ligeledes vil man skulle have en ADBB uddannelse, når man ansættes.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5-6 hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, ammerådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske/TR Tina Pohle 72536083.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Det ugenlige timetal vil være ml. 32-37 timer.

Tiltrædelse pr. 1. september 2020.
  
Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. juli 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 28. juli 2020 og eventuelt 2. ansættelsessamtale onsdag den 29. juli 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Afdelingsleder søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 26-07-2020 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Det Socialfaglige område hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. På det Socialfaglige område arbejdes der under SEL, §82, §85, §103, §104, og VSU/STU. Tilbuddene er fordelt på fire matrikler.
Dit primære ledelsesområde består af tilbud under SEL §82, §85 og §104. Tilbuddene er samlet på 2 matrikler i henholdsvis Ringe og i Faaborg. Området leder du i tæt samarbejde med din lederkollega da der er dobbeltledelse på området. I har hver især hovedansvarsområder, men skal kunne tage over for hinanden. Du og din kollega har direkte personaleledelse for 51 medarbejdere.
Målgruppen er primært borgere over 18 som er psykisk sårbare/har psykiatriske diagnoser og personer med udviklingshæmning. En del af målgruppen er desuden personer med demens, senhjerneskade, misbrugsproblematikker eller med en diagnose inden for autismespektrumsforstyrrelser.
Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere og trives med mangeartede og vekslende opgaver, samt perioder med højt arbejdspres. Ansvarsområdet er komplekst da der arbejdes ud fra flere paragraffer, og der er en stor spredning i målgruppen. De daglige opgaver spænder fra fokus på kultur og faglighed, samarbejde med myndighedsafdelingen, økonomisk overblik, optimering af arbejdsgange og kvalitet i målsætning m.m.
 
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Vi ser gerne at du har gode kommunikative egenskaber.
 
Som en naturlig forlængelse af vores fokus på at udnytte vores spidskompetencer på tværs af Det Socialfaglige Område er vi inspireret af matrixledelse. Det er derfor vigtigt at du kan se muligheder i - og har overblikket til at påtage dig ansvarsområder på tværs. Samtidig skal du kunne afgive kontrollen til dine lederkolleger på ansvarsområder i dine primære afdelinger.
 
Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft.
 
Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå stadigt mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et ressourcefokuseret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der potentielt kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.
 
 
Socialfaglig uddannelse og erfaring
Vi ser gerne at du har en socialfaglig uddannelse, med en solid faglig og erfaringsmæssig ballast i forhold til målgruppen. Det er en fordel hvis du har særligt kendskab til den kognitive tilgang herunder ACT.
 
Særligt veludviklede kompetencer ift. IT og teknologi generelt
Vi lægger vægt på at du har særligt stærke kompetencer ift. IT og teknologi generelt. Du vil i denne stilling have ansvar for strategisk brug af IT og teknologiske løsninger i egne afdelinger og på tværs af Det Socialfaglige område. I forlængelse af dette har du ansvaret for at udtrække og benytte ledelsesinfo fra Targit i sikringen af en effektiv drift.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen
på rfran@fmk.dk - Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. sept. eller hurtigst muligt.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 26. juli 2020 kl. 12.
Vi holder første samtalerunde d. 3. august. De der indkaldes til samtale kontaktes d. 30. juli. Udvælges du til uddybende samtale afholdes denne d. 5. august.
 

Socialfaglig profil til spændende arbejde med hjemløse

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 26-07-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Hvem er vi?
Faaborg-Midtfyn Kommune, Center Sundhed og Omsorg søger 1 socialfaglig medarbejder til varetagelse af det socialfaglige arbejde med hjemløse og borgere i risiko for hjemløshed. Stillingen, som er på 37 timer ugentligt, er forankret i Myndighed i Sundhed og Omsorg, med tiltrædelse d. 1. september 2020 eller snarest muligt.

Myndighedsområdet er i 2019 blevet organiseret i 7 nye teams, som er tværfagligt sammensat for at understøtte strukturer, der fremmer koordinering og helhedsorienterede indsatser med borgeren i centrum. Her vil dine tætteste kollegaer blive medarbejdere i Team Familie og Team Unge. Derudover vil du få en bred kontaktflade på tværs af hele kommunen til både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder opsøgende arbejde omkring boliger. Opgaven omkring hjemløse er forankret i Myndighed hvilket skaber grobund for et tæt samarbejde med både sagsbehandlere og § 99 medarbejdere. Du udfører CTI-indsatsen sammen med to andre kollegaer.

Om stillingen
Stillingen er en del af vores boligsociale indsats, hvor vi bl.a. arbejder med Housing First. Arbejdet vil tage udgangspunkt i metoden CTI (Critical Time Intervention). CTI er en intensiv tidsafgrænset metode under Housing First, hvor borgere over en 9 måneders periode støttes i en kritisk overgangsperiode i deres liv. Hos Sundhed og Omsorg tilbydes CTI-støtten til hjemløse eller borgere i risiko for hjemløshed i overgangen til selvstændig bolig og som vurderes at have behov for en tidsbegrænset og målrettet støtte for at kunne fastholde egen bolig og føre et forholdsvist selvstændigt liv.
Metoden er en individuelt tilrettelagt pædagogisk indsats med fokus på at udvikle og styrke borgerens rehabiliteringsproces og borgerens mestring af eget liv. Med udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte arbejdes der sammen med borgeren om at inddrage lokalsamfundet, ressourcer i borgerens netværk og andre aktører i dennes liv med henblik på at etablere et socialt netværk samt sikre kendskab til, hvor han/hun kan hente støtte fremadrettet.
 
Dine kompetencer
 • Du har gode relationelle kompetencer og evner fleksibelt at omstille din kommunikation og dit faglige fokus mange gange om dagen 
 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse med erfaring/kendskab både til udfører og myndighedsrolle
 • Du har kendskab til VUM (Voksen Udrednings Metoden)
 • Det er en fordel hvis du har kendskab til eller erfaring med CTI eller arbejdet med hjemløse, men det er ikke et krav
 • Du har stærke skriftlige kompetencer og kan dokumentere din indsats 
 • Du evner selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde og kan bevare overblik
 • Du er fleksibel i forhold til din arbejdstid, hvis der en gang imellem er behov for at du arbejder udenfor normal arbejdstid
 • Kørekort er et krav og at du kan stille bil til rådighed
Vi tilbyder 
 • En enestående mulighed for at være med til at afprøve og implementere en evidensbaseret metode i praksis.
 • En dynamisk og udfordrende hverdag med mulighed for høj grad af indflydelse og ansvar
 • Kollegial supervision og faglig sparring, samt deltagelse i udviklingsarbejdet 
 • En anerkendende og fagligt inspirerende arbejdsplads 
 • Et godt arbejdsmiljø med en let tone og plads til humor med opgaven i centrum
 • Uddannelse i CTI metoden 
Ansættelsessted: Faaborgvej 19, 5854 Gislev
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Teamkoordinator Stig Frederiksen 7253 6579 eller CTI-medarbejder Henrik Pedersen Lund 7253 6858 (Henrik kan kontaktes efter d. 20/7)
 Ansøgningsfrist: 26.07. 2020 kl. 12.00
Udvælgelse af kandidater vil finde sted 28.07.2020 og samtaler forventes gennemført 30.07.2020
 

Nattevagt- Vikariat på Botilbud

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-07-2020 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Nattevagt vikar  til Socialpsykiatrisk Botilbud søges.
Er du Social- & Sundhedsassistenten eller pædagog? Vil du være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen i en vikarstilling her hos os om natten? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Botilbud Korinth er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer kræver en særlig støtte.
Som nyt Botilbud er vi meget optaget af at VI, beboere og medarbejdere, sammen skaber botilbuddet og skaber vores eget ”landkort for hvad der er virksom og værdig psykiatri.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
-                         Værdighed
-                         Gensidig respekt
-                         Dialog
-                         Ordentlighed
-                         Netværksinddragelse


Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af borgeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med borgerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til- og tro på borgernes forandringspotentiale.
 
I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgivere.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et Botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. .
 
Om Natten arbejder du sammen med en anden kollega, så I er to i tilbuddet.

Nattevagtens opgaver omfatter bl.a.:
 • At sikre, sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg.
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet Social- & Sundhedsassistent eller pædagog.
 • Du har gode kompetencer inden for førstehjælp, eller er interesseret i at få det.
 • Du har erfaring med at tilbyde mennesker i svære situationer samtaler, der kan skabe ro og overblik når alt er svært.
Kvalifikationer og kompetencer
 • Du sikrer sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel støtte og pleje.
 • Du har gode skriftlige kompetencer.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en anerkendende dialog med borgerne – også i pressede situationer.
 • Du holder dig opdateret på den overordnede strategi i FMK og omsætter den i sin daglige praksis.
Personlige kompetencer:
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du trives med at arbejde i fast team med en anden kollega

Løn og ansættelse
Stillingerne er på 28 timer med weekendvagt hver 2. weekend og med tiltrædelse pr. 01.09.2020, eller snarest muligt.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på tlf. 72536932,eller leder af døgnpsykiatrien Nina Dam på  hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
in ansøgning skal være os i hænde senest søndag d. 26 juli kl 12.00. Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 29 juli 2020
 

Vil du være en del af vores blomstringsunivers så kunne det være dig vi søger

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 21-07-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vores dygtige sygeplejerske har fået lyst til videreuddannelse, så nu har du en enestående mulighed for at blive en del af vores blomstringsunivers, derfor søger vi en sygeplejerske-kollega.
Stillingen er på 30 timer ugentligt i dagvagt, skulle du have ønske om et andet timetal, ser vi på muligheden. Stillingen er vagt- og weekendfri. Tiltrædelse den 1. august 2020 eller efter aftale.
 
På Plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Medindflydelse på egen vagtplan
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
 • er aktiv og pædagogisk i forhold til sparring og undervisning af social- og sundhedsmedarbejdere
Link
https://steensvang.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er fra 1. august 2020 en røgfri kommune.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 21. juli 2020, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 23. juli 2020 på plejehjemmet Steensvang 1, Falsled, 5642 Millinge.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Prices Have søger SSA til fast aftenvagt og nattevagt fra 1. september 2020

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-07-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være en del af vores blomstringsunivers så kunne det være dig vi søger...
 
Du har en enestående mulighed for at blive en del af vores blomstringsunivers, derfor søger vi en SSA til nattevagt samt en SSA til aftenvagt. Begge stillinger er på 28 timer, og er til besættelse fra 1. september 2020.

På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • Er professionel og tager ansvar
 • Trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • Er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • Er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link
https://priceshave.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 20. juli 2020, kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 22. juli 2020 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Faaborg-Midtfyn Kommune er fra 1. august 2020 en røgfri kommune

Værkstedslærer søges til Faaborg Midtfyn Ungdomsskoles heltidscenter

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 15-07-2020 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Deltid over 21 timer

FMUS-logo-med-pære-vandretVærkstedslærer (80% stilling) søges til Faaborg Midtfyn Ungdomsskoles heltidsundervisning i Faaborg pr. 01.08.2020 eller hurtigst muligt derefter.
Faaborg Midtfyn Ungdomsskole har på årsbasis 4.600 elever fordelt på almenundervisning, heltidsundervisning, klubber, iværksætteri, Mi Life-undervisning og diverse projekter samt tilbud under Den Åbne Skole.  Læs mere om Faaborg Midtfyn Ungdomsskole på www.fmus.dk
Vi søger en lærer, der kan varetage Heltidsundervisningens værkstedsundervisning i træ og metal, idræt, outdoorundervisning samt evt. almindelige skolefag på 8.-9. klasse niveau i den understøttende undervisning. Eleverne kan af forskellige årsager ikke matche folkeskoletilbuddet. Aldersgruppen er unge 13-16 årige
Fagrækken er reduceret til dansk, engelsk og matematik samt værkstedsundervisning, hvor hovedfagene bruges. Desuden indgår samfundsfag, historie, hjemkundskab, idræt og andet, der understøtter den aktuelle elevgruppe. Målet er, at eleverne bliver uddannelsesparate, og geninkluderes i normalsystemet hurtigst muligt.
Du har flg. kvalifikationer:
 • Du har stor erfaring med / brænder for målgruppen
 • Du kan samarbejde med forældre og faggrupperne omkring eleverne ( PPR, sagsbehandlere, SSP, vejledere osv.)
 • Du kan undervise i træ- og metalværksted
 • Du kan undervise i idræt og outdoorområdet
 • Du kan indgå i den understøttende undervisning
 • Du magter at omsætte dansk, matematik og engelsk i værkstedsundervisningen
 • Du har en faglig og/eller en pædagogisk uddannelse/erfaring
 • Du kan hjælpe eleverne med at sætte mål og udfærdige elevplaner
 • Du kan takle AKT-udfordringer og har kendskab til ungdoms- og specialpædagogik
 • Du kan arrangere praktikker
Du kan evt. også:
Skriv gerne, hvis du har relevante kompetencer, der ikke er nævnt i opslaget.
Stillingen kræver, at man er omstillingsparat i forhold til aktuelle ungegrupper, kommunale indsatsområder, interne behov og tiltag fra ungdomsskolebestyrelsen.

Vi tilbyder
 • En ambitiøs kommune
 • Kompetente og engagerede kolleger
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Et kreativt og inspirerende ungdomsmiljø


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst
Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Faaborg Midtfyn Ungdomsskole forventer, at straffeattest kan forevises af enhver person, der ansættes.
Desuden kræves børneattest, da arbejdet indebærer kontakt med unge under 15 år.
Normalt ligger arbejdstiden i tidsrummet 8-16, men der kan af og til forekomme aftenarbejde.

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag senest den 15.07.20. Samtaler afholdes i Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg den 17.07.20

Yderligere spørgsmål til stillingen kan rettes til ungdomsskoleleder Susanne Sommer, mobil 72538331.

Ansøgning bedes tilsendt elektronisk via emplynet.

 

Teknisk servicemedarbejder til Faaborg Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-07-2020 00:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Ledig stilling som Teknisk Servicemedarbejder i Faaborg Midtfyn Kommune.


Vi søger en dygtig Teknisk Servicemedarbejder som er serviceminded, engageret, stabil og som har lyst at arbejde på en skole, hvor opgaverne er mange og hvor man indgår i et tæt samarbejde med stedets ledelse og naturligvis egne kolleger, som er fordelt i hele FMK.

Vi kan tilbyde:
 • Vi tilbyder et spændende job hvor du i stor udstrækning får ansvar for egne opgaver.
 • Du får en uforudsigelig og travl hverdag, hvor du skal håndtere mange henvendelser.
 • Vi tilbyder et uformelt arbejdsklima med en åben og ærlig omgangstone, hvor engagement, samarbejde og håndværksmæssig høj faglig kunnen, er et krav.
Funktioner:
 • Servicering af tekniske installationer inden for gældende lovgivning.
 • Tilsyn og samarbejde med eksterne håndværkere og samarbejdspartnere.
 • Prioritering og planlægning af egne opgaver.
 • Servicere brugerne i FMK bedst muligt 
 • Praktisk hjælp ved arrangementer og andet i og uden for normal arbejdstid
 • Deltage i Teammøder i Ejendom Drift
 • Planlægge opgaver med stedets ledelse
 • Samarbejde med kolleger i Ejendom Drift, samt medarbejdere på stedet
 • Renhold omkring bygninger, samt mindre vedligeholdelses opgaver ude
 • Alle forefaldne opgaver der måtte opstå
Kvalifikationer:
 • Du har erfaring fra lignende job
 • Du er evt. håndværker
 • Du har kørekort til alm. bil evt. trailer
 • Du har flair IT og er på minimum brugerniveau
 • Du har kendskab til CTS styring
 • Du har kendskab til ABA, AIA og ADK
 • Du har flair for tværfagligt arbejde og metoder
 • Du har altid en positiv tilgang til opgaverne 
 • Du kan trives med at arbejde i et miljø med mange mennesker
 • Du har forståelse og interesse for at arbejde i en politisk styret organisation
Løn mv:
 • Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
 • Der kan kun søges elektronisk gennem vores rekrutteringssystem
 • Opstart hurtigst muligt
 • Stillingen er i Ejendom Drift der dækker hele FMK, men som udgangspunkt på Svanninge Skole samt medhjælp i område syd
 • Nærmere oplysninger kan fås ved Preben Johansen på: 72533866 eller på mail: prjoh@fmk.dk
   
Ejendom Drift  Faaborg Midtfyn kommune

Teknisk servicemedarbejder til Faaborg Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-07-2020 00:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid

Ledig stilling som Teknisk Servicemedarbejder i Faaborg Midtfyn Kommune.


Vi søger en dygtig Teknisk Servicemedarbejder som er serviceminded, engageret, stabil og som har lyst at arbejde på et plejecenter, hvor opgaverne er mange og hvor man indgår i et tæt samarbejde med stedets ledelse.

Vi kan tilbyde:
 • Vi tilbyder et spændende job hvor du i stor udstrækning får ansvar for egne opgaver.
 • Du får en uforudsigelig og travl hverdag, hvor du skal håndtere mange henvendelser.
 • Vi tilbyder et uformelt arbejdsklima med en åben og ærlig omgangstone, hvor engagement, samarbejde og håndværksmæssig høj faglig kunnen, er et krav.
Funktioner:
 • Servicering af tekniske installationer inden for gældende lovgivning.
 • Tilsyn og samarbejde med eksterne håndværkere og samarbejdspartnere.
 • Prioritering og planlægning af egne opgaver.
 • Servicere brugerne på hjemmet bedst muligt 
 • Praktisk hjælp ved arrangementer og andet i og uden for normal arbejdstid
 • Deltage i Teammøder i Ejendom Drift
 • Planlægge opgaver med stedets ledelse
 • Samarbejde med Boligselskab som er ejer af bygningen
 • Samarbejde med kolleger i Ejendom Drift, samt medarbejdere på stedet
 • Renholde have/park området
 • Alle forefaldne opgaver der måtte opstå
Kvalifikationer:
 • Du har erfaring fra lignende job
 • Du er evt. håndværker
 • Du har kørekort til alm. bil evt. trailer
 • Du har flair IT og er på minimum brugerniveau
 • Du har kendskab til CTS styring
 • Du har kendskab til ABA, AIA, ADK og nødkald
 • Du har flair for tværfagligt arbejde og metoder
 • Du har altid en positiv tilgang til opgaverne 
 • Du kan trives med at arbejde i et miljø med mange mennesker
 • Du har forståelse og interesse for at arbejde i en politisk styret organisation
Løn mv:
 • Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
 • Der kan kun søges elektronisk gennem vores rekrutteringssystem
 • Opstart hurtigst muligt
 • Stillingen er i Ejendom Drift der dækker hele FMK, men som udgangspunkt på Plejehjemmet i Gislev samt medhjælp i område midt
 • Nærmere oplysninger kan fås ved Preben Johansen på: 72533866 eller på mail: prjoh@fmk.dk

   
  Ejendom Drift Faaborg Midtfyn Kommune


Teknisk servicemedarbejder til Faaborg Midtfyn Kommune

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-07-2020 00:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Ledig stilling som Teknisk Servicemedarbejder i Faaborg Midtfyn Kommune.


Vi søger en dygtig Teknisk Servicemedarbejder som er serviceminded, engageret, stabil og som har lyst at arbejde på en skole, hvor opgaverne er mange og hvor man indgår i et tæt samarbejde med stedets ledelse og naturligvis egne kolleger, som er fordelt i hele FMK.

Vi kan tilbyde:
 • Vi tilbyder et spændende job hvor du i stor udstrækning får ansvar for egne opgaver.
 • Du får en uforudsigelig og travl hverdag, hvor du skal håndtere mange henvendelser.
 • Vi tilbyder et uformelt arbejdsklima med en åben og ærlig omgangstone, hvor engagement, samarbejde og håndværksmæssig høj faglig kunnen, er et krav.
Funktioner:
 • Servicering af tekniske installationer inden for gældende lovgivning.
 • Tilsyn og samarbejde med eksterne håndværkere og samarbejdspartnere.
 • Prioritering og planlægning af egne opgaver.
 • Servicere brugerne i FMK bedst muligt 
 • Praktisk hjælp ved arrangementer og andet i og uden for normal arbejdstid
 • Deltage i Teammøder i Ejendom Drift
 • Planlægge opgaver med stedets ledelse
 • Samarbejde med kolleger i Ejendom Drift, samt medarbejdere på stedet
 • Renhold omkring bygninger, samt mindre vedligeholdelses opgaver ude
 • Alle forefaldne opgaver der måtte opstå
Kvalifikationer:
 • Du har erfaring fra lignende job
 • Du er evt. håndværker
 • Du har kørekort til alm. bil evt. trailer
 • Du har flair IT og er på minimum brugerniveau
 • Du har kendskab til CTS styring
 • Du har kendskab til ABA, AIA og ADK
 • Du har flair for tværfagligt arbejde og metoder
 • Du har altid en positiv tilgang til opgaverne 
 • Du kan trives med at arbejde i et miljø med mange mennesker
 • Du har forståelse og interesse for at arbejde i en politisk styret organisation
Løn mv:
 • Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
 • Der kan kun søges elektronisk gennem vores rekrutteringssystem
 • Opstart hurtigst muligt
 • Stillingen er i Ejendom Drift der dækker hele FMK, men som udgangspunkt på Broskolen i Aarslev samt medhjælp i område nord.
 • Nærmere oplysninger kan fås ved Preben Johansen på: 72533866 eller på mail: prjoh@fmk.dk
   
Ejendom Drift  Faaborg Midtfyn kommune