Single

Center for Opvækst og Læring søger flersprogskonsulent på dagtilbuds- og skoleområdet i et vikariat med eventuel mulighed for fast ansættelse

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 05-08-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Da vores dygtige flersprogskonsulent har søgt orlov for at prøve kræfter med madlavningskunsten, søger vi nu en vikar, som er vil være med til at gøre en forskel for de flersprogede børn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde samt forebyggelses- og sundhedsområdet. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring.

Forebyggelse og sundheds- samt myndighedsområdet er flerfagligt sammensat af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulent, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

Om stillingen
Som flersprogskonsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og flerfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen er forankret i Forebyggelse og sundhed og er tværgående 0 – 18 år, hvor der med afsæt i lovgivning på området samt Børne-Ungepolitikken bl.a. arbejdes med:
 • Vejledning og af lærere og pædagoger
 • Faglige oplæg for hele personalegrupper
 • Understøttelse i forbindelse med udarbejdelse af og det videre arbejde med sprogvurderinger
 • Koordinering af lovpligtig modersmålsundervisning
 • Kommunal administration på Rambøll Sprog samt support til det decentrale niveau
 • Sparring og rådgivning til ledere i dagtilbud og skole omkring lovstof og organisering, herunder skolestart/skoleudsættelse/modtagelsesklasse
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring
 • Opgaver i forbindelse med borgerhenvendelse og visitation
 • Opgaver omkring betjening af det politiske niveau med faglig viden, herunder bidrage til udarbejdelse af sagsfremstillinger
 • Facilitering af kommunale netværk for kommunens lærere og pædagoger på området
 • Videredrive, afslutte og evaluere det kommunale ompetenceudviklingsprojekt ”Literacy, Leg og Læring” for 80 pædagoger, lærere og ledere.

Faglig profil
Du er uddannet inden for den pædagogiske verden med relevant efter/videreuddannelse inden for flersprogsområdet. Dertil har du erfaring med rådgivning/vejledning samt projektledelse. Du har en bred faglig viden om arbejdet med andetsprog og sprogtilegnelse inden for dagtilbuds- og skoleområdet, herunder om:
 • Organisering og lovgivning på området
 • Andetsprogstilegnelse og sprogstimulerende miljøer i dagtilbud
 • Literacy, andetsprogspædagogik og sprogdidaktiske metoder i skolen
 • Forældresamarbejde med forældre til flersprogede børn
Du brænder for området og kan omsætte din viden i praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende pædagogiske metoder.
Vi søger en flersprogskonsulent, der er systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan:
 • Være opmærksomme på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde
 • Arbejde struktureret, dokumenterende og selvstændigt uden ”at gå for sig selv”
 • Tage initiativ og tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
 • Formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelsen af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer med ansættelse senest den 1. oktober 2020 og tidsbegrænset ind til den 1. april 2021 med eventuel mulighed for fastansættelse.

Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende børne- og straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jesper Dyreborg (72533161) eller Pernille Petersen (72533182). Grundet ferieafvikling er det ikke muligt at kontakte i ugerne 28 – 31, begge incl.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Den skal være os i hænde senest onsdag den 5. august 2020 kl. 12.00.

1. ansættelsessamtaler afholdes den 20.08.2020
2. ansættelsessamtaler afholdes den 24.08.2020

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.