Single

Støtte-kontaktperson for børn og unge

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger kontaktpersoner til aldersgruppen 0-18 (23) år.

Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Som kontaktperson forholder du dig helhedsorienteret til barnets/den unges situation, det betyder, at du
  • Yder støtte til barnet eller den unge på det personlige plan
  • Er rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov
  • Støtter barnet/den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familier, venner mm.
  • Støtter barnet/den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen
  • Stiller krav til eller stopper barnet/den unge, såfremt det udviser uacceptabel adfærd.
Der udarbejdes handleplan på dine arbejdsopgaver/mål for barnet. Du skal udarbejde status, hvilket løbende aftales med socialrådgiver.

Tidsforbruget fastsættes af barnet/den unges socialrådgiver i Opvækst og Læring. Du må forvente, at du på ugebasis bruger 2-3 timer. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet eller den unge og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne samt evt. i weekender.
 
Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.
 
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: max 15 timer pr. mdr.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i en af ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.