Single

Støtteperson til forældre til anbragte børn (jf. Serviceloven § 54)

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-09-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Forældre til et anbragt barn har ret til en støtteperson under barnets anbringelse. Støtten tager udgangspunkt i forældrenes behov for hjælp og oftest udarbejdet handleplan med mål.

Støttepersonen kan hjælpe med følgende opgaver:
  • Samtaler med forældrene om, hvad det betyder for dem, at have et anbragt barn.
  • Deltagelse i møder omkring barnet/anbringelsen.
  • Gennemgå skriftligt materiale med forældrene fra socialrådgiver eller anbringelsessted.
  • Understøtte samarbejdet mellem forældre og socialrådgiver og/eller anbringelsessted.
  • I samarbejde med forældrene italesætte forældrenes behov og ønsker omkring anbringelsen, samvær mv. til socialrådgiver.
Nedenstående forhold gør sig gældende for opgaverne:

Hvem er min arbejdsgiver?
Socialrådgiveren i Opvækst og Læring, som er sagsbehandler for barnet/ den unge, er din arbejdsgiver.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Center for Opvækst og Læring straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen.  

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet.

Timetal: Fastsættes ud fra opgavens omfang og kompleksitet.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning 
Hvis du er interesseret i ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne.
 
Ansøgningsfrist: 30. september 2020, kl. 12.00, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.