Single

Koordinator til Bevæg dig for Livet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-08-2020 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Er du en stærk og dynamisk projekt- og procesleder, der brænder for samarbejdet med det frivillige foreningsliv? Formår du at understøtte og komme i mål med indsatser på tværs af foreninger, fællesskaber, organisationer og kommune? Så har vi jobbet til dig.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune indgår frem til 2025 i en aftale som Bevæg dig for Livet – visionskommune i et stærkt partnerskab med DIF/DGI.  I visionsaftalen er en fælles ambition om at øge borgernes deltagelse i motion/idræt, foreningsliv og fællesskaber for derigennem at fremme borgernes trivsel og tilfredshed med livet.
Bevæg sig for Livets vision i 2025 hvor 75% af danskerne er motionsaktive, og 50% af disse er motionsaktive i foreningerne understøtter på glimrende vis Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi 2030, strategi for fritids- og friluftsliv samt strategier for øvrige forvaltningsområder.
Som visionskommune har vi sat os ambitiøse mål, og vi søger derfor en Bevæg dig for Livet-koordinator (BDFL-koordinator), der kan være katalysator for at disse mål omsættes til konkrete handlinger i samarbejde med en bred række af aktører på fritidsområdet.

BDFL-koordinatorens arbejde vil i høj grad befinde sig i feltet mellem kommune og det civile samfund, hvor den primære opgave består i at være tæt på foreningerne og fællesskaberne – som også rummer de uvante målgrupper og aktører på motions- og idrætsområdet, der skal aktiveres og samarbejdes med for at indfri ambitionerne i aftalen.
 
Herigennem er målet bedst muligt at kunne motivere, understøtte, inspirere og sparre i forhold til visionsaftalens målsætninger. Ligeledes at facilitere samarbejde og brobygning på tværs af kommunale institutioner og foreningsliv, samt at være formidler af såvel visionsaftalens mål som de muligheder, der er i forhold til, at foreninger og fællesskaber finder det attraktivt, relevant og væsentligt at involvere sig.
Visionsaftalen er baseret på målsætninger og indsatser inden for følgende overordnede hovedspor: ”Outdoor”, ”Mødesteder” og ”Børn og unges lige adgang til foreningslivet”.

Konkret er der i visionsaftalen en hovedmålsætning om:
 • I 2025 skal 76 % af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune være fysisk aktive og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 150 min. moderat motion om ugen
 • Foreningsdeltagelsen er i 2025 øget med mindst 5% af antal borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket svarer til en stigning på 2600 borgere
 • At øge antal foreningsmedlemmer blandt de 0 til 18-årige med 10 %, hvilket betyder, at 1100 af de nye medlemmer i foreningsidrætten skal findes i denne aldersgruppe.
Se mere om visionsaftalens målsætninger på:
https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/bevaeg-dig-for-livet-faaborg-midtfyn/

Vi forestiller os, at du som person:
 • Er motiverende, lyttende og relationsskabende
 • Kan opbygge og dyrke relevante netværk
 • Trives i ligeværdige samarbejder med såvel professionelle som frivillige
 • Har blik for mulig synergi i forhold til eksisterende projekter og initiativer
 • Er dynamisk og handlekraftig
 • Har høj grad af empati
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde strategisk, analytisk og målrettet
 • Har forståelse for arbejdet i såvel kommunale som frivillige sammenhænge
 • Trives med skiftende arbejdstider dag/aften/weekend
Fagligt forventer vi at du har:
 • Relevant videregående uddannelse – f.eks. inden for idræt, sundhed, lærer, pædagog, antropologi, socialvidenskab, sociologi, mv.
 • Indgående kendskab til arbejdet i og med det frivillige foreningsliv
 • Kompetencer inden for projekt- og procesledelse
 • Stærke kommunikative kompetencer
 • Fagligt kendskab og egne erfaringer med idræt og motion
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med gode kolleger og gode sparringsmuligheder. Stillingen er forankret i Center for By, Land og Kultur, men du vil opleve fuld opbakning fra kommunens øvrige forvaltninger til visionsaftalen og indsatserne i denne.
Ligeledes vil du indgå i DGI Fyns medarbejderteam med sparringsmuligheder hos idræts- og foreningskonsulenter samt øvrige visionskonsulenter i det fynske område. I udgangspunktet vil der være én ugentlig arbejdsdag med udgangspunkt fra DGI Fyns kontor.
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi netop i gang med at sætte en ny og spændende retning med en strategi for fritids- og friluftslivet hvor målet er, at få flere med i fællesskaber og ud i naturen. Vi har en unik natur og landskaber med god tilgængelighed til et aktivt udeliv, en stærk foreningstradition, gode faciliteter og mødesteder. Vi er allerede i gang med spændende indsatser, events og projekter – og med afsæt kommunens nye ambitiøse udviklingsstrategi skal vi sammen med borgerne skabe rammerne for at nå vores to overordnede mål: at flere borgere er tilfredse med livet, samt at kunne tiltrække flere nye borgere.

Løn og ansættelsesforhold:
Der er tale om en fast stilling med 37 timer som gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Der må forventes en del arbejdstid såvel aftener som i weekends. Faaborg-Midtfyn er en geografisk stor kommune, og du skal derfor have kørekort. Der stilles kommunale lånebiler til rådighed.
Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende overenskomst.
Startdato: 1. oktober 2020 – eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger:
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune, Center for By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.
Stillingstype: 37 timers projektstilling. Fast stilling.
 
Kontaktpersoner:
Theis Bavnhøj Hansen, Teamleder Fritid, 72538054
Tina Kryger Mondrup, Projektleder og konsulent, 72538082