Single

Afdelingsleder søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 26-07-2020 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder søges til Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Det Socialfaglige område hører under Sundhed og Omsorg i Faaborg Midtfyn Kommune. På det Socialfaglige område arbejdes der under SEL, §82, §85, §103, §104, og VSU/STU. Tilbuddene er fordelt på fire matrikler.
Dit primære ledelsesområde består af tilbud under SEL §82, §85 og §104. Tilbuddene er samlet på 2 matrikler i henholdsvis Ringe og i Faaborg. Området leder du i tæt samarbejde med din lederkollega da der er dobbeltledelse på området. I har hver især hovedansvarsområder, men skal kunne tage over for hinanden. Du og din kollega har direkte personaleledelse for 51 medarbejdere.
Målgruppen er primært borgere over 18 som er psykisk sårbare/har psykiatriske diagnoser og personer med udviklingshæmning. En del af målgruppen er desuden personer med demens, senhjerneskade, misbrugsproblematikker eller med en diagnose inden for autismespektrumsforstyrrelser.
Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere og trives med mangeartede og vekslende opgaver, samt perioder med højt arbejdspres. Ansvarsområdet er komplekst da der arbejdes ud fra flere paragraffer, og der er en stor spredning i målgruppen. De daglige opgaver spænder fra fokus på kultur og faglighed, samarbejde med myndighedsafdelingen, økonomisk overblik, optimering af arbejdsgange og kvalitet i målsætning m.m.
 
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Vi ser gerne at du har gode kommunikative egenskaber.
 
Som en naturlig forlængelse af vores fokus på at udnytte vores spidskompetencer på tværs af Det Socialfaglige Område er vi inspireret af matrixledelse. Det er derfor vigtigt at du kan se muligheder i - og har overblikket til at påtage dig ansvarsområder på tværs. Samtidig skal du kunne afgive kontrollen til dine lederkolleger på ansvarsområder i dine primære afdelinger.
 
Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft.
 
Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå stadigt mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et ressourcefokuseret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der potentielt kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.
 
 
Socialfaglig uddannelse og erfaring
Vi ser gerne at du har en socialfaglig uddannelse, med en solid faglig og erfaringsmæssig ballast i forhold til målgruppen. Det er en fordel hvis du har særligt kendskab til den kognitive tilgang herunder ACT.
 
Særligt veludviklede kompetencer ift. IT og teknologi generelt
Vi lægger vægt på at du har særligt stærke kompetencer ift. IT og teknologi generelt. Du vil i denne stilling have ansvar for strategisk brug af IT og teknologiske løsninger i egne afdelinger og på tværs af Det Socialfaglige område. I forlængelse af dette har du ansvaret for at udtrække og benytte ledelsesinfo fra Targit i sikringen af en effektiv drift.
 
Yderligere Information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen
på rfran@fmk.dk - Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. sept. eller hurtigst muligt.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 26. juli 2020 kl. 12.
Vi holder første samtalerunde d. 3. august. De der indkaldes til samtale kontaktes d. 30. juli. Udvælges du til uddybende samtale afholdes denne d. 5. august.