Single

2 Skolepædagoger til Brahesminde Skoler – en på hver matrikel i afd. Svanninge og afd. Horne - GENOPSLAG

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-08-2020 12:00
Arbejdssted: Brahesminde Skole
Stillingstype: Fuldtid
De 2 nyoprettede stillinger er baseret på et ønske om at arbejde med få-personale princip, således der er færrest mulige lærere og pædagoger omkring eleverne i alle klasser.  Begge matrikler ligger naturskønt, men har hver deres profil – Afd. Horne arbejder med Friluftsrådets Grønne Flag – altså en grøn profil, mens afd. Svanninge er DGI certificeret – og dermed er bevægelse en væsentlig del af hverdagen. Du har nu mulighed for at blive en del af vores fantastiske fællesskab.

Vi søger dygtige pædagoger kun med timer i skoledelen.

Brahesminde Skole er en landsbyordning bestående af et fællesskab mellem afdeling Svanninge og afdeling Horne. Der er vuggestue, børnehave, SFO 1 og 2 samt skole i begge afdelinger. Vi vægter et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO med udgangspunkt i en anerkendende tankegang. Brahesminde har egen bus, som gør det muligt ofte at komme ud af huset og ikke mindst at samarbejde de to afdelinger imellem.

Vores vision er at forme livsduelige børn gennem leg og læring

Vi tager hånd om:
- Mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 - Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
- Vores læring

Faglige og personlige forventninger:
  • Glad og imødekommende med sans for humor. Løsningsorienterer og kunne se muligheder, hvilke du viser ved at tag initiativ og udvise kreativitet i opgaveløsningen.
  • Tydelig person, der kan sætte grænser og opbygge struktur omkring børn med særlige udfordringer. Du arbejder anerkendende overfor både børn, forældre og kolleger.
  • Gerne erfaring fra arbejdet med udadreagerende børn.
  • Skal kunne indgå og samarbejde i et klasseteam, hvor man kommunikerer direkte og kan sige, hvad man tænker. Du skal kunne samarbejde med både lærere og pædagoger, men også kunne arbejde selvstændigt.
  • Kunne bidrage med viden og erfaring fra specialområdet og kunne iværksætte særlige aktiviteter der tilgodeset den enkelte elevs behov.
  • Du sætter faglighed højt og kan arbejde målrettet med at udvikle færdigheder hos børn.
  • Du vægter dokumentation og have erfaring med at dokumenteret og objektivt kunne beskrive en indsatsplan. Ligesom du er i stand til at formidle dit budskab mundtligt.

Grundlæggende forudsætninger og værdier.
Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og samarbejdsflader
Konstruktiv deltagelse i at udvikle Brahesminde Skole, se muligheder frem for begrænsninger
Kan se sig selv i vores værdier

Vi er en god arbejdsplads, hvor der hersker god stemning og fokus på trivsel for store og små.

Fast fuldtids stilling. Vedlæg relevante eksamensbeviser og udtalelser. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. august. Samtaler torsdag d. 20. august.

Ring for nærmere information ved skoleleder Sanne Flittner-Nielsen 7253 3942, Afd. leder Horne Ian Kristensen 7253 4505 eller Afd. leder Svanninge Martin Pedersen 7253 3944. Der er ikke mulighed for besøg.