Single

Udviklingsterapeuter

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 11-08-2020 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                           Udviklingsterapeuter søges til
                                 Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
                                           
Er faglige udviklingsopgaver og genoptræning noget for dig?

Vores to udviklingsterapeut-stillinger på hver 35 timer ugentlig, er ledige til besættelse pr. d. 1. oktober 2020.
Begge stillinger er to-delte, og består hver af 16 timer til udviklingsarbejde (ca. 2 ½ dag ugentlig) og 19 timer til at varetage fysioterapeutiske genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven.

Vi søger derfor:
To fysioterapeuter med faglig erfaring fra særligt geriatri og rygområdet, og med efter/videreuddannelse fx Masteruddannelse
Begge udviklingsterapeuter skal i samarbejde med lederteamet sætte retning for udvikling af såvel ergo- som fysioterapi i afdelingen.
De to stillinger er begge geografisk placeret i Faaborg, i Træningscenter Tømmergården, og indgår i et team, bestående af 10 trænende terapeuter, 1 administrativ medarbejder og 2 servicemedarbejdere.

Hvorfor vælge os?                 
Du vil møde en dynamisk arbejdsplads, hvor fagligheden står stærkt og hvor 78 stolte kollegaers faglige og sociale trivsel er bærende. Vi har ambitioner om at være dygtige, og vi tror på, at høj kvalitet, arbejdsglæde og lyst til at hjælpe hinanden er afgørende for at opfylde vores intention om at gøre en forskel. Vi sætter pris på en uhøjtidelig omgangstone med grin og imødekommenhed, også i travle perioder.

Hvad forventer vi?
Fagligt:
 • At du har praktisk erfaring med genoptræning inden for fagområderne ryg og/eller geriatri
 • At du har en Masteruddannelse / anden uddannelse i kvalitetsudvikling og har erfaring med projektledelse, databehandling og kvalificering af arbejdsgange.
 • At du er god til at formidle
   
 • At du kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret og at du kan gennemføre og afslutte opgaver
 • At du har erfaring med at dokumentere i et elektronisk journalsystem, gerne Nexus/ FSIII
 • At du er motiveret for at være terapeut i driften, og varetage genoptræningsopgaver med borgere i tæt samarbejde med kollegaer
 • At du har erfaring med at understøtte implementering af velfærdsteknologi
 • At du vil udvikle og understøtte projekter og tiltag i samarbejde med kollegaer
 • At du kan sørge for at Nationale Kliniske Retningslinjer implementeres i den kliniske praksis
 • At du kan understøtte den faglige kvalitetsudvikling ved at medvirke til planlægning af kompetenceudvikling for og med kollegaer  
 • At du har lyst til at danne netværk tværkommunalt og tværsektorielt, samt deltage i tværkommunale og tværsektorielle udviklingsfora
Personligt:
 • At du er en hold-spiller med nysgerrighed for kollegaer, såvel fagligt som socialt
 • At du er fyldt med gode ideer, energi og godt humør
 • At du kan fungere i et miljø præget af udvikling og forandring
 • At du kan yde kvalificeret modspil
 • At du har kørekort
Se i øvrigt Funktionsbeskrivelse for udviklingsterapeut i FTR https://faaborgmidtfyn.emply.net/GetFile.aspx?id=34cac9a5-eaa2-4b4f-aa40-bfa7f4203140

Hvem er vi?
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering varetager genoptræning og sundhedsindsatser og aktivitetsrettede tilbud. Vi har fokus på høj faglighed, kvalitet i tilbud og sammenhængende forløb. Du kan læse om os her: https://ftr.fmk.dk.
Vi er optaget af at bidrage til Faaborg Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, og hvordan vi fysisk, digitalt og mentalt kan komme tættere på borgerne. Vi skaber sammen med borgeren muligheder for, at tabte funktioner kan genvindes. Vi har en rehabiliterende tilgang og har fokus på om dét, vi gør, virker for borgerne.
I 2020 skal vi arbejde efter fælles mål- og effektaftale på tværs i Sundhed og Omsorg. Faglig effektstyring skal skabe klarhed over, hvordan opgaverne løses bedst muligt

Vision for Faaborg Midtfyn kommune lyder: Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
.
Ansøgningsfrist: 11. august 2020 kl. 12
Samtaler forventes gennemført d. 18. august 2020

Vil du vide mere, så kontakt leder af Forebyggelse, Træning & rehabilitering Lotte Rørby Lagoni lola@fmk.dk   tlf: 7253 8243