Single

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sagsbehandler til borgere under 30 år

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 10-02-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en fleksibel og engageret medarbejder til vores ungegruppe, som kan arbejde ressourcefokuseret sammen med de unge på deres vej til uddannelse.

Om jobbet
 • De primære arbejdsopgaver er socialfaglige beskrivelser og vurderinger i borgernes uddannelsesplaner, placering af borgere i rette tilbud, uddannelses- og jobrettet sagsbehandling i egen sagsstamme samt visitation af nye borgere sammen med UU-vejleder
 • Beskrive, vurdere og udarbejde det forberedende skema i samarbejde med borger til rehabiliteringsteammøde med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • Overholdelse af rettidighed i samtaler og i tilbud
 • Administrative opgaver som fx indhentning af vurderinger fra læger, speciallæger eller psykologer, udfyldelse af henvisningsskemaer til forskellige indsatser
Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet med unge borgere i et uddannelsesrettet perspektiv, uagtet om borgeren er tæt på eller længere fra ordinær uddannelse
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Du har datadisciplin, flair for at arbejde med it-systemer og kan gå forrest i den digitale kommunikation med borgerne
 • Du arbejder systematisk og struktureret
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Du er god til at skabe – og fastholde, overblik i en travl hverdag
 • Du griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en god stemning på arbejdspladsen
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Ungegruppen er en del af myndighedsafdelingen ”Job & Udvikling”, der består af syv sagsbehandlere og en studiestartskoordinator. Vi har ansvaret for, at aktivitets- og uddannelsesparate unge under 30 år hurtigst muligt kan påbegynde uddannelse eller blive afklaret til anden relevant indsats, fx ressourceforløb eller fleksjob. Vi har mange års erfaring i gruppen og vægter høj faglighed i arbejdet. Vores kommune er geografisk stor, og vi afholder gerne vores samtaler i forskellige kommunale bygninger eller hjemme hos borgerne. I gruppen vægtes ligeligt, at vi kan løfte opgaver fælles og selvstændigt være ansvarlig for egen sagsstamme. Hver medarbejder i gruppen har fælles ansvar for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivning, og hver medarbejder har mindre ansvarsområder på gruppens vegne.

Om arbejdspladsen
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed, hvor løsninger besluttes ud fra et borgerperspektiv
 • Der er en nærværende og involverende ledelse
 • Der er fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • ”Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Der udarbejdes et individuelt tilpasset introduktionsprogram til nye medarbejdere, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet
 • Vi har fleksible arbejdspladser i storrumskontorer og samtalerum, der er indrettet til borgerens fordel
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Sagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 01.04.2021.
Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om jobbet eller om os, er du velkommen til at kontakte konstitueret teamleder Lene Holm på tlf. 7253 7278 eller medarbejdere Ulla Kamp på tlf. 7253 7081 og Linda Jensen på tlf. 7253 7147.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest onsdag d. 10.02.2021 kl.23:59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 23.02.2021

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søger bibliotekar med fokus på børn og unge

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 08-02-2021 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Fuldtid

Vi søger en engageret bibliotekar, der har børn og unge som sit naturlige omdrejningspunkt, med særligt fokus på unge. Stillingen er på 37 timer/uge med forventet ansættelse pr. 1.3.2021 eller snarest derefter.
Vores nye kollega skal, både selvstændigt og sammen med andre, stå for udvikling af indsatser for børn og unge – fra idé til udførelse. Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes børne- og ungetilbud er alsidigt og vi tror på, at biblioteket kan gøre en forskel. 

Primære arbejdsområder
 • Samarbejde med bibliotekets samarbejdspartnere (daginstitutioner, skoler og andre kulturinstitutioner)
 • Biblioteksorienteringer, booktalks og andre aktiviteter for målgruppen
 • Aktiv deltagelse i planlægning og praktisk udførelse af Den Kulturelle Rygsæk
 • Udviklings- og driftsopgaver inden for børne- og ungeområdet generelt
 • Ugentlige vagter i biblioteksrummet på bibliotekerne i Årslev og Ringe
 • Deltagelse i planlægning og praktisk arbejde i felt Børn & Unge og felt Kunst & Kultur

Vi forventer
 • At du har en nysgerrig og kreativ tilgang til børne- og ungeområdet
 • At du er i stand til at sætte dig selv i spil, så børn og unge mærker, at du vil dem
 • At du har erfaringer og flair for at deltage i projekter – også med eksterne samarbejdspartnere
 • At du evner at realisere ideer båret af høj kvalitet i indhold og form
 • At du er holdspiller og samtidig kan tage selvstændigt ansvar for opgaven
 • At du kan lide at stå frem foran målgruppen
 • At du har overblik og arbejder struktureret
 • At du besidder god gennemslagskraft og tør sætte dig selv i spil i nye relationer
 • At du har erfaring med at formidle litteratur og kultur til børn og unge
 • At du har faglig viden om børne- og ungdomslitteratur
 • At du deltager aktivt i den generelle, daglige drift af et folkebibliotek
Det forudsættes, at du har én af følgende uddannelser for at komme i betragtning til stillingen:
 • Bibliotekar DB
 • Cand.scient.bibl.
 • BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation
 • BA i Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab
Du kan også komme i betragtning, hvis du har længere praksiserfaring fra et folkebibliotek


Om Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Biblioteket spiller en markant rolle i udviklingen af kommunen og arbejder tæt sammen med kulturinstitutioner, skoler, børnehaver, foreninger og private for i fællesskab at skabe og udvikle et alsidigt by-, lærings- og kulturliv.

Biblioteket præsenterer bl.a. samtaler med forfattere og kunstnere, pop-­up biblioteker og forfatterkurser. Vi har tætte samarbejdsrelationer omkring sprog, læsning og kultur i det ambitiøse kunst­- og kulturformidlingsforløb for alle kommunens skoleelever kaldet Den Kulturelle Rygsæk. Hertil kommer undervisning i dans, teater, film og parkour gennem teaterskolen Spektaklet.

Bibliotekerne har igennem 2020 arbejdet på en ny strategi for 2021-28 med stort fokus på læselyst. Implementeringen starter i 2021 med udarbejdelse af handleplaner for det kommende år. Samtidig tilpasses den nuværende feltstruktur, så den understøtter strategiens indsatsområder.

Biblioteket består af fire bibliotekshuse med personale, som til daglig arbejder i en projektorienteret organisationsform på tværs af husene i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby. Alle medarbejdere deltager i både driftsopgaver og projekter. De fire bibliotekshuse er åbne biblioteker, som kan benyttes dagligt fra kl. 7­-22.

Som nyansat vil du møde et udviklingsorienteret bibliotek med et godt arbejdsmiljø og engagerede medarbejdere i alle aldre. Du får stor indflydelse på dit eget arbejdsområde i en dagligdag, der er præget af udfordringer og alsidige arbejdsopgaver. Du skal være indstillet på faste dag- og aftenvagter samt fredag-lørdagsvagter ca. hver 6. uge samt lejlighedsvis aften/lørdags arrangementer.


Ansøgningsfrist: 8. februar 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt 22.2.2021

Ansættelsesdato: 1.3.2021 eller snarest derefter

Løn: Du bliver ansat efter gældende overenskomst, og din løn aftales efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til:
 
Biblioteksleder Birthe Mogensen, bmoge@fmk.dk, tlf. 7253 8201 

Børnebibliotekar Jeanette Becker, jbeck@fmk.dk  

TR Camilla Reese Sejerøe, cares@fmk.dk tlf. 7253 6922

 

Er du afdelingslederen, som vil være med til at videreudvikle vores Rusmiddelcenter, og er du uddannet sygeplejerske?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-02-2021 08:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Rusmiddelcenter FMK er et velfungerende kommunalt tilbud for mennesker med misbrugsproblematikker med afdelinger i Ringe og Faaborg. Vi har store ambitioner om at være et dialogisk funderet behandlingstilbud, der formår at kigge på bedste praksis i både ind- og udland, og være med til at udvikle og nyskabe inden for rusmiddelområdet.
Vi har derfor brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, men samtidig udfordre os. Så hvis du kan se dig selv løfte denne spændende ledelsesopgave, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi ønsker at fastholde et behandlingstilbud, der på en og samme gang sikrer en daglig drift af høj kvalitet, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. Du skal være villig til at påtage dig det sygeplejefaglige ansvar i forhold til sundheds- og socialfagligt personale jf. reglerne i Sundhedsloven.

Rusmiddelcenter FMK har ansvaret for at levere en moderne og professionel socialfaglig og sygeplejefaglig indsats. Du vil sammen med dine medarbejdere få ansvaret for ca. 250 borgere med forskellige typer misbrug.
 
Vi er for nyligt lagt sammen med Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi står derfor også lige i starten af en proces med at lære hinanden at kende og finde fælles ståsted. Det vil du blive en vigtig del af i lederteamet.
 
Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.Afdelingslederens opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 17 sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative medarbejdere.
 • Ansvar for at understøtte, udvikle og sikre medarbejdernes faglige udvikling i samarbejde med faglig koordinator.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes rusmiddelbehandling, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i vores medarbejder- og lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til lovgivningens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Italesætte og arbejde for den helhedsorienterede indsats med samarbejde på tværs af faglighederne.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatrien og Rusmiddelcenteret. 


  Hvad vil vi gerne have, at du kommer med:

   
 • Du er uddannet sygeplejerske 
 • Du har en diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring, samt viden og erfaring inden for rusmiddelbehandling, gerne fra anden kommune.
 • Du har meget gerne psykiatrisk erfaring.
 • Du kender Åben Dialog, eller som minimum lyst til at arbejde med Åben Dialog.
 • Du er rollemodel og kulturbærer og kan omsætte værdier til handling.
 • Du vil dialogen - du er som menneske respektfuld og har roen til at lytte.
 • Du er nærværende, gennemsigtig og anerkendende i din ledelsesstil.
 • Du er god til at have overblik, være dynamisk, visionær og målrettet.
 • Du brænder for den rehabiliterende tilgang og tværfaglig udvikling.
 • Du er tydelig og tør gå ind i konflikter med fokus på konfliktnedtrapning/håndtering.
 • Du har modet til at tage beslutninger, skære fagligt igennem og sætte rammerne.
  Om os
  Vores fundament i det faglige arbejde er relationsarbejde til borgerne og samarbejdspartnere.
  Vi arbejder med en systemisk helhedsorienteret tankegang, hvor vi ser os som en del af en større sammenhæng. Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med rehabiliterende tilgang mod recovery, hvor vi tror på, at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet.
  Vores behandlingsmæssige fokus har og er dobbeltdiagnose relaterede problemstillinger. Dette er gældende i alle 3 teams. Stoffri/børn og unge, alkohol og substitutionsbehandling.
  Vi er 17 forskellige mennesker, og det kræver en tålmodig, dygtig leder, der kan skabe en struktur og faglig sparring for hvert team, da arbejdsopgaverne i vores 3 teams er meget forskellige i opgaveløsning. Det spænder fra større konsultative opgaver til konkret afrusning og opstart af medicinsk behandling. 

  Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Socialchefen i Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede socialområde.
  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
   
  Løn og ansættelse
  Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1.4.2021 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
   
  Vil du vide mere
  Du er velkommen til at kontakte leder Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
  Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Dorte Storm Høgh på mail dost@fmk.dk  


  Ansøgning
  Din ansøgning skal være os i hænde senest 05.02.2021  kl. 08.00. Der vil blive afholdt to samtalerunder. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en lille case, som vi vil bede om at du holder et kort oplæg på 10 min i starten af samtalen. Vi er ude i god tid, da vi også slår op i bladet: "Sygeplejersken"
  Ansættelsessamtaler afholdes den 10.2.2021 og anden runde den 12.2.2021.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Sekretariatsleder til Geopark Det Sydfynske Øhav

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 03-02-2021 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Vil du stå i spidsen for at udvikle og forankre en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav?

Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav søger en leder, der skal drive et af Danmarks mest ambitiøse projekter inden for natur, kulturarv og aktivt udeliv. En synlig frontfigur, der brænder for at skabe bæredygtig udvikling og oplevelser. En stærk og synlig repræsentant for geoparken.

Lederens overordnede opgave bliver at sikre løbende udvikling og forankring af Geopark Det Sydfynske Øhav ved at:
 • Bidrage aktivt til programledelsen af geoparken forankret i geoparkens fire ejerkommuner
 • Betjene bestyrelsen i dialog og samspil med geoparkens følgegruppe og ejerkommuner
 • Udvikle og implementere udviklings- og handlingsplaner for geoparken
 • Være opsøgende og skabe partnerskaber og netværk til forskellige interessenter, fra virksomheder og lokale borgere til fonde og interesseorganisationer
 • Have strategisk overblik over - og fokus på - nye, innovative og bæredygtige udviklings- og forretningspotentialer inden for geologi, natur og kulturarv
 • Udvikle, modne og fundraise nye projekter inden for naturturisme generelt
 • Sikre en kontinuerlig drift, udvikling og forankring af sekretariatets samlede portefølje
 • Styre organisationens projektportefølje og økonomi
 • Lede og motivere sekretariatets fire medarbejdere
Sekretariatet er et tværkommunalt interessentskab, ejet af de fire kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Som leder refererer du til en bred og velfunderet bestyrelse, der består af 8 politiske repræsentanter, heraf de fire borgmestre i ejerkommunerne, samt en række interesseorganisationer. Dine sparringspartnere er en følgegruppe bestående af embedsmænd fra ejerkommunerne og fagfolk fra tætte samarbejdspartnere, der sikrer sammenhæng og synergi.

Vi tilbyder en stilling, hvor du fra første dag vil indgå i mange spændende samarbejder. Du vil være en væsentlig og naturlig sparrings- og samarbejdspartner for virksomheder, kommuner og andre interessenter.

Du får muligheder for at påvirke nuværende og kommende projekter. Jobbet rummer en høj grad af frihed indenfor de rammer, bestyrelsen sætter.

Dine kompetencer
Vi søger en resultatorienteret og relationelt stærk sekretariatsleder, der kan kommunikere og skabe følgeskab på alle niveauer.
Du:
 • bliver motiveret af at skabe konkrete resultater, og du kender styrken i at skabe dem sammen med andre.
 • tør udfordre både opad og nedad, og du kan skabe solide netværk og samarbejdsrelationer med både interne og eksterne interessenter.
 • er helhedsorienteret i din tilgang til opgaven, og du kan hurtigt veksle mellem de store sammenhænge og det konkrete i opgaven.
 • har modet til at være innovativ og gå nye veje, når opgaven kalder på det.
 • leder baseret på anerkendelse og tillid. Du ved, at geoparkens målsætninger skal realiseres gennem medarbejdernes indsatser, kompetencer, engagement og motivation og i samarbejde med kommuner, lodsejere og andre interessenter.
Du har:
 • skabt resultater inden for bosætning, turisme, natur og aktivt udeliv, samt har en faglig relevant uddannelse.
 • erfaring med strategiarbejde og strategisk kommunikation. Du kan udvikle, oversætte og implementere mål og strategier gennem tydelig kommunikation, ledelse og leveranceplaner.
 • arbejdet med porteføljestyring og ledelse af projektledere. Du forstår, at stabil drift og god økonomistyring er et nødvendigt fundament for at kunne lykkes.
 • erfaring med fundraising af projekter og samarbejde med fonde og puljer. 
 • behersker engelsk på forhandlingsniveau.
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation og desuden erfaring med bestyrelsesbetjening og varetagelse af internationale relationer, samarbejde med NGO’er og aktivering af frivillige.

Opgaver du skal lykkes med i 2021
I samarbejde med de fire ejerkommuner skal du stå for at etablere geoparken fysisk og synliggøre den, og dermed sikre et solidt grundlag for en ansøgning til UNESCO, om at blive certificeret som en UNESCO Global Geopark.

Gennem en borgerinddragelsesproces vil det være din opgave at sikre den nødvendige opbakning til geoparkens 10-årige udviklingsplan, der er ved at blive udarbejdet.  Du skal desuden sikre, at en kommunikationsstrategi bliver udarbejdet og implementeret.

I samarbejde med projektlederne skal du sikre, at de allerede igangsatte projekter har den nødvendige fremdrift og afsluttes som planlagt.

Du skal have løbende fokus på udvikling, modning og fundraising af nye projekter, der understøtter udviklingsplanen og positionerer Geopark Det Sydfynske Øhav som et attraktivt område for oplevelser til lands og til vands.

Ansættelsesforhold
Ansættelse vil formelt ske i Svendborg Kommune.
Løn forhandles efter kvalifikationer. Årlig bruttoløn vil være ca. kr. 750.000 inkl. pension.

Du må påregne en del rejseaktivitet primært indenfor de fire kommuner, men også til møder o.l. i resten af Danmark og udland.

Ansøgning
Ansøgning med CV og andre relevante bilag sendes via Svendborg Kommunes E-rekrutterings-system ved at benytte linket ude til højre.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 3. februar 2021.

Samtaler afholdes den 10. februar 2021 og 2. samtalerunde afholdes 23. februar 2021. Der anvendes cases i rekrutteringsforløbet. Samtaleudvalget består af formandskabet for bestyrelsen, samt repræsentanter for følgegruppen og medarbejdere i sekretariatet.

Vi forventer tiltrædelse 1. april 2021, men gerne tidligere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for følgegruppen Søren Bach-Hansen på tel. 3017 5490.
Praktiske spørgsmål om projekter, økonomi og drift kan rettes til konstitueret leder Søren Lisby på tel. 2447 3731.

Om Geopark Det Sydfynske Øhav
Geopark Det Sydfynske Øhav er fortællingen om en dramatisk havstigning, der skabte en helt særlig natur efter sidste istid for cirka 10.000 år siden. Da isen smeltede, oversvømmede havet istidslandskabets bopladser og skove, der nu ligger gemt som et druknet istidslandskab. Oversvømmelsen har - både historisk og i dag - dannet forudsætningerne for hele områdets eksistens, hvor et mildt klima og øhavets lave vand har skabt grobund for Sydfyn og øernes helt særlige geologi, natur og kulturhistorie.

Geopark Det Sydfynske Øhav hylder geologien som fundamentet for livet med en historisk bevidsthed, der understreger nutidens ansvar for at beskytte og bevare områdets særegenhed. Ejerkommuner og sekretariat arbejder på, at Geopark Det Sydfynske Øhav bliver udnævnt til en UNESCO Global Geopark.

Geopark Det Sydfynske Øhav blev etableret i 2018 af Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner på ryggen af Naturturisme I/S, som siden 2003 har arbejdet med udvikling af oplevelser og infrastruktur med afsæt i Det Sydfynske Øhavs unikke natur og kulturarv.

Sekretariatet har en årlig grundfinansiering fra ejerkommunerne på cirka kr. 3,8 mio.

Ingeniør til Vej- og Trafikkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-02-2021 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde med anlægsprojekter og trafiksikkerhed i en kommune med ambitioner? Vi søger en medarbejder med erfaring til at varetage anlægsopgaver og trafiksikkerhed på vejområdet, da en af vores anlægsingeniører har søgt ny udfordringer.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1.200 km veje. I disse år sker der rigtigt meget på anlægsområdet.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi (link: Udviklingsstrategi) hvor fokus er på at få 3.000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vej- og Trafikkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven. I landsbyen Årslev mod nord er vi ved at udrulle et nyt stort projekt med boligområde, forbindelsesveje og broer samt ny bymidte med plads til 1.200 nye borgere. I Faaborg mod syd er flere større projekter for udvikling af byen langs havnefronten under planlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder desuden ud fra trafiksikkerhedsplan med en overordnet målsætning om reducering af trafikuheld med 50% i kommunen. For at opnå målsætningen, er der udført mange større og mindre anlægsprojekter de senere år med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, ligesom en række nye trafiksikkerhedsprojekter er i støbeskeen.

Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye anlægsprojekter.

Vej- og Trafikkontoret – en del af By, Land og Kultur fagcenter
Som medarbejder på Vej- og Trafikkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 29 personer under en afdelingsleder og to teamledere, en teamleder for Vej- og Trafik og en teamleder for Natur og Park. Vej- og Trafikkontoret har p.t. 12 medarbejdere fordelt i tre mindre teams: Anlæg, drift og myndighed.

Vej- og Trafikkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder både i afdelingen såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.

Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 12 medarbejdere og en teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:
 • Anlægsprojekter, store som mindre. Vi har en række byudviklingsprojekter hvor der skal anlægges nye veje, ny bro, kanaliseringsanlæg, gang- og cykelstier, parkeringspladser, byggemodninger samt forskellige faciliteter til at understøtte øget mobilitet og kollektiv transport. Opgaverne rummer både mulighed for projektering og rollen som bygherre.
 • Trafiksikkerhed, herunder planlægning, prioritering og anlæg af trafiksikkerhedsprojekter, håndtering af borgerhenvendelser, færdselslovens bestemmelser og samarbejde med politiet.
Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver og indgå i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger.

Vi forestiller os, at du:
 • Har en akademisk uddannelse, f.eks. som vejingeniør eller en lignende relevant baggrund
 • Gerne med erfaring fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden
 • Du har specifikke kompetencer og erfaring inden for trafiksikkerhed og/ eller vejanlæg såvel som erfaring med projektledelse af anlægsprojekter
 • Er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter
 • Har et godt kendskab til IT og føler dig hjemme i brug af GIS og diverse projektstyringsværktøjer
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere, entreprenører, andre myndigheder og politikkere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst til at være engageret holdspiller
 • Har mod på at arbejde i en politisk styret organisation
Vi tilbyder:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade og mulighed for at følge projekterne fra planlægning til aflevering
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi har fokus på tværfagligt samarbejde og hvor vi ikke er bange for at udfordre os selv og prøve nyt
 • Selvstændigt ansvar og kompetence
 • Base i Faaborg og med projekter i hele kommunen
 • Gode muligheder for at arbejde hjemmefra
 • Et uformelt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, og engagerede kollegaer
Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest den 1. april 2021.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar og vi forventer at holde samtaler onsdag den 10. februar.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om Vejkontoret og stillingen hos teamleder Jonas Egeberg Olsen på 72 53 80 88 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen på 72 53 20 53.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger 2 jurister – 1 juridisk konsulent og 1 kombineret juridisk konsulent/DPO

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-02-2021 08:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger 2 jurister – 1 juridisk konsulent og 1 kombineret juridisk konsulent/DPO
 
Vi søger to jurister, der ligesom os brænder for at forene de juridiske kompleksiteter med de mange politiske og administrative tiltag, der sker i kommunen. Begge jurister skal indgå i kommunens centralt placerede juridiske team, men til den ene stilling søger vi en jurist, der har lyst til at kombinere DPO opgaven med en funktion som juridisk konsulent. Teamets centrale placering i organisationen gør, at vi kan tilbyde dig et job, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige sider af juraen. Ikke to dage er ens, for vi understøtter alle fagligheder i organisationen. Samtidig tilbyder vi et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på work-life balance.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune engagerer vi os – i vores kolleger, i vores opgaver og i borgere og virksomheder i kommunen. Vores ambition er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve
– sin egen version af det gode liv, og som kommune vil vi gerne spille bedst ind i det liv, borgerne lever.
Vi har fokus på at sikre sammenhæng og helhedsløsninger både i forhold til borgerne og i samarbejdet i organisationen. Som juridisk konsulent hos os har du mulighed for at bidrage med juridiske perspektiver ind i de ambitioner.
 
Vi står samtidig midt i en politisk og juridisk forandring. Fra 1. januar 2021 har Faaborg-Midtfyn Kommune skiftet styreform, og det bliver et spændende juridisk arbejdsrum med implementeringen af det. Vi skal understøtte organisationen i at betjene udvalg og kommunalbestyrelse i deres nye kompetencer.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi datasikkerhed og borgernes retssikkerhed alvorligt. Vi har naturligvis en forventning om, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til de gældende regler, og som DPO skal du være med til at skabe opmærksomhed i organisationen omkring kravene i persondataforordningen og de nationale databeskyttelsesregler. Du skal følge med i tendenser og udviklingen på området, og du skal bidrage til, at organisationens fokus er i den rigtige retning. Stillingen er en unik mulighed for at arbejde både som juridisk specialist og generalist i samme stilling, og du vil få et bredt samarbejde med organisationen både via arbejdet med databeskyttelse og via den almene jura.
 
Stillingerne
 
I begge stillinger vil du vil indgå i afdelingen Jura og Administration, som er en del af staben Politik og Strategi. Der er i alt 3 jurister i afdelingen, hvoraf den ene også er DPO.
 
Som juridisk konsulent forholder du dig både til det politiske og det administrative niveau i organisationen. Der er et tæt samarbejde med direktionen samt cheferne for stabe og fagområder, og vi understøtter organisationen på alle ledelses- og medarbejderniveauer.
 
Hver jurist er juridisk partner for ét eller flere fagområder og bistår området med rådgivning, vejledning og sparring indenfor fagområdets faglighed. Den juridiske opgaveportefølje i afdelingen er meget bred, og opgaverne spænder lige fra konkret faglig sparring på alle kommunens områder, generel forvaltningsret, køb og salg af fast ejendom, kvalificering af kontrakter til kvalificering af politiske dagsordner og juridisk behandling af kommunalretlige forhold. Du har derfor rig mulighed for kompetenceudvikling i et stærkt tværfagligt og uhøjtideligt miljø. Du tilrettelægger ofte selv din dag, og du får mulighed for at samarbejde med kolleger med høj faglighed.
 
Som DPO vil du indgå i kommunens tværgående Informationssikkerhedsteam, og du vil få en plads i kommunens Informationssikkerhedsudvalg.
 
Opgaverne
 
 
Som juridisk konsulent arbejder du som generalist, og dine opgaver vil bl.a. være:
 
 • Juridisk rådgivning og sparring om lovgivningen på diverse fagområder.
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for styrelsesloven, kommunalfuldmagten, forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • Servicering af og sparring med kommunalbestyrelse, direktion samt chefer for stabe og fagområder.
 • Udfærdigelse af politiske og administrative dagsordner.
 • Kvalitetssikring af organisationens politiske dagsordner, herunder sparring til administrative formøder forud for politiske udvalgsmøder.
 
I den kombinerede juridisk konsulent/DPO-stilling skal du som udgangspunkt arbejde halvdelen af tiden som juridisk konsulent og den anden halvdel som DPO.

Som DPO vil dine opgaver bl.a. være:
 
 • At underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse, herunder at have blik for organisationens behov i den sammenhæng
 • At formidle og undervise om databeskyttelse og organisationens håndtering af reglerne på området
 • At overvåge overholdelsen af databeskyttelsesreglerne i organisationen
 • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af organisationens konsekvensanalyser
 • Samarbejde med Datatilsynet på vegne af organisationen
 • Vejledning til borgerne
 
Du vil altså skulle arbejde med databeskyttelsesreglerne i et bredt perspektiv, hvor både kommunens og borgernes interesser skal varetages, og du vil have en koordinerende funktion mellem organisationen og Datatilsynet.

 
Vi vil selvfølgelig sammensætte dine opgaver og partnerskabsområder ud fra dine kompetencer og interesser set i forhold til det øvrige team.
 
Vores forventninger til dig
 
Vi forestiller os, at du er forholdsvis nyuddannet. Hvis du har erfaring, er det en fordel, hvis det er erfaring fra en kommune eller en anden type politisk styret organisation.
 
Til DPO-stillingen er det herudover en fordel, hvis du har en DPO-uddannelse, og vi forventer, at du har indgående kendskab til persondataforordningen og øvrig lovgivning om beskyttelse af persondata.
 
I begge stillinger forventer vi, at du
 
 • er cand.jur. og er fagligt velfunderet.
 • er udadvendt og opsøgende – både fagligt og socialt.
 • tager aktivt medansvar for effektiv opgaveløsning.
 • trives i et fagligt fællesskab, hvor sparring og nysgerrighed er i fokus.
 • er god til at formidle din faglighed til kolleger med forskellig baggrund og har fokus på i fællesskab at finde de rigtige løsninger for organisationen.
 • har blik og forståelse for den politiske retning og ambition.
 • trives med at arbejde tæt sammen med ledelsen og i et højt tempo, hvor der kan være kort tid til at løse opgaven.
 • er proaktiv, arbejder selvstændigt og har lyst og evne til at sætte din faglighed og opgaveløsning ind i den strategiske sammenhæng.
 
Ansættelsesvilkår
For begge stillinger gælder, at
 • løn og ansættelse vil ske i henhold til relevant overenskomst
 • stillingen er på 37 timer ugentligt
 • arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe for begge stillinger, men der vil være mødeaktivitet på forskellige lokationer i hele kommunen, og det forventes derfor, at du har kørekort.
 • forventet tiltrædelse er den 1. april 2021
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073 eller jurist – Tina Bernsdorf Jungfeldt på 7253 1074.
 
Send din motiverede ansøgning til os senest mandag den 1. februar 2021, kl. 8.00. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken af de to stillinger, du søger.
 
Samtaler til stillingen som juridisk konsulent/DPO forventes afholdt fredag den 5. februar 2021, og eventuelle 2. samtaler torsdag den 11. februar 2021. Vi vil muligvis gøre brug af tests.
 
Samtaler til stillingen som juridisk konsulent forventes, afholdt tirsdag den 9. februar 2021, og eventuelle 2. samtaler mandag den 22. februar 2021. Vi vil muligvis gøre brug af tests.
 
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger sygeplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 27-01-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Arbejdstid er 28 eller 30 timer om ugen, mandag-fredag i dagtimerne.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er et mindre plejehjem med 27 boliger. Vi er certificeret som demensplejehjem og i fortsat udvikling på området. Vi arbejder med udgangspunkt i Tom Kitwoods personcentreret omsorg til mennesker med demens. Vil du være med i den fortsatte udvikling af vores speciale, faglige udvikling samt være sparringspartner med vores øvrige faggrupper, så er du måske vores nye sygeplejerske.
 
For at imødekomme de komplekse problemstillinger, styrke den sygeplejefaglige indsats og faglige kompetenceudvikling ønsker vi sygeplejerske til:
 • Et øget fokus på den palliative pleje og behandling, herunder inddragelse af wellness/massage.
 • At vurdere og planlægge håndteringen af komplekse forløb samt videredelegering af opgaver.
 • I samarbejde med vores dygtige social- og sundhedsassistenter, at udvikle og styrke det faglige niveau, både generelt og i forhold til den enkelte beboer.
 • I samarbejde med sygehusenheder og praktiserende læge at varetage kompleks akut og kronisk sygdomsbehandling, samt medicinering og palliation.
 • At styrke og målrette den sygeplejefaglige dokumentation i dokumentationssystemet Nexus.
 
Vi søger en kollega der:
 • Er uddannet sygeplejerske, gerne med geriatrisk erfaring og erfaring med/interesse i demens.
 • Har erfaring med FSlll og gerne med kendskab til Nexus.
 • Kan vejlede og medvirke til kompetenceudvikling af social-og sundhedspersonalet.
 • Er opsøgende og synlig i hverdagen, samt har gode sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer.
 • Er loyal i forhold til organisationens rammer og vilkår, samt ledelsesmæssige beslutninger og retningslinjer.
Vi tilbyder
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab og samarbejde med sygeplejersker på kommunens øvrige plejehjem. Der afholdes jævnlige sparringsmøder
 • Relevant efter- og videreuddannelse inden for geriatri, demens og palliation.
 • Demenskurser samt intern uddannelse i ”Blomstring” og personcentreret omsorg.
 • Deltagelse i implementeringen af wellness/massage som supplerende palliation.
 • Mulighed for indflydelse på planlægning af egen arbejdstid.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.
Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger om stillingen
Plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 - mail boerh@fmk.dk
 
Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag via stillingsopslaget senest onsdag d. 27. januar 2021 kl. 8.00.
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 28. januar 2021 fra kl. 10.00, på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg.
 
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Inviteres du til samtale, skal du medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/ nærmeste ledere, for indhentelse af referencer.

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 2 social- og sundhedsassistenter med demenskompetencer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
1 stilling i nattevagt 28 timer/uge
1 stilling i aftenvagt 28 timer/uge
 
Begge stillinger er med tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale.
For optimal vidensdeling og kompetenceudvikling vil der for begge stillinger være 4-6 dagvagter over en 12 ugers periode. Ønskes flere dagvagter kan det planlægges.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Vi yder personcentreret omsorg med udgangspunkt i Tom Kitwoods ”personcentreret omsorg til personer med demens”. Vi afholder facilitering 1 gang om ugen eller ved behov.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje- og omsorg til borgere med demens, og har øget fokus i forhold til den palliative pleje, både fysisk og psykisk. Herunder inddragelse af wellness som en integreret del af vores pleje/omsorg.
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg er du en vigtig del i den fortsatte udvikling og du vil blive en aktiv del i forhold til bl.a palliation, terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende.
Du vil få et tæt samarbejde med hjælpere/assistenter, sygeplejerske, ernæringsassistent og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Link
https://lykkevalg.fmk.dk/forside/
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 27. januar 2021 kl. 8.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt senest onsdag den 27. januar 2021 kl. 8.00 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 1 social- og sundhedshjælper med demenskompetencer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 1 social- og sundhedshjælper med demenskompetencer, i aftenvagt 28 timer/uge
 
Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale.
For optimal vidensdeling og kompetenceudvikling vil der være 4-6 dagvagter over en 12 ugers periode. Ønskes flere dagvagter kan det planlægges.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Vi yder personcentreret omsorg med udgangspunkt i Tom Kitwoods ”personcentreret omsorg til personer med demens”. Vi afholder facilitering 1 gang om ugen eller ved behov.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje- og omsorg til borgere med demens, og har øget fokus i forhold til den palliative pleje, både fysisk og psykisk. Herunder inddragelse af wellness som en integreret del af vores pleje/omsorg. Som social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Lykkevalg er du en vigtig del i den fortsatte udvikling og du vil, indenfor kompetenceområdet, blive en aktiv del i forhold til bl.a palliation, terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende.
Du vil få et tæt samarbejde med assistenter, sygeplejerske, ernæringsassistent og relevante eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Link
www.lykkevalg.fmk.dk/forside/
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 27. januar 2021 kl. 8.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. januar 2021 fra kl. 10 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Vi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby i Faaborg-Midtfyn kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-01-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timerVi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby i Faaborg-Midtfyn kommune


Stillingen er på 30 - 35 timer i dagvagt med vagt hver tredje weekend.

Hvem er vi:

Vi er en personalegruppe med stor mangfoldighed dette giver nogle gode konstruktive debatter til løsning af vores kerneopgave til gavn for borgerne. vi arbejder rehabiliterende og har stor fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl.a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge og favne en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen?

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
 • Indflydelse på eget vagtrul.
  Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang.
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre faggrupper.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
Der har kørekort.
Stillingen er til besættelse den 01.03.2021 eller snarest.Ansøgningsfrist er den 26.01.2021 kl. 12.00. Send en motiveret ansøgning, vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgning er via rekrutteringssystem.

Samtaler forventes afholdt fredag den 29 januar 2021.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Vester Åby Kim Baden på 7253 4927.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.

Pædagog til SFO Slottet og SFO2 Junior Slottet

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-01-2021 12:00
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagog søges til fantastisk SFO/SFO 2

Landsbyordningen Tre Ege Skolens SFO Slottet i Kværndrup søger pædagog til fast stilling på 18,5 timer om ugen pr. 01.03.2021.
Stillingen er primært på SFO Slottet med en lukkedag til kl. 17.00 pr. uge, og så er der 2,5 timer en dag om ugen i vores SFO2 Junior Slottet, som er vores fritidstilbud for vores elever på mellemtrinnet (4.-6.kl.).
Vi har en velfungerende SFO og SFO2 med stor tilslutning. Vi har en rigtig god forældregruppe, som er engageret i deres børns fritidstilbud, og en personalegruppe der går meget op i deres arbejde. Vi er en meget aktiv SFO/SFO2 med flere forskellige aktiviteter/tilbud til børnene hver dag.
SFO Slottet er kendetegnede ved:
 • Ca. 70 glade og nysgerrige børn
 • Stor pædagogfaglighed
 • Mangfoldige og spændende udendørs og indendørs rammer for børnene, hvor der er gode muligheder for varierende aktiviteter

SFO2 Junior Slottet er kendetegnede ved:
 • Ca. 30 glad og forventningsfulde børn
 • Frihed under ansvar med afsæt i Respekt, Ansvar og Omsorg
 • Mulighed for mange forskellige aktiviteter samt faste traditioner, som fx månedens foto, disco torsdag og forskellige konkurrencer.

Vi forventer, at du er engageret i børnene og har motivation for at forsætte udviklingen af de stærke fritidstilbud, som allerede er i gang. At du er smilende, positiv og imødekommende over for børn, forældre og kolleger. At du har gode relationelle kompetencer, en anerkendende og nysgerrig tilgang til det enkelte barn, samt at du ønske at biddrage positiv ind i fællesskabet med personalegruppen.
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en PALS organisation. PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil. PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele Landsbyordningen Tre Ege Skolen. Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed styrke børnenes samværskompetence.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte viceskoleleder Morten Ejlsmark på tlf. 72534033, og du kan se mere om os på vores hjemmeside treegeskolen.aula.dk
Grundet Corona har vi desværre ikke mulighed for, at du kan besøge os.
Ansøgningsfristen er mandag den 25. januar 2021 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt torsdag den 28. januar 2021 på Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup

 

Center for Opvækst og Læring søger socialrådgiver til en fast stilling i småbørnsgruppen i Børne- og Familieafdelingen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 24-01-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrådgiver til en fast stilling i småbørnsgruppen med forventet tiltrædelse den 1. marts 2021. Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge.

I Center for Opvækst og Læring varetager vi alle opgaver vedrørende børn og unge. Hensigten er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision samt værdier og bærende principper for det ”gode Opvækst og Lærings arbejde”. 

I Center for Opvækst og Læring har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi vil gerne gå foran på børne- og ungeområdet og samtidig være kendt for, at vores indsatser gør en positiv forskel for de udsatte børn og deres familier.

Myndighedsområdet er organiseret i 2 grupper: småbørn (0-10 år) og unge (11-23 år).  

Om stillingen
Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a.:
 • at give råd og vejledning,
 • at udfærdige børnefaglige undersøgelser,
 • at udarbejde handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem.
På småbørnsområdet er der særligt et tæt samarbejde med bl.a. familieambulatoriet på OUH, sundhedsplejersker, psykologer ift forældrekompetenceundersøgelser, familiedøgninstitutioner, Børnehus Syd og familiebehandlere m.fl.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Så har du lyst til at arbejde i Opvækst og Læring, hvor
 • al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning
 • vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • vi anvender ICS og DUBU.

Opvækst og Læring er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og Iphone stillet til rådighed.

Opvækst og Læring udarbejder et introduktionsprogram, hvor en ”makker” og vores fagspecialister vil medvirke til at sikre den nødvendige understøttelse i forbindelse med din opstart.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kunne arbejde systematisk og hurtigt danne dig et overblik. Desuden skal du have gode samarbejdsevner og kunne være i respektfuld og åben dialog.

Opvækst og Læring er fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Det ugentlige timetal vil være 37 timer.

Forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2021 eller snarest herefter.

Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Rikke Nielsen på telefon 72533000 .

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest senest søndag den 24. januar 2021, kl. 23.59

Samtaler afholdes onsdag den 27. januar 2021.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Uddannelsesambassadør til uddannelses- og kompetencemæssigt løft for ufaglærte ledige

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 24-01-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er det dig, der kan gå forrest i koordinering og vejledning i krydsfeltet mellem uddannelse og beskæftigelse?

Vil du være med til at understøtte vores ambition om at blive bedre til at vejlede ledige ufaglærte borgere om uddannelsesmuligheder, som kan bringe borgeren tættere på beskæftigelse? Vil du være med til at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet og dermed styrke vidensdelingen mellem aktørerne – så er det lige dig, vi har brug for.

Vi søger en uddannelsesambassadør på fuld tid til en tidsbegrænset periode fra d. 1. marts 2021 – 31. december 2022.

3F-A Sydfyn og Jobcenter Faaborg-Midtfyn Kommune løfter sammen.

Jobcenter Faaborg-Midtfyn og A-kassen 3F-A Sydfyn er ambitiøse og er gået i et spændende samarbejde om et 2-årigt projekt, der skal få flere ufaglærte til at blive faglærte.

Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune har i forvejen en deltids uddannelsesambassadør, som via projektmidlerne opnormeres til en fuldtidsstilling.

Som vores nye uddannelsesambassadør vil du primært skulle have din gang i 3F-A Sydfyn og have tæt samarbejde med A-kassens faglige afdeling samt med Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du vil have tæt samarbejde med den anden uddannelsesambassadør, hvor I både vil have fælles opgaver og også separate opgaver i henholdsvis A-kassen og Jobcentret.

Som uddannelsesambassadør vil din kerneopgaver bestå i:
 • At rådgive, vejlede og motivere borgere om uddannelsesmuligheder
 • Oparbejde, systematisere og formidle viden om muligheder og betingelser for efteruddannelse og kompetenceudvikling for jobparate borgere
 • Afholde informationsmøder/webinarer for jobparate borgere og dermed støtte deres interesse i kompetenceudvikling
 • Udarbejde informationsmateriale om uddannelsesløft, efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Have et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne
 • Tilegne sig og sprede viden om virksomhedernes behov – herunder virksomhedernes rekrutteringsbehov
 • Sikre et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – AMU, erhvervsskolerne m.m.
 • Kvalitetssikre og koordinere eksterne uddannelsestilbud
 • Deltage i erfaringsnetværksmøder med uddannelsesinstitutioner samt erfaringsnetværksmøder med andre kommuner
 • Være sparringspartner og rådgiver for kolleger samt den styregruppe, der etableres i forbindelse med projektet. Her deltager repræsentanter fra Jobcentret, 3F-A Sydfyn (arbejdsløshedskassen) og 3F – faglig organisation
 • Sprede erfaringer fra projektet internt i kommunerne og til øvrige kommuner
Din baggrund og erfaring
Det forventes, at du har indgående kendskab til erhvervsuddannelsesområdet og arbejdsmarkedet – herunder kendskab til arbejdet i både A-kasserne, de faglige organisationer og Jobcentre.
Vi vil i udvælgelsen af kandidater vægte din erfaring og kompetencer ift.:
 • Indsigt i og erfaring på uddannelsesområdet
 • Erfaring med at motivere borgere til uddannelse og efteruddannelse
 • Etablering af samarbejde og konkretisering af aftaler med en række forskellige aktører
 • Stærk i kommunikation – både skriftlig og mundtligt
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
Herudover forventer vi, at du kan sige ja til nedenstående:
 • Du har en værdisættende og anerkendende tilgang til mennesker
 • Du både kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde med fælles mål
 • Du har evnen til at arbejde struktureret og resultatorienteret
 • Du har stor personlig gennemslagskraft, trives ved at gå forrest og udfordre de eksisterende rammer
 • Du evner at motivere såvel kollegaer som ledige borgere
Projektet er understøttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere om projektet her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Du vil organisatorisk blive tilknyttet Jobcenter Faaborg-Midtfyn, men har din primære arbejdsplads hos 3F-A Sydfyn. Det er et krav, at du har kørekort.

Stillingsbetegnelse: Uddannelsesambassadør
Arbejdssted, organisatorisk: Faaborg-Midtfyn Kommune, Arbejdsmarked
Arbejdssted, geografisk: Østre Havnevej 3, 5700 Svendborg
Arbejdstid: Fuldtid

Stillingen er tidsbegrænset, og du bliver ansat fra d. 1. marts 2021 eller snarest muligt. Ansættelsen løber frem til d. 31. december 2022.

Om Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Teamleder Christian Blaschke, Jobcenter Faaborg-Midtfyn, tlf. 72 53 75 72
Afdelingsleder Annette Lindberg, 3F-A, tlf. 88 92 25 05

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag d. 24. januar 2021 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. januar 2021.
En eventuel 2. samtale forventes afholdt torsdag d. 28. januar 2021.

I ansættelsessamtalerne deltager en repræsentant fra 3F-A Sydfyn.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.


 

Viften søger pædagoger / Sosu-assistent til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-01-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Fuldtid
Pædagog/SoSu-assistent el.lign. søges til Viften
afd. Palleshave Gr. C pr. 1/2 2021.

Viften er en organisation jf. §§104, 108 og 85 i Lov om Social Service, samt §105 i ABL og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgerne i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen gr. C søges 3 pædagoger/SoSu-assistenter eller lign. pr. 1/2 2021 eller snarest muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingerne er på hhv. 37, 32 og 31 timer pr. uge.
Solstrålen C er en skærmet specialpædagogisk enhed. Borgerne er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og dagligdags gøremål. Borgerne har brug for en struktureret hverdag med få og tilpassede stimuli,
Borgerne har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, en del af dem skal have hjælp til den daglige medicinhåndtering.
En del borger anvender TTT.
Afdelingen indeholder en særforanstaltning, hvor der er 1:1 personalestøtte. Enkelte af borgerne har dobbelt diagnoser og kan være fysisk/verbalt grænseoverskridende.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.

Vi bor i et naturskønt område og vægter udelivet højt.  
Indsatserne, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan. Vi anvender SMART modellen i forbindelse med målsætning af borgernes delmål/indsatser.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
Vi søger kollegaer, der kan støtte op om ovenstående, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via Faaborg Midtfyn kommunes hjemmeside: https://www.fmk.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/socialpaedagogisk-botilbud/
Eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgning fremsendes elektronisk senest d. 24/1 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtalerne afholdes torsdag d. 28/1 i tidsrummet kl. 9.00-16.00  

 

Plejehjemmet Steensvang, Faldsled, søger 1 social- og sundhedsassistent til vores aftenteam

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-01-2021 10:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Annette, Conny, Theresa, Ulla og Plejehjemmet Steensvang søger en ny kollega med tiltrædelse 1. marts 2021.
 
Det kunne måske blive dig. Vi arbejder med en personcentreret tilgang både i forhold til borgere og generelt i  vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.

Stillingen er på 24,5 timer pr. uge og der arbejdes hver 2. weekend.
 
Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. På plejehjemmet bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.
 
Vi forventer at du:
 • Er fagligt godt funderet som social- og sundhedsassistent
 • Er ansvarsbevidst og respekterer det enkelte menneske
 • Har interessere for samt arbejder rehabiliterende og tværfagligt med borgeren i centrum
 • Er engageret og har lyst til at bidrag positivt i samarbejde med beboerne og pårørende
 • Har interesse i og brænder for arbejdet med mennesker med forskellige udfordringer 
 • Er omstillingsparat og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Er mødestabil, positivt indstillet og medbringer dit gode humør på arbejdet
 • Har flair for IT og dokumentation
Vi på Steensvang tilbyder:
 • En god introduktion til et plejehjem i god udvikling og hvor fokus er borgeren i centrum
 • Vi vægter ansvarlighed, faglighed samt en rehabiliterende tilgang til vores borgere
 • Vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende med borgeren i centrum
 • Vi ser os selv som et dynamisk sted med spændende og udfordrende opgaver
 • En kultur der understøtter det gode hverdagsliv for borgerne og pårørende.
 • En spændende arbejdsplads med opgaver, hvor faglighed og nærhed vægtes højt
 • Vi er en arbejdsplads med gode samarbejdsrelationer, hvor vi ønsker en fleksibel samt positiv tilgang i vores arbejde og hvor der er forståelse for hinandens forskelligheder
Link
https://steensvang.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest søndag den 24. januar 2021 kl. 10.00

Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker med kort varsel pr. telefon
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. januar 2021 fra kl. 09.00, på Plejehjemmet Steensvang, Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Pædagog søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-01-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg-Midtfyn kommune.                            

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 87 år. I Lundens Aflastning er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.                                                                

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 1 pædagog 31,5 timer ugentligt pr. 1. februar 2021 eller hurtigst derefter.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 

Borgerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring personlig pleje samt praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med udgangspunkt i den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.

Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Den løbende opfølgning i f. t. mål / delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har indenfor de sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder
Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem 8 – 16)

Ansøgningsfristen er fredag den 22. januar 2021 kl. 12 og samtaler afholdes i uge 4.

Vi søger en Social-, og sundhedshjælper til nattevagt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-01-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social-, og sundhedshjælper til nattevagt i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Stillingen er på 28 timer ugentligt med arbejde hver anden weekend i ulige uger med start d. 15/3-21
Der er tale om kørsel i hele kommunen, både enkel-, og dobbeltture samt nødkald.

Hvem er vi:

Vi er en hjemmepleje i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder med flere forskellige faggrupper. I nattevagten får du 6 kolleger, der er fyldt af godt humør og høj faglighed.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? Så send din motiverede ansøgning til os.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
   
Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen og arbejdet om natten
 • Der har kørekort
 • Besidder humor og godt humør
Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Ringe + Nat, Elin Leisted Hansen, på telefon 72535808 eller mail ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d.22/1-21 kl. 12

Samtaler forventes afholdt i uge 5
Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at
ansøgere har kørekort.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Psykolog til arbejdsmarkedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 21-01-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Fagområde Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at oprette en ny fuldtids psykologstilling som erstatning for eksterne køb af psykologiske ydelser.

Som psykolog i Arbejdsmarked vil du få en tværgående funktion i en udviklingsorienteret og nytænkende organisation, der har borger- og virksomhedsperspektivet i højsædet.

Hvad indeholder jobbet?
Hovedopgaverne for vores kommende psykolog vil være:
 • Udarbejdelse af ca. 35 psykologiske undersøgelser årligt
 • Afholdelse af screeningssamtaler for ny-sygemeldte sygedagpengemodtagere og for borgere i jobafklaringsforløb
 • Supervisionsopgaver i Jobcentrets faglige teams
 • Forestå interne faglige udviklingsforløb for de faglige medarbejdere
 • Deltage i og afholde oplæg til virksomhedsmentorer om mennesker med psykiske lidelser på arbejdspladsen
Vi forventer, at vores kommende psykolog er i besiddelse af:
 • Erfaring fra beskæftigelsesområdet og har kendskab til Jobcentrenes opgaver
 • Erfaring i udarbejdelse af psykologiske undersøgelser til afdækning og vurdering af arbejdsevne
 • Erfaring i supervision af faglige medarbejdere – såvel på gruppe og på individuelt plan
 • Gældende autorisation
 • Erfaringer med og lyst til tværfagligt samarbejde – både internt i Jobcentret og i forhold til andre fagområder
 • Fleksibilitet og lyst til også ad hoc-opgaver med oplæg for fagpersoner og virksomheder mv.
Desuden forventes det, at vores kommende psykolog har en særlig erfaring med og interesse i beskæftigelsesområdet med en ressourceorienteret tilgang og perspektiv, også i forhold til at støtte, coache og motivere borgere længere fra arbejdsmarkedet til hel eller delvis selvforsørgelse.
Vores psykolog skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret samt bevare overblikket i en travl hverdag og har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt. Ikke mindst har vores psykolog en anerkendende tilgang til borgere, virksomheder, kolleger og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig:
 • Et selvstændigt og udviklende job med stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde 
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og feedback
 • Ledelsesmæssig og kollegial sparring
 • Engagerede og fagligt stærke kolleger
 • Et godt socialt miljø, hvor samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Gode kantineforhold og frugtordning
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommune med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Hvad kendetegner os som arbejdsplads:
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles værdiafsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne i en konstant foranderlig hverdag
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Psykolog
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 timer om ugen

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. marts 2021.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lene Oleander Møller på tlf. 7253 2054 eller afdelingsleder Inger Thorø Pedersen på tlf. 7253 7598.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest torsdag d. 21. januar 2021, kl. 23.59.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Lærer til barselsvikariat i grundskolen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 21-01-2021 08:30
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 1. marts 2021 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af indskolingen og mellemgruppen med linjefag i flere af følgende fag: Matematik, Håndværk & Design, Kristendom og Billedkunst. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion i 2. klasse.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside https://tingagerskolen.aula.dk/
  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 27. januar 2021.
 
 

Pædagog søges til et vikariat til Bo & Aktiv, afdeling Aubo, Pugesøvej 22-54, 5600 Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-01-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jvf §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Aubo bofællesskab søger 1 vikar 30 timer ugentligt pr. 1. februar 2021 eller snarest til 30. april 2021.
Arbejdstiden er skiftende med arbejde hver anden weekend.

Aubo er et bo- og dagtilbud til 3 unge borgere 22-25 år og en ældre borger på 71 år alle med autisme spektrum forstyrrelser.

Vi søger en vikar, gerne med autismeerfaring, der kan arbejde meget struktureret, og være igangsættende på nye aktiviteter.

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis bygger på Autismepilotens teoretiske grundlag, samt Low Arousal og den neuropædagogiske forståelsesramme, hvor borgerens ressourcer og motivation er i centrum.

Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor dagligdagen bygger på sammenhæng, kontinuitet og forudsigelighed.

Beboerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.

Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Den løbende opfølgning ift. mål/delmål foregår på personalemødet jf. årshjul.

Uddannelse og beskæftigelse Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder Annette Find på tlf. 72536908

Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. januar 2021 kl. 12.

Samtaler afholdes i uge 4 2021.


 

Pædagog søges til Bo & Aktiv, afdeling Aubo daghjem, Pugesøvej 22-54, 5600 Faaborg

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-01-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jvf §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Aubo Dagtilbud søger 1 pædagog 32 timer ugentligt pr. 1. februar 2021 eller snarest.
Arbejdstiden er i dagtimerne mandag – fredag.

Aubo er et bo- og dagtilbud til 3 unge borgere 22-25 år og en ældre borger på 71 år alle med autisme spektrum forstyrrelser.

Vi søger en medarbejder med autismeerfaring, der kan arbejde meget struktureret, og være igangsættende på nye aktiviteter.

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis bygger på Autismepilotens teoretiske grundlag, samt Low Arousal og den neuropædagogiske forståelsesramme, hvor borgerens ressourcer og motivation er i centrum.

Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor dagligdagen bygger på sammenhæng, kontinuitet og forudsigelighed.

Beboerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.

Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Den løbende opfølgning ift. mål/delmål foregår på personalemødet jf. årshjul.

Uddannelse og beskæftigelse Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger en som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder Annette Find på tlf. 72536908

Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. januar 2021 kl. 12.

Samtaler afholdes i uge 4 2021.


 

Plejehjemmet Åløkkeparken søger SSA/SSh til stilling som fast aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-01-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken søger pr. 1. februar 2021, eller snarest muligt, 1 social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper til en aftenvagt.
Stillingen er en fast stilling på 28 timer ugentlig med arbejdsweekend hver anden uge og der arbejdes 5-2.
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder ud fra personcentreret omsorg ud fra blomstringsmodellen (Tom Kitwood)
 • Kan arbejde i team ud fra fælles mål og kan tage at medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og kan tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse sygeplejeopgaver i takt med flere sygeplejeopgaver
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger, teams og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan
Vi kan tilbyde:     
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer hvor i sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads hvor der er mulighed for indflydelse og en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest 19. januar 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. januar 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken, aflastningsafdelingen

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-01-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk, søger pr. 1. februar 2021, eller snarest muligt, en social- og sundhedsassistent til en fast aftenvagt i vores aflastningsafdeling.
Stillingen er på 28 timer gennemsnitlig/uge med weekend arbejde hver 2. uge, der arbejdes 5-2 dage.

Målgruppen for afdelingen er demente som aflastes fra eget hjem og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel- blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • At blomstringsmodellen danner grundlag for vores tilgang/adfærd for borgeren
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Tværfaglige møder med fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Demensuddannelse
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 19. januar 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. januar 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt på plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-01-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk, søger pr. 1. februar 2021, eller snarest muligt, en social- og sundhedsassistent til en fast dagvagt i vores aflastningsafdeling.
Stillingen er på 34 timer gennemsnitlig/uge med weekend arbejde hver 3. uge.

Målgruppen for afdelingen er demente som aflastes fra eget hjem og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Derudover har vi et lille daghjem med plads til 3 borgere.
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Som medarbejder på aflastningsafdelingen skal du hjælpe med til at sikre:
 • Den enkelte borger oplever høj grad af trivsel- blandt andet gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • At blomstringsmodellen danner grundlag for vores tilgang/adfærd for borgeren
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne og pårørende
Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Tværfaglige møder med fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Demensuddannelse
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lise-Lotte Steengaard på tlf. 7253 5311 eller mail: lstee@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 19. januar 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. januar 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Daglig leder til Rehabiliteringscenter Bakkegården, Snarupvejen 9b, Espe, 5750 Ringe

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 18-01-2021 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
                                                                                                      

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
 
Daglig leder til Rehabiliteringscenter Bakkegården, Snarupvejen 9b, Espe, 5750 Ringe
Er du uddannet sygeplejerske og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til midlertidigt ophold, er dette måske et job for dig?
 
Du er som leder rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor relationerne og menneskesynet tager afsæt i team samarbejde og hvor læring bliver en integreret del af arbejdsdagen; øvelse gør mester – selv den længste rejse begynder med det første skridt.
 
Vi tilbyder
Bakkegården skal være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen, og får en central rolle i udviklingen af akutfunktionen i Kommunen.
Som leder af Rehabiliteringscenter Bakkegården får du en central rolle i at få skabt de gode borgerforløb med fokus på rehabilitering og kvalitet i opgaveløsningen. Det er et område, hvor nye opgaver kommer til i takt med udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen.
Rehabiliteringscenter Bakkegården er en del af Center Sundhed og Ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er 26 midlertidige pladser og du vil få ledelsesansvar for ca. 30 medarbejdere af forskellige faggrupper, der arbejder tæt tværfagligt. Medarbejdergruppen samarbejder med borgere og pårørende om at skabe kortvarig, intensiv, stabiliserende rehabilitering i sammenhængende koordinerende forløb.  
 
Arbejdsopgaverne er:
 • Direkte personaleledelse af en medarbejdergruppe, der er bredt sammensat af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere
 • Overordnet ansvar for sundhedslovsindsatser
 • Udvikling af den rehabiliterende indsats
 • Medansvarlig for økonomi – og ressourcestyring
 • Kvalitetssikring og udvikling af de gode borgerforløb, såvel internt som tværsektorielt
 • Motivere og understøtte medarbejdere i den daglige praksis
 • Sikre udvikling af faglighed og kompetencer så de matcher kravene i det nære sundhedsvæsen
 • Skabe overblik og faste rammer gennem klar kommunikation
 • Understøtte organisatoriske forandringer.
   
Vi ønsker os meget af dig, men særligt, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske gerne med relevant overbygning
 • Er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse
 • Vil dialogen og har modet til at tage beslutninger
 • Har stor viden om det sundhedsfaglige område, gerne med kommunal erfaring
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere såsom myndighed, forløbskoordinatorer, hjemmepleje, sygepleje, træning, almen praksis og sygehuse
 • Har lyst til og erfaring med at arbejde med økonomi og ressourceforbrug i samarbejde med den leder, du refererer til
 • Formår at navigere i kompleksitet og se muligheder
 • Har kendskab til dokumentationssystemet Nexus og FSIII
 • Er en dygtig og nærværende personaleleder, der forstår at lytte, inddrage, gå foran og sætte retning og rammer
 • Er engageret, har gode samarbejdsevner, og forståelse for samarbejdet internt og eksternt, samt har stærke kommunikative evner.
 
Link
Midlertidigt ophold (fmk.dk)
 
Yderligere oplysninger
Er du blevet nysgerrig for yderligere information, kan du kontakte leder af Den Kommunale Sygepleje Betina Bendix på 7253 5063 eller leder af De Kommunale Plejehjem/Rehabiliteringscenter Bakkegården Helle Liedecke på tlf. 72 53 8855.

Løn og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 18. januar 2021, kl. 10.00.
Der fremsendes ansøgning, C.V., eksamensbevis og dokumentation for relevant uddannelse.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler 1. samtale afholdes torsdag den 21. januar 2021. – 2. samtale afholdes tirsdag den 26. januar 2021.
 
Til samtalen skal du medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, samt kontaktoplysninger på relevante referencer, fx tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Lysbjergparken søger SSA til fast nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-01-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger pr. 1. marts 2021, eller snarest derefter, en social- og sundhedsassistent til en fast nattevagt. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Lysbjergparken er kommunens mindste plejehjem med 24 lejligheder.
Kunne du tænke dig at være med til fortsat at udvikle plejehjemmet, både internt på Lysbjergparken, men også med de andre kommunale plejehjem og øvrige samarbejdspartnere, så er det dig vi har brug for.
 
På Plejehjemmet Lysbjergparken arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Lysbjergparken er smukt beliggende i V. Åby, med udsigt til det Fynske landskab og med kig til Nakkebølle fjord. Plejehjemmet er indrettet i 3 leve-bo miljøer med hver deres fælles køkken, hvor omdrejningspunktet er den sociale kontakt og interaktion. Der laves hver dag mad fra bunden af vores ernæringsassistenter. Vi har stor kontakt med lokalmiljøet med bl.a. en velfungerende frivillig venneforening og andre frivillige initiativer.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job som social-og sundhedsassistent
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Tværfagligt netværk og samarbejde med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • God introduktion
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • ønsker at være med til at udvikle og højne kvaliteten i plejen
 • ønsker at gå i front og være drivkraften i praksis, når nye tiltag skal implementeres
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, netværk til beboerne, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link
https://lysbjergparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset 
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe S. Andersen på mail doan@fmk.dk eller mobil 7253 5057

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 18 januar 2021 kl. 8.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til samtaler sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 25. januar på Lysbjergparken, eller efter nærmere aftale.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på evt. reference.

Genopslag - pædagog på 32 timer søges til døgninstitutionen Fjelleruphus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-01-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da vores kollega har valgt at flytte til Jylland, søger vi en ambitiøs pædagog. Du skal være i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis, og du kan lide at blive udfordret i et fælles pædagogisk refleksionsrum.

Ser du muligheder i stedet for begrænsninger? 
Vil du indgå i en gruppe af engagerede medarbejdere, der ønsker en arbejdsplads, hvor vi fagligt forstyrrer/inspirerer hinanden?
Er du god til at samtale med teenagere? Så er dette måske en stilling for dig.

I døgninstitutionen Fjelleruphus er der ugentlige personalemøder med det formål at skabe et fælles udgangspunkt for den pædagogiske indsats. Det er en vigtig værdi, at vi er sammen om at optimere de faglige ressourcer vi hver især bringer ind i det faglige rum. Vi har supervision samt deltager i temadage og pædagogiske udviklingsdage i samarbejde med Fagcenteret Opvækst og Læring.

Der må forventes weekendarbejde hver 2. weekend. Vagterne er fordelt over dag og aften i hverdagene og døgnvagt i weekenden. Stillingen er med tiltrædelse den 1. marts 2021.

Døgninstitutionen Fjelleruphus har en målgruppe med unge fra 0-18 år med mulighed for forlængelse i efterværn. Udover døgnbehandling tilbyder vi rådgivning til forældre og børn, både i forbindelse med indskrivning i vores familieafdeling samt eksternt i form af familiebehandling i hjemmet som en del af den forebyggende indsats.

Fjelleruphus er en integreret del af Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fjelleruphus kan tilbyde en hverdag, hvor du skal:
 
 • Mestre de hurtige omdrejninger i det pædagogiske arbejde.
 • Praktisere ressourceorienteret pædagogik.
 • Følge en handleplan, en pædagogisk strategi, uden at miste intuitionen og kreativiteten.
 • Inddrage den unge i hele processen.
 • Inddrage familie og netværk.

Vi er funderet i den systemiske tænkning, hvor tilgangen er at opbygge relationer og sammen med de unge/familierne være stifindere i deres egen unikke tilgang til livet. Du vil som pædagogisk medarbejder fungere som kontaktperson for de unge/familierne. Du vil få ansvaret for at omsætte de af socialrådgiveren udstukne mål til mål og delmål i en pædagogisk handleplan.

Du skal kunne dokumentere dit arbejde og beskrive din metode i vores journaliseringssystem (Nexus). Forældrene og netværket skal inddrages i størst muligt omfang, så den unge bevarer tilknytningen til familien og det øvrige familiære netværk.

Stillingerne skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Sidste ansøgningsfrist er søndag den 17. januar 2021 kl. 23:59.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 4. Du inviteres dertil gennem din mailadresse, som du oplyser i ansøgningsprocessen.

Ansættelsessamtalen vil bestå af 2 dele. I første del skal du snakke med et børne-/ungeudvalg, som vil stille dig nogle spørgsmål ud fra deres perspektiv. I anden del møder du ansættelsesudvalget, som består af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, leder og stedfortræder, samt en medarbejder fra Fjelleruphus. Der kan forventes en ansættelsessamtale nr. 2.

Vi vil sende dig en case, du skal forholde dig til inden samtalen.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer.

For nærmere information er du velkommen til at kontakte leder Merete Lohfert på tlf. 7253 28 89 eller stedfortræder Sanne Ambo Rasmussen på telefon 72 53 69 75.

Vi glæder os meget til at modtage din motiverede ansøgning!