Single

Pædagogisk supervisor - 34 timer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 12-08-2020 12:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er midlertidig og ophører pr. 31. december 2020. Vi er i gang med et udviklingsforløb for dagplejerne samtidig med at vi  varetager kerneopgaverne i daglig drift. Derfor søger vi en kollega, der kan være med til at understøtte den  pædagogiske praksis.
Hvem er vi:
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af ca. 500 børn, 140 dagplejere,
ledelse, administration samt 5 pædagogiske supervisorer og en medhjælper. En stor
organisation med mange forskellige opgaver. Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune
er med til at udvikle tilbuddet til de helt små børn mellem 6 måneder og 2,11 år.
Dagplejen har fokus på, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det
pædagogiske arbejde. Vi anvender desuden ICDP`s otte samspilstemaer, og med
baggrund i disse lægger vi vægt på at have et højt fagligt niveau, hvor udvikling og
læring er det bærende element.
Du vil som pædagogisk supervisor i dagplejen få ansvaret for:
At medvirke til at varetage de lovpligtige tilsyn i dagplejehjem og
netværksgrupper
At sikre det gode samarbejde med forældre, tværfaglige samarbejdspartnere
samt i administrationen og supervisorteamet
l
l Have et anerkendende menneskesyn og et positivt sind
l Erfaring med supervision og rådgivning vedrørende små børns udvikling
l Være god til at strukturere egne opgaver og kunne arbejde selvstændigt
l Have evnen til at forenkle det komplicerede
l Have lysten til at arbejde i et professionelt team
Have lyst og mod til at indgå og bidrage i en professionel kontekst med højt
fagligt niveau
l
Du vil få:
l Et job i en dagplejeorganisation med fokus på kerneydelsen
Fokus på tværfagligt samarbejde på tværs i Opvækst og Læring og fælles
opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune.
l En spændende arbejdsplads med fokus på innovative og skæve løsninger
l Et arbejdsmiljø med fokus på den gode arbejdsdag
l Et pædagogisk supervisorteam der arbejder engageret og selvstændigt
l 140 kompetente dagplejere med stor faglig viden.
Er din nysgerrighed blevet vakt, og har du lysten og kvalifikationerne til at arbejde som
pædagogisk supervisor i Faaborg-Midtfyn Kommune, så modtager vi gerne din
ansøgning elektronisk via linket senest tirsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. Vi forventer
at afholde ansættelsessamtaler den 18. august  2020.
Ansættelse snarest muligt i en 34 timers stilling, som aflønnes efter
gældende overenskomst ved FOA.
l
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Dagplejen Lene
Stokholm på tlf. 7253 4816 eller souschef Pernille Josiasen på tlf. 7253 4833.
Du kan også sende en mail til lesto@fmk.dk Du er velkommen til at orientere dig på dagplejens hjemmeside dagplejen.fmk.dk