Single

Beskæftigelsesrådgiver til Integration, Jobcenter Faaborg–Midtfyn

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 09-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en dygtig beskæftigelsesrådgiver med stærke myndighedskompetencer til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, Team Jobklar, som barselsvikar på 37 timer ugentligt fra d. 1. september 2020. Du bliver en del af teamet, der henholdsvis arbejder med jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere. 

Om jobbet
Du bliver en del af Team Jobklar/Integration, der hjælper nytilkomne i Danmark til den hurtigste vej til job og uddannelse. Vi hjælper integrationsborgere, som er kommet i arbejde eller uddannelse, med at fastholde sig som selvforsørger i den femårige integrationsperiode.

Som beskæftigelsesrådgiver hos os skal du gennemføre integrationssamtaler med et jobrettet perspektiv, hjælpe borgeren med at udarbejde et fyldestgørende CV, tage stilling til om borgeren er omfattet af 225-timersreglen og have fokus på, at der sker en udvikling mod job og uddannelse gennem en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede indsatser.
 
Vi forventer, at du:
 • har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet 
 • brænder for at arbejde med integration i et beskæftigelsesrettet perspektiv, i tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer, borgere og øvrige samarbejdspartnere   
 • har konkret, veldokumenteret erfaring med rådgivning, samtaleforløb og myndighedsarbejde på arbejdsmarkedsområdet
 • har en anerkendende og rummelig tilgang til mennesker og ser muligheder i mennesker frem for begrænsninger – også når du professionelt kommer under pres i en til tider hektisk hverdag på jobbet
 • begår dig godt i dialog med alle og bliver oplevet som en attraktiv samarbejdspartner – også når du måske ikke er enig i en konkret problemstilling  
 • er beslutningsdygtig, robust, tager ansvar og er parat til at gribe nye udfordringer på et område under konstant forandring  
 • har datadisciplin i forhold til registreringer, samt at du færdiggør opgaven 
 • kan arbejde selvstændigt som en del af et team og samtidig kan sige til, når du har brug for sparring
 • har flair for administrativt arbejde og administrative IT-systemer  
 • stræber efter; at yde dit bedste, at være stolt af dit job, samt at dine kollegaer lykkes  
Stillingen indeholder derudover store krav til dine serviceattituder, konstruktiv nysgerrighed, beslutningsdygtighed og kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.   
 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
Jobcenter Faaborg-Midtfyns vigtigste opgave er at servicere virksomhederne, så de har den arbejdskraft, de efterspørger til nytte for ledige borgere.
 
Du bliver en del af Team Jobklar, som tæller ca. 20 medarbejdere. Vi løser i gruppen både myndighedsopgaver, koordinerende opgaver og opkvalificeringsopgaver. Vi har store forventninger til hinandens faglige og personlige kompetencer samt evner at løfte i flok med borgeren i centrum. Vi har til daglig en stor samarbejdsflade med både borgere, sprogskole, øvrige eksterne samarbejdspartnere og kollegaer.   

I Integrationsgruppen er vi tre sagsbehandlere, én familiekonsulent samt én boligmedarbejder. Alle med forskellige baggrunde, erhvervserfaringer og uddannelser, men vi deler en fælles interesse i at skabe den bedste integration for hver enkelte borger.
Her er det helt afgørende, at den enkelte medarbejder og vi som gruppe, har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet. Vi er fagligt velfunderet i vores myndighedsarbejde, herunder lovgivning og gældende praksis. Vi er optaget af, at borgeren bliver stillet med bestemte, men rimelige krav til den enkeltes jobsøgning og medvirken til kompetenceafklaring m.v. Vi vil lave realistiske planer for at opnå selvforsørgelse i samarbejde med borgeren.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
 • Vi arbejder med feedbackmetoden KDP for at udvikle os fagligt
Vi tilbyder 
 • Et job i relation med mennesker
 • Et job med stor variation i opgaver og udfordringer i et tværfagligt miljø, hvor alle gør sig umage for at yde deres bedste, og hvor vi løbende afprøver nye metoder for at lykkes endnu bedre  
 • Et job med konstant faglig udvikling og fornyelse, og hvor du løbende bliver udfordret på dine faglige og personlige kompetencer  
 • En arbejdsplads, hvor hver enkelt kollega har betydning og gør en forskel for den enkelte borger samt for vores arbejdsplads som team  
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Beskæftigelsesrådgiver
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Barselsvikariat med forventet tiltrædelse d. 1. september 2020.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Christian Blaschke på tlf. 7253 7572.
 
Ansøgning 
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest søndag d. 9. september 2020, kl. 23.59.
 
Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 18. august 2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.