Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger to teamledere til IT & Digitalisering

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 07-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
I IT & Digitalisering har vi en hverdag fuld af dynamik og udvikling, hvor det gode arbejdsmiljø og en uformel, humoristisk omgangstone er vægtet højt. IT & Digitalisering består af én IT-chef og 22 medarbejdere. Der er netop gennemført en organisatorisk ændring i afdelingen, hvor digitalisering og drift er blevet opdelt, så to teamledere har den daglige ledelse, herunder personaleledelse.
 
I afdelingen arbejder vi strategisk med at understøtte fagområderne igennem en øget anvendelse af digitalisering. På det operationelle plan leveres blandt andet IT-brugersupport, IT-drift, IT-sikkerhed, automatiseringer og projektledelse.
 
Som følge af ovenstående søges derfor to teamledere, der har de fagfaglige kvalifikationer, men som også evner og har lyst til at være ledere.
IT & Digitalisering er organiseret under Arbejdsmarkedschefen og derfor forventes det, at man som teamleder indgår og deltager aktivt i det store teamledernetværk, der henhører under Arbejdsmarkedschefen.
 
Stilling 1: Leder af Digitalisering & Projektstyring
 
Vi leder efter en teamleder til Digitalisering & Projektstyring, som har en stærk faglig og ledelsesmæssig profil.
 
Du bliver selv en del af opgaveløsningen og skal, med din erfaring med digitalisering, være med til at opbygge teamets ånd og arbejdsform samt være med til at sikre, at vi kommer godt i mål med vores digitale projekter, både i fagområderne og internt i afdelingen.
 
Dit ansvarsområde
 
Du vil som teamleder få et medansvar for at udvikle organisationen igennem digitalisering af fagområderne. I dette ligger både en understøttende funktion, men også en dagsordensættende funktion. GDPR er en vigtig del af vores hverdag, og du vil få medansvar for, at det bliver en naturlig del af digitaliseringen.
 
Du vil have ansvar for at sikre, at diverse fælles offentlige digitaliseringsstrategier, monopolbrudsprogrammer og Faaborg-Midtfyn Kommunes egne digitale visioner bliver implementeret.
 
Du kan agere som sekretariat for diverse styregrupper og fora.
 
Du indgår i et ledelsesteam med IT-chefen og lederen for IT, Service & Drift, og du får ledelsesansvar for fem medarbejdere.

Dine faglige og personlige kompetencer
 • Det er et krav, at du har en projektlederuddannelse og har ledelseserfaring, samt du er resultatorienteret. Du kan agere som rådgiver for dine samarbejdspartnere og opbygge tillidsfulde relationer. Du har gennemført mange komplekse projekter
 • Du er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere. Du er retningsgivende for en fælles udvikling og udførelse af opgaveløsninger ved at inddrage relevante interessenter
 • Du er vant til administrative opgaver og kan skrive indstillinger samt notater, som skærer ind til sagens kerne og understøtter bedre beslutningsprocesser for styregrupper, direktionen og politikere
 • Du kan motivere, uddelegere og samtidig er undersøgende
 • Er kommunikativt stærk
 • Er god til at bygge og vedligeholde relationer
 • Du kan udfordre og sparre med den øverste ledelse, og du bliver en vigtig strategisk sparringspartner for IT-chefen og teamlederen for IT, Service & Drift
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
Opgaver i Team Digitalisering & Projektstyring
 
Som leder af Digitalisering & Projektstyring skal du stå i spidsen for tre digitaliseringskonsulenter, én ESDH-konsulent og én Pædagogisk IT-konsulent.
 
Teamets opgaver består af rådgivning og udvikling, hvor projektledelse af større projekter på fagområder fylder en del for digitaliseringskonsulenterne. Herudover er teamet ansvarlig for intern koordinering af projekter i afdelingen.
 
Stilling 2: Leder af IT, Service & Drift
 
Vi leder efter en teamleder til IT, Service & Drift, som har en stærk faglig og ledelsesmæssig profil.
 
Du bliver selv en del af opgaveløsningen og skal med din erfaring, sammen 14 kompetente IT-medarbejdere, varetage den daglige IT-drift og support for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
I teamet har vi en humoristisk og uformel omgangstone, men samtidig tager vi vores ansvar på os og står sammen om løsningen af opgaverne. Det er vores hverdag, at der hele tiden sker forandringer, og i den forandringsproces skal du sikre og medvirke til medarbejdernes fortsatte udvikling og engagement samt fastholdelse af, at vi arbejder mod fælles mål.
 
Du får ansvaret for IT, Service & Drift i en stor organisation med 9.000 brugere (inkl. skoler og daginstitutioner) - en organisation, der fysisk er fordelt ud over hele kommunen.

Vi anvender kendte og velafprøvede løsninger til vores drift, f.eks. benytter vi leverandører som KMD, Microsoft, Palo Alto, HP og Lenovo.
 
Dit ansvarsområde
 
Du vil som teamleder få et medansvar for fortsat at udvikle organisationen med velafprøvede og solide løsninger. Du evner at sætte mål for dig selv og afdelingen samt sikre, at målene nås og naturligt involverer medarbejderne og andre relevante personer.
 
Du vil være sekretær for Informations- og sikkerhedsudvalget.
 
Du indgår i et ledelsesteam med IT-chefen og lederen for Digitalisering & Projektstyring.
 
Dine faglige og personlige kompetencer
 • Det er et krav, at du har ledelseserfaring, er resultatorienteret samt har en solid teknisk forståelse. Du kan agere som rådgiver for dine samarbejdspartnere og opbygge tillidsfulde relationer
 • Du er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere. Du er retningsgivende for en fælles udvikling og udførelse af opgaveløsninger ved at inddrage relevante interessenter
 • Du kan motivere, uddelegere og samtidig er undersøgende
 • Er kommunikativt stærk
 • Er god til at bygge og vedligeholde relationer
 • Du kan udfordre og sparre med den øverste ledelse, og du bliver en vigtig strategisk sparringspartner for IT-chefen og teamlederen for Digitalisering & Projektstyring
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
Opgaver i Team IT, Service & Drift
 
Som leder af IT, Service & Drift står du i spidsen for en stor og bred opgaveportefølje samt 14 medarbejdere.
 • Level1 (helpdesk, indkøb, teknologisikring og telefoni): fire medarbejdere
 • Level2 (serverdrift mm.): tre medarbejdere
 • SkoleIt (pædagogisk it): tre medarbejdere
 • Netværk mm: én medarbejder
 • GDPR og IT-sikkerhed: tre medarbejdere
Hvem er vi?

Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Stillingsbetegnelse: Teamleder
Arbejdssted: Arbejdsmarked, IT & Digitalisering, Graabjergvej 3, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 01.10.2020.

Yderligere oplysninger
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT-chef Michael Hansen på tlf. 72531301.
 
Ansøgning
 
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest fredag d. 07.08.2020, kl. 23.59.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 13.08.2020. 
 
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.