Single

Ny teamleder til Beskæftigelsesprojekt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 14-08-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid

             Vi søger en erfaren teamleder til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
                          med bred faglig viden og solid ledelseserfaring 

 
Vil du være med til at give ledige borgere en oplevelse af at lykkes i et job? Vil du give kursister en god service? Er du optaget af nærværende og værdiskabende ledelse, som udvikler medarbejderne og kerneforretningen? Trives du i en foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver og relationer, og har du erfaring med opgaverne i et beskæftigelsesprojekt, så er du måske lige den nye teamleder, vi søger til Virksomhed & Indsats.   
 
Om jobbet
Du får det faglige og personalemæssige ansvar for 13 dygtige medarbejdere fordelt i Facility Service og Gastronomien og refererer til afdelingslederen i Virksomhed & Indsats. Du skal arbejde med drifts- og produktionsstyring af både borgernes forløb, af 2 kantiner og kursuscentret.
 
Dine arbejdsopgaver er mangfoldige og omfatter både praktisk deltagelse i køkkenet, dag til dag sparring med medarbejdere, udvikling af kerneydelsen i samarbejde med medarbejdere og lederkolleger, løbende udvikling af medarbejdere samt deltagelse i tværgående udviklingsopgaver og projekter i Arbejdsmarked og på tværs af fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Du kommer til at indgå i en ledelsesstreng i Arbejdsmarked bestående af en arbejdsmarkedschef, tre afdelingsledere, en IT-chef og 14 teamledere, som trækker på samme hammel og prioriterer på tværs i et område præget af mange, store og løbende forandringer.
 
Din profil
Vi kigger efter en teamleder der
 • Har ledelseserfaring fra det kommunale beskæftigelsesområde, med kendskab til lovgivningen i et jobcenter.
 • Er en nærværende, tydelig og værdiskabende leder
 • Har gode samarbejdsevner og værdsætter tværgående samarbejde med en lyttende og kommunikerende facon.
 • Kan omsætte og formidle overordnede strategier til operationelt niveau for dine medarbejdere.
 • Formår at udvikle den enkelte medarbejder og målrettet arbejde med at øge medarbejdernes forståelse af opgaver, produktion og drift.
 • Kan rumme borgere med forskellige fysiske og psykiske problematikker og se deres muligheder på arbejdsmarkedet
 • Har en relevant faglig uddannelse samt gyldigt kørekort. 
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Afdelingen Virksomhed & Indsats er jobcentrets udførerdel med interne tilbud. Vi har ansvar for at skabe sammenhængende borgerforløb, samt have et koordineret og professionelt samarbejde med virksomhederne. I arbejdet med at tilbyde myndighedsområdet de tilbud de har behov for, er vi autentiske, samarbejdende samt har fokus på resultater og effekt.
 
Team Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er et beskæftigelsesprojekt med træningsbaner til borgere langt fra arbejdsmarkedet, samt opkvalificering af borgere til hotel- og restaurationsbranchen. Der arbejdes med fremmøde, stabilitet samt faglige og sociale kompetencer via opgaver i Gastronomien (køkken) og Facility Service (rengøring).
Kursuscentret er Faaborg Midtfyn Kommunes interne kursusafdeling, som er udmærket ved gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt. Det er Facility Service og Gastronomien der driver og servicerer Kursuscenteret samt kantinerne på Lindevej 5 i Ringe og Faaborgvej 19 i Gislev.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Dygtige og engagerede kolleger med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen – for både medarbejdere og ledere. 
   
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
Du kan finde flere relevante oplysninger om arbejdet i Arbejdsmarked her:

Mål- & effektaftale
Udviklingsstrategi
Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked 2019
Arbejdsmarkedsudvalget
 
Løn og ansættelse
Fast stilling på fuld tid, med tiltrædelse den 1.9.2020.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.

Vil du vide mere
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du i perioden d. 7. – 14. 8.2020 kontakte Afdelingsleder Lene Oleander Møller på telefon 72532054 eller på e-mail: leolm@fmk.dk.

Proces
Din ansøgning skal være os i hænde senest d.  14.8.2020 kl. 12.00.
 
Kun ansøgninger modtaget via rekrutteringssystemet vil komme i betragtning.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19.8.2020.  Evt. 2. samtalerunde påtænkes afholdt den 25.8.2020.
  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.