Single

Afdelingsleder i Økonomi og Løn

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-11-2020 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor at skulle ansætte en ny afdelingsleder i Økonomi og Løn. En attraktiv mulighed for dig med stærk økonomisk faglighed, som ønsker spændende opgaver og stor indflydelse i en organisation i udvikling.

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.500 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odenseforstæderne i nord. Vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune.

Økonomi og Løn har en lang række opgaver af både strategisk, tværgående og understøttende karakter. Stabens opgaveportefølje spænder bredt. Staben varetager økonomi- og lønstyringen for hele organisationen - både på det strategiske og driftsmæssige plan. Staben varetager opgaver vedrørende indkøb, opkrævning, kontrol for socialt bedrageri, koordinering af befordring og den overordnede ledelsesinformation. Som afdelingsleder indgår du i stabens ledelsesteam sammen med chefen for Økonomi og Løn og den anden afdelingsleder. I staben er der 40 medarbejdere.

Økonomi og Løns overordnede vision er at sikre en effektiv og korrekt økonomistyring og arbejde proaktivt og strategisk med opgaveløsningen. Derudover understøtter vi forvaltningen i de langsigtede perspektiver og i arbejdet med at skabe råderum på tværs af alle fagområder. Vi er en kommune i konstant udvikling. Det afspejles både i den overordnede udviklingsstrategi for hele kommunen, men også særligt på økonomiområdet.

Som afdelingsleder får du en bred opgaveportefølje og berøringsflader til alt, hvad der sker i afdelingen. Du får særligt ansvar for understøttelse af fagområderne By, Land og Kultur og Arbejdsmarked. Derudover ligger der en vigtig og spændende opgave i at følge op på stabens visioner og målsætninger og få oversat dem til konkrete tiltag, som gør vores arbejde og drift endnu bedre.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået foretaget et serviceeftersyn af kommunens budgetopfølgning, som er endt ud i en række konkrete anbefalinger og handlinger. Det bliver dit ansvar - i samarbejde med ledelsesteamet -, at implementere de besluttede tiltag og lede medarbejderne sikkert igennem forandringerne.

Du skal sikre succesfuld implementering uden at gå på kompromis med sikker drift. Derudover skal der implementeres et nyt økonomi- og lønsystem, og her kommer du som afdelingsleder til at spille en vigtig og indflydelsesrig rolle.

Vi ønsker en afdelingsleder med en stærk økonomifaglighed og erfaring fra enten en kommune, region eller staten. Opgaverne spænder bredt. Derfor er ledelseserfaring en klar fordel.

Som leder er du nærværende og har lyst til at lære dine medarbejdere at kende. Du kan håndtere en fagligt mangfoldig medarbejdergruppe og agerer lyttende og indragende overfor den enkelte medarbejder og den samlede enhed.

Du har gode kommunikationsevner både i det faglige arbejde og på det strategiske plan og skal kunne kommunikere skriftligt til direktion og det politiske niveau. Du skal kunne oversætte politiske beslutninger og strategier til konkrete handlinger, så ingen er i tvivl om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Du skal have mod og lyst til ledelse og være villig til at lære af dine lederkollegaer og dine medarbejdere.

Stillingen er på 37 timer og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Den lønmæssige ramme ligger i intervallet kr. 580.000 kr. til 610.000 kr. årligt med tillæg af pension.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Læs mere i jobprofilen her. 

Der er ansøgningsfrist d. 5. november 2020 klokken 12.00. Vi forventer, at du kan tiltræde senest den 1. januar 2021.

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til chef for Økonomi og Løn Nis Kasper Pedersen på telefon 72 53 49 33 eller chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen (KLK) på 27 15 29 15.