Single

Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2020 00:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Stillingen er på 30-32 timer ugentligt i dagvagt med start d. 1/12-20 eller snarest derefter.

Hvem er vi:

Vi er en stor hjemmeplejegruppe i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? så send din motiverede ansøgning til os.


funktionsbeskrivelse:
 • Skal kunne varetage opgaver i plejen
 • Har daglig kontakt med medarbejdere og telefonisk kontakt med borgere i forhold til planlægning af visiterede ydelser, flytning af besøg. Vi varetager mange indsatser visiteret fra sundhedsloven, derfor forventes der, at du kan være med til at sikre der ligger den korrekte faglige dokumentation, så indsatser fra sundhedsloven kan udføres korrekt.
 • Har lyst til et tæt samarbejde med lederen omkring visiterede ydelser og personaleressourcer.
 • Har interesse for, bla.  i samarbejde med lederen, at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig inddraget ifht. Personlige og faglige kompetencer.
 • Arbejde tæt sammen med medarbejdere, øvrige samarbejdspartner og leder for, at sikre en optimal daglig drift, hvor borgerne er i fokus.
 • Udarbejde/vedligeholde kørelister samt planlægning og disponering i samarbejde med 1. planlægger og daglig leder.
 • Indsigt i medarbejdernes faglige kompetencer og anvende de faglige kompetencer i planlægningen.
 • Korrespondance med visitator både i sygeplejen og myndighedsafdelingen og andre relevante samarbejdspartnere.
Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
Vi søger en medarbejder:
 • Der arbejder struktureret og har gode IT kundskaber.
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der kan sætte grænser og stå i krydspres og mestrer en konfliktnedtrappende kommunikation i tale og adfærd.
 • Der er udadvendt og imødekommende og har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler sig.
 • Der kan være sparringspartner for medarbejderne.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der skal være indstillet på fleksibel arbejdstider, specielt i ferie.
 • Der har kørekort

Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Broby, Heidi Stokholm, på telefon 7253 4665 eller mail hedes@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 25.oktober

Samtaler forventes afholdt i d. 29.oktober.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter