Single

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer fortsat i beskæftigelsesindsatsen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 29-10-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du én af de nye kolleger, som vi leder efter.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har fortsat fokus på det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats. Det betyder, at Team Aktivitetsparate er blevet opnormeret med en sagsbehandler, samt at fokus på håndholdt indsats for ressourceforløbsborgere fastholdes.  

Derfor opslås 2 sagsbehandlerstillinger, hvoraf den ene er en opnormering i jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling.
Begge stillinger er med opstart d. 1. januar 2021.
 • Stilling 1: Koordinerende sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Stilling 2: Koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens fem teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort
Om de ledige stillinger
Som Koordinerende sagsbehandler har du sammen med dine kolleger ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til beskæftigelse og/eller i uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder.
Du indgår i forpligtigende gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Team Aktivitetsparate består for nuværende af 11 medarbejdere. Teamet varetager forskellige funktioner, herunder sagsbehandling af seniorpensions- og revalideringsansøgninger og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtager. Vi har også en boligsocial medarbejder ansat, som varetager opgaver bredt i jobcenteret. De fleste ansatte i teamet varetager opgaver som koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket også er gældende for denne nyoprettet stilling.

Team Ressourceforløb består af to grupper; en gruppe bestående af 10 fastansatte koordinerende sagsbehandlere for ressourceforløb og en gruppe bestående af tre administrative sagsbehandlere, som understøtter hele myndighedsområdet med blandt andet aktindsigter, sanktioner og samtalestyring. Teamet er ligeledes ansvarligt for rehabiliteringsteamet – og fire af de koordinerende sagsbehandlere fungerer også som mødeledere.

Hvem er vi?
Job & Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling. Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen. Derudover arbejder alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune med et fælles feedbackredskab (KDP), som understøtter vores løsning af kerneopgaven.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og FMK.

Om os
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Koordinerende sagsbehandler
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe, Arbejdsmarked
Arbejdstid: Fuld tid
Fast stilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2021.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder for Team Ressourceforløb Sofie Raviv 72 53 46 16 eller teamleder for Team Aktivitetsparate Lene Holm 72 53 72 78.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 23.59. Medsend også gerne dit uddannelsesbevis.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 5. november 2020.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.