Single

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed - Til vores specialklasser

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret i vores e-klasser. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling med timer i 7. og 8. E.  
Skemaet indeholder blandt andet dansk, engelsk og kontaktlærertid. En vigtig del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.
Hvis du har kompetencer indenfor en eller flere af følgende fag, er det et plus men ikke en forudsætning: Tysk, samfundsfag, Madlavning, musik, H/D, geografi, biologi

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
  • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
  • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
  • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
  • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
  • At danne relationer
  • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
  • At praktisere tydelig klasseledelse
  • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 23. oktober kl.12.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk