Single

Viften søger pædagoger til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-11-2020 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Viften søger pædagoger til afd. Palleshave Solstrålen gr. C
Viften er en organisation jf. §104, 105 og 108 i Lov om Social Service og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgerne i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen gr. C søges 2 pædagoger. Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingerne er på hhv. 33 og 8 timer pr. uge. (stillingen på 8 t/u er en weekendstilling og planlagt med vagter hver 2. weekend)
Solstrålen gr. C er en specialpædagogisk afdeling, hvor der bor 6 voksne mennesker med varigt nedsat funktionsniveau, støttebehovet er varieret.
Tilbuddet rummer en særforanstaltning med 1:1 personaledækning, der kræver en stram struktur, tydelighed, ensartethed i arbejdet og en rolig fremtoning, selv i pressede situationer.
Beboerne kan til tider have en grænseoverskridende og udadreagerende adfærd. Kendetegnede for dem alle er, at de har brug for struktur, tryghed og genkendelighed i deres hverdag.
 I afdelingen arbejder vi med Low Arousal og en ressource orienteret og anerkendende tilgang til den enkelte. Verbal kommunikation understøttes med tegn, symboler og tydeligt kropssprog. Vi arbejder med relations dannelse via et fælles 3. f.eks. musik, madlavning og brætspil.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan. Vi målsætter indsatsen ud fra SMART modellen.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på tværfagligt samarbejde og en god dialog.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til konstitueret afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgning fremsendes elektronisk via link X senest d. 1. november 2020 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 46