Single

Social- og Sundhedsassistent søges til Viften afd. Palleshave

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-11-2020 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Viften
afd. Palleshave pr 1. december 2020.

Viften er en organisation jf. §104, 105 og 108 i Lov om Social Service og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgere i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen AB søges 1 social- og sundhedsassistent pr. 1. december 2020 eller snarest muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingen er på 34 t. pr. uge.
Borgerne i Solstrålen AB er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til konstitueret afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgning fremsendes elektronisk via link X senest d. 1. november 2020 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 46