Single

Er du afdelingslederen, som vil være med til at videreudvikle vores Rusmiddelcenter, og er du uddannet sygeplejerske?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-02-2021 08:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Rusmiddelcenter FMK er et velfungerende kommunalt tilbud for mennesker med misbrugsproblematikker med afdelinger i Ringe og Faaborg. Vi har store ambitioner om at være et dialogisk funderet behandlingstilbud, der formår at kigge på bedste praksis i både ind- og udland, og være med til at udvikle og nyskabe inden for rusmiddelområdet.
Vi har derfor brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, men samtidig udfordre os. Så hvis du kan se dig selv løfte denne spændende ledelsesopgave, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi ønsker at fastholde et behandlingstilbud, der på en og samme gang sikrer en daglig drift af høj kvalitet, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. Du skal være villig til at påtage dig det sygeplejefaglige ansvar i forhold til sundheds- og socialfagligt personale jf. reglerne i Sundhedsloven.

Rusmiddelcenter FMK har ansvaret for at levere en moderne og professionel socialfaglig og sygeplejefaglig indsats. Du vil sammen med dine medarbejdere få ansvaret for ca. 250 borgere med forskellige typer misbrug.
 
Vi er for nyligt lagt sammen med Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi står derfor også lige i starten af en proces med at lære hinanden at kende og finde fælles ståsted. Det vil du blive en vigtig del af i lederteamet.
 
Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår. Det skal du være med til at skabe.Afdelingslederens opgaver omfatter bl.a.:
 • Daglig ledelse af 17 sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative medarbejdere.
 • Ansvar for at understøtte, udvikle og sikre medarbejdernes faglige udvikling i samarbejde med faglig koordinator.
 • Ansvar for sikker drift og budget for afdelingen.
 • Medansvar for forsat udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes rusmiddelbehandling, herunder implementering af politiske og administrative beslutninger.
 • Medvirke til løbende metodeudvikling i vores medarbejder- og lederteam.
 • Ansvar for at den tværfagligt sammensatte personalegruppe fungerer optimalt i forhold til de konkrete opgaver.
 • Kvalitetssikre den borgerrettede dokumentation og skriftlige opfølgning.
 • Medansvar i at fremme et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre at tilbuddet lever op til lovgivningens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • Italesætte og arbejde for den helhedsorienterede indsats med samarbejde på tværs af faglighederne.
 • Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere og en leder af Døgnpsykiatrien og Rusmiddelcenteret. 


  Hvad vil vi gerne have, at du kommer med:

   
 • Du er uddannet sygeplejerske 
 • Du har en diplomuddannelse eller anden relevant efteruddannelse inden for ledelse.
 • Du har ledelseserfaring, samt viden og erfaring inden for rusmiddelbehandling, gerne fra anden kommune.
 • Du har meget gerne psykiatrisk erfaring.
 • Du kender Åben Dialog, eller som minimum lyst til at arbejde med Åben Dialog.
 • Du er rollemodel og kulturbærer og kan omsætte værdier til handling.
 • Du vil dialogen - du er som menneske respektfuld og har roen til at lytte.
 • Du er nærværende, gennemsigtig og anerkendende i din ledelsesstil.
 • Du er god til at have overblik, være dynamisk, visionær og målrettet.
 • Du brænder for den rehabiliterende tilgang og tværfaglig udvikling.
 • Du er tydelig og tør gå ind i konflikter med fokus på konfliktnedtrapning/håndtering.
 • Du har modet til at tage beslutninger, skære fagligt igennem og sætte rammerne.
  Om os
  Vores fundament i det faglige arbejde er relationsarbejde til borgerne og samarbejdspartnere.
  Vi arbejder med en systemisk helhedsorienteret tankegang, hvor vi ser os som en del af en større sammenhæng. Vi arbejder ud fra et værdibaseret grundlag med rehabiliterende tilgang mod recovery, hvor vi tror på, at forandring er mulig, og dialog er omdrejningspunktet.
  Vores behandlingsmæssige fokus har og er dobbeltdiagnose relaterede problemstillinger. Dette er gældende i alle 3 teams. Stoffri/børn og unge, alkohol og substitutionsbehandling.
  Vi er 17 forskellige mennesker, og det kræver en tålmodig, dygtig leder, der kan skabe en struktur og faglig sparring for hvert team, da arbejdsopgaverne i vores 3 teams er meget forskellige i opgaveløsning. Det spænder fra større konsultative opgaver til konkret afrusning og opstart af medicinsk behandling. 

  Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune har cirka 1.500 medarbejdere. Socialchefen i Sundhed og Omsorg er øverste ansvarlig for det samlede socialområde.
  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads https://www.fmk.dk/
   
  Løn og ansættelse
  Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse den 1.4.2021 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
   
  Vil du vide mere
  Du er velkommen til at kontakte leder Nina Dam telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
  Du kan anmode om fremsendelse af jobprofil ved at kontakte sekretær Dorte Storm Høgh på mail dost@fmk.dk  


  Ansøgning
  Din ansøgning skal være os i hænde senest 05.02.2021  kl. 08.00. Der vil blive afholdt to samtalerunder. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en lille case, som vi vil bede om at du holder et kort oplæg på 10 min i starten af samtalen. Vi er ude i god tid, da vi også slår op i bladet: "Sygeplejersken"
  Ansættelsessamtaler afholdes den 10.2.2021 og anden runde den 12.2.2021.  Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Tale-hørekonsulent søges til deltidsstilling i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 30-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vil du være med til at gøre en forskel for børn i sproglige vanskeligheder?

Og har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions-og aktivitetsniveauet er højt?

Er du kandidatstuderende på audiologopædiuddannelsen, eller ønsker du blot at arbejde på deltid? Drømmer du om at komme helt tæt på praksis sammen med børnene?

Så er det lige dig, vi søger!
                                                                       
Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret tale/høre konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede tale/hørefaglige perspektiver på 0 – 6 års området.

Stillingen er 8 t/ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt efter ansættelsessamtale.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, en børne – og familieafdeling og forebyggelses/sundhedsafdeling. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning. Vi har desuden et lækkert forebyggelseshus til rådighed, hvor vi blandt andet afholder stammegrupper.  

Center for Opvækst og Læring er tværfagligt sammensat af en læsekonsulent, flersprogskonsulent, sprogkonsulent, ergoterapeut samt psykologer, pædagogiske konsulenter, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Om stillingen
Stilingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Du bliver en del af et fagligt stærkt og engageret team bestående af 5 tale/høre konsulenter samt en sprog- og en flersprogskonsulent.

Teamet samarbejder omkring at understøtte skoler og dagtilbud i at udvikle stærke sprogstimulerende læringsmiljøer samt give råd, vejledning og intervention i forhold til børn i sproglige udfordringer.

Din opgave vil være at varetage sproggruppeforløb for børn i dagtilbud. Det vil typisk være børn i alderen 3-5 år, som i en periode har brug for en specialiseret direkte indsats i forhold til fonologiske vanskeligheder eller udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Forløbene planlægges i samarbejde med den tale/høre konsulent, der er fast tilknyttet institutionen.

Gennemførelsen af sproggruppearbejdet vil typisk foregå i samarbejde med en pædagog fra dagtilbuddet. Et sproggruppeforløb strækker sig typisk over 6-7 uger, hvorefter du vil blive tilknyttet en anden institution. Der kan også blive tale om individuelle forløb med børn med store sproglige forsinkelser.

Vi forventer, at du har en særlig viden, praktisk erfaring eller interesse i forhold til dine hovedopgaver:
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af sproggruppeforløb for børn i dagtilbud.
 • Råd og vejledning til dagtilbud og forældre med henblik at understøtte arbejdet i sproggruppen.
Det forventes, at sproggrupperne gennemføres i formiddagstimerne to gange ugentligt.

Din profil
Vi søger en tale/høre konsulent, der er uddannet audiologopæd, logopæd eller har anden relevant uddannelse. Måske overvejer du at gå ned i tid efter mange års arbejde som tale/høre konsulent, eller måske er du ved at uddanne dig til audiologopæd og leder efter det perfekte studiejob.

Du brænder for arbejdet med børn i sproglige vanskeligheder og anerkender betydningen af forældrenes inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du trives ”på gulvet”, hvor du er optaget af børnenes deltagelse og udbytte af de sproglige aktiviteter. Du har en naturlig autoritet og let ved at engagere børnene.

Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.

Vi tilbyder
 • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen.
 • Et højt fagligt niveau med engagerede kollegager, der brænder for det talehørepædagogiske arbejde og udviklingen af dette.
 • Tæt samarbejde med egne og andre faggrupper.
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for forebyggelse i dagtilbud Pernille Petersen på telefon 72533182.  

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse forventes umiddelbart efter den 8. januar 2021.

Stillingen er en fast stilling på 8 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest onsdag den 30. december 2020.

Ansættelsessamtale afholdes torsdag den 7. januar 2021 og evt. 2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 8. januar 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Fast aftenvagt til Horne-Svanninge Hjemmepleje

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-12-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er du vores nye SSA i AFTENVAGT hos Hjemmeplejegruppen Horne-Svannninge - Genopslag
Stillingen er en FAST STILLING, på 28 timer m. arbejde hver 2. weekend, ansættelse gerne snarest muligt.
En af vores dygtige og vellidte SSA´ere har valgt at søge nye udfordringer og derfor søger vi en Social- og Sundhedsassistent, til vores udekørende gruppe, hvor du vil blive en del af vores etablerede aften-team.
Vi er en Hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og med et mindset forankret i Blomstringsuniverset og vi samarbejder tværfagligt og -professionelt. Du vil blive inviteret med ind i en gruppe, hvor vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Din positive og løsningsorienterede indstilling og Borgerens inkludering, er en forudsætning for at lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende, videredelegerede og meget varierede opgaver
Et fag i udvikling
 
Vi søger en Social- og Sundhedsassistent:
Der vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der vil være en positiv sparringspartner til kollegaer og leder
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der vægter højt, at arbejde ud fra en positiv tilgang
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i udekørende Hjemmepleje med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende stilling som fast aftenvagt, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du skal bruge en mangfoldighed af kompetencer, både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os en ansøgning via det elektroniske link.
Ansøgningsfrist er senest d. 18/12 2020 kl 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt først i uge 52 2020.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor er der et e-cigaret og røgfrit arbejdsmiljø i arbejdstiden.
 
 

SSHér til fast aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-12-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en uddannet SSH til  fast aftenvagt hos Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge:
Stillingen er en FAST STILLING, 28 timer i fast aftenvagt, arbejde hver 2. weekend, ansættelse snarest muligt.
En af vores SSH´ere har valgt at opsige sin stilling og derfor søger vi en Social- og Sundhedshjælper, til vores udekørende gruppe, hvor du vil blive en del af vores aften-team, bestående af SSA´er og SSHér.
Vi er en Hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og Blomstring og samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og meget varierende opgaver
Et fag i udvikling
 
Vi søger en Social- og Sundhedshjælper:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang
Der kan og vil være en positiv sparringspartner til kollegaer mv.
Der er engageret og deltager aktivt og giver af sig selv
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der kan arbejde ud fra en positiv tilgang til tingene
Der har kørekort
Brænder du for og er interesseret i et job i Hjemmeplejen med mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende stilling som fast aftenvagt, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du skal bruge en mangfoldighed af kompetencer, både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning via det elektroniske link.
Ansøgningsfrist er d. 18/12 2020 kl 12.00. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt først i uge 52 2020.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage.
Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 
 
 

Alsidig rengøringsassistent med social profil søges til Botilbud toften

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 13-12-2020 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Alsidig rengøringsassistent 25 timer/uge søges til Botilbud Toften.

Er du vores nye rengøringsassistent som vil være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet på botilbud Toften?

Botilbud Toften er et kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Kværndrup. Vi har brug for dig, som kan være med til at løfte en meget alsidig og spændende opgave i et tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på at sikre den daglige drift med kendte rutiner og genkendelige strukturer, og med øje for at udvikle nye og spændende måder at låse kerneopgaven på.
Botilbud Toften har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 19 borgere med forskellige sindslidelser i længerevarende botilbud.  Botilbud Toften og Akut-tilbuddet er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth. 

Om jobbet:

Du varetager under ansvar for ledelsen en række praktiske opgaver, hvor du i samarbejde med borgerens netværk på Toften og borgeren i det omfang det er muligt inddrager borgeren, herunder:
•Sikrer at Botilbud Toften fremstår som en velholdt og attraktivt botilbud.
•Rengøring af alle fælles arealer og Akut-tilbuddet.
•Rengøring i lejligheder sammen med beboeren.
•Rengøring af div. Køleskabe/frysere
•Bestille, handle ind og sætte varer på plads x antal gange om ugen
•Opstilling af borde og stole, bestille sandwich/kage og lave the/kaffe til kurser og møder.
•Spritte af dørhåndtag, tastaturer og store flader osv. 1 x dagligt
•Hovedrent i alle tre køkkener 1 gang årligt.
•Diverse ad hoc opgaver

Om din uddannelse og kvalifikationer:

•Du har gerne en sundhedsfaglig uddannelse og interesse i/erfaring med rengøring og er praktisk anlagt
•Du kan understøtte og evner at medinddrage borgerne i at udføre praktiske opgaver på botilbuddet.
•Du må gerne have erfaring med at arbejde med mennesker i et botilbud.
•Du er forandringsparat, ønsker at lære nyt, både fagligt og personligt og kan omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
•Du er fleksibel og har forståelse for og medvirken til udvikling og drift af botilbuddet og tager ansvar for den daglige drift.
•Er loyal over for arbejdspladsen.

Personlige kompetencer:

•Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
•Du skal kunne indgå i et kollegialt fællesskab med fokus på at understøtte kolleger om at nå mål for borgernes hverdag.
•Du har mod på og byder på dig selv i dit arbejde og er tydelig og søger dialogen.
•Du kan sikre fornyelse gennem effektivisering af procedurer, arbejdsgange og retningslinjer.

Om os:

Vi er en personalegruppe, som er sammensat tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger og socialrådgiver, samt pedel og administrativt personale. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, hvor kulturen er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at udvikle og skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og værner om vores trivsel og tryghed.

Løn og ansættelse:

Stillingen er på 25 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull, tlf. 72535705, leder af Botilbud Toften, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 13 december og ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger 2 fleksjobsagsbehandlere til Team Unge & Fleks

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 13-12-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger 2 fleksjobsagsbehandlere til Team Unge & Fleks 
Vil du være med som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobbere – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du én af de nye kolleger, som vi leder efter.

Om de ledige stillinger
Som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobvisiterede har du sammen med dine kolleger ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med varig og begrænset arbejdsevne bringes tilbage til beskæftigelse.
Vi arbejder ud fra princippet om, når borgerne er visiteret til fleksjob, er det vigtigt, at de kommer hurtigt i gang og har en klar strategi for, hvordan de finder jobbet: Borgeren skal gerne allerede fra dag ét i gang med at søge job, og det er vores fornemmeste opgave at understøtte processen fra tilkendelsen i rehabiliteringsteamet til fleksjobbet er fundet. Dette gøres blandt andet ved hjælp af fokus på jobsøgning og motivation. Du indgår i forpligtigende gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Stillingen vil også indeholde:
 • Administrative opgaver som fx journalisering af beskrivelser og vurderinger, fremsendelse af afgørelser, indhentning af vurderinger fra læger, mv.
 • Arbejde i fagsystemer som VITAS, Momentum, Netforvaltningsundhed og Mediconnect
 • Tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Stor fleksibilitet i forhold til løsningen af de mange opgaver
 • Fælles ansvar i gruppen for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivningsmæssige muligheder

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og kan sætte denne viden i spil i arbejdet med borgeren
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort

Hvem er vi?
Team Unge og Fleks er den del af afdelingen Job & Udvikling, som er jobcentrets myndighedsafdeling. Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ude af huset” enten i andre kommunale bygninger tættere på borgerne eller på virksomhederne.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen. Derudover arbejder alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune med et fælles feedbackredskab (KDP), som understøtter vores løsning af kerneopgaven.

Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens fem teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.

Om os:
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her: Om kommunen (fmk.dk)

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Fleksjobsagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med tiltrædelse senest d. 1. februar 2021 – gerne før.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 7253 4616, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 13. december 2020 kl. 23:59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. december 2020. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

 

Broskolen søger barselsvikar til indskoling

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 13-12-2020 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Broskolen søger en barselsvikar

En af vores dygtige indskolingslærere går på barsel. Derfor søger vi en lærer, der har mod på skønne, læringsparate indskolingsbørn!

På Broskolen afd. Bøgehøj i Årslev søger vi en indskolingslærer primært til fagene matematik og n/t. Andre fag, der følger skemaet er idræt, h/d på 3. årgang samt engelsk i 0. klasse.
På Broskolen er der luft og højt til himlen og vores vision er at skabe de bedste rammer for alle børn og unge. Trivsel, sociale fællesskaber og høj faglighed er vores pejlemærker for at drive en god skole. På Broskolen arbejder vi for en inkluderende hverdag for alle elever, hvor der er fokus på glæde og fællesskab samt plads og respekt for den enkelte.
Broskolen er en folkeskole for elever fra 0.-9. klasse, som består af to matrikler, hvoraf afd. Bøgehøj er den største med omkring 600 elever og 65 medarbejdere. Skolen er beliggende i Årslev i grønne omgivelser, tæt på Årslev Hallen og ved bygrænsen til Sdr. Nærå. Skolen er opdelt i faserne 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Som lærer underviser man primært i en af faserne.

Vi tilbyder en skole, hvor:
 • Trivsel og faglighed går hånd i hånd
 • Vi samarbejder i teams og indgår i et forpligtende fællesskab
 • Vi står sammen for at lykkes med elevernes trivsel og læring
 • Vi er en udviklingsorienteret skole – hvor faglighed, inklusion og dialog er bærende elementer.
 • En aktiv og engageret forældrekreds bakker op omkring skolens tiltag og arrangementer.
 • Vi har et skolemiljø, der er præget af et stort engagement, loyalitet og humor.
Vi forventer at du:
 • Er uddannet lærer
 • Kan undervise i matematik og n/t – gerne idræt, h/d, engelsk, kristendom og historie
 • Kan varetage en delt klasselærerfunktion
 • Er fagligt dygtig og ambitiøs
 • Har et positivt livssyn, og kan lide en arbejdsdag, hvor der kan være fart på
 • Er nærværende og tydelig i din klasseledelse
 • Har humor samt en empatisk, nærværende og anerkendende tilgang til elever, forældre og kollegaer
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Skolen ligger ca. 7 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk.
Ansøgningsfrist: Søndag d. 13. december kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag d. 16. december.
Hjemmeside: www.bro-skolen.aula.dk
Opstart: 1. februar 2020

For yderligere information henvises til souschef Louise Holst Mortensen tlf. 7253 4080.

 


 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 2 social- og sundhedsassistenter med demenskompetencer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 13-12-2020 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 2 social- og sundhedsassistenter med demenskompetencer 
 
1 stilling i dagvagt 30 timer/uge med arbejde i ulige weekender
1 stilling i aftenvagt 28 timer/uge med arbejde i ulige weekender
 
Begge stillinger er med tiltrædelse 1. februar 2021 eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Vi yder personcentreret omsorg med udgangspunkt i Tom Kitwoods ”personcentreret omsorg til personer med demens”. Vi afholder facilitering 1 gang om ugen eller ved behov.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje- og omsorg til borgere med demens, ikke mindst i forhold til den palliative pleje, både fysisk og psykisk.
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du derfor blive en vigtig del af den fortsatte udvikling og du vil blive en aktiv del i forhold til implementering af bl.a wellness massage som en integreret del af den palliative pleje. Dertil er du naturligvis også vigtig del i forhold til terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende.
Du vil få et tæt samarbejde med hjælpere/assistenter, sygeplejerske, ernæringsassistent og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Link
https://lykkevalg.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 7253 5610 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest søndag den 13. december 2020.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 15. december 2020 fra kl. 9 på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

IT Contract Manager til Faaborg-Midtfyn Kommune, IT & Digitalisering

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 10-12-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Har du kompetencerne, og synes du, det er spændende at arbejde med IT-kontrakter, IT-kontraktstyring, IT-leverancer og leverandørstyring på IT-området, så har vi den helt rigtige stilling til dig.

I Faaborg-Midtfyn Kommune vil vi gerne sætte større fokus på vores IT-kontraktleverancer og har derfor oprettet en stilling som IT Contract Manager. Du får mulighed for at præge området fra start, og vi har brug for dig til at sikre overblik, forankring og optimering af indgåede kontrakter i tæt kontakt og sparring med fagområder og stabe, GDPR-jurist, DPO, Økonomi og Løn, IT-specialister, Sikkerhedsteam og digitaliseringskonsulenter.

Du bliver en del af vores digitaliseringsteam, der består af fem konsulenter med reference til lederen for Digitalisering & Projektstyring, og som har samarbejde med IT, Service & Drift.

I dit daglige arbejde vil du indgå i tæt samarbejde med vores GDPR-jurist, der bidrager med juridisk sparring og rådgivning ved indgåelse af kontrakter, særligt i forhold til databehandleraftaler.

IT & Digitalisering er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi sætter faglig sparring, engagement og udvikling højt i hverdagen. Vi har en positiv tilgang til vores arbejde og opgaver, hvor humor og et godt arbejdsmiljø er vigtige elementer.

Om jobbet

De primære opgaver består i:
 • Livstidsstyring af kontrakter - fra opstart med registrering, formel styring af kontrakter, som er aftalt med system- og procesejere (fagområder/stabe), til afslutning af kontrakten
 • Skabe overblik over den samlede IT-kontrakt portefølje inden for hvert fagområde/stab og på tværs af Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Udvikling af (fælles) processer og standarder for området på tværs af organisationen
 • Indgå i sparring med fagområdet/staben i forbindelse med drøftelse og prækvalificering af nye IT-projekter
 • Tilrettelægge og gennemføre udbudsprocesser i samarbejde med fagområdet/staben, tekniske ressourcepersoner og projektledere
 • Følge op på IT-kontrakter i samarbejde med GDPR-juristen samt udfordre leverandørerne i forhold til kontraktens bestemmelser om pris og leverancekvalitet – og deltage i forhandlinger om priser samt vilkår med leverandører
 • Støtte fagområdet/staben i afklaring af kontraktretlige og kommercielle problemstillinger i forhold til kontrakter inden for IT-området
Om dig

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med kontrakt- og leverandørstyring fra privat eller offentlig organisation
 • Har kendskab til SKI-rammeaftaler
 • Har en veludviklet forhandlingsteknik
 • Har erfaring med styring af IT-leverandører
 • Har indsigt i og forståelse for offentlige udbudsprocesser
 • Har teoretisk baggrund inden for økonomi eller jura
 • Kan arbejde struktureret samt levere et projekt eller en opgave til aftalt tid og kvalitet
 • Er analytisk og selvstændig i din arbejdsform samtidig med, at du søger og tilbyder sparring hos dine kollegaer
 • Har en personlig energi samt lyst til forandring og dialog om nye muligheder
 • Kan opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer til både ledere og medarbejdere
 • Kan kommunikere let og forståeligt, har stor forståelse for medinddragelse af interessenter og for lokal forankring i opgaveløsningen
Hvem er vi?

Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingsbetegnelse: IT Contract Manager
Arbejdssted: Arbejdsmarked, IT og Digitalisering, Rådhusvænget 27, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: Fuldtid

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1.februar 2021 eller efter aftale.
 
Yderligere oplysninger

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte leder af Digitalisering & Projektstyring Michael Bech Petersen på 7253 1343.
 
Det praktiske

Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest torsdag d. 10.december 2020, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 18.december 2020.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1.august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Er du vild med natur og sagsbehandling

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 10-12-2020 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en biolog, naturforvalter eller lignende til vores Naturteam i Faaborg-Midtfyn Kommune til en 2-årig stilling. Vi mangler én som kan tage del i myndighedsopgaver inden for primært naturbeskyttelsesloven.
 • Har du lyst til at være en del af et ambitiøst og fagligt stærkt team?
 • Er du god til at skabe relationer?
 • Har du lyst til at varetage myndighedsrollen for naturen?
Så er du måske vores nye kollega.
Vi søger en nyuddannet og faglig dygtig biolog eller lignende, som har lyst til at arbejde med myndighedsopgaver og som trives med besigtigelser og lodsejer-dialog.
Du kommer til at indgå i vores Naturteam som består af 7 personer. Teamet varetager administration af lovgivningen vedrørende vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, museumsloven, administration af de internationale Natura 2000-beskyttelsesområder samt ikke mindst en lang række vand- og naturprojekter.
I teamet er der rig mulighed for at søge sparring omkring konkrete sager. Vi har en kultur, hvor vi drøfter sagerne og sparre med hinanden, således vi sikre en god sagsbehandling og møder lodsejerne med respekt.
Naturteamet indgår i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af 29 personer. Natur og Trafik er 1 ud af 4 afdelinger som er placeret under fagcenter for By, Land og Kultur. I By, Land og Kultur, er vi i alt ca. 110 medarbejdere.

Lidt om Faaborg-Midtfyn Kommune  
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns arealmæssige største kommune. Der er godt 300 km offentlige vandløb, flere større søer, 9 Natura 2000-områder, en lang kyststrækning og 170 hektar offentlige grønne områder. I de kommende år får vi nye spænende opgaver. Vi skal registrere de vigtigste naturlokaliteter, og derudover arbejder vi med et stort biodiversitetsprojekt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi hvor fokus er på at få 3000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække (udviklingsstrategi). Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye anlægs- og byggemodningsprojekter, hvor vand- og naturteamet bidrager til opgaven.
Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye projekter.
   
Stillingen
Vi har brug for en dygtig medarbejder, gerne med faglig erfaring inden for sagsbehandling inden for naturområdet.
I din ansøgning vil vi gerne høre hvilke områder du mestrer – hvad du er dygtig til og hvad der særligt er din drivkraft i arbejdet.
Vi forestiller os, at du har erfaring inden for flere af nedenstående områder:
 • Har en naturvidenskabelig uddannelse som fx biolog, ingeniør, miljøteknikker, naturgeograf, agronom eller lignende
 • Er robust, og kan lide at snakke med lodsejere og borgere, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter. Du skal kunne skære igennem ved interessekonflikter med afsæt i lovgivningen
 • Noget erfaring med lovadministration og sagsbehandling på naturområdet og i det åbne land vil være en fordel
 • Gerne kendskab til Naturbeskyttelsesloven og §3 sagsbehandling, bjørneklobekæmpelse og Natura 2000 vurderinger
 • Kendskab til forvaltningsloven
 • Har et vist kendskab til botanik og danske naturtyper
 • Har et godt håndelag for brug af GIS værktøjer
Vi tilbyder:
 • Et team med højt ambitionsniveau, et uhøjtideligt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • En stærk arbejdsplads i en stærkt udviklingsorienteret kommune
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade eksternt såvel som internt, herunder det politiske system.
 • Et job med selvstændigt ansvar og kompetence, stor indflydelse på planlægning af egen arbejdsdag og mulighed for stor kompetenceudvikling.
 • Samarbejde på tværs af faggrupper
 • Kontor i Faaborg, tæt på bymidte og havn
 • Flextid, kantine, frugtordning, massør og engagerede kollegaer
Ansættelse
Stillingen er en midlertidig fuldtidsstilling på 37 timer om ugen i 2 år. Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem. Husk at vedhæfte både CV og eksamensbeviser.

Vi ønsker stillingen besat 1. februar 2021 eller snarest derefter.
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 10. december 2020, og vi forventer at holde samtaler torsdag den 17. december 2020.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte biolog Stine Bundgaard Hansen på 72 53 20 57 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen på 72 53 20 53.
 

Børneterapeut søges til barselsvikariat i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 09-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være med til at gøre en forskel for de mindste børns sansemotoriske udvikling - og er du optaget af at understøtte dagtilbud og skoler i udviklingen af stærke læringsmiljøer og gode børnefælleskaber til gavn for alle børn og unge?

Har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så kan du blive vores barselsvikar!

Vi søger en udviklingsorienteret børneterapeut med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede faglige perspektiver i det tværfaglige samarbejde, i forhold til børn i motoriske- og sansemotoriske vanskeligheder samt børn med svære funktionsnedsættelser. Stillingen er et barselsvikariat på 33,5 time ugentligt pr. 1. februar 2021.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet 0-25 år i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde samt et forebyggelses- og sundhedsområde.

Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne– og Ungepolitik.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning. Vi har desuden et lækkert forebyggelseshus til rådighed, hvor vi blandt andet afholder konsultation, laver undersøgelser etc.  

Center for Opvækst og Læring er tværfagligt sammensat af en læsekonsulent, flersprogskonsulent, sprogkonsulent, ergoterapeut samt psykologer, pædagogiske konsulenter, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Om stillingen
Stilingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed/PPR og er tværgående 0–18 år. Du bliver en del af et fagligt stærkt team med en fysioterapeut og ergoterapeut som tætteste kolleger.

Kerneopgaverne er i henhold til sundhedsloven § 120, 123, 124 og servicelovens § 11.7:
 • Råd og vejledning til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler – herunder særlig dagtilbud efter servicelovens § 32
 • Fagfaglige og tværfaglige undersøgelser/udredning
 • Vejledning omkring hjælpemidler
 • Trænings-/genoptræningsforløb
 • Faglige oplæg for pædagogisk personale i dagtilbud og skoler
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring.
Øvrige opgaver kan være i henhold til hjemmetræningsordning jf. SEL § 32.

De faglige indsatser vil typisk omhandle børn og unge med problemstillinger i forhold til grov- og finmotorik, mundmotorik, sansebearbejdning, visuel perception, kropsbevidsthed, uro, koncentration og neurologiske lidelser.

Opgaveløsningen foregår altid i et tæt samarbejde med forældre og fagpersoner i barnets omgivelser i hjemmet, dagtilbud eller skolen. Dertil er der også et tæt samarbejde med øvrige fagpersoner i Center for Opvækst og Læring til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Om dig
Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet.

Du brænder for området og kan omsætte din viden til praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende og legende metoder.

Du er optaget af, hvordan udvikling skabes igennem motivation og i barnet/den unges omgivelser/læringsmiljøer.

Du er ikke bange for at ”gå på gulvet” og være medskabende i forhold til udvikling af lege og indretning i dagtilbud og skoler, der styrker børnenes krop, sanser og bevægelser.

Du er selvstændig, men trives godt i et team, hvor opgaverne glider i mellem jer af hensyn til faglige kompetence, tid og geografi.

Derudover er du systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan du:
 • Se værdien i ”at gå den ekstra meter” og søge nye veje
 • Let skabe god kontakt og etablere relation og tilgå børnene og deres forældre med et differentieret blik for deres individuelle behov
 • Formidle fagstof på en let tilgængelig måde - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
Som person er du på alle måder fleksibel og uhøjtidelig og du trives på en arbejdsplads, hvor humøret er højt og omgangstonen er uformel.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Pernille Petersen (72533182) eller fysioterapeut Vibeke Hansen (72536081).

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i henhold til gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om et barselsvikariat på 33,5 time ugentlig med ansættelse den 1. februar 2021.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest onsdag den 9. december 2020.

1. ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 15. december 2020.
2. ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 17. december 2020.
 

Barselsvikariat til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i Faaborg-Midtfyn kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Undervisning
Ansøgningsfrist: 09-12-2020 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger pr. 1. januar 2021 eller hurtigst herefter en underviser til 37 timer. Du er uddannet lærer, pædagog eller har anden relevant uddannelse.
 
STU-uddannelsen startede i august 2012 i nyrenoverede lokaler på Nr. Broby skole. Pt. har vi 30 elever og er 11 personaler. Uddannelsen har fire temaer: arbejdsliv, almene fag, bo-træning og fritidsliv. Arbejdsliv vægter særligt højt, idet vi har en målsætning om at alle elevers forsørgelsesgrundlag er afklaret efter endt STU. Vi vil desuden være kendt for at have den enkelte borger i centrum og tage udgangspunkt i dennes hverdag og liv. Vi arbejder på at gøre borgerne så selvhjulpen i eget liv som muligt. Kørekort er en nødvendighed.
Kvalifikationer
 • Kendskab til KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik)
 • Erfaring med specialpædagogisk undervisning/arbejde
 • Stærk i relations arbejde
 • Godt kendskab til erhvervslivet mhp. etablering af praktikker
 • Erfaring med at arbejde med mange forskellige diagnoser – herunder blandt andet autisme.
 • Kvalificeret til at undervise i dansk, matematik og engelsk
 • Evner at differentiere i forhold til meget forskellige kompetencer
 • Stabil og har ”ben i næsen”
 • Trives med hverdage, der sjældent bliver præcis som man forventer 
   
Du har lyst til at
 • undervise elever med særlige behov og meget spredte problemstillinger 
 • sætte dig selv i spil, og du er en teamplayer          
 • anvende innovative metoder i dit arbejde
 • være en del af et dynamisk tilbud med stor kompleksitet
 • tage ansvar og være en aktiv og praktisk medspiller i STU´s dagligdag
 • være en del af et godt arbejdsfællesskab hvor humor er højt prioriteret
 
Vi tilbyder
 • et job i en organisation, hvor vi vægter høj faglighed
 • stort ansvar og indflydelse
 • et tæt og flerfagligt samarbejde i STU-teamet
 • en god omgangstone og engagerede kollegaer
 • tæt samarbejde med nærmeste samarbejdspartnere herunder jobcenter, sagsbehandlere, bosteder, pårørende m.fl.  
 
Samtaler
Afholdes mandag d. 14. december 2020
 
Yderligere information
Vil du vide mere kontaktes leder af STU Dorthe Bæhrenz tlf.: 7253 6896

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med DLF eller andet relevant fagforbund - 37 timer på arbejdsstedet.

Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 9. december 2020 kl. 23:59

Vi mangler netop dig, sygeplejerske til rehabiliteringscenter Bakkegården, Espe.

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 09-12-2020 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 35 timer/uge.
Ved ønske om andet timetal pr. uge kan dette imødekommes.
 
Har du lyst til at blive en del af et stærkt fagligt team, hvor der er fokus på høj faglighed og trivsel?
Ønsker du indflydelse på egen vagtplanlægning og gode kollegaer?
Så har vi jobbet til lige netop dig!
 
Bakkegården er et rehabiliteringscenter som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus og det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune som visiterer til pladserne.
 
Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscenteret. Borgerne er typisk på Rehabiliteringscenteret i ca. 3 uger. Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen om udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem og andre afklares og udskrives til plejehjem.
 
Sundhedsvæsnet er under stor udvikling og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under rivende udvikling.
Vi sætter borgeren i centrum og løser vores opgaver på Rehabiliteringscenter Bakkegården ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen. Til dette bruger vi blandt redskabet relationel koordinering.
 
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt perspektiv af borgere som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger
 • Hverdage der aldrig ligner hinanden
 • Et spændende job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i rivende udvikling
 • Højt humør
 • Stor fleksibilitet og medbestemmelse af arbejdsplanlægning
 • Tværfagligt team bestående af 3 andre faste sygeplejersker, SSA, SSH, fysioterapeut, ergoterapeuter, diætist og kostforplejningen
 • Stabilt oplæringsprogram
 
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar
 • Der kan opstarte behandlingsforløb ud fra en sygeplejefaglig udredning
 • Der kan arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang
 • Der kan bevare overblikket og holde den røde tråd i et forløb
 • Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
 • Der er faglig ambitiøs
 • Der kan lide at have travlt hvor dagene aldrig er ens
 • Med gode kommunikative egenskaber.
 • Med godt og gerne smittende humør
 • Faglig engageret, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet der er på et Rehabiliteringscenter, og har du flair for at koordinere korte forløb med borgeren i centrum?
Så er det dig der skal søge en stilling hos os, og vi glæder os meget til at høre fra dig.
 
Link
https://www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/plejehjem-og-aeldrebolig/midlertidigt-ophold/
 
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere, har du afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge Rehabiliteringscenter Bakkegården, er du meget velkommen til at kontakte leder Ann-Kirstine Dandanell på tlf. 72 53 55 50 eller mail afrue@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Send din motiverede ansøgning elektronisk, sammen med udfyldt CV og relevante
bilag, senest onsdag den 9. december 2020 kl. 12.00

Der afholdes samtaler løbende i ansøgningsperioden. Mandag den 14. december 2020 vil dog være den seneste dag for mulig samtale.
 
Ansættelsessamtaler
Invitation til samtale sker pr mail.
 
Inviteres du til ansættelsessamtale skal du til samtalen medbringe straffeattest, navn og telefonnummer på referencepersoner og uddannelsesbevis.

Sagsbehandler 30 timer ugentligt – primært til ansøgninger om seniorpension

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 08-12-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ny normeret stilling i Arbejdsmarked, Job & Udvikling, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vil du være en del af et team med høj faglighed, mod på udvikling og godt humør? Er du engageret, fleksibel og resultatorienteret? Så er du måske den, vi leder efter?

Du vil blive en del af Team Aktivitetsparate, hvor vi primært har ansvaret for, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Vi har bl.a. også ansvaret for behandling af revalideringssager samt er en del af et visitationsteam for kontanthjælpsansøgere.

Siden 1. januar 2020, hvor ny lovgivning vedrørende seniorpension trådte i kraft, har vi også varetaget ansøgninger om seniorpension i Team Aktivitetsparate.

Om Jobbet
Du vil blive den centrale medarbejder i Job & Udvikling i forhold til behandling af ansøgning om seniorpension, og du vil skulle samarbejde med medarbejdere i hele Jobcenteret.
Arbejdsopgaver vedrørende ansøgning om seniorpension vil være, på ATP’s foranledning, at indsamle information om borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, udarbejde beskrivelse af ansøgers arbejdsfunktioner, indsamle informationer om borgers arbejdsevne, herunder bl.a. indhente lægeudtalelser, afholde samtale med ansøger, m.m.
Du vil primært skulle behandle ansøgninger om seniorpension, men vil også skulle indgå i teamets øvrige sagsbehandlingsopgaver, hvis der bliver behov for dette.

Vi forventer, at du;
- er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant baggrund
- har erfaring med administrativt arbejde
- er serviceminded og møder borgerne anerkendende
- har indsigt i at forvalte lovgivning
- kan arbejde selvstændigt og struktureret samt bevare overblikket i en travl hverdag
- har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
- er handlekraftig og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det

Vi tilbyder dig;
- et selvstændigt job
- oplæring og et introduktionsprogram
- en arbejdsplads med fokus på feedback
- indflydelse på tilrettelæggelse af dit daglige arbejde
- ledelsesmæssig og kollegial sparring
- engagerede og fagligt stærke kolleger
- et godt socialt miljø, hvor samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
- en moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
- en arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
- frugtordning og gode kantineforhold

Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Om os
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en konstant foranderlig hverdag
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Sagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 30 timer om ugen

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. februar 2021.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på mobil 7253 7278.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 8. december 2020, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 15. december 2020.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.


 

Opvækst og Læring søger to sundhedsplejersker til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 08-12-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger sundhedsplejersker til to vikariater.

Et årsvikariat pr. 1. februar 2021 og et barselsvikariat fra den 1. marts 2021 og det ugentlige timetal vil være 32-37 timer.

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, to psykologer i projektstilling og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge, hvor vi er optaget af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop, for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet er der flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden.

Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.

I forbindelse med dette projekt arbejdes der på, at alle sundhedsplejersker får en COS-P uddannelse i foråret  2021 og ligeledes vil man skulle have en ADBB uddannelse, når man ansættes.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5-6 hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, ammerådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingerne, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf.nr. 7253 3213 eller sundhedsplejerske og TR Tina Pohle tlf. nr. 7253 6083.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse forventes for vikariatet den 1. februar 2021 og for barselsvikariatet den 1. marts 2021.

Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest tirsdag den 8. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 11. december 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Specialkonsulent til stormflodssikring og klimatilpasning

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 07-12-2020 09:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at arbejde med stormflodssikring og klimatilpasning af byer og byområder? og har du lyst til at blive en del af et stærkt team med dygtige projektledere, der har fokus på at realisere flere nyskabende og innovative byudviklingsprojekter, så er denne stilling helt sikkert noget for dig.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi i gang med at realisere en nyskabende stormflodssikring af Faaborg Havn og By. En stormflodssikring der idemæssigt tager sit afsæt i en nyligt afsluttet arkitektkonkurrence for Faaborg Havn og by. Idemæssigt er der tale om en 1 km lang rekreativ promenade langs havnefronten, som skal sikre byen mod vandstandsstigninger op til kote 2.5 m.
 
Det er en central opgave for os at sikre gode tekniske/anlægsmæssige løsninger, der giver den nødvendige sikring af byen mod stormflod og at få dem integreret, så de fremstår som en hel naturlig del af promenaden. Du får en væsentlig rolle med at få det til ske i samarbejde med mange forskellige interessenter og borgere.
 
Faaborg by har en markant og smuk placering tæt på kysten og derfor er det centralt, at promenaden både får en bearbejdning, så den skaber en flot sammenhæng mellem Faaborgs historiske og pittoreske bymiljø og havnefronten og så den giver forskellige opholdsmuligheder og oplevelser. I sådan et projekt er det en væsentlig forudsætning for projektets realisering og succes, at projektet skabes i en god proces, der samler både offentlige og private interessenter og borgere om løsningen.
 
Som specialkonsulent i By- og egnsstrategisk sekretariat bliver du en del af et dygtigt og kompetent projektlederteam, og en del af By, land og kultur med mange fagligt dygtige kolleger, som sammen har fokus på at skabe fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Byudviklingsprojekterne rummer en række større ambitiøse delleverancer. Vi har et stort byudviklingsprojekt i Årslev som vi netop har modtaget årets byplanpris for. Samtidig er vi i gang med et mindst lige så ambitiøst projekt i Faaborg, hvor stormflodsprojektet er et af de større ambitiøse projekter.

Sekretariatet rummer således opgaver der har en stor kompleksitet, der kræver overblik og projektledelse, for at vi når i mål. Derfor søger vi en specialkonsulent, der enten har erfaringer med eller evner at lede et så komplekst projekt som stormflodssikringen i Faaborg med mange forskellige interessenter og borgerinvolvering. Erfaring med tilsvarende projekter foretrækkes, men er ikke en forudsætning.
 
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 
Du bliver en del af et sekretariat, der både sidder tæt på direktion og andre udviklingsstrategiske konsulenter. Din primære opgave vil være arbejdet med stormflodssikringsprojektet i Faaborg og andre større klimatilpasningsprojekter, som du skal skabe fremdrift i, og i vidt omfang skal være med til at realisere.

Du kommer ikke til at løse projekterne alene. En del af opgaverne skal løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Du får derfor en bred berøringsflade med kolleger og ledere på tværs af organisationen, med borgere, grundejere, foreninger m.v. Som specialkonsulent i by- og egnssekretariat vil du derfor få en meget udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i dine projekter.
 
Det by- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 5 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær på deltid.
 
Vi har brug for dig, hvis du…
 • Har erfaring med proces- og projektledelse af komplekse projekter inden for natur, miljø, eller fysisk planlægning
 • Har stærke procesleder kompetencer
 • Har gode erfaringer med at skabe tillid til forskellige interessenter herunder også borgere og bringe dem i dialog om mulige løsninger
 • Har viden eller interesse for klimahåndtering og stormflodssikring
 • Har viden eller interesse for den gældende jura indenfor fagområdet
 • Har gerne erfaring med realisering af større fysiske tekniske anlæg, herunder også udbud
 • Har erfaring med, eller viden og interesse for byudvikling
 • Arbejder struktureret, og er på forkant, og med godt humør og indlevelse kan motivere andre til også at være det
 • Har flair for at implementere IT værktøjer til porteføljestyring og projekter m.v. og til opdatering af hjemmesider/sociale medier
 • Er i stand til at kommunikere klart og præcist både på skrift og i tale
 • Du har en lang videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør, byplanlægger, Tek-Sam, eller anden relevant uddannelse. 
Derudover leder vi efter en kollega, der
 • Både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • Bevarer overblikket i projekterne og på tværs af dem
 • Er udadvendt og imødekommende, og er rigtig god til at skabe relationer, samarbejde og netværk
 • Har en stærk integritet med evnen til at lytte og ændre retning
 • Bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • Kan lide at arbejde effektivt og målrettet
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af by- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Helle Jensen, tlf. 72 53 20 64, mabje@fmk.dk eller Lisbeth Sommerlund, tlf. 72532062, lso@fmk.dk
Ansøgningsfristen er 7. december kl. 9.00.
 
1. Ansættelsessamtale afvikles 10. december i Faaborg
2. Ansættelsessamtale afvikles 16. december i Faaborg
 
 Ansættelse pr 1. februar 2021.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.

34- og 35 timers pædagog til vuggestue og børnehave i Årslev

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bøgehaven-Nøddehøj
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med enten vuggestue- eller børnehavebørn? Vil du være med til, at danne rammerne om den gode modtagelse med forældresamarbejdet i fokus? Formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.

Børnehuset Nøddehøj søger 1 pædagog til vuggestuen og Børnehuset Klatretræet søger 1 pædagog til børnehaven, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave.

Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige leg- og læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene.

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • kompetenceudvikler pt. medarbejderne i samarbejde med UCL
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder bl.a. med miniprojektmodel, Vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan
Om dig
Vi forventer, at du
 • Er uddannet pædagog
 • Gerne har interesse og evt. videreuddannelse indenfor sprogarbejde
 • Har kendskab til rammer og indhold i Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Har fokus på inklusion som et element i det pædagogiske arbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde og er stærk i skriftlighed
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.

Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier og principper.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingerne er faste og på 34 timer ugentligt i Nøddehøjs vuggestue samt på 35 timer ugentligt i Klatretræets børnehave.

Tiltrædelse er 1. februar 2020 og gerne før.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 eller teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 04.12.2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 15.12.2020.
 
 
 
 

 

”Vågen” nattevagt med sundhedsfaglig baggrund søges

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Lundens Aflastning er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til nattevagtsteamet på Lunden i Årslev søges 1 erfaren nattevagt med sundhedsfaglig baggrund.

Stillingen er på 31,5 timer pr. uge og arbejdstiden er planlagt med vagter hver 2. uge. Der arbejdes 7-7 og vagterne ligger i tidsrummet kl. 22.30 - 7.30.

Stillingen er med start hurtigst muligt og gerne 1. januar 2021.

Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg, mange er afhængige af hjælpemidler.

Grundnormereingen om natten er 1 personale til 8 gæster.

Som nattevagt i aflastningen vil man opleve, at borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel. Den primære opgave er at holde opsyn med gæsterne og hjælpe dem til en god nats søvn. Du vil indgå i et nattevagtsteam med 4 andre kollegaer og man er altid minimum to på vagt.

Vi dokumenterer efter endt vagt i Nexus.

Alle medarbejdere har det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale, som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72 53 68 75

Ansøgningsfristen er fredag d. 4. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.

Pædagoger søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.                            

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 87 år. I Lundens Aflastning er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.                                                                

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 2 pædagoger – stillingerne, som er på henholdsvis 31 timer og 30 timer, er ledige pr. 1. januar 2021 eller hurtigst derefter.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 

Borgerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring personlig pleje samt praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med udgangspunkt i den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.

Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Den løbende opfølgning i f. t. mål / delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem 8 – 16)

Ansøgningsfristen er fredag den 4. december 2020 kl. 12.00 og samtaler afholdes i uge 50
 

Social- og sundhedsassistenter søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5771 Kværndrup

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 59 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 2 social- og sundhedsassistenter 32½ time ugentligt pr. 1. januar 2021 eller hurtigst derefter.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 

Borgerne på Egebo har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og sundhedsmæssige forhold, desuden er en del af borgerne afhængige af hjælpemidler.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.

Indsatsen tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov / forudsætninger og dokumenteres dagligt på Nexus.

Social og sundhedsassistenterne har det somatiske ansvar og sikrer, i samarbejde med den pædagogiske faggruppe, at den enkelte borger tilbydes den rette individuelle pleje og omsorg.  

Den løbende opfølgning i f. t. den sundhedsfaglige indsats foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder tværfagligt og ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personer som både personligt og fagligt vil bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfristen er fredag den 4. december 2020 kl. 12.

Samtaler afholdes i uge 50

 
 

Blæksprutte, der kan jonglere med mange bolde på en gang, søges.

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 03-12-2020 09:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Tingagerskolen søger en skolesekretær til en fast stilling på 18,5 timer ugentligt pr. 1. februar 2021.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Vi tilbyder:
Som skolesekretær på Tingagerskolen bliver du et af vores ansigter udadtil, og du har en bred kontaktflade til både elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartner. Opgaverne vil som udgangspunkt være knyttet til skolens specialklasserække.
 
Jobbet har stor faglig bredde inden for administration, hvor du skal arbejde i fagspecifikke systemer (bl.a. TEA, SD-løn, Rakat mv.). Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. mødebookning, referatskrivning, elevadministration, befordring (bus/taxa), indkøb, ad hoc opgaver mv.
 
Vi søger dig, som:
 • Har en relevant uddannelse og gerne erfaring – evt. fra lignende stilling
 • Brænder for dit job og smiler undervejs
 • Kan lide at have flere bolde i luften på en gang og kan håndtere mange forstyrrelser og skift i hverdagen
 • Kan formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Er serviceminded, robust og initiativrig
 • Kan arbejde selvstændigt og skabe overblik
 • Har erfaring med Officespakken
 • Evt. har kendskab til elevadministration
 
 Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
  
Arbejdstiden vil blive fordelt på 42 uger, svarende til en ugentlig arbejdstid på 20 timer fordelt på 3 arbejdsdage.
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside https://tingagerskolen.aula.dk/.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 10. december 2020.
 

Dygtig og robust lærer søges til specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 03-12-2020 09:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. februar 2021 (37 t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af grundskolen i specialklasseafdelingen med linjefag i engelsk, matematik samt musik eller håndværk-og design.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside https://tingagerskolen.aula.dk/.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes d. 10. december 2020.
 
 

Pædagogisk psykologisk konsulent søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 01-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at understøtte kommunens Heldagsskole i at lykkes med opgaven, således eleverne bliver parate til at indgå i almene læringsmiljøer?

Vil du være medbrobygger mellem den specialiserede pædagogiske indsats på Heldagsskolen og de almenpædagogiske miljøer på vores grundskoler?

Vil du være med til at udvikle og implementere en langsigtet prøvehandling med henblik på at forøge inklusionen på almenområdet?

Har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen refererer ind til skoleområdet (6 – 17 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPRopgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og skolerne. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.

Dertil er vi meget optaget af at understøtte almenmiljøerne til gavn for alle børn.

Stillingen berammer to hovedperspektiver:
 • PPR opgaver i tilknytning til kommunens Heldagsskole, hvor du vil blive den daglige samarbejds- og sparringspartner i forhold til elevernes trivsel og udvikling på Heldagsskolen, herunder indslusning, fortløbende opfølgning og overgang til almenområdet.
Lovgrundlaget er folkeskolelovens § 20, stk.2, idet alle børn på Heldagsskolen har et specialundervisningsbehov.
 • I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi optaget af at styrke almenområdet, således flest mulige børn kan understøttes i deres nærmiljø.
Dertil ser vi et stigende antal børn med behov for støtte socialt-følelsesmæssigt. Der er derfor igangsat en prøvehandling, som har til formål blandt andet at ændre det pædagogiske koncept for at understøtte elever med specialiseret behov for støtte.

Vi vil i højere grad flytte blikket fra den enkelte elev og fokusere indsatserne i elevens kontekst, herunder klassen som helhed og i forhold til forældrene. Dette skifte forudsætter et forstærket og tættere samarbejde mellem lærere, PPR og ikke mindst Heldagsskolen.

En bærende idé er at styrke kompetencen til klasserumsledelse og forstærke lærernes mulighed for at løse opgaven lokalt på skolen, herunder forståelse for elever i socio-emotionelle vanskeligheder med dertil hørende adækvate pædagogiske praksisformer.

Du vil i samarbejde med Heldagsskolen og aktører på grundskoleområdet være en del af et udviklingsteam, som har til formål at omsætte ovenstående til handling.

Om Center for Opvækst og Læring
I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.

Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulent, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

I Center for Opvækst og Læring er vi optaget af at skabe sammenhæng mellem forebyggelsesopgaver, PPR-opgaver og den generelle udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.

For særligt at øge kvaliteten af den del af opgaven har vi blandt andet Forebyggende team, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen med afsæt fire overordnede spor:
 • ”Tættere på”
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Dertil er en klar målsætning i højere grad at arbejde understøttende ind i konteksten frem for indsatser på individniveau og ambitionen er, at udvikle den konsultative praksis i retning af at komme meget tættere på praksisfeltet i samskabende processer med børn, forældre og lærere/pædagoger.

Om Heldagsskolen
Heldagsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune er et skoletilbud for elever i sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Eleverne visiteres til skoletilbuddet på baggrund af et beskrevet specialundervisningsbehov fra PPR.

Perspektivet for Heldagsskolens arbejde er, at eleverne efter en periode med særlig pædagogisk indsats målrettet vanskelighederne i tæt samarbejde med forældrene og distriktsskolen skal vende tilbage til et alment tilbud.

Om dig
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent der har indgående kendskab til målgruppen for Heldagsskolen, herunder brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på det socio-emotionelle område på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne på grundskolerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø.

Det fordrer kendskab og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt. Dertil søger vi en pædagogisk psykologisk konsulent, der kan motivere og anspore til det konstruktive pædagogiske arbejde – med behørig ydmyghed for undervisningsopgaven på såvel det specialiserede som det almenpædagogiske felt.

Du skal være i stand til positionsskifte, herunder at indtage (undervisnings)scenen, når det er hensigtsmæssigt i forhold til opgaven og du skal dermed på samme tid være praksisreflekterende og reflekterende praktiker.

Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der er optaget af arbejdet med udsatte børn og familier og som anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil:
 • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og formår at formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet.
 • Er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde.
 • Skal kunne understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten.
 • Tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.
 • På alle måder er fleksibel og uhøjtidelig.
 • Med ”glimt i øjet” har modet til at stå fast – også når det bliver svært.
 • Har humor og ikke holder sig tilbage fra at medvirke til at gøre arbejdspladsen til et sjovt sted at være
Den uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er rodfæstet i den pædagogiske/psykologiske/- uddannelsesmæssige verden. 

Vi forestiller os, at kandidater til stillingen har lærer- eller pædagogbaggrund med relevant efter/- videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske felt.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Jesper Dyreborg på telefon 72533161 eller gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Pernille Petersen på telefon 72533182.

Hvis du gerne vil vide mere om den kommunale Heldagsskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Anne Rasmussen på telefon 72535099.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig med ansættelse den 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest senest tirsdag den 1. december 2020.

Kandidater udvælges den 4. december 2020 og 1. ansættelsessamtale afholdes tirsdag den 8. december 2020.

2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 11. december 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

BO & AKTIV´ s bofællesskaber Egeparken 2 og 62 i Kværndrup søger vikarer

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-11-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Egeparken 2 og 62 er en del af Faaborg Midtfyn kommunes botilbud til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse, borgerne er i alderen 21 til 75 år og de har alle behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige samt økonomiske forhold.
Der bor henholdsvis 8 og 9 borgere i de 2 botilbud, alle bor i egne lejligheder men i tilknytning til fælleshus.    

Den pædagogiske praksis bygger på en rehabiliterende, anerkendende og struktureret tilgang.
Indsatsen tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne og ud fra den enkeltes behov samt forudsætninger.

Vi lægger vægt på at du:
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har viden om eller lyst til at samarbejde med borgere med varige funktionsnedsættelser
 • At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger samt borgernes individuelle ønsker og behov
 • Kan arbejde selvstændigt
 • At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
 • Er skriftligt velfunderet og har gode IT kompetencer
 • At du har kørekort
Vi tilbyder:
 • Introduktion ved erfarne medarbejdere
 • Faglige og kvalificerede kollegaer
 • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
Hvis du er interesseret eller ønsker nærmere oplysninger om stillingen kan du henvende dig til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 

Ergoterapeut til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 29-11-2020 23:59
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ergoterapeut til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
Har du en stærk monofaglighed, kan du lide at være en del af et team og nyder du at arbejde selvstændigt med opgaver, så læs videre her.Vi søger en erfaren ergoterapeut til en fast 30-timers stilling med tiltrædelse 1. februar 2021.
Du vil blive tilknyttet træningsteamet i Gislev. I praksis møder du ind i Gislev tre dage om ugen og i Ringe to dage. Gislevteamet består ud over dig af 5 dedikerede fysioterapeuter, der besidder en bred vifte af kompetencer og varetager diagnosegrupper indenfor Sundhedsloven og Serviceloven og de glæder sig til at byde en ny kollega velkommen. På samme matrikel sidder også et af vores Træning- og aktivitetsteams og vores Forebyggelsesteam Det Mobile Sundhedscenter, som også er en del af afdelingen.


Vi søger en ergoterapeut, der:
 • Har erfaring og uddannelse inden for dysfagi i det geriatriske felt.
 • Har erfaring med genoptræning og rehabilitering af geriatriske borgere, herunder AMPS i eget hjem
 • Har erfaring med håndkirurgi
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde på plejehjem og med kollegaer og samtidigt fagligt stå på egne ben
 • Har en rehabiliterende tilgang i opgaverne igennem ICF
 • Har kendskab til Nexus og dokumentation i FSIII
 • Har faglige ambitioner, søger ny viden og gerne deler den
 • Har godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Har kørekort

Vi kan tilbyde:
 • En selvtilrettelæggende arbejdsdag og spændende udfordringer
 • Et godt internt arbejdsmiljø, hvor humor og forskellighed vægtes højt
 • En tæt faglig sparring med 3 ergoterapeutiske kollegaer, der sidder på andre matrikler.

Hvem er vi:
Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag.
Vi har fokus på trivsel i hverdagen og på faglig udvikling.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og har ICF som ramme.

Vi er 78 medarbejdere i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering bestående af Trænende ergo- og fysioterapeuter, Trænings- og aktivitetsmedarbejdere, Det Mobile Sundhedscenter, Hjerneskadecenter Faaborg Midtfyn og et lederteam.
De trænende terapeuter er inddelt i 6 teams, geografisk spredt på matrikler i hele kommunen. Vi samarbejder på tværs af matriklerne.

Ansøgningsfrist den 29. november 2020
Samtaler forventes afholdt den 15.december 2020 i Gislev.
                                                        
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt afdelingsleder Kirsten Walsted Refshauge kiwar@fmk.dk tlf. : 72536374  eller ergoterapeut Susanne Schulz Hansen susha@fmk.dk tlf 72 53 63 20
Du kan læse mere om os på https://ftr.fmk.dk/

 

BO & AKTIV´ s afd. Egebo i Kværndrup søger vikarer, som er interesserede i skiftende vagter og /eller nattevagter i forbindelse med det faste personales sygdom, ferie og fravær

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 29-11-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Seniorcenter Egebo i Kværndrup er Faaborg-Midtfyn Kommunes specialiserede bo- og dagtilbud for 18 seniorer med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelser. Borgerne bor i egne lejligheder og er tilknyttet internt dagtilbud på Seniorcenter Egebo.

Den pædagogiske praksis bygger på en rehabiliterende/habiliterende tankegang med fokus på den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang KRAP.
Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.

Vi lægger vægt på at du:
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har viden om eller lyst til at samarbejde med borgere med varige funktionsnedsættelser og demens
 • At du medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel pleje og omsorg
 • At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
 • At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
 • Er skriftligt velfunderet og har gode IT kompetencer

Vi tilbyder:
 • Introduktion ved erfarne medarbejdere
 • Faglige og kvalificerede kollegaer
 • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås via hjemmesiden: https://boogaktiv.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfrit søndag d. 29. november 2020 kl. 12.00.